Skip to content

Phuketdata

default color
Home arrow Gallery arrow สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์arrow ต้นกล้าธรรมวัฒน์
View picture ต้นกล้าธรรมวัฒน์
ต้นกล้าธรรมวัฒน์
ภาพนี้มีขนาด 2592 * 1944 pixels และ 1267 KB ขนาดใหญ่. คลิก ที่นี่ เพื่อดูภาพจากต้นฉบับ.

ต้นกล้าธรรมวัฒน์

โครงการวัฒนธรรมสัญจร 
 
 
  
กำหนดการ
โครงการวัฒนธรรมสัญจร "ย้อนประวัติศาสตร์ภูเก็ต"
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2553
_____________________________

 

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2553
08:00-08:30 น.         ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
08:30-08:45 น.         กล่าวเปิดงานโดยรองอธิการบดี (รศ.สมชาย สกุลทัพ)
08:45-09:00 น.         ชี้แจงโครงการโดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
09:00-09:30 น.         รับประทานอาหารว่าง และแนะนำ "ต้นกล้าวัฒนธรรม" และ Staff รถแต่ละคัน
09:30-14:00 น.         ขึ้นรถโพ้ถ้องท่องประวัติศาสตร์ภูเก็ต
14:00-14:30 น.         รับประทานอาหารว่าง
14:30-15:30 น.         บรรยายหัวข้อ "ประวัติศาสตร์ของภูเก็ต" โดย ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์
                                        _____________________________

วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2553
                    กิจกรรมเหมือนกับวันที่ 17 กรกฎาคม 2553 (ไม่มีพิธีเปิด)

 

หมายเหตุ: นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการแบ่งตามสาขาวิชาดังนี้

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2553
- สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (อภ.53)                               จำนวน 11
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.53)                                           จำนวน 34
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (คก.531)                                   จำนวน 43
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (คก.532)                                   จำนวน 46
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วส.53)                          จำนวน 25
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทสท.531)                        จำนวน 32
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต (ทลอ.53)                         จำนวน 28
- สาขาวิชาการจัดการงานสถาปัตยกรรม (จสถ.531)                จำนวน 18

วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2553
- สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (ชวป.53)                                  จำนวน 27
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วคพ.53)                           จำนวน 41
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (สธศ.531)                              จำนวน 41
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (สธศ.532)                              จำนวน 44
- สาขาวิชาเคมี (คม.53)                                                     จำนวน 17
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทสท.532)                         จำนวน 38
- สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (จทล.531)          จำนวน 21
- สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (จทล.532)          จำนวน 30

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แต่งกายเสื้อ Freshy   กางเกงขายาว (สุภาพ)
พร้อมกันที่ อาคาร 10 เวลา 08:00 น.
 
 
 Tags :   โครงการ, วัฒนธรรม, สัญจร, ย้อนประวัติศาสตร์, ภูเก็ต,  
 

< ก่อนหน้า   ถัดไป >

สมุดภาพเหมืองแร่

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2845
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3287
mod_vvisit_counterทั้งหมด7652908