Skip to content

Phuketdata

default color
Home arrow Search
เพลงเปลจากบ้านป่าตอง PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
อาทิตย์, 06 กันยายน 2009

เพลงเปล

ชาวป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เรียกเพลงกล่อมเด็กว่า เพลงเปล (ชาวภูเก็ตพังงาใช้เหมือนกันว่าเพลงเปล) เมื่อร้องเพลงเพื่อกล่อมลูกหลานจะขึ้นต้นว่า ฮาเอ้อ...  และจบเพลงแต่ละเพลงว่า เออะ(พยางค์สุดท้ายของเนื้อเพลงเสียงเอื้อนทอดเสียงยาว จบด้วยเออะ)

ไก่ขัน ไก่ขัน ขันมาแจ้ว ๆปลุกแม่ทองแก้ว ลงสรงศรีนางนุ่งผ้าจังหวัด รัดพัสตร์จังวางลงสรงศรีนาง ไก่ขันไม่ทันรุ่ง วิทยากร : นางเย็นจิต สุทธิปาโลบ้านป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวสุวพิศ นวลใย๑๔ มกราคม ๒๕๒๔   ไก่ขันแจ้ว ไก่ขันแจ้วแจ้วลับมีดด้ามแก้ว ไว้เชือดคอไก่ไก่ทองร้องว่า เชือดคอข้าฯทำไมไว้เชือดคอไก่ ขันไม่ทันสว่าง วิทยากร : นางโปรย เจริญทรัพย์๔๘ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้ว๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   ไก่ขันแจ้วแจ้ว ไก่ขัน ขันมาแจ้วแจ้วเตรียมลับมีดด้ามแก้ว ไว้เชือดคอไก่ตัวผู้ร้องว่า จะเชือดคอข้าฯธุระ(อะ)ไรไว้เชือดคอไก่ ไก่ขันไม่ทันรุ่ง วิทยากร : นางเฉี่ยน ก้าวเร็วบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวนารี จิตต์มั่น๒๖ ธันวาคม ๒๔๒๓   ไก่แจ้ ไก่แจ้ ว่ายน้ำต้อแต้ไปขอเมีย ขันหมากขันพลูลอยน้ำเสียได้ลูกได้เมียสักกี่คน ได้คนหนึ่งแล้ว ชื่อว่าแก้วหน้ามน ได้ลูกได้เมียสักกี่คน หน้ามนร้อยชั่ง วิทยากร : นางกิ้มเสี้ยง อยู่เย็น ๒๘/๑ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต ผู้บันทึก : นางสาวพรทิพย์ พรายแพร้ว ๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   ไก่แจ้ว่ายน้ำ ไก่แจ้ ว่ายน้ำต้อแต้ไปขอเมียขันหมากลอยน้ำเสีย เอา(อะ)ไรไปขอเมียละไก่แจ้ขืนนั่งเรือนน้อง ขอเงินขอทองสองสามแคร่เอา(อะ)ไรขอเมียละไก่แจ้ ขันหมากกลอยน้ำเสีย วิทยากร : นาวกิ้มเสี้ยง อยู่เย็น๔๒/๑ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพรทิพย์ พรายแพร้ว๒๙ ธันวาคม ๒๕๒๓   ไก่เถื่อนขันเทือน ไก่เถื่อนขัน(สะ)เทือนทั้งบ้านลูกสางเกียจคร้านนอนให้แม่ปลุกฉวยได้ด้านขวานแยง(ก้น)ทวารทองสุกนอนให้แม่ปลุก ทองสุกเกียจคร้านการ วิทยากร : นางต๋าว สมนาม๒๕ หมู่ ๓ ไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นาวสาวยุพดี นวลประกอบ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   ไก่เถื่อนขันเทือนบ้าน ไก่เถื่อนขัน(สะ)เทือนบ้านบุรีเห็นดู(เอ็นดู)นางเมรี นอนหลับป่านชะนี้ไม่ฟื้นตัวหยิบเอาหมอนทองมาแอบข้าง ชายาเอวบาง นึกว่าผัว นอนหลับป่านซะนี้ไม่ฟื้นตัว ผัวหนีเมื่อยามดึก วิทยากร : นางต๋าว สมนาม๒๕ หมู่ ๓ ไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวนภาพร ทิพย์รักษา๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   ไก่เถื่อนขันเทือนทั้งไร่ ไก่เถื่อน ขันเทือนทั้งไร่มองเห็นหน่อไม้อยู่ในกลางกอถ้าพี่เป็นช้างจะง้างเอาแต่หน่อไม้อยู่ในกอ มาเคียงเรียงกัน วิทยากร : นางเหลือบ เพชรหึงบ้านชายวัด ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวปราณี เพิ่มทรัพย์๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   ไก่อุ ไก่อุ เคาะประตูสาวรุ่นเข้าเรือนน่าวุ่น สัญญากับเด็กจับสิ้นสาวสาว หนุ่มบ่าวไว้ทำมหาดเล็กสัญญากับเด็ก จับสิ้นทั้งเมือง วิทยากร : นางเทือบ แสงเลิศป่าไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวภาพร ทิพย์รักษา๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓    ขี่เปล ขี่เปลชะเวชะแวดพ่อเมายาแฝด พ่อทุ่มลูกเสียพ่อทุ่มทั้งลูก พ่อทุ่มลูกเสียพ่อทุ่มลูกเสีย พ่อไปมีเมียอื่น วิทยากร : นางเฉี่ยน ก้าวเร็วบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นาวสาวนารี จิตต์มั่น๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   ขี่เปลชะ ขี่เปลชะเวพลุงพลุงอยู่นี่กับลุง ลุงขอเมียให้ขอชาวบ้านเหนือ ไปลงเรือบ้านใต้ลุงขอเมียให้ หลานสะใภ้ของลุงเอง วิทยากร : นางเฉี่ยน ก้าวเร็วบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวนารี จิตต์มั่น๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   ขี่เปลชะ ขี่เปลชะเวพลุงพลุงอยู่นี่กับลุง ลุงขอเมียให้ขอชาวบ้านเหนือ ไปลงเรือบ้านใต้ลุงขอเมียให้ หลาน(สะ)ใภ้ของลุงเอง วิทยากร : นางเฉี่ยน ก้าวเร็วบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวนารี จิตต์มั่น๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   ขี่เปลวูด ขี่เปลวู้ดวู้ดแกงผักกูดผสมเนื้อช้างให้พ่อกินมั่ง ให้แม่กินมั่งลูกค่อยลักกิน เอาจมูกกระแทกฟากเอาปากกระแทกดิน ทีหลังอย่ากินนะลูกหลานนะ วิทยากร : นางเฉี่ยน ก้าวเร็วบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวนารี จิตต์มั่น๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   ขี่เปลขึ้นนั่ง ขี่เปลขึ้นนั่งยังเปลห้อยนางสาวน้อยคอยถีบเวตามปลอดยอดเสน่ห์ ร้องเวชาถึงมาลัยมาลัยข้าวฟ่างท้าย จะไปได้กับชายใดดอกดวงพวงมาลัย ของถูกใจมาแล้วแก้วน้อง วิทยากร : นางเหว้ แสวงวิทย์บ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นภาพร ทิพย์รักษา๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   ขึ้นเขา ขึ้นเขาแล(ดู)เงากล้วยเถื่อนแล(ดู)ดาวแล(ดู)เดือนแล(ดู)เปลื้องเรื่องลมสาว วิทยากร : นางกิ้มเสี้ยง อยู่เย็น๒๘/๑ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพรทิพย์ พรายแพร้ว๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   ขึ้นเขาไป ขึ้นเขาไปตัดหวายเดามาสองเส้นผูกเปล(ไกว)เวเล่นเปลนอกเปลในเปลหนึ่งรับแขกเปลหนึ่งรับไทยเปลนอกเปลในเรือนฝาลายสองเปลในเรือนใหญ่กว่าลายสอง วิทยากร : นางพิณุ ปลอดบุตร๔๕ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้ว๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   ขึ้นไป ขึ้นไปบนเขาแล(ดู)น้าเพราทิ่ม(ตำ)แป้งทิ่ม(ตำ)ทำขนมแห้ง แต่งงานเณรโยมแกงส้มแกงรส แกงลูกพาโหม(กระพังโหม)แต่งงานเณรโยม พาโหม(กระพังโหม)เพิ่งผลิยอด วิทยากร : นางปลุด แก้วแจ่ม๒๔ หมู่ ๑ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพรนภา ลิ้มอิ้ม๑๐ มกราคม ๒๕๒๕   ขึ้นไปบน ขึ้นไปบนเขาแล(ดู)นายเพาทิ่ม(ตำ)แป้งทิ่ม(ตำ)ทำขนมแห้งแต่งงานเณร(ทิด)โยมแกงผักแกงหญ้า แกงแต่พาโหม(กระพังโหม)แต่งงานเณร(ทิด)โยม พาโหม(กระพังโหม)เพิ่งผลิยอด วิทยากร : นายคล้อย พิศดู๙ หมู่ ๑ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวบุญเรือง