Skip to content

Phuketdata

default color
Home
คณะภูเก็จแก้วแสวงบุญทอดผ้าป่า ๙ วัด PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
พุธ, 20 เมษายน 2011

ภูเก็จแก้วแสวงบุญทอดผ้าป่า ๙ วัด

๕-๑๖ เมษายน ๒๕๕๔

ครั้งถัดไปอีก จัดวันที่ ๕ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕

พระโพธิ์แก้ว : เสน่ห์ วงษ์กำแหง

บทสวดมนต์อินเดีย 

ภาพขึ้นเครื่องบินไปอินเดีย  โกลกาต้า ออกจากพุทธคยากลับโกลกาต้า  อำลาโกลกาต้า  กลับสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

อัษฎางคประดิษฐ์

พุทธคยา Bihar

กำเนิดพระพุทธศาสนา ประวัติพระพุทธศาสนา พุทธสาวก

ภาพใต้ร่มโพธิ์พุทธคยา วันจักรี ๖ เมษายน ๒๕๕๔  บทสวดพาหุงบรรยายการคืนวันตรัสรู้

บทสวดพาหุงแปลไทย

พาหุงอินเดีย  พาหุงแปลไทย ชุด ๒ สรภัญญะพาหุงพระชนะมาร

พระพุทธเมตตา ภยันตรายแคล้วคลาด  ภาพมธุปายาสสุชาดา  หญ้าคาอินเดีย-กุสะ

ทอดผ้าป่าวัดไทยพุทธคยา ๖ เมษายน ๒๕๕๔ ผศ.เจือจันทร์ ไหวพริบ : ประธาน

ภาพในพุทธคยา 

ภาพโบราณวัตถุในบริเวณเจดีย์พุทธคยา 

ภาพดงคสิริสถานบำเพ็ญทุกรกิริยา ๑๔ เมษายน ๒๕๕๔
ฝากรูป

พระคมกฤษณ์ พันธุ์คง ในถ้ำคูหาดงคสิริ สถานบำเพ็ญทุกรกิริยา เมืองคยา 

 

ภาพเผาศพริมฝั่งเนรัญชราเมืองคยา

อาทิตตปริยายสูตรเมืองคยา

ภาพชีวิตริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา พุทธคยา

วังมหันต์ ปี พ.ศ.๒๕๕๑

สงกรานต์พุทธคยา ภาพสรงน้ำพระพุทธองค์

ภาพสรงน้ำพระสงฆ์นานาชาติ

ภาพลาโพธิ์ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๔

ภาพเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ระลึก

ภาพหน้าพิพิธภัณฑ์คยา

ภาพลอยถาดมธุปายาสเนรัญชรา 

ภาพวัดพุทธศาสนาของเหล่านานาชาติ เช่น เขมร ญี่ปุ่น ธิเบต เนปาล พม่า ภูฏาน ลาว ศรีลังกา เวียดนาม จีน เกาหลี

มื้อเช้า อำลาพุทธคยา

 

ราชคฤห์ Bihar

ภาพรอยทางเกวียนพุทธกาล ราชคฤห์ Bihar

ภาพขนมขาชา

ภาพเขาคิชฌกูฏ

ภาพตโปทารามชนชั้นวรรณะ

ภาพวัดเวฬุวันวัดป่าไผ่วัดแรกในพุทธศาสนา กำเนิดมาฆบูชา 1,250 องค์ เทศน์โอวาทปาฏิโมกข์ สถานที่ปฐมสังคายนาพระไตรปิฎกมีพระมหากัสปะเป็นประธาน

ทอดผ้าป่าวัดไทยนาลันทา ๗ เมษายน ๒๕๕๔ คุณลูกกิติยา ต่อฑีฆะพาแม่กาญจนา ต่อฑีฆะไปไหว้พระ : ประธาน

วัดไทยนาลันทา  ข้อมูลมหาวิทยาลัยนาลันทา ข้อมูลพระสรีบุตรี ข้อมูลพระโมคคัลลานะ

ภาพลูกกตัญญู ณ (ภาพ)มหาวิทยาลัยนาลันทา ๗ เมษายน ๒๕๕๔

ขบวนนั่งเกวียนเทียมม้าแกลบ ไปไหว้พระหลวงพ่อองค์ดำ นาลันทา
ฝากรูป

 

พ้นสะพานคานธีข้ามไปไวสาลี

 

