Skip to content

Phuketdata

default color
Home
คำศัพท์เกย์ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
จันทร์, 26 ตุลาคม 2009
พจนานุเกย์: ศัพท์เก๋เกย์ไทย .......................... vote  

หลังจาก ความสงสัย ยังไม่หายไป  ในที่สุดก็เจอ.....พจนานุเกย์: ศัพท์เก๋เกย์ไทย   ...   เปรี้ยวมาก   อยากจะบอก...กะเทย บุคคลที่แสดงพฤติกรรมทางเพศออกมาในรูปแบบเพศตรงข้าม ซึ่งใช้ทั้งในเพศหญิงและชาย. ในอดีตนั้น ผู้หญิงที่แสดงออกเป็นผู้ชายก็ถูกเรียกว่ากะเทยด้วยเช่นกัน. นอกจากนี้ กะเทยยังเป็นศัพท์ทางการแพทย์ด้วย อันหมายถึง บุคคลที่มีลักษณะทางกายภาพมีสองเพศ (ปรากฏอวัยวะเพศทั้งสองเพศในร่างเดียวกัน). ในอดีต มักพบการใช้คำว่า กะเทย ในเชิงคำพูดดูถูกเหยียดหยาม. ต่อมากลุ่ม Homosexual ไทย ได้นำคำว่า เกย์ (Gay) ซึ่งจะดูสุภาพกว่า มาใช้ในภาษาไทยแทนคำว่า กะเทย. ปัจจุบัน นิยามศัพท์คำว่า กะเทย ได้เปลี่ยนไป โดยหมายเฉพาะถึงผู้ชายที่แต่งตัวและแสดงท่าทางออกเป็นหญิง แลดูตุ้งติ้งเท่านั้น. ส่วนผู้หญิงที่แสดงออกเป็นชาย ได้เปลี่ยนไปใช้คำว่า ทอม แทน. คำว่า กะเทย มีนิยามความหมายตรงกับศัพท์แสลงในภาษาอังกฤษว่า Drag queen.6 คำว่า Drag หมายถึง ลาก (เครื่องแต่งกาย, เสื้อผ้า). ในต่างประเทศ กลุ่มกะเทย มักนิยมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่กรุยกรายลากพื้น และแสดงออกเป็นผู้หญิง. ดังนั้น จึงใช้ศัพท์ว่า Drag-queen เป็นคำนิยามกลุ่ม ที่แสดงออกมาในรูปแบบดังกล่าว

กระเทียม หมายถึง กะเทย. สันนิษฐานว่า เป็นศัพท์ที่แปลงมาให้สุภาพกว่า กะเทย และดูตลกขบขัน แต่ยังคงลักษณะความหมายเดิมไว้
เกย์ มาจาก adjective ภาษาอังกฤษ Gay หมายถึง สนุกสนาน, ร่าเริง, เบิกบาน, ใจสบาย, ฉูดฉาด, สดใส, สีสดสวย, แต่งตัวงาม (gleeful, jovial, glad, joyous, happy, cheerful, sprightly, blithe, airy, light-hearted; vivacious, frolicsome, sportive, hilarious, well-dressed). คำว่า เกย์ ได้ถูกนำมาใช้เรียกพวกกลุ่มบุคคลรักร่วมเพศ (Homosexual - รักและชอบเพศเดียวกัน) เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้ มีลักษณะการแสดงออกที่สนุกสนาน ร่าเริง แต่งตัวด้วยสีสันฉูดฉาด. สันนิษฐานว่า เข้ามาในประเทศไทยช่วงหลัง พ.ศ. 2500 จากการที่มีกลุ่ม Homosexual ของไทยไปเรียนต่อในต่างประเทศ และได้นำศัพท์คำนี้มาใช้ และได้เผยแพร่จนกลายเป็นคำทับศัพท์ในภาษาไทยไปแล้ว. คำว่า เกย์ ยังแตกออกเป็นกลุ่มย่อยอีก คือเกย์คิง หมายถึง ชายที่มีรสนิยมทางเพศในเพศเดียวกัน (Homosexual) ในรูปแบบเป็นฝ่ายชาย หรือ ฝ่ายรุกเกย์ควีน หมาย ถึง ชายที่มีรสนิยมทางเพศในเพศเดียวกัน (Homosexual) ในรูปแบบเป็นฝ่ายหญิง หรือ ฝ่ายรับ. เกย์ควีน--ชายที่ออกท่าทางตุ้งติ้ง--มักจะเป็นฝ่ายรับเสมอยามอยู่บนเตียง อาจเป็นฝ่ายรุกก็ได้ (เช่นนั้น จะเรียกว่า สาวเสียบ)เกย์ควิง หมายถึง ชายที่มีรสนิยมทางเพศในเพศเดียวกัน ทั้งในรูปแบบเป็นฝ่ายชายและหญิง หรือได้ทั้งรุกและรับ. ในปัจจุบัน ได้นำคำว่า Both หมายถึง ทั้งคู่ มาใช้แทน. สันนิษฐานว่า Both เป็นศัพท์ที่ใช้ในกลุ่ม Homosexual ชาวต่างชาติ โดย Both เข้ามาในประเทศไทยจากการเล่น Chat เนื่องจากในยุคแรกของกะเทยดอดคอมไทย โปรแกรม Chat ได้เกิดก่อน Pirch และ Icq โดยห้อง Chat ที่โด่งดังจะอยู่ใน gay.com โดยจะแบ่งเป็นห้องแต่ละประเทศ ซึ่งมีห้อง Thailand และมักมีชาวต่างชาติเข้ามาคุยเพื่อหาคู่. ดังนั้น เป็นไปได้ว่า กลุ่ม Homosexual ชาวไทย ได้เข้าไปเล่น และนำคำว่า Both มาเผยแพร่ใช้ใน Pirch และออกมาใช้เป็นศัพท์พูดโดยทั่ว. (More info on Gay-King, Gay-Queen and Gay-Quings.)