ชอบดี๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   ขึ้นไปบนเขา ขึ้นไปบนเขา ตัดขดหวายเต่ามาสองลำขอแม่หวายดำที่(ภู)เขาเขียวควายใหญ่ห้าร้อยไม่เหมือนควายน้อยตัวเดียวที่(ภู)เขาเขียวตัวเดียวเที่ยวลิงโลด วิทยากร : นายซุ่น ก้าวเร็ว๓๔ หมู่ ๒ บ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวยุพดี ผลประกอบ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   ขึ้นไปบนควน ขึ้นไปบนควน ไปแลนางนวลทิ่ม(ตำ)แป้งทำขนมลาแห้ง แต่งงานเณร(ทิด)โยมแกงส้มแกงสูก แกงลูก(ฟักเขียว)ขี้พร้าพาโหมแต่งงานเณร(ทิด)โยม พาโหม(กระพังโหม)เพิ่งผลิยอด วิทยากร : นางเยน ไกรทองบ้านชายวัด ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวสุนิศา วงศ์ถลาง๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   ขึ้นไปบ้าน ขึนไปบ้านเหนือ ไปแล(ดู)เสือขบ(กัด)แพะแต่งงานอีแมะ อีกบไม่ให้แกงหมูหน่อไม้ อีกบไม่ให้อีแมะยังเล็กนัก วิทยากร : นางนุ้ย อรรถทรัพย์บ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอารี จิตต์มั่น๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   ขึ้นไปบ้านเหนือ ขึ้นไปบ้านเหนือ ไปแล(ดู)เสือขบคนกัดเจ้าหน้ามน ใต้ต้นชาลีเหวยพี่เหวยน้อง มาเผาผีใต้ต้นชาลี เผาผีทองร้อยชั่ง วิทยากร : นางนุ้ย อรรถทรัพย์ไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวนารี จิตต์มั่น๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   ขึ้นโหนด ขึ้นตาลโตนด อย่าขึ้นสูงนักพลัดตกลงขาหัก ไม่มีใครช่วยเจ้าได้เช็ดหน้าบุหรี่คลุมผีเจ้าไว้ไม่มีใครช่วยเจ้าได้ไม่ตายแห้งที่โคนโหนด วิทยากร : นายคล้อย พิศดู๙ หมู่ ๔ ถ.พระบารมี ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวบุญเรือง ชอบดี๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   ขวัญอ่อน ขวัญอ่อนนอนให้แม่ปลุกแม่ไม่มาปลุก อย่าลุกรบกวนฟูกหมอนแม่ตั้ง รองหลังนุ่มนวลอย่าลุกรบกวน ขวัญอ่อนเจ้านอน วิทยากร : นางฝ้าย บุณรินทร์๕๑/๑ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพรทิพย์ พรายแพร้ว๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   ควายขาว ควายขาว เขายาวเป็นแก้วเข้าสวนบัง(พี่)แล้ว ทำอย่างไรจึงจะหาพบมืดฟ้าบัง(พี่)เอยมามืดฝนว่าก้อนเมฆปิดหมด ทำอย่างไรให้หาพบ  ควายขาวเขายาว วิทยากร : นางหยาม หนูเชตโคกขาม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอรพินทร์ แซ่ตัน๑๔ มกราคม ๒๕๑๔   ควายขาวเขายาว ควายขาวเขายาวเท่าหูขี่ไปบ้านกะทู้เหยียบหมูเขาตายเขาพาไปฆ่าเขาพาไปขายเหยียบหมูเขาตายฉิบหายไม่ระมัดระวังตีน วิทยากร : นายนุช หนูเชษฐ์บ้านโคกขาม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวปรีดา ชุมนวล๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   ควายขาวเขายาวโง้ง ควายขาวเขายาวโง้งโงกขี่ไปในโพรกบึงน้ำ ฝากลูกไว้กับใครฝากลูกไว้กับแม่ป้า แล้วแม่ย่าไปไหนควายขาวเขายาวมาก วิทยากร : นายไว หวานดีบ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพรทิพย์ พรายแพรว๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   ควายขาวเขายาวแล้ด ควายขาวเขายาวมากมากฉีกลูกขี้เอาตากแดด แมลงวันตอมวางไข่ขางโก้งโค้งกินหญ้า กามันเจาะอยู่ไปพลางแมลงวัยวางไข่ขางก้นด่างเหมือนรังผึ้ง วิทยากร : นางเคลื้อม สุกใส อายุ ๖๖ ปีบ้านชายวัด ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวกาญจนา พวงมะลิ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   จันทร์เจ้า จันทร์เจ้าขอข้าวขอแกงขอทองแท่งเสียจนเสียงแห้งแสบคอยืมจมูกหายใจเห็นไม่คล่องไม่ต้องรอมัวหมายขอจันทร์เจ้าอดข้าวตาย วิทยากร : นายมงคล เชื้อญวน๔๕/๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้ว๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   จำปา จำปายิ่งแห้งยิ่งหอมหม่อ(เมื่อ)ไม่มีรสหอมหมดจริงหรือหอมจำปาดอกสดหอมแห้งไม่มีรสนางมดมันเลียกิน วิทยากร : นางนุ้ย อรรถทรัพย์บ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวนภาพร ทิพย์รักษา๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓  ชาย ชายนั้นจีบหญิงจีบเหมือนฝูงหมาจีบให้จริงจริงหญิงคร้านที่จะด่าหน้าด้านเหมือนหมา หญิงด่าไม่เจ็บ วิทยากร : นางโปรย เจริญทรัพย์๔๘ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้ว๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   ชายนา ชายนาบ้าจีบ(อะ)ไรอีกเหวยได้มาเจ็บดอกดอกไม้ชายนักเลงถ่านไฟเก่าไม่ต้องเป่าติดขึ้นเองดอกไม้ชายนักเลงไปไหนได้เพลงนั้น วิทยากร : นางกิ้มเสี้ยง อยู่เย็น๒๘/๑ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพรทิพย์ พรายแพร้ว๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   ชายตลิ่ง ชายตลิ่ง ดอกไม้(อะ)ไรลอยมาทั้งกิ่งพริ้มพริ้มพรายพรายดอกเม่งชายสุดชายตลิ่งรู้จักหรือไหมหนอน้องนี่ดอกเม่งชายพริ้มพริ้มพรายพรายผุดขึ้นจากชายตลิ่ง วิทยากร : นางกิ้มเสี้ยง อยู่เย็น๒๘/๑ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพรทิพย์ พรายแพร้ว๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   ชีน้อย ชีน้อยเจ้าข้า เขาว่าเย็นเหมือนหมึกถึงลึกเท่าลึก ตัวน้องไม่ได้มาอยู่อาบบ้านกระโสมแก้วข้า เขาให้หนังสือมาไม่ใช่ดาบตัวน้องไม่ได้อาบ วาสนาน้องน้อยเดียว วิทยากร : นางกิ้มเสี้ยง อยู่เย็น๒๘/๑ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพรทิพย์ พรายแพร้ว๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   เชิญนอน เชิญนอนเถิดเจ้านอนบังอรนอนให้สบายแม่ซื้อตัวดีเข้ามาใกล้แม่ซื้อตัวร้ายเข้ามาหลอกหลอนแม่ซื้อเจ้าข้าโปรดเข้ามาบอกอย่าหยิกอย่าหยอกหลอนลูกอ่อนแม่ซื้อตัวร้ายเข้ามาหลอกหลอนขวัญอ่อนนอนหลับตา วิทยากร : นายนุช หนูเชษฐ์บ้านโคกขาม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวปรีดา ชุมนวล๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   เดือนขึ้น เดือนขึ้น ขึ้นมาไรไรเห็นดาวลูกไก่เห็นอยู่รายเรียงอดีตกาลนานโพ้นนางนกไม่เคยร้องพลัดพรากจากกันนกไหนมาร้องน่าสงสารไม่มีใครอีกแล้วไปราไวย์สั่งน้องหน้าใยอย่าอยู่นานนกที่ไหนมาร้องสงสารนกร้องน้องรำคาญใจ วิทยากร : นายนุช หนูเชษฐ์บ้านโคกขาม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวปรีดา ชุมนวล๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   เดือนกลาย เดือนกลายขึ้นมาเรื่อยหยายหยายเก้าปีสิบปีน้องเป็นม่ายพี่ชายมาจากกะปง เก้าคนสิบคนมาขอแม่ผมห่อไม่เอาหัวใจลงน้องทำกับพี่ชายมาจากกะปงหน้าเหมือนวงเดือน วิทยากร : นางจาง เรือนเพชร อายุ ๖๕ ปีบ้านชายวัด ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวประเจียด รองเดช   เดือนแจ้ง เดือนแจ้งแจ้งสว่างเหมือนตามไต้เก้าปีสิบปีน้องเป็นม่ายหาชายร่วมใจ บ้านนี้หาไม่ได้ไปหาบ้านไกลหาชายร่วมใจร่วมปีร่วมวันกัน วิทยากร : นางเปี่ยม ขาวรักษาบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวดวงเพ็ญ มะลิแก้ว๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   เดือนแจ้งสว่าง เดือนแจ้งสว่างใช้น้องขอแป้งขอมาพอทาอย่าขอมามากมากคนจะนินทาเจ้าแป้งช่างคาดคะเนให้ วิทยากร : นางไหม ชลเชตบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นายประสิทธิ์ สมสู่๑๕ มกราคม ๒๕๒๔   เดือนขึ้นมา เดือนขึ้นมา ขึ้นมาละโอ้อยู่บนเมฆน้องเป็นสาวอยู่เป็นเอกให้เอาผัวผัวเสียเถอะหน้ามนไม้ฟืนไม่พักหา ข้าวน้ำชามปลาไม่พักขนเอาผัวเสียเถอะหน้ามนดีกว่าน้องสาวอยู่คนเดียว วิทยากร : นางไหม ชลเขตบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นายประสิทธิ์ สมสู่๑๕ มกราคม ๒๕๒๔   เดือนขึ้นขึ้นมา เดือนขึ้น ขึ้นมาเถอะนะเดือนสงสารพ่อบ่าวหนุ่ยสร้างเรือนสองสามเดือนมาแล้วไม่เห็น(อะ)ไรฝนตกมารอนรอนไม้กลอนมี(ตะ)ไคร่เขียวดำเป็นเส้นใยสองสามเดือนมาแล้วก็ยังปลูกสร้างไม่เห็น(อะ)ไรไม้กลอนขึ้น(ตะ)ไคร่น้ำจับเป็นเส้นใย วิทยากร : นางไหม ชลเขตบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นายประสิทธิ์ สมสู่๑๕ มกราคม ๒๕๒๔   เดือนขึ้นขึ้นมาแล้ว เดือนขึ้นขึ้นมาแล้วแหละเดือนตัดไม้ปลูกเรือนหลายเดือนมาแล้วยังไม่มี(อะ)ไรรอนรอนไม้กลอนขึ้นไครหลายเดือนไม่เห็น(อะ)ไรไม้ไผ่พุกเสียแล้ว วิทยากร : นางโปรย เจริญทรัพย์๔๘ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้ว๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   เดือนขึ้นมาหลาย เดือนขึ้นมาหลายหลายเดือนตัดเสาปลูกเรือนหลายเดือนมาแล้วไม่เห็น(อะ)ไรเสาเรือนไม้หมาก ฟากเรือนไม้ไผ่หลายเดือนมาแล้วไม่เห็น(อะ)ไรเรือนมี(ตะ)ไคร่ขึ้นเขียว วิทยากร : นางกิ้มเสี้ยง อยู่เย็น๒๘/๑ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้ว๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   เดือนขึ้นขึ้นมาส่อง เดือนขึ้นขึ้นมาส่องแสงน้ำเต้าพอทรามแกงนางแม่ห่วงไว้ทำ(อะ)ไรห่วงไว้นานนานไอ้โง่กลางบ้านมันจะลักไชนางแม่ห่วงไว้ทำ(อะ)ไรน้ำเต้าพอทรามแกง วิทยากร : นางกิ้มเสี้ยง อยู่เย็น๒๘/๑ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้ว๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   เดือนขึ้นขึ้นมาแจ้ง เดือนขึ้นขึ้นมาแจ้งเหมือนตามไต้พี่ไปหาน้องก็ไม่ได้ผันหลังร้องไห้ที่ท้ายครกโอ้โอ๋ พระจันทร์เจ้าขอฝ่าเท้าจงเร่งตอบผันหลังร้องไห้ที่ท้ายครกอกข้าวังเวงใจ วิทยากร : นางกิ้มเสี้ยง อยู่เย็น๒๙/๑ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้ว๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   เดือนขึ้นขึ้นมาหยาย เดือนขึ้นขึ้นมาหยายหยายสิบปีน้องเป็นม่ายคอยท่าพี่ชายหัวใจตรมเก้าคนสิบคนเขามาขอแม่ยอดทองผมห่อไม่เอาใจลงว่าคอยท่าพี่ชายหัวใจตรมหน้าน้องเหมือนวงเดือน วิทยากร : นางโปรย เจริญทรัพย์๔๘ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวกนกวรรณ หยงสตาร์๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๔   เดือนขึ้นขึ้นมายอ เดือนขึ้นขึ้นมายอแสงน้ำเต้าพอทรามแกง นางแม่ห่วงไว้ทำ(อะ)ไรห่วงไว้นานนานไอ้โม่งหลังบ้านมันลักไชนางแม่ห่วงไว้ทำ(อะ)ไรน้ำเต้าพอทรามแกง วิทยากร : นางกิ้มเสี้ยง อยู่เย็น๒๘/๑ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้ว๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   เดือนขึ้นขึ้นมาทรงกลด เดือนขึ้นขึ้นมาทรงกลดอุ้มนางขึ้นรถจูงพลางชมพลางจูบแก้มของเจ้ามันหอมนักจูบปากมันหรอยหนัก(สะ)เทือนร่างจูบพลางชมพลางกว่านางจะคู่ วิทยากร : นางฝ้าย บุญรินทร์๕๑/๑ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพรทิพย์ พรายแพร้ว๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   เดือนขึ้นขึ้นมาตั้งกลด เดือนขึ้นขึ้นมาตั้งกลดอุ้มนางขึ้นรถจูบพลางชมพลางจูบแก้มก็หอมหมากจูบปากก็หอมขี้ผึ้งนางจูบพลางชมพลางกว่านางจะมีคู่ วิทยากร : นางฝ้าย บุญรินทร์๕๑/๑ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพรทิพย์ พรายแพร้ว๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   เดือยปล้อง เดือยปล้อง ไม่ได้คนพี่เอาคนน้องไม่ได้ทั้งสองเอาสักคนไม่ได้ปีนี้เอาปีหน้าช้าช้าล่าล่าเอาสักคนไม่ได้ทั้งสองเอาสักคนหน้ามนทองร้อยชั่ง วิทยากร : นางโปรย เจริญทรัพย์๔๘ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวกนกวรรณ หยงสตาร์๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๔   ต้นพังแหร้ ต้นพังแหร้ น้องห่มผ้าแพรพี่แลไม่ได้สายสุดใจน้องห่มแพรแดงพี่แสบตาแรงแม่สายสุดใจพี่แลไม่ได้แม่หน้าใยน้องห่มแพรแดง วิทยากร : นางโปรย เจริญทรัพย์๔๘ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้ว๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   ต้องขูดหน้า ต้องขูดหน้ากันคิ้วไว้เอาเมียสาวหยิบกระจกมาส่องแล(ดู)เห็นหงอกขาวขาวไว้เอาเมียสาวทำเป็นหนุ่มไม่แล(ดู)หงอก วิทยากร : นางโปรย เจริญทรัพย์๔๘ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้ว๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   ตัดสร้อยคู่หมั้น ตัดสร้อยคู่หมั้นเสียแล้วมาเป็นเมียพี่ตีสร้อยพันธ์ดีให้น้องใส่ตีทั้งแหวนหัว ตีทั้งสร้อยให้น้องหน้าใยตีสร้อยพันธ์ดีให้น้องใส่ตามใจน้องทุกสิ่ง วิทยากร : นางโปรย เจริญทรัพย์๔๘ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้ว๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓  ตัดหัว ตัดหัวอย่ายั่วอย่าแยงช่างแทงแยงน้องเอา(อะ)ไรแยงเอาผ้าถุง(กระ)ทุ้งเอาแหวนใส่แยงน้องเอา(อะ)ไรตัดหัวร้อยพันท่อน วิทยากร : นายแท่น เชื้อญวน๓๕ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวจงใจ นิลเอี่ยม๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   ตัวอ่อน ตัวอ่อน มง(ตั้งครรภ์)เสียก่อนจึงคิดแต่งงานบอกให้ป่วยการเมื่อคิดแต่งงานหน้าด้านเหมือนทางถนน วิทยากร : นางลี้ สุกใสบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวบุญมา ฉายเหลี่ยม๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   แต่แรก แต่แรกแต่ก่อนแต่ไรนางนกตีไหนไม่มาร้องตั้งแต่พรัดพรากไปจากน้องนกตีไหนมาร้องน่าสงสารไม่มีใครไปบ้านเคียนสั่งให้น้องเนื้อเนียนอย่าอยู่นานนกตีไหนมาร้องน่าสงสารทำให้พี่และน้องรำคาญ วิทยากร : นายนุช หนูเชษฐ์บ้านโคกขาม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวปรีดา ชุมนวล๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   นกการเวก นกการเวกบินสูงเทียมเมฆนกการเวกเกสรลมพัดปีกป้องปีกน้องยังอ่อนนกการเวกเกสรตามลม วิทยากร : นายเทื่อน เชื้อญวน๓๕ หมู่ ๒ บ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวยุพดี นวลประกอบ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   นกคุ่ม นกคุ่มไฟติดขึ้นกลุ้มพ่อทุ่มลูกเสียพ่อทุ่มทั้งลูกพ่อทุ่มทั้งเมียพ่อทุ่มลูกเสียพ่อไปหาเมียอื่น วิทยากร : นางจู้ หวานดีบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวนารี จิตต์มั่น๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   นกเขาชวา นกเขาชวามาร่อนบินในนาคนเก็บ(เกี่ยว)ข้าวสาวชาวนาสนุกสบายใจเห็นนกเขาชวามาชาวนามีความสบายใจ วิทยากร : นายชม สวัสดิรักษาบ้านชายวัด ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวประเจียด รองเดช๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   นกเขาชวามา นกเขาชวามาเกาะราวทอหูกขันหมาก จะมา(พรุ่งนี้)ต่อพรูกฝากหูกไว้กับใครฝากไว้แม่ป้าแม่ย่าแม่ยายเราอยู่ไหนฝากหูกไว้กับใครใยไหมดอกคำอ่อน วิทยากร : นางเขต จันทร์รัตน์๖๓ หมู่ ๔ บ้านนาใน ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นายกฤษดา วิวัฒนานนท์๑๔ มกราคม ๒๕๒๔   นกกระจาบ นกกระจาบคาบข้าวสองรวงเมียน้อยเมียหลวงนัดมาสู้กันเมียหลวงนับเป็นร้อยเมียน้อยนับเป็นพันนัดมาสู้กันสนั่นทั้งเมืองนี้ วิทยากร : นายซุ่น ก้าวเร็ว๓๔ หมู่ ๒ บ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวยุพดี นวลประกอบ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   นกโร้ง นกโร้งตีนเทียนได้ผัวเสมียนนั่งเขียนแต่งเล็บฟืนไม่ต้องหาปลาไม่ต้องเก็บนั่งเขียนแต่งเล็บกินของคำนับผัว วิทยากร : นางจู้ หวานดีบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวนารี จิตต์มั่น๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   นกสาลิกา นกสาลิกาปีกเหลืองบินข้ามหน้าเมืองร้องเสียงแจ้วหยิบยางเข้าไปดักถูกเข้าตัวน้องรักเสียแล้วบินข้ามหน้าเมืองร้องเสียงแจ้วไม่แคล้วต้องได้คนอื่น วิทยากร : นายไว แต้มดีบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวไมตรี จูห้อง๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   นกเอี้ยง นกเอี้ยงมาร้องถึงปลายข่อยเช้าเช้าได้เห็นหน้าพ้นเวลาได้ชมแต่รอยนกเอี้ยงมาร้องถึงปลายข่อยนั่งชมแต่รอยตีน วิทยากร : นางกิ้มเสี้ยง อยู่เย็น๒๘/๑ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพรทิพย์ พรายแพร้ว๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   น้อง น้องนอนเสียเจ้านอนนอนให้หลับสบายความเจ็บอย่ากร้ำกรายความไข้อย่าโผล่มาช่วยพิทักษ์รักษาลูกยาของแม่ วิทยากร : นางเลียน จันทร์สักราบ้านโคกขาม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวปรีดา ชุมนวล๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๓   นอนเสีย นอนเสียน้องนอนสายสมรยอดใยสุดใจพี่แม่ป้าย่ายายก็ไม่มีขวัญพี่อย่าร้องเถิดน้องเอยแม่ป้าย่ายายอยู่ใกล้แค่ยกสายเสื้อแพรขึ้นชมเชยขวัญพี่อย่างร้องเถิดน้องเอยเกิดมาเรานี้มีกรรม วิทยากร : นางเขต จันทรัตน์๖๔ หมู่ ๔ บ้านนาใน ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นายกฤษดา วิวัฒนานนท์๑๔ มกราคม ๒๕๒๔   นอนเสียน้องนอน นอนเสียน้องนอนพี่ไปเมืองนครสัก(ประ)เดี๋ยวไปซื้อข้าวสารเหนียวมาต้มถวายพระถวายใครละพี่ถวายพระวัดกะตะมาต้มถวายพระไม่อยากแม้เพียงคำเดียว วิทยากร : นายเสถียร เชื้อญวน๔๕/๒ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้ว๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   นอนเสียเถิด นอนเสียเถิดน้องนอนระหว่างที่เมืองนครยังไม่วายวุ่นปีจอมาต่อกับปีกุนท่านผู้มีบุญบอกมาปีนี้ว่าสนุกปีหน้าว่าทุกข์หนักแรงเห็นตาว่าเงินทองเสื้อผ้าไปหาเอามาเอง วิทยากร : นายเทื่อน เชื้อญวน๓๕ หมู่ ๒ บ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวยุพดี นวลประกอบ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   นอนเสียเถิดน้อง นอนเสียเถิดน้องนอนสายสมรบัวครั่งน้องไม่รู้นั่งผูกเปลเว(ไกว)ช้าให้น้องนอนเมื่อน้องอยาก(กระหาย)นมให้น้องกินนมเสียก่อนเมื่อน้องร้องร่ำอาบน้ำป้อนข้าวให้ วิทยากร : นางจู้ หวานดีบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวนารี จิตต์มั่น๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   นอนเสียเถิดน้องนอน นอนเสียเถิดน้องนอนสายสมรบัวครั่งผุดขึ้นยับยั้งใต้น้ำบังใบผุดขึ้นให้แจ้งเห็นแสงอุทัยใต้น้ำบังใบผุดในทะเลหลวง วิทยากร : นางเขต จันทุรัตน์๖๗ หมู่ ๔ บ้านนาใน ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นายกฤษดา วิวัฒนานนท์๑๔ มกราคม ๒๕๒๓   นอนเสียหนุ่ย นอนเสียหนุ่ยนอนแม่ไปเมืองนครและเกาะหมากไปซื้อทองมาฝากให้ลูกใส่เล่น วิทยากร : นายเทื่อน เชื้อญวน๓๕ หมู่ ๒ บ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวยุพดี นวลประกอบ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   นอนเสียหนุ่ยนอน นอนเสียหนุ่ยนอนแม่ไปเมืองนครซื้อเทริดซื้อทองกำเนิดซื้อเทริดพญาบัวหลวงสวรรค์เป็นสร้อยย้อยลงเป็นพวงซื้อเทริดพญาบัวหลวงสวรรค์เป็นพวงสร้อย วิทยากร : นายเทื่อน เชื้อญวน๓๕ หมู่ ๒ บ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวยุพดี นวลประกอบ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   นางแตงอ่อน นางแตงอ่อน เมื่อผู้ทรงศรเสด็จไปคล้องช้างในดงดอน ทิ้งนางแตงอ่อนไว้ข้างหลังพี่เลี้ยงทั้งห้าริษยาเอานางเกษราพาไปฝังแตงอ่อนร้อยชั่งนั่งกินแต่น้ำตา วิทยากร : นางกิ้มเสี้ยง อยู่เย็น๒๘/๑ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้ว๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   นางโนรา นางโนราอาบน้ำเสียงช่าช่านายพรานเหลียวเห็นบ่วงนาคไปคล้องเจ็ดคนพี่น้องคล้องเอาคนสุดท้องเพื่อน วิทยากร : นายไว แต้มดีบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวไมตรี จูห้อง๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   นางอุทัย นางอุทัย ผัดแป้งแต่งไรร้องขายผักขมจอดเรือหน้าท่าน้องชายาร้องชมร้องขายผักขมผมเจ้ามัดเกล้าแน่น วิทยากร : นางหยกอ้อย สมนามบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวบุญมา ฉายเหลี่ยม๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   น้ำเชี่ยว น้ำเชี่ยวเชี่ยวมาคลักคลักอย่าเล่นน้ำมากนักน้ำจะแทงเจ้าไปขึ้ง(จระ)เข้ขบ(กัด)เจ้าได้ข่าวว่าใครน้ำแทงเจ้าไปสุดใจนั่งร้องไห้ วิทยากร : นางเหงียบ โสฬส๔๖ หมู่ ๓ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอารมณ์ มะโน๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   น้ำไหล น้ำไหลไหลมาจากทางเหนือทั้งว่านทั้งเครือพี่ตัดไม้ไผ่ห้อมล้อมเอาไว้เก้าคนสิบคนไม่ให้หน้ามนของพี่ไปได้ตัดไม้ไผ่ห้อมล้อมเอาไว้ไม่ให้ไปหาคนอื่น วิทยากร : นางกิ้มเสี้ยง อยู่เย็น๒๘/๑ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพรทิพย์ พรายแพร้ว๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   น้ำไหล น้ำไหลไหลมาสองแพรกแพรกหนึ่งแช่แอกแพรกหนึ่งแช่ไถมังคุดแช่ลูกลางสาดแช่ใบแช่แอกแช่ไถแช่นวลแช่ใยน้อง วิทยากร : นายสำเริง พุทธรักษ์บ้านชายวัด ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวสุนิศา วงศ์กลาง๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   แน่น แน่นแน่นแกวกแหวกช่องเบิกทางหญ้าปล้องไปหาน้องเข้าทางไหนไปหาน้องสมองเสียแล้วแก้วคู่เข็ญเพื่อนเขาเดินดอนไยบังอรเดินทางบ้านไสน้ำเย็นสมองเสียแล้วแก้วคู่เข็ญไม่ทุกข์พี่ วิทยากร : นายสำเริง พุทธรักษ์บ้านชายวัด ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวสุนิศา วงศ์ถลาง๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   บ้านเหนือ บ้านเหนือไปแล(ดู)เรือเกยหาดลูกกะลาตักบาตรฟ้าผ่าเสาธงตั้งใจก็ไม่ติดตั้งชีวิตก็ไม่ตรงฟ้าผ่าเสาธงนางหงส์ผู้มีบุญ วิทยากร : นางฝ้าย บุณยรินทร์๕๑/๑ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพรทิพย์ พรายแพร้ว๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   ปลูกมัน ปลูกมันพาน้องไปกันถางไร่ปลูกมันมันไม่ลงหัวที่ดินมันดีแต่ยอดมันมันชั่วมันไม่ลงหัวสาวยอดให้วัวกิน วิทยากร : นางหยกอ้วย สมนามบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวบุญมา ฉายเหลี่ยม๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   ปลูกรัก ปลูกรักไว้ชายคลองรักของพี่ทีเจ้าของรักทองของพี่ช่างกันดารปละ(ฝ่ายข้าง)ท้ายตีน(ทิศเหนือ)ดอกพุดซ้อนปละ(ฝ่ายข้าง)หัวนอน(ทิศใต้)ดอกโพตานสองดอกเท่านั้นชิงกันบานให้พี่รำคาญใจ วิทยากร : นางหยกอ้วย สมนามบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวบุญมา ฉายเหลี่ยม๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   ปลูกรักไว้ ปลูกรักไว้ชายคาน้องนี้เดินมาอย่าเก็บดอกรักของพี่เสียพี่ปลูกไว้ชมต่างเมียอย่าเก็บดอกรักของพี่เสียชาติหน้าเป็นเมียพี่ วิทยากร : นางเหงียบ โสฬส๔๖ หมู่ ๓ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอารมณ์ มะโน๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   ไปคอน ไปเมืองนครสัก(ประ)เดี๋ยวไปซื้อข้าวสารเหนียวทำขนมต้มชักพระลากที่วัดไหนลากที่วัดกะตะลากแล้วพ้นไป วิทยากร : นางนุ้ย อรรถทรัพย์บ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวนภาพร ทิพย์รักษา๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   ไปนคร ไปนครไปแล(ดู)พระนอนพระนั่งพระพิงเสาดั้งหลังคามุง(กระ)เบื้องเข้าไปในห้องไปแล(ดู)พระทองทรงเครื่องหลังคามุง(กระ)เบื้องทรงเครื่องดอกไม้ไหว วิทยากร : นางนุ้ย อรรถทรัพย์บ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวนภาพร ทิพย์รักษา๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   ไปบนควน ไปบน(เนิน)ควนแล(ดู)นางนวลทิ่ม(ตำ)แป้งทิ่ม(ตำ)ทอดขนมลาแห้งแต่งงานเณร(ทิด)ยงแกงส้มแกงขี้พร้า(ฟักเขียว)ด้วยพาโหม(กระพังโหม)แต่งงานเณร(ทิด)ยงพาโหมเพิ่งแตกยอด วิทยากร : นางเหลือบ เพชรหึงส์บ้านชายวัด ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวปราณี เพิ่มทรัพย์๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   ไปเหนือ ไปเหนือ(คลอง)บางไปแล(ดู)ยางต้น(ตรง)แคร่วพี่หมายไว้แล้วว่าจะฟันเป็นเรือ(ไว้)ขี่ได้เหล้าสัก(กระ)บอกไปบอกนางชีว่าจะฟันเป็นเรือขี่ล่องเล่นสักลำหลวง วิทยากร : นายแท่น เชื้อญวน๓๕ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวจงใจ นิลเอี่ยม๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓  ไปไหน ไปไหนคิดถึงทรามวัยอยู่ตรงนี้คิดถึงเป็นปีแล้วละน้องโอ้แม่ทรามทองของพี่พี่ตรอมใจแม่เนื้อทองตรมใจตรอมใจ วิทยากร : นางปลด แก้วแจ่ม๒๔ หมู่ ๑ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวนวลวรรณ อิ๋วบำรุง๑๐ มกราคม ๒๕๒๔   ผูกเงื่อน ผูกเงื่อนใหญ่ปลูกยกไว้ทำไมไม่ใส่เซ็นไปเสกแม่น้ำให้(กระ)เด็นขู่เข็ญมาเป็นเมียน้อยได้ทองสักแท่งตีแหวนสักข้อขู่เข็ญมาเป็นเมียน้อยต้นอ้อยเท่าลำแขน วิทยากร : นางปลด แก้วแจ่ม๒๔ หมู่ ๑ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวนวลวรรณ อิ๋วบำรุง๑๐ มกราคม ๒๕๒๔   ผูกเปล ผูกเปลไว้ใต้ต้นกล้วยเปรี้ยวลูกสาวคนเดียวได้ผัวสองคนเวลายกขันหมากได้ยกสองหนได้ผัวสองคนไอ้เฒ่านั้นสา(ละ)วนเอง วิทยากร : นางเหงียบ โสฬส๔๖ หมู่ ๓ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอารมณ์ มะโน๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   ผูกเปลใต้ต้น ผูกเปลใต้ต้น(ฝรั่ง)ยาหมูลูกสาวชาวใน(กะ)ทู้ใส่ทองตุ้มหูอันยาวเดินมายิ้มฟันขาวใส่ทองตุ้มหูอันยาวลูกสาวชาวใน(กะ)ทู้ วิทยากร : นางเหวียบ โสฬส๔๖ หมู่ ๓ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอารมณ์ มะโน๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   ผูกเปลไว้ใต้ ผูกเปลไว้ใต้ถุนเรือนข้าวหอมดอก(สายหยุด)สาเหล้าทั้งซ้ายขวาหอมดอกพุดรื่นรสลงมาหอมดอก(กระ)ดังงาโศกาอาวรณ์ใจ วิทยากร : นายคล้อย พิศดู๔ หมู่ ๑ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวบุญเรือง ชอบดี๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   ผูกเปลไว้ใต้ถุน ผูกเปลไว้ใต้ถุนรน(เรือน)ท่านพี่น้องชาวบ้านอย่าเจ็บหัวใจเราขับเพลงเล่นไม่เจ็บไม่แค้นไปถึงใครอย่าเจ็บหัวใจพี่น้องร้องทั้งบ้าน วิทยากร : นายธงชัย เกื้อหนุนบ้านชายวัด ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวสุนิสา วงศ์ถลาง๒๔ ธันวาคม ๒๕๒๓   ผูกเปลไว้บน ผูกเปลไว้บนเรือนเห็นดาวกับเดือนลอยตามกันไม่ช้าหรอกน้องสองสามวันเลื่อนลอยตามกันขึ้นเรือนกำนันแดง วิทยากร : นายเทื่อน เชื้อญวน๓๕ หมู่ ๒ บ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวยุพดี นวลประกอบ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓  ฝนตก ฝนตกตกมาปรอยปรอย(นั่ง)ขี่เปลใต้ต้นข่อย ตาคอย(ดู)แลแม่ปากดำของพี่ ปา(-นฉะ)นี้ยังไม่มาตา(คอยดู)แลแม่ปากคำ ยังไม่มาง่าย วิทยากร : นายเขียม สกุลทับ๓๘ หมู่ ๒ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้ว๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓  