Skip to content

Phuketdata

default color
Home arrow News arrow Latest arrow หอจดหมายเหตุท้องถิ่น
หอจดหมายเหตุท้องถิ่น PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
อังคาร, 11 ธันวาคม 2007
 

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า จากการที่ วธ.ได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานจดหมายเหตุและจัดทำบันทึกจดหมายเหตุการณ์สำคัญของจังหวัด ตามพ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (20) ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด   (อบจ.) จัดให้มีหอจดหมายเหตุท้องถิ่นขึ้นทุกจังหวัดนั้น ขณะนี้ วธ. ได้มีการประชุมร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้ท้องถิ่นได้รู้จักการรวบรวม อนุรักษ์ และจัดเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุของท้องถิ่น ให้เป็นคลังทางปัญญาสำหรับประชาชนได้ศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

วธ.ดันหอ จม.เหตุในท้องถิ่น
 

แต่อย่างไรก็ตามที่ประชุมมีมติร่วมกันว่า ยังไม่ควรจัดตั้งหอจดหมายเหตุท้องถิ่นขึ้นในขณะนี้ เพราะจะต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างที่ค่อนข้างสูง แต่ควรให้อยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการไปก่อน ซึ่งจะประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าคณะจังหวัด นายกอบจ. นายกเทศมนตรี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และปราชญ์ท้องถิ่น
 
นายวีระ กล่าวต่อไปว่า  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จะทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ โดยมีสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เป็นผู้ให้บริการความรู้ คำปรึกษา ฝึกอบรมให้แก่ท้องถิ่น ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น เช่น งานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา งานประเพณีท้องถิ่น งานลอยกระทง เป็นต้น นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้ อบจ.ของแต่ละจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาสถานที่ งบประมาณ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการก่อตั้งหอจดหมายเหตุท้องถิ่นให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป
 
"ขณะนี้ วธ.ได้จัดทำคู่มือการจัดตั้งจดหมายเหตุท้องถิ่นและการจัดทำบันทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์สำคัญ เพื่อมอบให้แก่ทุกจังหวัดใช้เป็นแนวทางการจัดตั้ง ไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการ วิธีการบันทึกเหตุการณ์สำคัญ รวมทั้งได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ และสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ทั้ง 11 แห่ง ทำหน้าที่ประสานงานกับจังหวัดในการจัดตั้งหอจดหมายเหตุท้องถิ่นต่อไป" ปลัดวธ.กล่าว.

 

 

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เวลา 18:35 น.

 

 

หมายเหตุ

นพ.โกศล แตงอุทัย ที่ปรึกษา อบจ.ภูเก็ต ได้เสนอในที่ประชุมปรับแผนแม่บทอนุสรณ์สถานถลางชนะศึก ให้มีหอจดหมายเหตุท้องถิ่น  นายอวยพร สกุลตัน ผอ.กองการศึกษา อบจ.ภูเก็ต ได้เตรียมบุคลากรดำเนินการที่หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ถลาง  จะพยายามดำเนินการเตรียมข้อมูลเบื้องต้นในการจัดสร้างหอจดหมายเหตุ ถลาง โดยมี ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ประธานกลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ ช่วยประสานงาน

 

หมายเหตุ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑

ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ได้ประสานงานกับบรรณารักษ์ที่ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ถลาง เมื่อวันที่ ๒๕๕๐ และ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ ตกลงร่วมกันว่าจะตั้ง"หอจดหมายเหตุ ถลาง"  ให้รายงานผลผ่าน www.phuketdata.net จะเรียกตำแหน่งผู้ดูแลจดหมายเหตุว่า "หมายเหตุรักษ์"  อักษรย่อใช้ "หจถ" ออกแบบตราให้มีภาพลายเส้น Junk Ceylon ของคลอดิอุส ปโตเลมี  จะลงทะเบียนหมายเหตุเอกสารลายลักษณ์ รหัส AR, รูปภาพ รหัส PIC, แผนที่ ใช้รหัส MAP  และ CD ตามด้วยหมายเลขทะเบียน ๔ ตัวตามลำดับ ๐๐๐๑ ๐๐๐๒ ๐๐๐๓ .... มอบหมายให้ น.ส.ปทุม โต๊ะหลี โทร. 086 2664 088 เป็นหัวหน้าหมายเหตุรักษ์หอจดหมายเหตุ ถลาง ดำเนินงานที่ห้องชั้น ๓ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ถลาง

 

***

มห.ภูเก็จ

Newsข่าว Latest News

ปรับปรุง ๒๓ กุมภ์ ๒๕๕๔

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พฤหัสบดี, 24 กุมภาพันธ์ 2011 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

News

สมุดภาพเหมืองแร่

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1132
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1107
mod_vvisit_counterทั้งหมด7321647