เสือไบ มา จากคำว่า Bisexual หมายถึง ชายที่มีรสนิยมทั้งสองเพศ คือ ได้ทั้งผู้ชายและหญิง. ใน Bisexual ยังแบ่งประเภทย่อยได้อีก เช่น เป็นฝ่ายรุกกับเพศหญิง และเป็นฝ่ายรับกับเพศชาย เป็นต้น

ไตรเซ็กฌวล (Trisexaual) หมายถึง พวกที่มีรสนิยมทางเพศตั้งแต่สามเพศขึ้นไป

 
 

จากคุณ: aftertime
เขียนเมื่อ: 25 ต.ค. 52 08:32:40
ถูกใจ: ข้างนอกกลมๆ ข้างในเหลี่ยมๆ


 
 
ความคิดเห็นที่ 1  

ผัดไทย...มีสามทฤษฎีว่าด้วยที่มาของคำ คือ
1) พวกที่ผลัดกันรุก - ผลัดกันรับ คลุกเคล้ากันไปมา มากบทบาท. ตรงกับ Versatile ในชาวเกย์ต่างชาติ
2) การที่เกย์ควีนสองคนมีอะไรกัน. น่าจะแปลความหมายได้จากการกลับหัว (69) คลุกเคล้ากันไปมา คล้ายท่าทางผัดเส้นทำผัดไทยฟันดาบ การที่เกย์คิงสองคนมีอะไรกัน. เปรียบอวัยวะเพศชายมีลักษณะแข็งตรงเหมือนดาบ

ฮอลล์ (ที่หมายถึงลูกอมฮอลล์นั่นแหละครับ) การแบ่งสามีกันใช้ และ ฮอลล์ จะใช้เฉพาะกับการแบ่งสามีเท่านั้น

กระรอก การไปจิกผู้ชาย. เท่าที่ทราบมา เป็นศัพท์เฉพาะกลุ่มยุคแรกเริ่ม. สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นรุ่นคุณปาน บุนนาค ผู้ล่วงลับไปแล้ว

ยกล้อ เป็น ท่ากามกิจที่นิยมใช้ทั้งชาย-หญิง และถูกใช้กับชาย-ชายถึงปัจจุบัน. ใช้กันมานานมาก. น่าจะมาทางคำว่า ยกซด (กาแฟ) เพราะสมัยก่อน ถ้าซื้อกาแฟ เขาจะใช้กระป๋องนมใส่ให้ แล้วบอกว่าขอแบบ ยกล้อ คือกาแฟเข้ม ๆ แก่ ๆ ใส่นมเยอะ ๆ คือการชงแบบพิเศษ ที่ทั้งมันทั้งเข้มข้น

ผีขนุน กะเทยที่คอยอ่อยเหยื่อใต้ต้นขนุนหรือต้นมะขาม ยามดึก ๆ อยู่แถวคลองหลอดสมัยก่อนโน้น. สัญลักษณ์บ่งชี้คือ จะถือถุงกระดาษสีน้ำตาล (ถุงลัคกี้) ในมือ

ความสัมพันธ์ ของ Homosexual จากการศึกษา Bell & Weinberg:

Close-Couples 10% ยึดมั่นคู่เดียว

Opened-Couples 18 % คู่นอนแน่นอน 1, แสวงหาคู่ข้างนอกบ้าง

Functionals 15 % โสด ชอบสนุกสนานในกลุ่มคู่นอนของตน อิสระ ชอบสังคม

Dysfunction 12 % ประกอบกิจกรรมทางเพศมาก แต่ไม่ค่อยมีความสุขกับความเป็นคนรักร่วมเพศของตน

Asexual 16 % ปราศจากเรื่องทางเพศ


ส่วนที่เหลือคิดว่าไม่ตอบคำถามกระมัง หนังสือไม่ได้บอกไว้ (อ้างจาก หนังสือ มนุษย์: จิตวิทยาทางเพศ โดย รัจรี นพเกตุ)

แบบสด, ไม่ใส่เสื้อเกราะ การไม่ใส่ถุงยางอนามัย = barebacking ในภาษาอังกฤษ. สันนิษฐานที่มาของคำได้สองทางข้อ คือ
1) แปลตรง ๆ ตามความ คือ bare = เปล่า ๆ เปลือย ๆ + backing = การเข้าประตูหลัง
2) แปลจากศัพท์ในธรรมเนียมการขี่ม้า (equestrianism) ที่ว่า bareback adj. with the back of a horse, burro, etc., bare, that is, without a saddle: to ride bareback; a bareback rider. คำว่า back ในกรณีนี้ เป็นคำกริยา แปลว่า การขึ้นขี่หรือคร่อม (to get upon the back of; mount) คือ ขึ้นขี่หลังม้าเปล่า ๆ ไม่ใส่อาน-- ผู้เรียบเรียง

ลิงอุ้มแตง ท่า กามกิจทั้งของชาย-หญิงและชาย-ชาย โดยฝ่ายรุกยืนอุ้มฝ่ายรับอยู่ที่เอว แต่อวัยวะฝ่ายรุกยังแช่อยู่ใน ตู้เย็น หรือประตูหลัง ของฝ่ายรับ (ห้ามใช้ท่านี้กรณีหลังไม่ดี และต้องอยู่ในการควบคุมของฝ่ายชายอย่างถูกต้อง)


