Skip to content

Phuketdata

default color
ธรณีวิทยาอันดามัน
เขียนโดย อาทิตา เหมรา   
เสาร์, 19 มีนาคม 2016

ธรณีวิทยาอันดามัน เขาสูงสู่ทะเลลึก

Geology of the Andaman : From Deep Blue Sea to Towering Mountain Peaks

 

ดินแดนแห่งเทือกเขาและสินแร่ (Land of Mountainous and Rich ore Deposits)

                พื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน ประกกอบด้วยเทือกเขาสำคัญ ได้แก่

·       เทือกเขาภูเก็ต มีลักษณะทางธรณีเป็นหินโคลน หินทราย หินดินดาน ส่วนทางตอนใต้เป็นหินปูนและหินแกรนิต ซึ่งหินแกรนิตชุดนี้ถือเป็นต้นกำเนิดแร่ดีบุกในเขตจังหวัดระนอง พังงาและภูเก็ต “ดีบุก” เป็นแร่ที่มีลักษณะเป็นก้อนแข็ง มีความแข็งเท่าแร่ควอตซ์ ส่วนใหญ่มีสีเทา ดำ เมื่อถูกขูดจะเกิดรอยสีขาว เผาไม่ละลาย ต้องป่นเป็นผงผสมถ่านหลอมออกมาจึงจะได้ก้อนดีบุกบริสุทธิ์

·       เทือกเขานครศรีธรรมราช มีลักษณะทางธรณีเป็นหินทรายแป้ง หินโคลน และหินทรายสีม่วงแดง สลับกับหินปูน ส่วนบริเวณเขาหลวง ซึ่งเป็นยอดเขาสูงสุดในภาคใต้ เป็นหินแกรนิต

The Andaman Coast is the land ofr mountainous terrain and rich ore deposts. Running parallel to the Andaman coastline are two important mountain chains-Phuket Range and Nakhon Si Thammarat Range.

·       Phuket Range; the geology of this range, one of the southern sections of the cordillera from Tibet, is formed of mudstone, sandstone, and shale. On its southern end arise limestone and granite, the latter of which is a source of the tin ore mineral straddling the provinces of Ranong, PhangNga, and Phuket. Tin in nature is an ore in the shape of a hard rock known as cassiterite (tin dioxide) whose hardness is equal to quartz. Mostly gray to black, it turns white when scratched. It is resistant to smelting, and must be ground into powder and mixed with coal (carbon) before being smelted to produce pure molten tin.

·       Nakhon Si Thammarat Range; the mountain chain consists of siltstone, mudstone, and purplish-ted sandstone, interspersed with limestone. KhaoLuang, the South’s highest elevation, is basically granite in composition.

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ราบแห่งชายฝั่งทะเลอันดามัน (Flatland on the Andaman Coast)

                ชายฝั่งทะเลอันดามันนี้เป็นที่ราบแคบ ๆ จากการยุบตัวของเปลือกโลก ชายหาดมีลักษณะเว้าแหว่ง มีหน้าผาสูงชัน นอกจากนี้ชายฝั่งยังได้รับอิทธิพลของคลื่นลมและกระแสน้ำทำให้เกิดการกัดเซาะ จนเกิดเป็นลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้แก่

·       ถ้ำทะเล (Sea Cave) เช่น ถ้ำพระนาง จังหวัดกระบี่

·       ถ้ำลอด (Sea Arch) เช่น ถ้ำลอดที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา

·       สะพานหินธรรมชาติ (Natural Bridge) เช่น เกาะไข่ อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล

·       เกาะหินโด่ง (Stack) เช่น เขาตะปูในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา

Running along the Andaman coastline are strips of flatland, the result of the subsidence of the earth crust. Many beaches on the shore assume a concave shape. Also dotting the landscape are high cliffs, rocks and karsts. Through millennia of exposure to gales and tide currents, there occur several fascinating natural wonders unique to the marine landscape, most of which become popular tourist attractions. These exotic contours include a sea cave called Phra Nang cave, Krabi province; a sea arch called Lot cave in AoPhangNga Marine National Park, PhangNga province; a natural bridge at Khaiisland, Tarutao Marine National Park, Satun province; and a stack called Tapu island in AoPhangNga Marine National Park, PhangNga province.

 

สู่ท้องทะเลลึก (Deep Blue Sea)

                ทะเลอันดามันที่เป็นน่านน้ำไทยเกือบทั้งหมดอยู่บนไหล่ทวีป โดยแอ่งใต้ท้องทะเลนี้เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก มีระดับน้ำลึกอยู่ในช่วงประมาณ 200-1,400 เมตร

                The Andaman Sea off the Thai waters is almost entirely situated on the continental shelf. The depths of the sea during this stretch range from 200 to 1,400 meters.

