Skip to content

Phuketdata

default color
Home arrow News arrow พังงาศึกษา arrow ณัฐฐินันท์ หนูสาย:คติชนหมู่บ้านในควน
ณัฐฐินันท์ หนูสาย:คติชนหมู่บ้านในควน PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Thursday, 15 December 2016

คติชนในหมู่บ้านในควน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

1. มุขปาฐะ

1.1 คาถาอาคม

1.1.1 พุทธรักษา ธัมมังรักษา สังฆังรักษา (สมใจ หนูสาย ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

1.2 คำด่า

1.2.1 ไอ้สัส (สมคิด ช่วยคงมา ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

1.2.2 ไอ้นรก (วิภาพร นันทรักษ์ ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

1.2.3 ไอ้ขาดหุ้น (สุภาพร ช่วยคงมา ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

1.2.4 ไอ้ปรต (ธนาภรณ์ หนูสาย ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

1.2.5 อีชาติหมา (พิศมัย ช่วยคงมา ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

1.2.6 ไอ้ควาย (พิศมัย ช่วยคงมา ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

1.2.7 อีอ้อร้อ (สมคิด ช่วยคงมา ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

1.2.8 ไอ้อุบาต (ธนาภรณ์ หนูสาย ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

1.2.9ไอ้ชั่ว (ธนาภรณ์ หนูสาย ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

1.2.10 อีผี (พิสมัย ช่วยคงมา ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

1.2.11 ไอ้เวร (สุภาพร ช่วยคงมา ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

1.2.13 ไอ้สาละเลว (สุภาพร ช่วยคงมา ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

1.2.14 อีปลวก (สมคิด ช่วยคงมา ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

1.3 คำพังเพย

1.3.1 กินเหมือนผีอยู่ใน หมายถึง กินได้มาก (วิไล นันทรักษ์ ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

1.3.2 ใหญ่พร้าวเฒ่าลอกอ หมายถึง คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว แต่ไม่มีลักษณะความเป็นผู้ใหญ่ (วิไล นันทรักษ์ ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

1.4 คำสาบาน

1.4.1 ข้าพเจ้าของสาบาน หากข้าพเจ้าผิดคำสาบานขอให้มีอันเป็นไป (บวง ช่วยคงมา ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

1.5 คำอธิษฐาน

1.5.1 ขอให้ลูกพอเจอแต่สิ่งดี ๆ ด้วยเทอญ (วิไล นันทรักษ์ ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

1.5.2 ขอให้ลูกสมหวังดังปรารถนาทุกประการด้วยเทอญ (วิไล นันทรักษ์ ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

1.5.3 ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้พบเจอแต่สิ่งดี ๆที่จะเข้ามาในชีวิต (ราย หิ้นมี ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

1.5.4 ขอให้พบเนื้อคู่ที่ดี (สมภพ นันทรักษ์ ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

1.6 คำอวยพร

1.6.1 ขอให้ลูกอยู่เป็นสุข ๆ อย่าเจ็บอย่าไข้ (สมใจ หนูสาย ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

1.6.2 ขอให้ลูกเรียนหนังสือเก่ง ๆ (สมใจ หนูสาย ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

1.6.3 ขอให้มีคนรักคนเมตตา (มณเฑียร ช่วยคงมา ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

1.6.4 ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะลูกนะ (มณเฑียร ช่วยคงมา ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

1.6.5 ขอให้ลูกมีแต่ความสุข มีเงินทองไหลมาเทมา (สมคิด ช่วยคงมา ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

1.6.6 ขอให้มีการมีการทำที่ดี (สุภาพร ช่วยคงมา ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

1.7 คำอุทิศ

1.7.1 ส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมาในวันนี้ขออุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้เจ้ากรรมนายเวรมารับส่วนบุญส่วนกุศลด้วยเทอญ (วิไล นันทรักษ์ ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

1.7.2 ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ญาติมิตรและบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้วให้ได้รับส่วนผลบุญด้วยเทอญ (บวง ช่วยคงมา ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