ไปสนามหลวง, ตุ๊ก ๆ , ในความหมายของเกย์ คือ การช่วยตัวเอง. ในกาลก่อน ตลาดนัดที่มีอยู่กลางใจเมือง คือ ตลาดนัดสนามหลวง. ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ จะมีการจัดตลาดนัดเหมือนกับจตุจักรในปัจจุบัน. ในช่วงหน้าร้อน จะมีการจัดงานหนึ่ง คือ เทศกาลกีฬาไทย เช่น ตะกร้อ, กระบี่กระบอง, ตะกร้อรอดบ่วง เป็นต้น. ที่สำคัญก็คือ เทศกาลเล่นว่าว จะมีทั้งว่าวงู, ว่าวปักเป้า และว่าวจุฬา. ในเทศกาลดังกล่าว จะมีการออกร้านขายไก่ เช่น ไก่ย่างจีระพันธ์ และยี่ห้ออื่น ๆ มากมาย. ประชาชนที่มาก็จะนั่งกินไก่ พร้อมกับดูดนตรี-ฟังเพลงลูกทุ่งกันไปเป็นที่เพลิดเพลินจำเริญใจ. ด้านนอกก็จะเป็นกลุ่มคนขายเชือกป่านว่าวบ้าง เมี่ยงคำบ้าง พร้อมเสื่อนั่งกินกัน. กลุ่มคนกินก็มีทั้งมาเดี่ยว มาคู่ และมาเป็นครอบครัว (อ้อ...กะเทยและเกย์ก็มา...อิ ๆ ๆ ). ด้วยวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันและสอดคล้องกับยุค จึงมีคำว่า /ไปสนามหลวง ออกมาใช้. ชายหนุ่มที่เริ่มเข้าวัยกระทงจะถูกถามอยู่บ่อย ๆ เช่นว่า "เฮ้ย ทอย เอ็งเคยหรือยังวะ?" หรือ "นายเคยไปสนามหลวงหรือยัง?" เป็นคำฮิตสำหรับชายหนุ่มที่เรียนมัธยม. ในที่นี้ จึงนำคำว่า หรือ ไปสนามหลวง ซึ่งก็มาจากอาการของการกระตุกสายว่าว ที่ต้องการให้ขึ้นไปลอยบนฟ้า. อาการของการกระตุก ๆ สายว่าวอย่างเป็นจังหวะนั้น ต้องมาอยู่ตรงช่วงกลางลำตัว (ช่วงนั่นเอง;-) พอดี. คำ ๆ นี้จึงถูกยกมาเปรียบเทียบการสำเร็จความใคร่ของชายจนถึงปัจจุบัน สำหรับชายหนุ่มทั้งที่เป็นเกย์และไม่เกย์. ต่อมา คำว่า ตุ๊ก ๆ ก็ถูกนำมาใช้ในช่วงหนึ่ง. ตุ๊ก ๆ น่าจะมาจากเสียงของรถสามล้อ ที่ดังตุ๊ก ๆ ออกมาเป็นจังหวะ คล้ายกับอาการของการกระตุกสายว่าว ซึ่งก็คือการสำเร็จความใคร่ของผู้ชาย. คำว่า สนามหลวง ตุ๊ก ๆ ตรงกับคำเมือง (ภาษาเหนือ) ว่า ต๊อกว้อง โดย ต๊อก หมายถึง อากัปกิริยาทำมือกระตุก ๆ . ส่วน ว้อง นั้น คำเหนือ มีสองความหมาย:


1) มาจากคำว่า น้ำว้อง ซึ่งหมายถึง น้ำอสุจิ และ
2) มาจาก ว้อง ที่หมายถึงสิ่งที่มันกลม ๆ เช่น หนังว้อง หมายถึง หนังยางที่ใช้รัดของ หรือ กำมือเหมือนกำรอบองคชาตก็เรียกว่า ว้อง. ดังนั้น ต๊อกว้อง จึงหมายถึง อากัปกิริยาทำมือกระตุกให้หลั่งน้ำอสุจิออกมา หรือการสำเร็จความใคร่ (ช่วยตัวเอง) ของผู้ชาย7

 
 

จากคุณ: aftertime
เขียนเมื่อ: 25 ต.ค. 52 08:33:47
  

 
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  

บ๊วบ หมาย ถึงการถวายบัว. รากศัพท์น่าจะมาจาก เสียงที่ออกมาจากกิริยาการถวายบัวนั่นเอง (ความคิดแบบไทย. ดูรากคำที่แท้จริงที่นี่ -- ผู้เรียบเรียง). เป็นการใช้ปากทำให้ชาย (Fellatio n. oral stimulation of the , esp. to orgasm). คำนี้มีคำย่อยอีกเยอะ เช่น บัวเรียบ บัวเผื่อน บัวฉวัดฉเวียง(บางคนเลี่ยงไปใช้ภาษาดอกไม้ว่า ถวายดอกบวบ แทน ซึ่งละมุนหูกว่า -- ผู้เรียบเรียง)

ซิก หมายถึง เสียบ เช่น "วันนี้นังกอของเรากำลังมอง ๆ หาผู้ชายหน้าม ๆ มาซิก."