ฝนตกตก ฝนตกตกลงมาผลอยผลอยนางโนราอยู่ใต้(รอใต้ร่มไม้)ข่อย(รอ)คอยตั้งแต่เช้ามืดก็ไม่เห็น(รอ)คอยจนเย็นก็ไม่เห็นมา(รอ)คอยสุธนโนรา อยู่ใต้พลับพลานาน วิทยากร : นางฝ้าย บุญยรินทร์๕๑/๑ หมู่ ๒ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพรทิพย์ พรายแพร้ว๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓  ฝนตกตกลง ฝนตกตกลงช่าช่าเที่ยวหาแมงดานาแมงดาไม่ไข่แค้นใจแมงดา วิทยากร : นางฝ้าย บุญยรินทร์๕๑/๑ หมู่ ๒ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพรทิพย์ พรายแพร้ว๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓  ต้นพร้าวทางเลื้อย ต้น(มะ)พร้าวทางเลื้อยพี่มารู้สึกเนือย(หิวและเหนื่อย)ใครจะลาดปูผ้าที่นอนเก้าเมียสิบเมียไม่เหมือนเมียพี่แต่เก่าก่อนใครจะลาดปูผ้าที่นอนเมียก่อนก็ยังอยู่ วิทยากร : นางโปรย เจริญทรัพย์๔๘ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวกนกวรรณ หยงสตาร์๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   ดอกพลา ดอกพลาไม่รักบัง(พี่)ไม่มาข้ามห้วยเหวป่ามาหลายแห่งบุกน้ำมาเทียมนมลุยโคลนตมมาเทียมหน้าแข้งข้ามห้วยเหวป่ามาหลายแห่งดำแดงไม่แหลง(พูด)ด้วย วิทยากร : นายโกบ เหมราบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอุรา บุญเกตุ๑๕ มกราคม ๒๕๒๔  ดอกพลองพี่ ดอกพลอง พี่ได้เมียสองไม่ให้น้องขัดใจกันเมียหลวงสร้างสวนอ้อยเมียน้อยให้ปลูกมันไม่ให้น้องขัดใจกันว่าเอามันจิ้มน้ำตาลอ้อย วิทยากร : นายอาจ อิสลามบ้านโคกมะขาม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นายพงศ์พันธ์ กิตติเวชวรกุล๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓  ดอกมะปริง ดอกมะปริงรักน้องจริงจริงทอด(สะ)พานเข้ามาทอดด้วยไม้หวายน้องข้ามไปไม่ได้พ่อหัวผ้าทอด(สะ)พานเข้ามาพ่อหัวผ้าของน้องคนเดียว วิทยากร : นางเขต จันทุรัตน์๖๗ หมู่ ๔ บ้านนาใน ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นายกฤษดา วิวัฒนานนท์๑๔ มกราคม ๒๕๒๔  ดอกไฟ ดอก(มะ)ไฟ ตัวบัง(พี่)เป็นแขกน้องเป็นไทยรักกันไส(ทำไม)คน(ละ)ภาษารักกันสุดซึ้งพ่อแม่คอยดึงไม่ให้เจ้ามาสงสารบัง(พี่)เถิดเจ้ากานดาเห็นใจเถิดหนามาจากแดนไกล วิทยากร : นายเชษฐ์ คุรุบ้านโคกมะขาม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวบุญมา วิเชียรรัตน์๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓  ดอกรัก ดอกรัก บัง(พี่)มาวันนี้ได้รู้จักกับเจ้าสุดรักบัง(พี่)สุดห่วงบัง(พี่)มาวารซืน(มะรืน) แม่ของงามชื่น(บอก)ว่าไปเก็บข้าวอย่าหลอกบัง(พี่)เลยแม่น้องสาวโปรดเห็นใจบัง(พี่)บ่าวคนบ้านไกล วิทยากร : นายโกบ เหมราบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอุรา บุญเกตุ๑๕ มกราคม ๒๕๒๔  ดอกรักน้อง ดอกรัก น้องปลูกเอาไว้แค่หัวนา(ที่คันนา)เดินไปเดินมาบังอย่าเด็ดสองหนสามหนอย่าเก็บให้(หมด)เหม็ดบังอย่าเด็ดรักก็เพียงนั้น วิทยากร : นายโกบ เหมราบ้านกะหลิน ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอุรา บุญเกตุ๑๕ มกราคม ๒๕๒๔  ดอกรังตัง ดอก(ตะ)รังตัง ไม่ได้ทางหน้าเอาทางหลังไม่ได้ตอนนั่งเอาตอนยืนบังรักน้องรักเหมือนจะกลืนน้องกลับจะเอาแหวนหมั้นคืนบังต้องทนฝืนน้ำตานอง วิทยากร : นายอาจ อิสลามบ้านโคกมะขาม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวภานี ชนะกุล๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓  ดอกลำพู ดอกลำพู บัง(พี่)อย่ามาทำเจ้าชู้ถ้าเมียบัง(พี่)รู้จะหูยานชวนไปแล(ดู)หนังเมียอยู่ข้างหลังจะอยู่กับใครถ้าเมียบัง(พี่)รู้ว่านอกใจบัง(พี่)จะลง(บัน)ไดไปไหนได้ วิทยากร : นางกะลัก หมาดหลายบ้านโคกมะขาม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวปรียา จันทรัฐ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   ดอกส้มโอ ดอกส้มโอ รูปร่างน้องสาวก็ไม่(เลว)โซเหตุใดแมงโภ่(แมลงภู่)(เจาะ)ไชในผ้าถุงเอามือไปตบแมลงโภ่กลับเป็นยุงแมลงโภ่เข้า(เจาะ)ไชในผ้าถุง(เจาะ)ไชจนน้อง(มี)พุง(ครรภ์)ใหญ่ วิทยากร : นายโกบ เหมราบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอุรา บุญเกตุ๑๕ มกราคม ๒๕๒๔  ดอกหนาด ดอกหนาด บัง(พี่)(กระ)ตุกสร้อยคอน้องขาดอย่าร้องเลยบัง(พี่)จะซื้อให้ไม่ซื้อแค่(ที่)นี่ไปซื้อทอง(ปัต)ตานีให้ว่าโฉมฉายคงได้(สวม)ใส่ วิทยากร : นายเจน มิ่งธรรม๖๙ หมู่ ๔ บ้านนาใน ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นายกฤษดา วิวัฒนานนท์๑๔ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นกระถินตัว ต้นกระถิน ตัวน้องลืมฟ้าตัวน้องลืมดินว่าลืมทั้งข้าวที่จะกินแลลืมสิ้นทั้งน้ำอาบทั้งใต้ฟ้าน้องลืมหมดไม่นึกไม่จดท่องกราบลืมทั้งข้าวกินทั้งน้ำอาบแต่เพราะบาปน้องสาวเจ้าลืมหมด วิทยากร : นายโกบ เหมราบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอุรา บุญเกตุ๑๕ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นกล้วยรูป ต้นกล้วย รูปร่างของน้องทั้งสวยเสียทีเกล้ามวยไม่ดัดผมโอ้น้องทองดำรีเมื่อก่อนนี้เขาไม่นิยมแต่น้องไม่ดัดผมใครเลยจะชมน้องได้ วิทยากร : นายโกบ เหมราบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอุรา บุญเกตุ๑๕ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นกล้วยตีบ ต้นกล้วยตีบ อะไรของน้องสองกลีบที่เอาไปหนีบใต้(ระ)หว่างขาตัวพี่เป็นชายหมายปรองดองหวังให้น้องได้สุขอุราวิทยากร : นายผัน ทองดีบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวนภาพร ทิพย์รักษา๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓  กล้วยเถื่อน กล้วยเถื่อน(กล้วยป่า)ดอกไม้มาบานในดวงเดือนย่อม(สะ)เทือนแผ่นดินไหวคนดีได้กับบัง(พี่)บ้าง วิทยากร : นางหยาม หนูเชตบ้านโคกมะขาม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอรพินทร์ แซ่ตัน๑๔ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นขนุนหนัง ต้นขนุนหนัง  บัง(พี่)ใคร่กลายเป็นมูสังลักกินยุม(ยวง)ขนุนหนังเสียให้ได้ทั้งตีนถีบแลปากกัดยางขนุนมันรัดน้องเอาไว้ลักกินยุม(ยวง)ขนุนหนังเสียให้ได้ให้ตายเถอะน้องสาวเพราะยุม(ยวง)ขนุนหนัง วิทยากร : นายโกบ เหมราบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นายประสิทธิ์ สมสู่๑๕ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นขี้เหล็ก ต้นขี้เหล็ก  ทำไมน้องจึงมีผัวตั้งแต่เด็กเด็กขี่เรือลำเล็กไปรุนกุ้งให้น้องนั่งในประทุนบัง(พี่)ลงไปรุนให้น้ำพุ่งขี่เรือลำเล็กไปรุนกุ้งสองแคมน้องสาวน้ำพุ่งฉ่า วิทยากร : นายโกบ เหมราบ้านกะหลิม ป่าตอง ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอุรา บุญเกตุ๑๕ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นขี้เหล็ก