Vaishali  Bihar 

ทอดผ้าป่าวัดไทยไวสาลี ๘ เมษายน ๒๕๕๔ พยาบาลกิติมา ถิรสัตยาพิทักษ์ : ประธาน

วัดไทยไวสาลี

ภาพเกสเรีย กำเนิดกาลามสูตร พระปางเหลียวหลัง พระปางประทานบาตร ข้อมูลเกสเรีย

ภาพวัดป่ามหาวัน ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ สถานที่กำเนิดน้ำพระพุทธมนต์ สถานที่กำเนิดพระภิกษุณี  อินเดียมีพระภิกษุณี เสาหินพระเจ้าอโศก

Click the image to view full  ผศ.เจือจันทร์ชวน อ.รุ้งแสดงเกษเรียยิ่งใหญ่มาก
ฝากรูป

าลามสูตรเกสเรีย

สระน้ำกษัตริย์ลิจฉวีสามัคคีธรรม ต่อมาถูกวัสการพราหมณ์ทำลายเป็นเรื่องสามัคคีเภทบทประพันธ์ของชิต บุรทัต

ทุ่งนาข้าวสาลี  ชาวนาไวสาลีเกี่ยวข้าว

ปลงพระชนมายุสังขาร วันมาฆบูชา ที่ไวสาลี

 

กุสินารา Kasia, Uttar Prades, India

เสียงวณิพกอินเดีย

ทอดผ้าป่าวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ๙ เมษายน ๒๕๕๔  กฤษ ศรีฟ้า : ประธาน

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  
Click at the image to view full size  กฤษ สีฟ้า เป็นประธานทอดผ้าป่า
ฝากรูป
กลุ่มภาพรับรูปปรินิพพาน ชุด๑ ชุด๒ ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

เข้าเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทโธ ระหว่างนางรังคู่ ภาพชุดมหาปรินิพพาน  ภาพอาลัยปรินิพพาน  ภาพชุดเวียนปรินิพพาน 

ภาพสถานถวายพระเพลิงพระบรมสรีระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทักขิณาวัฏมกุฎพันธนเจดีย์

 

เนปาลประเทศ ลุมพินีวัน Lumbini Nepal

ทอดผ้าป่าวัดไทยลุมพินี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๔   อ.ชูศรี ปวีณธิติอนันต์ อ.ทัศนา ประดิษฐ์เสรี อ.นิดารัตน์ วรรณธะพิสุทธิ์ : ประธาน

ภาพบริเวณด่านโสเนาลี อินเดีย-เนปาล

ลุมพินีเนปาลสถานประสูติ 

วัดไทยลุมพินี

 

ทอดผ้าป่าวัด ๙๖๐  ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ ผอ.สมจิต เช้าฉ้อง : ประธาน

ภาพวัด 960

โรตี960 หลังทอดผ้าป่า

พุทธังเนปาลดนตรีจากวัด ๙๖๐

ต้นสาละในป่ามหาวัน

ก่อนถึงสาวัตถี

 

Sravasti, Uttar Prades.  INDIA

ทอดผ้าป่าวัดไทยเชตวัน สาวัตถี  ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔  ธนสร(เอื้อง) - พรรณฉัตร(อ้อย) ทับทิมโกศล : ประธาน

ภาพในวัดเชตวัน

นิลกายสัตว์ผสมหลายพันธุ์ มีม้า แพะ กวาง และ... ขยายภาพดูเองเถอะนะ  ข้อมูลนิลกาย

ยมกปาฏิหาริย์

อธิษฐานจิตรวยกับพระสีวลี

ภาพสถูปพระอรหันต์ ๘ ทิศ  ข้อมูลอริยบุคคล

ภาพวัดเชตวันสาวัตถี  ภาพอานันทโพธิ์เชตวัน ข้อมูลวัดเชตวันมหาวิหาร ข้อมูลเมืองสาวัตถี

ภาพคันธกุฎีที่ประทับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวัดเชตวัน 

อนาถบิณฑิกศรษฐีคฤหาสน์

คฤหาสน์บิดาของพระองคุลีมาล ข้อมูลพระองคิมาล

กลางทางก่อนถึงสารนาถ

 

พาราณสี Varanasi Uttar Prades

ภาพริมฝั่งคงคา คงคามหานัทีพราหมณ์ ภาพเผาศพไฟ ๕ พันปี ไฟ ๕ พันปี  ภาพลอยกระทงงคา ภาพล่องคงคารับอรุณสุริยเทพเมืองพาราณสี