ก.ท.ม. ย่อมาจากคำว่า กะเทยเก๊กแมน (มาจากใน Pirch)

ทัศวรรณ เป็นการสัมผัส+จับ. น่าจะมาจากคำว่า Touch

ซอง การจ่ายเงิน. มาจากคำว่า "เอาเงินใส่ซองให้ผู้ชาย." ซึ่งจริง ๆ แล้วไม่จำเป็นต้องใส่ซองแต่อย่างใด:-)

สอยมะม่วง การใช้ปากอมพวงสวรรค์หรือลูกอัณฑะ เหมือนกิริยาใช้ตะกร้อสอยมะม่วง

ล้างตู้เย็น การใช้ปากเลียรูทวารหนัก (ขึ้น-ลง-ไปมา เหมือนการทำความสะอาดตู้เย็น. เป็นกามกิจเกย์รูปแบบหนึ่ง -- ผู้เรียบเรียง)

ควักกะปิ ใช้นิ้วแหย่รูทวารหนัก, ล้วงรูทวารหนัก. (ทำไมจึงใช้คำว่า กะปิ คงไม่ต้องอธิบาย)

จุดพลุ คือ การทำอะไรก็ได้เพื่อเรียกร้องความสนใจจากผู้ชาย

ชะนี ผู้หญิงแท้ ๆ (เวลาเดินกับผู้ชาย [แฟน] ชะนีมักเกาะแขนเกี่ยวเอวผู้ชาย เยี่ยงชะนีเกาะโหนกิ่งไม้)

ชบา ชะนีที่อยู่ในบาร์

กิ๊บ แสนอร่อยน่ากิน คือ พวงสวรรค์ผู้ชาย อาทิ "ฉันไม่ได้มาเชียร์บอล แต่มาลุ้นกิ๊บผู้ชายแลบย่ะ"

สตอเบอรี่หน้าเหงือก มีความหมายว่า กะเทยเด็ก หน้าไม่สวย แต่:-))

ลั่นทม หมายถึง เวลาจิกผู้ชายได้ หลังพาไปขึ้นสวรรค์ กะเทยจะมาป่าวประกาศให้เพื่อนอิจฉาตาร้อน เช่น "เมื่อคืนอ้ายคำสีมันชวนเปิ้นไปลั่นทม อู๊ย...น้ำเงี้ยวหกเต็มหม้อเลยล่ะเจ้า!"

สบู่ตก, เก็บสบู่ ก้มตัวลงโก้งโค้งเผยประตูหลัง...เป็นคำคนคุก (ใน HBO Original Series เช่น OZ พวกนักโทษชายที่ "want" จะแสร้งทำสบู่ตกลงพื้นเวลาอาบน้ำ แล้วก้มลงเก็บ ส่งสัญญาณให้อีกฝ่ายรู้ว่า "เสียบ" ได้ -- ผู้เรียบเรียง)

แคม ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของโยนี แต่มีความหมายเหมือน ง่าม คือ "หล่อ"

ตะมอย เดินร่อนอ่อยผู้ชาย

โด๊ะ การร่วมเพศ

แหกทุเรียน แหวกทวารเตรียมเดินเครื่องเข้าไป

เย ร่วมเพศ น่าจะเป็น euphemism ของคำว่า เ-j-ด

ไก่สามอย่าง สามารถร่วมเพศได้ทั้งสามทาง คือ ปาก ช่องคลอดและประตูหลัง. เป็นคำที่นิยมพูดสำหรับนักเที่ยวยุคซ่องบางขุนพรหมรุ่งเรือง. ในภาพยนตร์ไทย เวลาที่มีฉากในซ่อง ก็จะมีคำถามที่แม่เล้าหรือแมงดาบอกกับพวกไปเที่ยวว่า เด็กคนนี้ได้ไก่สามอย่าง ซึ่งเป็นการผสมระหว่างการกระทำของฝ่ายชายและหญิง โดยเพิ่มแบบชายกับชายเข้าไปอีก

นางกอ, นังกอ กะเทยหรือเกย์ออกสาว...สันนิษฐานว่า เกิดจากการนำอักษร "ก" จากคำว่า กะเทย มาใช้เป็นตัวย่อของคำ

อุทุมพร การทำ oral sex. มีที่มาจากนามสกุล "บัวพึ่ง" โดยคำว่า บัว หมายถึงการทำรักด้วยปาก

ซำ อาการเซ็ง...เป็นอาการเซ็งเฉพาะหมู่กะเทยเท่านั้น

ชง ผู้ชาย มาจากคำว่า "ผู้ชงผู้ชาย"

ง่าม หล่อ หน้าตาดี เช่น "ดูชงนั่นสิ! ง่ามแต๊..."

เงือก ผู้ชายหน้าตาไม่ดี ขี้เหร่ เช่น "ดูชงกลุ่มนั้นสิ! เงือกทั้งนั้น!! อย่าเสียเวลาคุยเลย!!!"

นก ใช้เรียกเวลาไม่ได้ผู้ชาย อาการจิกผุ้ชายแล้วแห้ว เช่น "วันนี้สงสัยว่าจะต้องนกแน่เลยๆ"

แอ๊ว กริยาการไปจีบผู้ชาย. เช่น " วันนี้จะไปแอ๊วชงที่ไหนยะหล่อน?!!!"