ต้นขี้เหล็ก  พี่รักน้องมาตั้งแต่น้องเป็นเด็กแขนเท่าต้นขี้เหล็กแหละน้องเออเมื่อน้องเต็มสาวพี่เกรงบ่าว(ชายหนุ่ม)จากอื่นจะมาขอพี่ขอให้น้องได้รั้งรอแม่นวลลออโปรดเห็นใจพี่ วิทยากร : นายเทียน หนูสังข์บ้านโคกขาม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นายพงศ์พันธุ์ กิตติเวชวรกุล๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓  ต้นชุมเห็ด ต้นชุมเห็ด  บ้านเมืองทั้งร้อยเอ็ดก็สู้เมืองภูเก็ตไปไม่ได้อด(อะ)ไรอยาก(อะ)ไรเอาเบี้ยติดตัวไปได้ง่ายง่ายสู้เมืองภูเก็ตไปไม่ได้หาง่ายละโอไปทุกสิ่ง วิทยากร : นางไหม ชลเขตบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นายประสิทธิ์ สมสู่๑๕ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นแซะ ต้นแซะ  พี่เป็นไทยมาตั้งแต่แรกพี่มาเป็นแขกพี่ได้(อะ)ไรเอามีดจะไปตัดไม่ใช่มันรัดมากับหน่อไม้ไผ่มาเป็นแขกตามน้องพี่ได้(อะ)ไรเป็นไทยดีกว่าพี่เออได้กินหมู วิทยากร : นางลอมละ หมาดหลายบ้านโคกขามฝั่งนา ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอรพินทร์ แซ่ตัน๑๔ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นดีปลีแห้ง ต้นดีปลีแห้ง  ตัวพี่รักน้องแต่ทำแกล้งจงรีบจัดแจงแต่งตัวให้ดีพอถึงเดือนสี่หน้าแล้งพอดีพี่จะมาขอจะได้พำนักนวลลออพอถึงปีเถาะก็ครบห้าคน วิทยากร : นายชุมพล หลักเพชรบ้านนาใน ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอุรา บุญเกต๑๔ มกราคม ๒๕๒๔   ต้นดีปลีเมื่อ ต้นดีปลี  เมื่อเราชันชี(สัญญา)ลืมแล้วหรือไม่เมื่อนั่งบนขอนมุ่ยถอนหญ้าในไร่ลืมแล้วหรือไม่เมื่อเราชันชี(สัญญา)กัน วิทยากร : นายเลื่อน เชื้อญวนบ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวสุนิสา ชุมวงศ์๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓  ต้นเดือยปล้อง ต้นเดือยปล้อง  น้องก็รัก บังก็เกี่ยวข้องไม่ต้องเศร้าหมองกันทำ(อะ)ไรโอ้แม่ร้อยชั่ง พี่คอยไป(ระ)วังเจ้าสายใจไม่ต้องเศร้าหมองกันไปทำไมไปมาน้องเออหาน้ำกิน วิทยากร : นายอารมณ์ สงวนวงศ์บ้านโคกขาม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอำภร แซ่ขู้๒๔ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นตะไคร้ ต้น(ตะ)ไคร้  เข้าป่า(ละเมาะ)ไสหักไม้(กระ)ดูกไก่มารองนอนแทนทั้ง(เสื่อ)สาดปูแทนหมอนน้องเอยรองนอนกันสองคน วิทยากร : นางโปรย เจริญทรัพย์๔๘ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวกนกวรรณ หยงสตาร์๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓  ต้นตะไคร้เป็น ต้นตะไคร้ เป็นแขกละไม่จุใจน้องสาวมาเป็นคนไทยกันสักทีโอ้เจ้าดำรีพี่ไม่ให้น้องนี้ทำ(อะ)ไรนะน้องเอยมาเป็นคนไทยพี่จะไม่ให้ทำ(อะ)ไรกัน วิทยากร : นางไหม ชลเขตบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอุรา บุญเกต๑๕ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นตะไคร้จะ ต้น(ตะ)ไคร้  จะรักบังหนอไปนานไกลน้องตั้งใจนั่งชมแต่ดอกผ้ายิ่งชมแล้วยิ่งแค้นแต่บังให้(กระ)บองแทนไว้ต่างหน้าว่าตั้งใจนั่งชมแต่ดอกผ้านึกถึงผ้า(ขนหนู)ตอล้าที่บังให้ วิทยากร : นางรอมละ หมาดหลายบ้านโคกขามฝั่งนา ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอรพินทร์ แซ่ตัน๑๔ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นตัง ต้นตัง  พี่ไปทำงานอยู่เมืองตรังแต่น้องอยู่ข้างหลังอย่ารักใครขุดดินใส่ปุ้งกี๋น้ำตาของพี่นั้นหลั่งไหลน้องอยู่ข้างหลังอย่ารักใครตั้งใจเถิดน้องรับเงินเดือน วิทยากร : นายจวน เทือนสินบ้านนาใน ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาววาสนา ฤทธิหมุน๑๓ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นตาล ต้น(ตาล)โตนด  จะสูงสักร้อยโยชน์ว่าต้น(ตาล)โตนดไม่พรากจากต้นไทรเป็นเรือไม่พรากจากพายมาดเป็น(กระ)ดาษไม่พรากจากดินสอเป็นถังตักน้ำไม่พรากจากบ่อว่าพบหนอน้องสาวไม่พรากจากบัง วิทยากร : นางไหม ชลเขตบ้านกะหลิม ป่าตอง สมสู่ผู้บันทึก : นายประสิทธิ์ สมสู่๑๕ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นเตียว ว่าบัง(พี่)ทำงานตัวเป็นเกรียวเหมือนนกบินมาตัวเดียวให้น้องเห็นนึกขึ้นมาบินหาคู่ครองไม่ได้ใส่กรงทองน้องคู่แค้นบินมาตัวเดียวไม่ได้แหวนเห็นว่าเสียดายน้องเนื้อเย็น วิทยากร : นางหยาม หนูเชตบ้านโคกขามฝั่งนา ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอรพินทร์ แซ่ตัน๑๔ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นแตงอาบ ต้นแตง  อาบน้ำหาแป้งสองแก้มสาวแดงเหมือนลูกสลอดลูกสาวบังคนเดียวสวมเสื้อสีเขียวแล้วอยู่น่ากอดสองแก้มสาวแดงเหมือนลูกสลอดน่ากอดจริงเอยลูกสาวบังคนเดียว วิทยากร : นายชม สวัสดิรักษ์ต.ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวประเจียด รองเดช๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓  ต้นแตงสมัคร ต้นแตง  สมัครแล้วบัง(พี่)รักน้องแตงเหมือนลูกแดง(เด็กเล็ก)อยู่ในเปลรักน้องของบัง(พี่)ยังมีเสน่ห์รักน้องแดงแดงอยู่ในเปลรักน้องคนดีไม่เหลือ(อะ)ไรน้องแดงอยู่ในใจบัง(พี่)วิทยากร : นางไหม ชลเขตบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอุรา บุญเกตุ๒๔ มกราคม ๒๕๒๔   ต้นถั่ว ต้นถั่ว  แม่พ่อมึงยังอยู่บัง(พี่)ก็ไม่กลัวขึ้นทางช่องครัวเข้าในห้องพ่อแม่มึงยังอยู่หรือไม่จะทำ(อะ)ไรบ้างได้เล่าแม่อีน้องขึ้นทางช่องครัวเข้าในห้องเข้าหาแม่อีน้องคู่รักบัง(พี่) วิทยากร : นายสมใจ พันหารีย์ต.ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวประกายลักษณ์ รัตนภา๑๔ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นถั่วถ้า ต้นถั่ว  ถ้าได้พี่ไปเป็นคู่น้องไม่ต้องกลัวไปเก็บหอยตาวัวขายแค่(ที่ตลาดสด)บันซ้านอนิจจาน้องพี่ไม่สักกี่ปีก็จะได้สร้างบ้านเก็บหอยตาวัวขายแค่บันซ้านได้สร้างบ้านอยู่กันสองคน วิทยากร : นายเหล็ก หนูเชต๓๕/๒ หมู่ ๑ บ้านโคกขาม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอารมณ์ มะโน๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓  ต้นถั่วน้อง ต้นถั่ว  น้องเดิน(ริม)ชายรั้วแต่อย่าด่าว่าตัดหัวตัวบัง(พี่)ร้อนรักกันเป็นปีทำไมจึงอย่างนี้ได้ละน้องอย่าด่าว่าตัดหัว บัง(พี่)(ประ)กบลงนอนกลิ้ง วิทยากร : นางพิณ ปลอดบุตร๔๕ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้ว๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓  ต้นทัง ต้นทัง  พี่ไปทำงานให้กับพรั่ง(ฝรั่ง)น้องอยู่ข้างหลังอย่าได้รักใครปีหน้าเดือนหกพี่มายกขันหมากใหญ่น้องอยู่ข้างหลังอย่าได้รักใครตั้งใจรับเงินเดือน วิทยากร : นางจาง เรือนเพชรบ้านชายวัด ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวประเจียด