Skip to content

Phuketdata

default color
Home arrow News arrow ภูเก็จศึกษา arrow สมุดคลังสมบัติธวัชชัย
สมุดคลังสมบัติธวัชชัย PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ธวัชชัย ช่างคิด   
Tuesday, 17 November 2015
รหัส ลำดับ ชนิดของสมบัติ ชื่อสมบัติ ชื่อสมบัติสรรค์สร้าง คำบรรยาย หมายเหตุ จำนวนชิ้น จำนวนสะสม
ธวัชชัย รูป โลตัส   นั่งสบายที่ทำงาน https://www.facebook.com/photo.php?fbid=388244331374443&set=t.100002781662505&type=3&theater  
ธวัชชัย รูป ห้องเรียนปี ๒   นั่งสบายในห้องเรียน https://www.facebook.com/photo.php?fbid=822875384478037&set=oa.1651940278358067&type=3&theater  
ธวัชชัย รูป รวมชายหน้าสาขา   รวมผู้ชายหน้าสาขา https://www.facebook.com/photo.php?fbid=616860225122199&set=t.100002781662505&type=3&theater  
ธวัชชัย รูป งานเลี้ยงรุ่นพี่   ยืนถ่ายรูปทำหล่อ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=583694475105441&set=t.100002781662505&type=3&theater  
ธวัชชัย รูป เขารัง   รวมคนหล่อเขารัง https://www.facebook.com/photo.php?fbid=569118793229676&set=t.100002781662505&type=3&theater  
ธวัชชัย รูป ห้องเรียนปี ๑   นั่งคุยกับเพื่อนๆ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=617545118358668&set=t.100002781662505&type=3&theater  
ธวัชชัย รูป ประชุม   นั่งสบายในห้องประชุม https://www.facebook.com/photo.php?fbid=552265514915004&set=t.100002781662505&type=3&theater  
ธวัชชัย รูป อาจารย์   ถ่ายรูปกับอาจารย์ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=552265434915012&set=t.100002781662505&type=3&theater  
ธวัชชัย รูป หนัง   แสดงหนังต่างดาว https://www.facebook.com/photo.php?fbid=552264874915068&set=t.100002781662505&type=3&theater  
ธวัชชัย ๑๐ รูป หลังห้อง   รวมตัวคนหล่อหลังห้อง https://www.facebook.com/photo.php?fbid=552264874915068&set=t.100002781662505&type=3&theater ๑๐ ๑๐  
ธวัชชัย ๑๑ รูป จบ   จบ เอส.เทค https://www.facebook.com/photo.php?fbid=699643516797358&set=t.100002781662505&type=3&theater ๑๑ ๑๑  
ธวัชชัย ๑๒ รูป น้องใหม่   รับน้องใหม่ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=770522759674565&set=t.100002781662505&type=3&theater ๑๒ ๑๒  
ธวัชชัย ๑๓ รูป อิเล็กทรอนิกส์   รวมเพื่อน อล. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=595660900528954&set=t.100002781662505&type=3&theater ๑๓ ๑๓  
ธวัชชัย ๑๔ รูป เพื่อน   เพื่อนไม่มีวันทิ้ง https://www.facebook.com/photo.php?fbid=672221442839953&set=t.100002781662505&type=3&theater ๑๔ ๑๔  
ธวัชชัย ๑๕ รูป ขอพร   ไหว้พระขอพร https://www.facebook.com/photo.php?fbid=553766724731290&set=t.100002781662505&type=3&theater ๑๕ ๑๕  
ธวัชชัย ๑๖ รูป ชุดจบ   ซ้อมพิธีเรียนจบ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1428221047423829&set=t.100002781662505&type=3&theater ๑๖ ๑๖  
ธวัชชัย ๑๗ รูป หน้า อล.   สามชาย อล. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=398357543633610&set=t.100002781662505&type=3&theater ๑๗ ๑๗  
ธวัชชัย ๑๘ รูป น้ำตก   ไปเที่ยวน้ำตก https://www.facebook.com/photo.php?fbid=421491344612578&set=t.100002781662505&type=3&theater ๑๘ ๑๘  
ธวัชชัย ๑๙ รูป ไชโย   ไชโย ทสส. ปี ๑ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=855237207869786&set=o.380635158743859&type=3&theater ๑๙ ๑๙  
ธวัชชัย ๒๐ รูป ทะเล   ไปกินน้ำทะเล https://www.facebook.com/photo.php?fbid=702140193217025&set=o.380635158743859&type=3&theater ๒๐ ๒๐  
ธวัชชัย ๒๑ รูป ธวัชชัย   ถ่ายคนเดียว http://upic.me/show/56495810 ๒๑ ๒๑  
ธวัชชัย ๒๒ รูป เพื่อน   ผ้าถุง http://upic.me/show/57229422 ๒๒ ๒๒  
ธวัชชัย ๒๓ รูป เพื่อน   เดือน http://upic.me/show/57229421 ๒๓ ๒๓  
ธวัชชัย ๒๔ รูป เพื่อน   ป่ริตา http://upic.me/show/57229420 ๒๔ ๒๔  
ธวัชชัย ๒๕ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229326 ๒๕ ๒๕  
ธวัชชัย ๒๖ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229327 ๒๙ ๒๖  
ธวัชชัย ๒๗ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229328 ๒๗ ๒๗  
ธวัชชัย ๒๘ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229329 ๒๘ ๒๘  
ธวัชชัย ๒๙ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229330 ๒๙ ๒๙  
ธวัชชัย ๓๐ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229331 ๓๐ ๓๐  
ธวัชชัย ๓๑ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229332 ๓๑ ๓๑  
ธวัชชัย ๓๒ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229333 ๓๒ ๓๒  
ธวัชชัย ๓๓ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229334 ๓๓ ๓๓  
ธวัชชัย ๓๔ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229335 ๓๔ ๓๔  
ธวัชชัย ๓๕ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229336 ๓๕ ๓๕  
ธวัชชัย ๓๖ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229337 ๓๖ ๓๖  
ธวัชชัย ๓๗ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229338 ๓๗ ๓๗  
ธวัชชัย ๓๘ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229339 ๓๘ ๓๘  
ธวัชชัย ๓๙ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229340 ๓๙ ๓๙  
ธวัชชัย ๔๐ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229341 ๔๐ ๔๐  
ธวัชชัย ๔๑ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229342 ๔๑ ๔๑  
ธวัชชัย ๔๒ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229343 ๔๒ ๔๒  