ออกรอบ ออกหาผู้ชาย. คล้าย ๆ คำว่า แอ๊ว แต่ดูเป็นชงกว่า

กรู ปรี คล้าย ๆ คำว่า "แรด" ใช้เรียกเพื่อน ๆ ที่แรด (หากแรดมากจะใส่ไม่เอกเน้นความ เป็น แร่ด) แต่แย่กว่า เพราะพวกนี้สูญพันธุ์ไปแล้ว แต่ทำไมมานั่งสะเออะหน้าอยู่แถวนี้

แต๊บ การซ่อนหรือหนีบหรือแอบจำปีตัวเองไว้ให้มิดชิดจนเหมือนไม่มี หมายถึง การเก็บอวัยวะเพศ (ชาย) เข้าไปทางด้านหลัง (ตามร่องก้น) เพื่อให้เป้าด้านหน้าดูเรียบเนียนเหมือนผู้หญิง ไม่ปูนโปนเหมือนผู้ชาย. เทคนิคการ แต๊บ ให้เรียบเนียนและมั่นใจว่า แต๊บ อยู่ สามารถกระโดดโลดเต้นได้โดยที่ แต๊บ ไว้ไม่หลุดนั้น ทำได้โดยโกนขนเพชร (หะมอย) ออก แล้วใช้กระดาษกาวหรือสก๊อตเทปช่วยในการ แต๊บ.

แต๋ว กะเทยที่แสดงออกสาว

บาท ใช้ในการต่อลองราคาสำหรับนักเที่ยว. 1 บาท (100 บาท) 2 บาท (200 บาท) 3 บาท (300 บาท). เด็กที่ถูก off มักจะบอกว่า ต้องจ่ายผม 10 บาท (1,000 บาท) เป็นการพูดแบบย่อ เพื่อการสื่อสารที่ดูไม่น่าเกลียดสำหรับผู้ใช้บริการกับผู้ถูกเลือกให้ บริการ. อีกอย่าง เป็นการเลี่ยงกฏหมายอีกทางหนึ่ง

ทำแท้ง การฉีดน้ำเข้าทวารหนักเพื่อล้างให้สะอาดก่อนจะมีกามกิจเกย์ด้านหลัง

ตำแตง การช่วยตัวเองของผู้ชาย. ตำ คือ อาการทำมือขึ้น ๆ ลง ๆ แตง คือ ผักที่มีขนาดพอเหมาะมือ ซึ่งมีรูปร่างและขนาดคล้ายกับองคชาต

ชี สรรพนามเรียกกะเทยที่ท่าออกสาว เช่น "ดูนังชีคนนั้นสิ"

กันซี หมายถึง การแสดงอาการหวงของจนออกนอกหน้า เช่น "เกลียดอีนี่จัง กันซีผู้ชายอยู่ได้!" มีสองทฤษฎีว่าด้วยที่มาของคำ คือ

1) กัณฑ์ทรีย์ โดยนำมาชื่อจริงของดาราอาวุโสท่านหนึ่ง ชื่อ "กรัณฑรีย์ น สิมะเสถียร." เอกลักษณ์ของดาราท่านนี้ คือ มีไฝที่ริมฝีปากล่างด้านซ้าย. เวลาด่า (ในละคร) จะออกอาการปากสั่น. ดาราท่านนี้ชอบเล่นบทเป็นแม่พระเอก คอยกีดกันนางเอง แกล้งนางเอกสารพัดสารพัน. พวกชาวเราเลยใช่ชื่อท่าน กัณฑ์ทรีย์ มาใช้เป็นศัพท์เรียกอาการกีดกัน

2) กันซี หมายถึง กัน คือกีดกัน ปกป้อง หวงแหน หึงหวง + ซี มาจากภาษาอังกฤษ see แปลว่า เห็น. ความหมายจึงออกมาว่ากีดกันไม่ให้เพื่อน ๆ หรือใครอื่นเห็นชายของตน...หวงแหนไม่ให้ใครเห็น สัมผัสหรือแตะต้อง

มาม่า คือ ขนอวัยวะเพศที่หยิกหยอยคล้ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (มาม่า) เช่น "นี่...เมื่อคืนฉันได้ผู้ชาย...มาม่างี้เพียบเลย!"

เล่นบาส หรือ เลี้ยงบาส อาการที่ผู้ถูก oral ใช้มือกดหัวผู้ทำ oral ขึ้น ๆ ลง ๆ เหมือนกับการเลี้ยงลูกบาส

ส่ง ข้าวห่อ ใช้กับคนที่มีแฟนอยู่บ้านไกล เช่น นังทอยมีแฟนอยู่ที่ระยอง ต้องทำงานหัวไม่วางหางไม่เว้น จนหาเวลาพบหน้าแฟนค่อนข้างยาก. ดังนั้น เมื่อนาน ๆ มาพบกัน หรืออาจจะต้องเดินทางขึ้นไปหา จึงมีคนใช้คำว่า ส่งข้าวห่อ เป็นที่เข้าใจกันระหว่างเพื่อนกะเทยด้วยกัน

ต.ย. 1:
- "น้องทอยจ๋า...อาทิตย์นี้พี่ลงไปไม่ได้นะ...งานมันยุ่ง แต่ "งี่" มากเลย...น้อง."
- "จะให้น้องต้องขึ้นไปส่งข้าวห่อหรือคะ? ได้เลย! กำลังคันอยู่พอดี!" (ต้องการจะไปมี sex กัน )

ต.ย. 2:
"นี่ นังศรี...เดี๋ยวชั้นจะไปรับผัวมาที่บ้าน. หล่อนอยู่ไม่ได้นะ," นังทอยกะเทยสาวสั่งเพื่อน. "หล่อนจะต้องไปหาอะไรกินข้างนอก นะยะ." เมื่อนังทอยพาผัวของเธอมาที่บ้านทำภาระกิจ "ส่งข้าวห่อ" เรียบร้อยก็กลับไปโอเย่ห์ การมีกิจกรรมทางเพศ. คำนี้เกิดจากหนังเรต X ที่เวลาโรมรันกันจะมีเสียงครวญคราง Oh yeah!