Click at the image to view full size    อรุณาซิง ณ คงคาพราหมณี
ฝากรูป 

รุ้ง อรุณาซิงค์ กระทงคงคามาหลงมาไหลมาใหลมาหลงงุนงงทาง

คงคามหานัทีพราหมณ์ พาราณสี
ฝากรูป

 

ภาพผ้าไหมกาสี  กี่ทอผ้าไหมกาสี

โยคีชีพราหมณ์เมืองพาราณสี

ทอดผ้าป่าวัดไทยสารนาถ  ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ รองฯทรงพล ทรงจำ และรองฯนรีรัตน์ โอภาสนิธิวัฒน์ : ประธาน

วัดไทยสารนาถ

ภาพหน้าพิพิธภัณฑ์สารนาถ

ภาพป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  ภาพธัมเมกขสถูป  ภาพที่นี่ไม่วุ่นวายหนอพระยสะ

อาจารย์รุ้งพร อุกกุฎฏานนท์ถวายเพลวันเกิด ณ วัดไทยสารนาถ

ภาพเจาคันธีสถูป

ภาพในสารนาถ

เพลงในจุฬาตรีคูณ

 

ทอดผ้าป่าวัดสิกขธรรมพาราณสี  ๑๓ เมษายน ๒๕๕๔  อ.รุ้งพร อุกกุฎานนท์ : ประธาน

สงกรานต์สารนาถพาราณสี

ผ้าไหมกาสี

อาหารเที่ยงวันสงกรานต์

เส้นทางสารนาถ-พาราณสี-คยา

 

วันชำระหนี้สงฆ์ ณ วัดไทยพุทธคยา ๑๔ เมษายน ๒๕๕๔

พระมหาจูม มหาลาโภ พระวิทยากรมอบใบโพธิ์สีทองเป็นที่ระลึกถึงพุทธคยา

สืบพระศาสนา  ทุนสนับสนุนมหาจูมศึกษาระดับปริญญาเอก ม.มคธ

ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข มอบลาวา กุมาร ล่ามประจำคณะแสวงบุญ

ชีวิตปลอดภัย มอบฅนขับรถและบริกรประจำรถ

 

Click the image to view full size ภิกษุณี และ สส.กฤษ สีฟ้า พุทธคยาอินเดีย
ฝากรูป

ภิกษุณี มีที่อินเดีย ๑๔ เมษายน ๒๕๕๔

 

แรกสุดที่ได้นั่งบัสในอินเดีย นมัสการพระมหาจูม มหาลาโภ จับสลากคู่ธรรมบุญ

ญาติธรรมมิตรคู่ธรรมบุญ  รู้ทันกันก่อนถึงสนามบินโกลกาต้า คู่ธรรมบุญของข้าพเจ้า คือ

1. พระมหาจูม  มหาลาโภ               2. ผศ.สมหมาย  ปิ่นพุทธศิลป์

3. พระครูสุวัตถิธรรมรัต                     4. พระคมกฤษณ์  พันธุ์คง

5. ผศ.เจือจันทร์  ไหวพริบ              6. สส.กฤษ ศรีฟ้า

7. นางกิติมา  ถิรสัตยาพิทักษ์             8. นายภานุวัฒน์  ถิรสัตยาพิทักษ์

9. อาจารย์ทัศนา  ประดิษฐ์เสรี            10. อาจารย์ชูศรี  ปวีณธิติอนันต์         

11. อาจารย์เสน่ห์  วงษ์กำแหง        12. อาจารย์ผกามาศ  วงษ์กำแหง       

13. อาจารย์กาบแก้ว  วุฒิสารวัฒนา 14. อาจารย์ธัญลักษณ์  มาละ                   

15. รองผู้อำนวยการ รร.นรีรัตน์ โอภาสนิธิวัฒน์  16. อาจารย์พรรณี  สารกิตินภากุล

17. อาจารย์ศิริกาญจน์   ศิริรัตน์                         18. นางกาญจนา  ต่อฑีฆะ

19. ..กิติยา  ต่อฑีฆะ                                          20. รองผู้อำนวยการรร.ทรงพล ทรงจำ

21. อาจารย์เพลินพิศ   ทรงจำ                              22. นางนุกูล  ศรีฟ้า

23. อาจารย์ถนอมจิต  แก้วมีศรี                            24. ..กัณมน   แก้วมีศรี

25. ..อัญชิสา  แก้วมีศรี                                   26. ..ปิยวดี   แก้วมีศรี

