Skip to content

Phuketdata

default color
Home arrow Gallery arrow เยี่ยมชม พมร.
View category เยี่ยมชม พมร.

พมร. คืออักษรย่อของ "พิพิธภัณฑ์เหมืองร่ภูเก็ต" อ.กะทู้  พมร.ภูเก็ตเริ่มสร้างเมื่อปลายปี พ.ศ.๒๕๔๙ หลัคลื่นยักษ์สึนามิ ๒๖ ธันวคม ๒๕๔๗ สร้างยังไม่ทันเสร็จ ก็มีผู้ฅนเข้ามาเยี่ยมชมทุกสัดาห์ แล้วท่านละขอรับ มาชม พมร.ภูเก็ต กี่ครั้งแล้วขอรับครับกระผม  ผู้ประสงค์เข้าเยี่ยมชมก่อนกำหนดเปิดโปรดโทร.08 1958 1097

TOURIST 100 Baht  ผู้ใหญ่ ๕๐.- นักศึกษา ๒๐.- นักเรียน ๑๐.- (อัตราค่าเข้าชมกลางปี ๒๕๕๔)