ข้าว ต้มกลางวัน เกิดจากสมัยหนึ่ง มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐไปมีเพศสัมพันธ์กับระดับที่สูงกว่า และถูกจับได้ จนถูกหนังสือพิมพ์เขียนข่าวว่า "เด็กระยองพานวลนางไปกินข้าวต้มกลางวันในม่านรูด." คำ ๆ นี้จึงถูกใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน. สำหรับคนที่อยู่ในวงการ และพอมีอายุ คงจะเคยได้ยิน ในความหมายจึงถูกใช้ว่า ไปมา sex ในตอนกลางวัน. ใช้ทั้งกลุ่มกะเทย และชายกับหญิง

นั่งเทียน ท่ากามกิจท่าหนึ่ง ที่น้องทอยขึ้นคร่อมแล้วให้ "พี่แท่ง" เดินทางเข้าไปในทวารหนัก โดยต้องมีสารหล่อลื่น K-Y ช่วย

แซนด์วิช กามกิจแบบไตรภาคี 3 คน เหมือนแซนด์วิช ที่มีขนมปังสองแผ่นประกบไส้ตรงกลาง. (ภาษาอังกฤษว่า Threesome ภาษาฝรั่งเศสว่า Ménage á Trois ออกเสียงให้ถูกต้องว่า /เม-นา-จะ-ทฆวา/ โดยออกเสียงตัว /r/ หรือ /ฆ/ ให้ลงคอ ตามต้นเสียงภาษาฝรั่งเศส -- ผู้เรียบเรียง)

หล่อล่ำตุง ผู้ชายสมบูรณ์แบบ คือ หน้าตาดี หุ่นขยี้ใจเกย์ เคใหญ่

ส.ส. สาวเสียบ

ชูตู ชั้นต่ำ โปกฮา ซกมก

ประดอยชาย เก๊กแมน

โป๊ะแตก อาการหลุดและพลาดชนิดหนึ่ง

เมี๊ยะ สวยมากอย่างมะเมี๊ยะ

ซุงแหล การโกหกแบบมาก ๆ

 
 

จากคุณ: aftertime
เขียนเมื่อ: 25 ต.ค. 52 08:47:12
  

 
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  

คุณ Aftertime เนี่ย

ต้องเป็นสมาชิกบอร์ดปาล์มพลาซ่าแน่ ๆ เลย

จากคุณ: สยามสบายสไตล์สยาม
เขียนเมื่อ: 25 ต.ค. 52 08:57:02
  

 
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  

วางลิ้งอ้างอิงไม่ได้อ่ะครับ จากเวป นายแทมดอทคอม แล้วกันนะครับ

จากคุณ: aftertime
เขียนเมื่อ: 25 ต.ค. 52 08:58:21
  

 
 
 
ความคิดเห็นที่ 7  

ตายละชั้น!! เกิดมาไม่เคยท่องศัพท์เยอะขนาดนี้เลย

เซพๆๆ  จำไว้ซะลูกเอ๊ยยยยยย.....จะได้เข้าใจพวกเค้าซักที

flower

จากคุณ: chochangone
เขียนเมื่อ: 25 ต.ค. 52 09:06:19
  

 
 
 
ความคิดเห็นที่ 8  

^
^

ตกลงเชียงใหม่อ่ะ ว่าไงจ๊ะ  อิอิ

 
 

จากคุณ: aftertime
เขียนเมื่อ: 25 ต.ค. 52 09:07:36
  

 
 
 
ความคิดเห็นที่ 9  

ที่รักจ๋า......มารับด้วยนะจ๊ะ

แต่งงาน

จากคุณ: chochangone
เขียนเมื่อ: 25 ต.ค. 52 09:12:41
  

 
 
 
ความคิดเห็นที่ 10  

เรื่องกินข้าวต้มกลางวันในความหมายนี้ ผมพบเป็นสแลงในสามเกลอ

ของ ป.อินทรปาลิตตอนคดีหย่าร้าง ปี 2494 ซึ่งอาจจะมีที่มาก่อนหน้านี้

หลายปีแล้วถูกหยิบมาใช้นะครับ

ปล.คุณสยามฯ แบ่งปัน password เข้าห้างสรรพสินค้าปาล์มฯ หน่อยดิ

อิอิอิ...อยากไปดู

จากคุณ: Babbitry Boy
เขียนเมื่อ: 25 ต.ค. 52 09:39:55
  

 
 
 
ความคิดเห็นที่ 11  

ปะไปเที่ยวห้างกัน..