1.13 เนื้อเพลงเปล

1.13.1 เพลงไก่เถื่อน (บวง ช่วยคงมา ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

ฮาเฮอ เห่อเฮ่อ ฮาเฮอ เห่อเฮ่อ  ไก่เถื่อนเหอขันเทือนทั้งบ้าน  ลูกสาวขี้คร้านนอนให้แม่ปลุก  แม่ฉวยด้ามขวานอย่างวานดังพลุก  นอนให้แม่ปลุกลูกสาวขี้คร้าน

1.16 เนื้อเพลงประกอบการละเล่น

1.16.1 จุ้มจี้จุ้มบวช (วิไล นันทรักษ์ ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

จุ้มจี้จุ้มบวชพาลูกไปบวช  ถึงวัดถึงวาพอสึกออกมา  ตุ๊กตาพุงป่องทำท่าไหว้ก็อง  พุงป่องตาเหล่ทำท่าจับเข้เข้ขบไข่ขาด

ทำท่าไหว้ถาดถาดพลัดใส่หัว            ทำท่าท่าไหว้ผัวผัวถีบพลัดเตียง

1.16.2 บ้านทราย (วิภาพร นันทรักษ์ ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

บ้านทรายทองมีชั้นบนมีชั้นล่าง  มีด้านหน้ามีด้านหลังมีพร้อม ๆ กัน  ชักกะเป่ายิ้งฉุบ  ชักกะเป่ายิ้งฉุบ

1.16.3 หนูแดงแกงไก่ (วิภาพร นันทรักษ์ ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

หนูแดงแกงไก่ใส่พริกไทย  ร้อยเม็ดคุณย่าว่าเผ็ด  ใส่น้ำเยี่ยวครึ่งโหล  หนูแดงโมโหชักกะเป่ายิ้งฉุบ

1.16.4 อีมอญซ่อนผ้า (ธนาภรณ์ หนูสาย ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

อีมอญซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลัง  ใครนั่งไม่ระวังฉันจะถูกไม่เรียวเปรี้ยง ๆ

1.16.5 งูกินหาง (ศศิมา ช่วยคงมา ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

แม่งูเอ่ยกินน้ำบ่อไหน  กินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมา  แม่งูเอ่ยกินน้ำบ่อไหน  กินน้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมา

แม่งูเอ่ยกินน้ำบ่อไหน  กินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมา  แม่งูเอ่ยกินหัวหรือกินหาง  กินกลางตลอดตัว

1.16.6 จ้ำจี้ (ธนาภรณ์ หนูสาย ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

จ้ำจี้มะเขือเปราะ  กะเทาะหน้าแว่น  พายเรืออกแอ่น  กะแท่นต้นกุ่ม  สาวสาวหนุ่มหนุ่ม  อาบน้ำท่าไหน

อาบน้ำท่าวัด  เอาแป้งที่ไหนผัด  เอากระจกที่ไหนส่อง  เยี่ยมเยี่ยมมองมอง  นกขุนทองร้องฮูก

1.23 ปริศนาคำทาย

1.23.1 ไอ้ไหร่เห้อต้นเท่าครก ใบปรกดิน (ตะไคร้) (ราย หิ้นมี ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

1.23.2 ไอ้ไหร่เห้อต้นเท่าขา ใบวาเดียว (ต้นกล้วย) (ราย หิ้นมี ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

1.23.3 ไอ้ไหร่เห้อแก่เรียกห้าว สาวเรียกอ่อน (มะพร้าว) (ราย หิ้นมี ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

1.23.4 ไอ้ไหร่เห้อต้นอะไร ชื่อกับใบไม่เหมือนกัน (กล้วย) (ราย หิ้นมี ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

1.23.5 ไอ้ไหร่เห้อต้นเท่าลำเรือ ใบห่อเกลือไม่มิด (ต้นสน) (ราย หิ้นมี ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