ป่าชายเลน จุดบรรจบของแผ่นดินและท้องทะเล

(Mangrove Forests Where the Land and Sea Intermingle)

 
 
 

EQ: เขาป่านาเลและโลกสีคราม

***

ภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
 
ตัวอย่างอภิธานศัพท์
เขียนโดย ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ทองสกุล   
อังคาร, 11 มิถุนายน 2013

ตัวอย่างอภิธานศัพท์

ข้าวเหย็นใต้

1.  คำอ่าน 

                ข้าว – เหย็น – ต้าย  [kha:w2 jen 1 ta:j 4]      

2.  ชนิดของคำ    

                คำนาม (ชื่อพืชสมุนไพร)

3.  ความหมาย

                ข้าวเหย็นใต้ เป็นไม้เถาลงหัว เถามีหนาม ใบโตเหมือนใบกลอย เกิดตามป่าดงดิบเขา

4.  รูปแบบการใช้   

             หัวข้าวเหย็น {เหนือ  ใต้ }

     (สทษ. 55220100) 

5.   ส่วนประกอบของขนานยา

                    ยาโรคบุรุษเป็นหนองใน

6.  รายละเอียดอื่น ๆ

                    ข้าวเย็นใต้ มีชื่อเรียกอื่น ๆ เช่น ข้าวเย็นโคกขาว ยาหัวข้อ (เหนือ) หัวยาจีนปักษ์ใต้เตียวโถ่ฮก

                    ข้าวเย็นใต้มีสรรพคุณใกล้เคียงกับข้างเย็นเหนือ และมักจะใช้ควบคู่กัน

7.  ภาพประกอบ

 

ข้าวเหย็นเหนือ

1.  คำอ่าน 

                ข้าว เหย็น เหนือ [kha:w2 jen 1 ni-a1]     

2.  ชนิดของคำ    

                คำนาม (ชื่อพืชสมุนไพร)

3.  ความหมาย

                ข้าวเย็นเหนือ เป็นไม้เถาลงหัว เถามีหนาม ใบรูปหัวใจ โตเหมือนใบกลอย หัวเนื้อสีน้ำตาลแดง เนื้อค่อนข้างแข็ง เกิดอยู่ตามป่าเขา

4.  รูปแบบการใช้   

             หัวข้าวเหย็น {เหนือ  ใต้ }

    (สทษ. 55220100)   

5.   ส่วนประกอบของขนานยา

                    ยาโรคบุรุษเป็นหนองใน

6.  รายละเอียดอื่น ๆ

                    ข้าวเหย็นเหนือ มีชื่อเรียกอื่น ๆ เช่น ข้าวเย็นโคกแดง  ยาหัวข้อ  ค้อนกระแต หัวยาจีนปักษ์เหนือ  เสี้ยมไถ่ฮก  

                    ข้าวเย็นเหนือ ใช้เป็นส่วนประกอบของยาได้หลายขนาน เช่น คุดทะราด แก้น้ำเหลืองเสีย แก้เส้นเอ็นพิการ ฝีแผลเน่า เม็ดผื่นคัน ดับพิษในกระดูก แก้ปัสสาวะผิดปรกติ เป็นต้น

7.  ภาพประกอบ

 Nq6qR6.jpg [299x256px] ฝากรูป

 

ย่าหนัด

1.  คำอ่าน 

                ย่า หนัด  [ja:6 nat 1]       

2.  ชนิดของคำ    

                คำนาม (ชื่อพืชสมุนไพร)

3.  ความหมาย

                สับปะรด

4.  รูปแบบการใช้   

                อยาโรคบุรุษเปนหนองในรากหญ้าคากำมือ ๑ รากลำเจียก ๑ หัวย่าหนัด ๑         

                (สทษ. 55220100) 

5.   ส่วนประกอบของขนานยา

                    ยาโรคบุรุษเป็นหนองใน

6.  รายละเอียดอื่น ๆ

                    ย่าหนัด เป็นคำที่ใช้เรียกสับปะรดของชาวใต้ โดยมีรายละเอียดการเรียกที่แตกต่างกันไปตามท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น สับปะรดที่มีขนาดไม่โตมากนัก ตอนกลางใบมีแถบสีแดงที่ กลีบดอกสีม่วงอ่อน ผลเล็กเปลือกหนา เนื้อสีเหลืองเข้ม หวานกรอบ นิยมปลูกในภาคใต้ เป็นที่รู้จักและเรียกกันว่า สับปะรดพันธุ์ภูเก็ต หรือสับปะรดภูเก็ต เพราะมีที่มาจากจังหวัดภูเก็ต ชาวใต้ทั่วไปจะเรียกว่า

ย่าหนัด ส่วนสับปะรดที่มีขนาดโตกว่าสับปะรดภูเก็ต  ฉ่ำน้ำ เนื้อสีเหลืองอ่อน ในภาคใต้นิยมปลูกที่จังหวัดพัทลุง  ชาวใต้บางพื้นที่เรียกว่า มะลิ  ขณะที่ชาวภูเก็ต พังงา เรียกว่า ย่าหนัดลังกา

7.  ภาพประกอบ

                                                    สับปะรดพันธุ์ภูเก็ต  

                                                           

                           สับปะรดที่นิยมปลูกในจังหวัดพัทลุง 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2013 )
 
ข่าวและบทความอื่นๆ...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 13 - 15 จาก 22

Radio Online

สมุดภาพเหมืองแร่

Polls

ชื่อใด (หรือคำใด) สื่อได้ชัดคม รู้เป้าหมายได้มากกว่า
 

Who's Online

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้965
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2205
mod_vvisit_counterทั้งหมด4232399