จากคุณ: มดนิ่ม
เขียนเมื่อ: 25 ต.ค. 52 09:59:00
  

 
 
 
ความคิดเห็นที่ 12  
ตกลงแล้วเฮียเคยไปสนามหลวงอะยัง wink

แก้ไขเมื่อ 25 ต.ค. 52 10:10:02

จากคุณ: L.ROVER
เขียนเมื่อ: 25 ต.ค. 52 10:09:48
  

 
 
 
ความคิดเห็นที่ 13  

ศัพท์เยอะจนจำไม่หมด ตาลาย


ภาพประกอบ  เผื่อบางคนนึกภาพ ผีขนุน ไม่ออก

 
 

จากคุณ: ..ฟ้าใส..
เขียนเมื่อ: 25 ต.ค. 52 10:20:54
  

 
 
 
ความคิดเห็นที่ 14  

น้องแอล..   มาส่งข้าวห่อพี่หน่อย   พี่หิววววววววววว ผีตานี

 
 

จากคุณ: aftertime
เขียนเมื่อ: 25 ต.ค. 52 10:23:08
  

 
 
 
ความคิดเห็นที่ 15  

เลอค่ามาก

จากคุณ: ศุกร์เล็งลัคนา
เขียนเมื่อ: 25 ต.ค. 52 10:24:48
  

 
 
 
ความคิดเห็นที่ 16  
กร๊ากกกกกกก หิวหรือคะ

งั้นขอไป"สอยมะม่วง"(พิมพ์ไปหัวเราะไปนะเนี่ย) หรือถ้าไม่ชอบจะพก

"แซนด์วิช "ไปเผื่อให้  จุ๊บๆ

แก้ไขเมื่อ 25 ต.ค. 52 10:33:59

จากคุณ: L.ROVER
เขียนเมื่อ: 25 ต.ค. 52 10:33:46
  

 
 
 
ความคิดเห็นที่ 17  

จ้า  ถ้าพี่ออกไปข้างนอก  ก็วางไว้บน"โต๊ะ"นะจ๊ะ

 
 

จากคุณ: aftertime
เขียนเมื่อ: 25 ต.ค. 52 10:36:54
  

 
 
 
ความคิดเห็นที่ 18  

มีใครที่สามารถมากๆ  เอาคำศัพท์เหล่านี้มาเรียงเป็นประโยคได้มั่งครับ

ผมลองดูแล้ว มันไม่ค่อยสละสลวยและอ่านไม่รู้เรื่องอ่ะ.....

จากคุณ: aftertime
เขียนเมื่อ: 25 ต.ค. 52 10:40:05
  

 
 
 
ความคิดเห็นที่ 19  
ขาด

กินงู > ออรัล

ทำเล็บ > เลียเท้า

ปู > กล้ามปู

ปลาสลิด > กินได้แต่ตัว หัวกินไม่ได้ พวกหุ่นดี แต่หน้าเน่า หน้าตาแย่

เบี้ยนกัน เอามาจากเลสเบี้ยน > การมี sex ของเกย์สาว หรือ เกย์รับด้วยกัน

ไปนึกก่อง

แก้ไขเมื่อ 25 ต.ค. 52 10:52:04

จากคุณ: taecu
เขียนเมื่อ: 25 ต.ค. 52 10:50:34
  

 
 
 
ความคิดเห็นที่ 20  

ยังไงก็ไม่ทราบได้  แต่ปลาสลิดเนี่ย  ครีเอทสุดๆละ  คิดได้ไง

 
 

จากคุณ: aftertime
เขียนเมื่อ: 25 ต.ค. 52 10:55:43
  

 
 
 
ความคิดเห็นที่ 21  

น้องแอล   มะม่วงรอจนจะหล่นจากต้นแย้วววววว

จากคุณ: aftertime
เขียนเมื่อ: 25 ต.ค. 52 10:57:39
  

 
 
 
ความคิดเห็นที่ 22  

ทู้เฮียทำระบบของพันทิปเค้าล่มว่ะ 555

โทษอะเฮียที่ทำให้รอจนมะม่วงหล่นจากต้น เพราะมัวแต่ไปใช้ให้คนที่บ้านเค้ามาล้างตู้เย็นให้สะอาดก่อนอะค่ะ เนื่องจากว่าไปเอาทุเรียนชะนีมากิน แต่เผอิญดันไปแห(ว)กทุเรียนท่าไม่รู้ ดันทำเลอะเทอะ ตอนแรกจะใช้น้ำสบู่ล้างแค่ที่มันสกปรก เดินไปหยิบสบู่แต่ดันทำสบู่ตกรู เสียเวลาเก็บสบู่ไปหลายนาทีก้อยังเก็บไม่ได้ เลยเปลี่ยนใจ เป็นไม่ล้งไม่ล้างแล้ว
ก้อกำลังจะเดินออกไป ได้กลิ่นตุ ๆ เหมือนใครควักกะปิมาเล่นแถวนี้ เลยต้องเสียเวลาไปอีกยกใหญ่ ทำความสะอาดกันอีกรอบ  พอใกล้จะถึงต้นมะม่วงที่เฮียรอ ดันมองไปเห็นกอบัว เลยกะว่าจะเด็ดเอาบัว ไปถวายบัวหม่อมแม่ซะหน่อย กำลังจะเก็บได้ดันมาเจอเอากระรอกชิงเอาไปซะนี่ เซรงจริง เห็นมะเฮีย กว่าจะมาหาเฮียที่ต้นมะม่วงได้มันผ่านอุปสรรคเยอะ นี่ยังไม่ได้เล่าเลยนะว่าผ่านดง(ผี)ขนุน มาได้ไง ต้องฝ่าฟันขนาดไหน ถ้าไม่รักจริงไม่ลงทุนมาขนาดนี้หรอก จุ๊บๆ

จากคุณ: L.ROVER
เขียนเมื่อ: 25 ต.ค. 52 14:13:14
  

 
 
 
ความคิดเห็นที่ 23  
หรือว่าเฮียเปี๊ยนไป o_O

แก้ไขเมื่อ 25 ต.ค. 52 14:16:16

จากคุณ: หญิงเป๋อ
เขียนเมื่อ: 25 ต.ค. 52 14:15:43
  

 
 