1.23.6 ไอ้ไหร่เห้ออยู่กลางป่า สวมชฎาแหลมเปี๊ยบ (สมภพ นันทรักษ์ ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

1.23.7 ไอ้ไหร่เห้อเด็ก ๆ นุ่งผ้า พอใหญ่ขึ้นมาเอาผ้าโพกหัว (มะเขือ) (สมภพ นันทรักษ์ ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

1.23.8 ไอ้ไหร่เห้อเด็กดำนอนในมุ้งขาว เรือนปั้นหยาทาสีเขียว (สมภพ นันทรักษ์ ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

1.23.9 ไอ้ไหร่เห้อใบหยัก ๆ ลูกรักเต็มคอ (มะละกอ) (สมภพ นันทรักษ์ ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

1.23.10 ไอ้ไหร่เห้อลูกแก่ แม่ตาย (ต้นกล้วย) (สมภพ นันทรักษ์ ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

2. อมุขปาฐะ

2.3 การละเล่นของเด็ก

2.3.1 ดีดลูกแก้ว (สมใจ หนูสาย ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

2.3.2 หมากเก็บ (วิไล นันทรักษ์ ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

2.3. เป่ากบ (มณเฑียร ช่วยคงมา ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

2.3.4 หมากขุม (วิไล นันทรักษ์ ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

2.3.5 ซ่อนแอบ (วิไล นันทรักษ์ ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

2.3.6 เป่ายิ้งฉุบ (วิไล นันทรักษ์ ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

2.3.7 ตี่ (มณเฑียร ช่วยคงมา ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

2.3.8 น้อยออก (พิศมัย ช่วยคงมา ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

2.3.9 เตย (พิศมัย ช่วยคงมา ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

2.3.10 กระโดดยาง (สมใจ หนูสาย ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

2.3.11 เข้ไล่จับ (สมใจ หนูสาย ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

2.3.12 กระต่ายขาเดียว (สมภพ นันทรักษ์ ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

2.3.13 จุ้มจี้จุ้มบวช (วิไว นันทรักษ์ ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

2.3.14 บ้านทรายทอง (วิไล นันทรักษ์ ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

2.3.15 เครื่องบิน (วิไล นันทรักษ์ ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

2.5 ความเชื่อ

2.5.1 ห้ามไปงานศพเวลาเรากำลังเป็นแผล (บวง ช่วยคงมา ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

ความเชื่อนี้คนเฒ่าคนแก่ถือกันมาก เพราะว่างานศพเป็นงานอวมงคล หากใครเป็นแผลสดหรือแผลเปื่อย ไม่ควรไปร่วมงานศพ เพราะเชื่อว่าผีมาเลียแผลจะทำให้แผลหายช้า

2.5.2 ห้ามกวาดขยะออกนอกประตูบ้านในเวลากลางคืน (สมภพ นันทรักษ์ ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

เพราะเชื่อว่าถ้าเรากวาดขยะออกนอกประตูบ้านในเวลากลางเงินทองจะไหลออกหมด

2.5.3 ห้ามชวนใครกลับบ้านโดยไม่เอ่ยชื่อ (วิไล นันทรักษ์ ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

เพราะเชื่อว่าวิญญาณจะกลับไปด้วย

2.5.4 เวลาเข้าป่าอย่าพูดถึงสิงสาราสัตว์ เวลากลางคืนไม่ควรพูดถึงเรื่องวิญญาณ (สมภพ นันทรักษ์ ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

ความเชื่อเรื่องนี้หลายคนคงทราบดีแล้ว และมันก็ควรเป็นเช่นนั้น เช่น เวลาเดินป่า เราไม่ควรพูดถึงสัตว์ที่น่ากลัว เช่น เสือ งู หากลงน้ำก็อย่าพูดถึงพราย หรือจระเข้ เป็นต้น เพราะมันจะมาให้เราเจอเลยทีเดียว เช่น เดียวกับเวลากลางคืนอย่าพูดถึงเรื่องผีหรือวิญญาณ