รองเดช๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓  ต้นทุ ต้นทุ  หน้าอกน้องสาวแล(ดู)น่า(จับ)ถูกเอา(อะ)ไรมาผูกที่หน้าอกเอามัดเป่าก็ยังไม่ทุเลาทีละน้องเอา(อะ)ไรมาผูกที่หน้าอกสองลูกโตเท่าพรก(กะลา มะ-)พร้าว วิทยากร : นายเลื่อน เชื้อญวน๓๕ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวสุนิสา ชุมวงศ์๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓  ต้นแบก ต้นตะแบก  ต้วน้องเป็นแขกพี่เป็นไทยเป็นแขกตามน้องได้กิน(อะ)ไรพี่ให้เขาตัดหน่อไม้ไผ่เป็นแขกตามน้องได้กิน(อะ)ไรเป็นไทยตามพี่ได้กินหมู วิทยากร : นายวัย หวานดี๓๑/๑ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวกนกวรรณ หยงสตาร์๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓  ต้นปด ต้นปด  เราเก็บข้าวเก็บน้ำเสียให้หมดเราไปซื้อรถแค่(ที่)(เมือง)ทุ่งคาโอ้น้องทองดำรีพาน้องนี้ไปเที่ยวงานไปเที่ยวแค่(ที่)(เมือง)ทุ่งคาว่าสนุกหนักหนาบัง(พี่)พาเที่ยว วิทยากร : นางไหม ชลเขตบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอุรา บุญเกตุ๑๕ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นพลอง ต้นพลอง  บัง(พี่)ได้น้องสาวเป็นเมียสองไม่ให้นวลน้องขัดใจกันรักเมียหลวงสักห้าร้อยรักเมียน้อยสักห้าพันไม่ให้นวลน้องขัดใจกันสิบวันละน้องบัง(พี่)ทั้งสองคน วิทยากร : นางไหม ชลเขตบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นายประสิทธิ์ สมสู่๑๕ มกราคม ๒๕๒๔   ต้นมะกรูด ต้น(มะ)กรูด  มารำกับบัง(พี่)ไส(ทำไม)จึงหน้าบูดบัง(พี่)เพียงแต่พูดไม่เคยเล่นหูเล่นตาเห็นใจบัง(พี่)หรือไม่แม่ยาหยีอยู่ไกลถึง(กระ)บี่บัง(พี่)ก็(อุต)ส่าห์มาชังกันทำไมรักกันดีกว่าย่างขึ้นเดือนห้าบัง(พี่)จะมาขอ วิทยากร : นางไหม ชลเขตบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอุรา บุญเกตุ๑๕ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นมะเขือข่อย ต้นมะเขือข่อย  แล(ดู)น้ำค้างหนาวละห้อยจะหยุดย้อยเสียบ้างน้ำค้างเอ๋ยแล(ดู)ใครเขาไม่รู้น้องนอนคุดคู้แล(ดู)กันเถอะเหวยให้หยุดเสียบ้างน้ำค้างเอ๋ยแล้วใครเล่าหนอจะนึกถึงมึง วิทยากร : นายอาจ อิสลามบ้านโคกมะขาม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นายพงศ์พันธ์ กิตติเวชวรกุล๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓  มะม่วงหิมพานต์ ต้นกาหยี(มะม่วงหิมพานต์)  บ้านของบัง(พี่)อยู่แค่(ที่)เมือง(กระ-)บี่บ้านของคนดีอยู่แค่(ที่)ไหนน้องไปบ้านบัง(พี่)สักทีจะพาคนดีไปแล(ดู)ดาบที่เมือง(กระ)บี่มีเป้าหาบน้องจะได้ทราบความเป็นมา วิทยากร : นายฉลอง คุ้มบ้านบ้านโคกมะขาม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวภานี ชนะกุล๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓  ต้นมะหวด (ต้นมะหวดคือ)ต้นชำน้องสาวคนนี้ช่างมีกรรมแต่งตัวยั่วชายวันละหลายหนวันไหนใจดีที่ทนได้วันไหนใจร้ายจะอายคนแต่งตัวยั่วชายวันละหลายหนคนไหนใครหรือจะทนได้ วิทยากร : นายซิ้ม ตามชูบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวนภาพร ทิพย์รักษา๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๓  ต้นมุด ต้นมุด  (ทะ)เลมันทั้งกว้างใครไปขุด(ภู)เขาสูงสุดใครไป(ตะล่อม)พูนนก(กระ)ยางตัวขาวใครไปทา(ประ)แป้งนก(ดุ)เหว่าตัวแดงใครไปทา(ประ)แป้งนก(ดุ)เหว่าตัวแดงใครไปทาปูน(ภู)เขาสูงสุดใครไป(เพิ่ม)พูนว่านมน้อง(เพิ่มเนิน)นูนใครไปพูน(เพิ่ม)ให้ วิทยากร : นายไกรลาศ ส่องแสงบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวประกายลักษณ์ รัตนภา๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓  ต้นไม้ไผ่ ต้นไม้ไผ่  บัง(พี่)ไม่รู้จะไปรักใครบังจึงรักน้องหน้า(ยอง)ใยอยู่เพียงคนเดียวโอน้องแม่ทองดำหริบังจะไม่ให้น้องอาจิอยู่คนเดียวรักแต่น้องหน้า(ยอง)ใยเพียงคนเดียวเปลี่ยวเปลี่ยวน้องเอ๋ยอยู่ตรงไหน วิทยากร : นางไหม ชลเขตบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นายประสิทธิ์ สมสู่๑๕ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นระกำ ต้น(ระ)กำ  บาปที่เกิดจากกุ้งจากปลาน้องไม่ทำว่าขอพบตามบุญกรรมภายภาคหน้าชาตินี้เราหลงมาเกิดเราค่อยพบกันเถิดต้องเลิศกว่าขอพบตามกรรมภายภาคหน้าชาตินี้ละโอ้หนอค่อยพบกัน วิทยากร : นางไหม ชลเขตบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นายประสิทธิ์ สมสู่๑๕ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นยำแย้ ต้นยำแย้  น้องเอ๋ยอยู่ทำไมให้เฒ่าให้แก่ก็เอาผัวเสียเถิดแม่หน้ามนนิจจาเอ๋ยจำต้องอำลาก็เพราะฐานะและความยากจนก็เอาผัวเสียเถิดแม่หน้ามนดีกว่าต้องทนอยู่คนเดียว วิทยากร : นางกะหลัก หมัดเลาะบ้านโคกขาม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นายพงศ์พันธ์ กิตติเวชวรกุล๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓  ต้นส้มควาย ต้นส้มควาย  ยังรักน้องสาวมากเหมือนจะขาดใจตายแม้จะเสียเงินสักหนึ่ง(สะ)พายก็ช่างหัวมันไม่ได้ปีนี้เอาปีหน้าช้าช้าต้องได้เจ้าสักวันเอาน้องบุญหนักทองเอกวรรณว่าสองคนน้องสาวได้พันกัน วิทยากร : นางไหม ชลเขตบ้านกะหลิน ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นายประสิทธิ์ สมสู่๑๕ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นสะแตง ต้นสะแตง  โอ้นก(กางเขน)บินหลาเจ้าปากแดงบินเกาะหลังคาร้าน(กาแฟ)กู้ปี้ทั้งเช้าทั้งเย็นเกาะได้เกาะดีแต่เสียใจจริงนะเออมีเจ้าของ วิทยากร : นายเสถียร เชื้อญวนบ้านมอญ หมู่ ๒ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้ว๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓  ต้นหมาก ต้นหมาก  ไม่รู้หรือน้องว่าบัง(กระหาย)อยากจึงได้บากหน้ามาหาน้องนี่ไงไม่รู้หรือน้องเอาเถอะไม่ต้องกลัวน้องไปขุดหลุมถั่วตามมาตั้งแต่เมื่อไรบากหน้าเข้ามาหาน้อง(ทำไม)ไสไม่(สะ)ดุดใจกันบ้างเลยหรือต่อไปภายหลัง วิทยากร : นางไหม ชลเขตบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นายประสิทธิ์ สมสู่๑๕ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นหวาย ต้นหวาย  พูดถึงน่าตัดชิ้นเนื้อควายว่าโล(กิโลกรัม)ละสิบเขาขายอยู่ทุกวันเมื่อน้องเล็กเล็กน้ำหนักก็เพียงแปดขีดก็มีราคาถึงสองสามพันแม้กระนั้นก็แพงจนบัง(พี่)มีเงินไม่พอก็แล้วกันแต่หากแพงถึงแปดพัน ก็ขอให้นอนรอแมลงวันตอม วิทยากร : นายไกรลาส เจริญทรัพย์บ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวประกายลักษณ์ รัตนภา๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

สมุดภาพเหมืองแร่

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1040
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3046
mod_vvisit_counterทั้งหมด7408601