 
ความคิดเห็นที่ 24  

โธ่...น้องแอลของพี่

ยับเยินซะแล้ว

ทั้งสอยมะม่วง
ทั้งล้างตู้เย็น
ทั้งแหกทุเรียน
ทั้งเก็บสบู่
ทั้งควักกะปิ

แถมเกือบจะเด็ดกอบัวอีก

ไม่จริง..ไม่จริงใช่มั๊ย

แอลหลอกพี่

 
 

จากคุณ: แสนเชิง
เขียนเมื่อ: 25 ต.ค. 52 16:28:45
  

 
 
 
ความคิดเห็นที่ 25  

จริงว่ะพี่แสน   ผมเสียใจด้วยครับ.......รักร้าว

 
 

จากคุณ: aftertime
เขียนเมื่อ: 25 ต.ค. 52 16:31:26
  

 
 
 
ความคิดเห็นที่ 26  

น้องแอลสุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด

 
 

จากคุณ: aftertime
เขียนเมื่อ: 25 ต.ค. 52 16:37:34
  

 
 
 
ความคิดเห็นที่ 27  

เฮีย...สรุปแล้วค้นพบตัวเองแล้วใช่ปะ?

ไหนๆก็ไหนๆแล้วถ้าเฮียจะเปลี่ยนไป

ขอสักครั้งก่อนเฮียเปลี่ยนไปได้ปะ?
ขอกินข้าวด้วยสักครั้ง

คิดไรอยู่อะห๊า????????

จากคุณ: Suger Lemon No.1
เขียนเมื่อ: 25 ต.ค. 52 17:08:16
  

 
 
 
ความคิดเห็นที่ 28  

กินข้าวอย่างเดียวจริงอ๋ออออออออ  love

 
 

จากคุณ: aftertime
เขียนเมื่อ: 25 ต.ค. 52 17:34:17
  

 
 
 
ความคิดเห็นที่ 29  

กะลังกินมาม่าอยู่พอดีเลย - -"

จากคุณ: ทะเลยามค่ำคืน
เขียนเมื่อ: 25 ต.ค. 52 17:43:44
  

 
 
 
ความคิดเห็นที่ 30  

^
^
^
โชคดีครับที่ผมกินเกาเหลา ไม่ได้กินมาม่า 555+++

จากคุณ: แสนเชิง
เขียนเมื่อ: 25 ต.ค. 52 17:57:15
  

 
 
 
ความคิดเห็นที่ 31  

กินข้าว ดูหนัง ฟังเพลง โยนโบว์ลิ่ง

แล้วก็..........

นั่นแหละ

อย่างนั้นแหละ
บ้าๆๆๆๆเค้าเขินนะ

ก็บอกไปแล้วว่าอยากเป็นคนที่ 4 ที่เฮียติดใจ

5555+

จากคุณ: Suger Lemon No.1
เขียนเมื่อ: 25 ต.ค. 52 17:58:11
  

 
 
 
ความคิดเห็นที่ 32  

มาแอบอ่านค่ะ


แ้้ล้วก็ไป ฟิ้ววววววววววววววววววววว

จากคุณ: หะเมียวจอมซนพุงป่อง
เขียนเมื่อ: 25 ต.ค. 52 18:11:54
  

 
 
 
ความคิดเห็นที่ 33  

น้องหนึ่งจะมา"ลั่นทม"พี่หรอจ๊ะ  ไหนๆ   ไหนลอง"เล่นบาส"ให้พี่ดูดิ๊

 
 

จากคุณ: aftertime
เขียนเมื่อ: 25 ต.ค. 52 18:17:30
  

 
 
 
ความคิดเห็นที่ 34  

ฮั่นแน่แอบชวนกันไปกินไรกันจ๊ะ

จากคุณ: L.ROVER
เขียนเมื่อ: 25 ต.ค. 52 18:39:28
  

 
 
 
ความคิดเห็นที่ 35  

^ ^

จากคุณ: PPalone
เขียนเมื่อ: 25 ต.ค. 52 18:52:27
  

 
 
 
ความคิดเห็นที่ 36  

แล้วน้ำเงี้ยวต้องหกเต็มหม้อป่าวพี่????

5555+

เสี่ยงในการพิมพ์มาก

อี๊........อีตาพี่อาฟบ้า

จากคุณ: Suger Lemon No.1
เขียนเมื่อ: 25 ต.ค. 52 18:56:47
  

 
 
 
ความคิดเห็นที่ 37  

วันนี้ ได้คำศัพท เพิ่มอีกแหละ  

ตอนนี้ ผู้หญิงถูกเรียกว่า ชะนี
เกย์ เรียกว่า เก้งกวาง     ก็ดูน่ารักนะค่ะ  ดูเท่าเทียมกันดี

จากคุณ: onlycat
เขียนเมื่อ: 25 ต.ค. 52 19:06:26
  

 
 
 
ความคิดเห็นที่ 38  

เอ่อ

คิดได้ไงคะเนี่ย ศัพท์แต่ละอย่าง

อ่านแล้วปวดตับ

จากคุณ: ก็ฉันชอบเที่ยว...มันผิดหรือไง
เขียนเมื่อ: 25 ต.ค. 52 19:31:33

อ้างอิง

http://www.pantip.com/cafe/lumpini/topic/L8470299/L8470299.html

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

สมุดภาพเหมืองแร่

Polls

ชื่อใด (หรือคำใด) สื่อได้ชัดคม รู้เป้าหมายได้มากกว่า
 

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2482
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2883
mod_vvisit_counterทั้งหมด6919841