2.5.5 จิ้งจกทักห้ามออกจากบ้าน (สมใจ หนูสาย ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

ทุกวันนี้ความเชื่อนี้ยังคงอยู่ จิ้งจกทักห้ามออกจากบ้าน เพราะเชื่อว่าลางไม่ดีจะเกิดเหตุแก่ตัวเราเอง

2.5.6 ห้ามนอนขวางทางเดิน (สุภาพร ช่วยคงมา ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

เพราะเชื่อกันว่าเป็นทางผีผ่านคุณอาจจะต้องเจอกับอาการที่เขาเรียกกันว่า “ผีอำ” คำนี้ไม่ได้แปลว่าโดนสิงสู่ แต่แปลว่าโดนเหยียบโดนทับ เนื่องจากวิญญาณจะสัญจรผ่านทางดังกล่าว

2.5.7 อย่าเล่นซ่อนแอบเวลากลางคืน (สมภพ นันทรักษ์ ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

ความเชื่อนี้เป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือเสียจริง เพราะเวลากลางคืน เป็นเวลาที่สิ่งลึกลับออกมาเผ่นพ่าน เวลาเราเล่นซ่อนแอบกัน บางทีเราอาจจะต้องเจอกับแขกที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามาร่วมเล่นด้วย อีกประการคือกลางคืนมันมีตะขอตะขาบ งู สัตว์มีพิษทั้งหลาย หรือแม้แต่หนาม ตะปู กระเบื้อง เราไม่เห็นแล้วไปเหยียบเข้า อาจจะได้รับอันตรายได้

2.5.8 อย่านอนหันหัวไปทางทิศตะวันตก และอย่านอนเอามือทั้งสองกุมหน้าอก (สมภพ นันทรักษ์ ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

ความเชื่อนี้มีคนเชื่อมากมาย เนื่องจากคนเป็นควรจะนอนหันหัวไปทางทิศไหนก็ได้ แต่ไม่ใช่ศตะวันตก เพราะทิศตะวันตกนั้นเป็นทิศที่เค้าหันหัวศพคนตายไปหา ดังนั้นเรายังมีชีวิตอยู่ ก็อย่าไปนอนแบบคนตาย อีกนัยหนึ่งคือมันไม่เป็นสิริมงคลกับชีวิตนั่นเอง

2.5.9 หลังจากกลับงานศพให้ล้างเท้าก่อนเข้าบ้าน (สมภพ นันทรักษ์ ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

ความเชื่อนี้มีมานานแล้ว โดยคนสมัยก่อนเวลากลับจากไปไหนมาไหน เค้ามักล้างมือล้างเท้าก่อนขึ้นเรือน เพื่อเป็นการชำระสิ่งสกปรกที่ติดตัวมา อีกนัยหนึ่งคือชำระสิ่งไม่ดีที่ติดตัวมาด้วย เนื่องจากมันมากับตัวเรา เข้าสู่บริเวณบ้านของเราโดยเจ้าที่เจ้าทางในบ้านมิได้ขัดขวาง หากเราลืมล้างเท้า สิ่งเหล่าไม่ดีเหล่านั้นก็จะเข้าบ้านเราไปด้วย

2.5.10 วันสำคัญของเรา จงอย่าออกไปไหน (สมใจ หนูสาย ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

เราคงเคยได้ยินข่าวการเสียชีวิตของคนบางจำพวก เช่น นาคที่จะบวชเป็นพระเสียชีวิตก่อนได้บวช เจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวเสียชีวิตก่อนได้แต่งงาน นักศึกษาเสียชีวิตก่อนได้รับปริญญา เป็นต้น บางครั้งไม่ได้เสียชีวิตหรอก แต่ก็เป็นเหตุให้งานสำคัญๆของเราต้องหยุดไปหรือเสียหายไป

