Contact Us มทศ.
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Saturday, 28 January 2012

ยินดีต้อนรับ

มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร (มทศ.) ขอเรียนท่านผู้อุปการคุณว่า  หน้านี้เป็นเสมือนหนึ่งหน้าการประชาสัมพันธ์สู่คณะปฏิบัติงานใน www.phuketdata.net  เพื่อท่านจะได้ติดต่อไปถึงบุคลากรของ มทศ. หรืออาสาสมัครงาน มทศ. ในการเพิ่ม เติม สรรพสาระ หรือปรับปรุงแก้ไขตามทัศนะของท่าน

 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ Sommai Pinphutthasin 

โทร. 08-1326-2549

มีอีเมล์คือ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

Facebook ค้นหาชื่อ สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ or Sommai Pinphutsin

ประวัติย่อ สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์

 

๒. ปาณิศรา (นก)  ชูผล  ผช.หมายเหตุรักษ์ มทศ.

โทร. 08 - 4762 - 9782

อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

 

๓. กรทิชาต์ (โน้ต) วัฒนพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ มทศ.

โทร. 08 - 1838 - 4860

อีเมล์ :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

Facebook : Koraticha Wattanapan

 

***

มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์ (แถวสุดท้าย)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Saturday, 28 January 2012 )