ธวัชชัย ๔๓ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229344 ๔๓ ๔๓  
ธวัชชัย ๔๔ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229345 ๔๔ ๔๔  
ธวัชชัย ๔๕ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229346 ๔๕ ๔๕  
ธวัชชัย ๔๖ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229347 ๔๖ ๔๖  
ธวัชชัย ๔๗ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229348 ๔๗ ๔๗  
ธวัชชัย ๔๘ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229349 ๔๘ ๔๘  
ธวัชชัย ๔๙ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229350 ๔๙ ๔๙  
ธวัชชัย ๕๐ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229351 ๕๐ ๕๐  
ธวัชชัย ๕๑ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229352 ๕๑ ๕๑  
ธวัชชัย ๕๒ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229353 ๕๒ ๕๒  
ธวัชชัย ๕๓ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229354 ๕๓ ๕๓  
ธวัชชัย ๕๔ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229355 ๕๔ ๕๔  
ธวัชชัย ๕๕ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229356 ๕๕ ๕๕  
ธวัชชัย ๕๖ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229357 ๕๖ ๕๖  
ธวัชชัย ๕๗ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229358 ๕๗ ๕๗  
ธวัชชัย ๕๘ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229359 ๕๘ ๕๘  
ธวัชชัย ๕๙ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229360 ๕๙ ๕๙  
ธวัชชัย ๖๐ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229361 ๖๐ ๖๐  
ธวัชชัย ๖๑ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229362 ๖๑ ๖๑  
ธวัชชัย ๖๒ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229363 ๖๒ ๖๒  
ธวัชชัย ๖๓ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229364 ๖๓ ๖๓  
ธวัชชัย ๖๔ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229365 ๖๔ ๖๔  
ธวัชชัย ๖๕ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229366 ๖๕ ๖๕  
ธวัชชัย ๖๖ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229367 ๖๖ ๖๖  
ธวัชชัย ๖๗ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229368 ๖๗ ๖๗  
ธวัชชัย ๖๘ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229369 ๖๘ ๖๘  
ธวัชชัย ๖๙ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229370 ๖๙ ๖๙  
ธวัชชัย ๗๐ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229371 ๗๐ ๗๐  
ธวัชชัย ๗๑ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229372 ๗๑ ๗๑  
ธวัชชัย ๗๒ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229373 ๗๒ ๗๒  
ธวัชชัย ๗๓ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229374 ๗๓ ๗๓  
ธวัชชัย ๗๔ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229375 ๗๔ ๗๔  
ธวัชชัย ๗๕ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229376 ๗๕ ๗๕  
ธวัชชัย ๗๖ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229377 ๗๖ ๗๖  
ธวัชชัย ๗๗ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229378 ๗๗ ๗๗  
ธวัชชัย ๗๘ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229379 ๗๘ ๗๘  
ธวัชชัย ๗๙ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229380 ๗๙ ๗๙  
ธวัชชัย ๘๐ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229381 ๘๐ ๘๐  
ธวัชชัย ๘๑ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229382 ๘๑ ๘๑  
ธวัชชัย ๘๒ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229383 ๘๒ ๘๒  
ธวัชชัย ๘๓ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229384 ๘๓ ๘๓  
ธวัชชัย ๘๔ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229385 ๘๔ ๘๔  
ธวัชชัย ๘๕ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229386 ๘๕ ๘๕  
ธวัชชัย ๘๖ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229387 ๘๖ ๘๖  
ธวัชชัย ๘๗ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229388 ๘๗ ๘๗  
ธวัชชัย ๘๘ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229389 ๘๘ ๘๘  
ธวัชชัย ๘๙ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229390 ๘๙ ๘๙  
ธวัชชัย ๙๐ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229391 ๙๐ ๙๐  
ธวัชชัย ๙๑ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229392 ๙๑ ๙๑  
ธวัชชัย ๙๒ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229393 ๙๒ ๙๒  
ธวัชชัย ๙๓ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229394 ๙๓ ๙๓  
ธวัชชัย ๙๔ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229395 ๙๔ ๙๔  
ธวัชชัย ๙๕ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229396 ๙๕ ๙๕  
ธวัชชัย ๙๖ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229397 ๙๖ ๙๖  
ธวัชชัย ๙๗ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229398 ๙๗ ๙๗  
ธวัชชัย ๙๘ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229399 ๙๘ ๙๘  
ธวัชชัย ๙๙ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229400 ๙๙ ๙๙  
ธวัชชัย ๑๐๐ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229401 ๑๐๐ ๑๐๐  
ธวัชชัย ๑๐๑ รูป เพื่อน   บรรยากาศห้องเรียน ทสส. http://upic.me/show/57229402 ๑๐๑ ๑๐๑  
                   
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

News

สมุดภาพเหมืองแร่

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้296
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2355
mod_vvisit_counterทั้งหมด9529638