2.6 เครื่องมือประกอบอาชีพ

2.6.1 มีดกรีดยาง (สมภพ นันทรักษ์ ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

2.6.2 เสี้ยบ (มณเฑียร ช่วยคงมา ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

2.6.3 เคียว (สุภาพร ช่วงคงมา ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

2.6.4 เครื่องตัดหญ้า (สมภพ นันทรักษ์ ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

2.6.5 จอบ (สมใจ หนูสาย ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

2.6.6 แห (สมคิด ช่วยคงมา ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

2.6.7 พร้า (สมคิด ช่วยคงมา ให้ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559)

2.10 ประเพณี

2.10.1 ชักพระหรือลากพระ (บวง ช่วยคงมา ให้ข้อมูลเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559)

 

นามานุกรม

สมใจ หนูสาย เพศหญิง อายุ 47 ปี ภูมิลำเนาจังหวัดกระบี่ ที่อยู่ 78/1 หมู่ที่ 3 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ. กระบี่ 81110 ให้ข้อมูล ณัฐฐินันท์ หนูสาย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559

สมภพ นันทรักษ์ เพศชาย อายุ 55 ปี ภูมิลำเนาจังหวัดกระบี่ ที่ 14 หมู่ที่ 3 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ. กระบี่ 81110 ให้ข้อมูล ณัฐฐินันท์ หนูสาย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559

บวง ช่วยคงมา เพศหญิง อายุ 59 ปีภูมิลำเขาจังหวัดกระบี่ ที่อยู่ 74 หมู่ที่ 3 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 ให้ข้อมูล ณัฐฐินันท์ หนูสาย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559

สมคิด ช่วยคงมา เพศหญิง อายุ 43 ปีภูมิลำเนาจังหวัดกระบี่ ที่อยู่ 74/2 หมู่ที่ 3 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ. กระบี่ 81110 ให้ข้อมูล ณัฐฐินันท์ หนูสาย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559

วิไล นันทรักษ์ เพศหญิง อายุ 52 ปีภุมิลำเนาจังหวัดกระบี่ ที่อยู่ 14 หมู่ที่ 3 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 ให้ข้อมูล ณัฐฐินันท์ หนูสาย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559

ธนาภรณ์ หนูสาย เพศหญิง ภูมิลำเนาจังหวัดกระบี่ ที่อยู่ 78/1 หมูที่ 3 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ. กระบี่ 81110 ให้ข้อมูล ณัฐฐินันท์ หนูสาย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559

พิศมัย ช่วยคงมา เพศหญิง ภูมิลำเนาจังหวัดกระบี่ ที่อยู่ 78/5 หมู่ที่ 3 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ. กระบี่ 81110 ให้ข้อมูล ณัฐฐินันท์ หนูสาย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559

สุภาพร มณีโชติ เพศหญิง ภูมิลำเนาจังหวัดกระบี่ ที่อยู่ 78/6 หมู่ที่ 3 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 ให้ข้อมูล ณัฐฐินันท์ หนูสาย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559

มณเฑียร ช่วยคงมา เพศชาย ภูมิลำเนาจังหวัดกระบี่ ที่อยู่ 78/2 หมู่ที่ 3 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 ให้ข้อมูล ณัฐฐินันท์ หนูสาย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559

วิภาพร นันทรักษ์ เพศหญิง ภูมิลำเนาจังหวัดกระบี่ ที่อยู่ 14 หมู่ที่ 3 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ. กระบี่ 81110 ให้ข้อมูล ณัฐฐินันท์ หนูสาย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559

ราย หิ้นมี เพศหญิง ภูมิลำเนาจังหวัดกระบี่ ที่อยู่ 14 หมู่ที่ 3 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึกใต้ จ. กระบี่ 81110 ให้ข้อมูล ณัฐฐินันท์ หนูสาย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559

คติชน  :คติชนวิทยา 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 15 December 2016 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

News

สมุดภาพเหมืองแร่

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1666
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2335
mod_vvisit_counterทั้งหมด9439503