27. ..ธมลวรรณ  แก้วมีศรี                              28. นางประวิง (ยายปีด)  มุลิกะบุตร

29. ..อารีย์  ไชยภักดี                                       30. นางเยาวนิช  ตันสกุล

31. ..ธนสร    ทับทิมโกศล                                       32. นางพรรณฉัตร  ทับทิมโกศล

33. ผู้อำนวยการ รร.สิงห์ทอง อุกกุฎานนท์             34. อาจารย์รุ้งพร  อุกกุฎานนท์

35. นางวรรณา  ชลกิจ                                         36. อาจารย์นิดารัตน์   วรรณธะพิสุทธิ์  

37. อาจารย์ณัชพิมพ์  กุลจิราบูรณ์                      38. ศน.ธนกานต์  เกิดเสวียด

39. ผู้อำนวยการสมจิตต์ เช้าฉ้อง                        40. อาจารย์ชื่น  คำมามูล

41. อาจารย์สาธิต  กลางหมู่                                         42. ..อรอนงค์ จิตตะธรรม

43. นางปัทมา   รุจีวงศ์                                       44. อาจารย์อุมาพร  ชมพัฒน์

45. อาจารย์อรุณรัตน์ (รุ้ง) สรรเพ็ชร 

Name List รายชื่อผู้แสวงบุญทอดผ้าป่า and Address-Email

Mrs.Tassana   Praditseri
Mrs. Chusri  Pavinatitianab
Mr. Sanae   Wongkamhang
Mrs. Phakamaat   Wongkamhaeng
Mrs. Gabgaew   Woottisarnwattana
Mrs. Tanyalak  Mala
Mrs. Nareerat     Ophatnithiwat
Ms. Pannee     Sarakitinapakun
Ms. Sirikarn    Sirirat
Mrs. Kanjana    Torteeka
Ms. Kitiya   Torteeka
Mr. Songphon   Songjum
Mrs. Phlernphis   Songjum
Mrs. Nukul     Srifa
Mrs. Thanomjit   Kaewmeesri
Ms. Gunnamon   Keawmeesri
Ms. Anchisa   Kaewmeesri
Ms. Piyavadee   Keawmeesri
Ms. Thamonwan   Kaewmeesri
Mrs. Prawing   Mulikabut
Ms. Aree   Chaipakdee 
Mrs. Yaowanich    Tansakul
Ms. Tanasorn   Tuptimkoson
Mrs. Panachart    Tuptimkosol
Mr. Singtong   Ukutanon
Mrs. Roongporn   Ukutanon
Mrs. Wanna   Cholkit
Mrs. Nidarat   Wanthapisut
Ms. Angkana   Jamroonwong
Mr. Tanakarn    Koetsawiat
Ms. Somchit   Chowchong
Mr. Sathit   Glanghmu
Mr. Chuen   Khammamoon
Ms. Onanong   Chittatham
Mrs. Pattama   Rujeewong
Mrs. U- Maporn  Chomphat
Ms. Arunrat   Sanphet
Phra Maha Joom Mahalapho

Assist. Prof.Chuachan Waiphrip

Assist. Prof.Sommai Pinphutthasin

 

ฝากรูป 

สาว ๆ ยายปีดก็สวยยังงี้แหละ อิอิ

 

***

หมายเหตุภูเก็จ

มนุษยศาสตร์2 จริยธรรม

Arun India 2554 Sanphet 01-3

Tour Boon Joom Sommai

Joom Mahalapho Bankang Ubon

Maha Lapho Joom Maha

On Lanphra Joom Onbankang

Boon Bihar India Nepal

Dr.Joom Poreak Magad University

Wathi Doctor Joom Rung

 

 

ช่างภาพกิตติมศักดิ์  หน้าพระเจดีย์พุทธคยา

2. ผศ.สมหมาย  ปิ่นพุทธศิลป์ และกวีเสน่ห์ วงษ์กำแหง

ฝากรูป

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อาทิตย์, 13 พฤศจิกายน 2011 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

สมุดภาพเหมืองแร่

Polls

ชื่อใด (หรือคำใด) สื่อได้ชัดคม รู้เป้าหมายได้มากกว่า
 

Who's Online

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้236
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3212
mod_vvisit_counterทั้งหมด7003416