Skip to content

Phuketdata

default color
Home arrow News arrow Latest arrow อม.จห. 524 - 573
อม.จห. 524 - 573 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์   
Sunday, 16 April 2017
จดหมายเหตุ ใน หอจดหมายเหตุอันดามัน มห.จห.
ศูนย์อันดามัน บ้านท่าด่าน ต.เกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา
แจ้งรหัส ด้วยโทร. 081 326 2549 ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์
 
อม.จห. 524 เพิ่ม ตรวจการแผ่นดิน   ภาพ 
อม.จห. 525 เพิ่ม กลิ่น คงเหมือนเพชร สภาวิชชาอันดามัน 105 ภาพ 
อม.จห. 526 เพิ่ม ศูนย์วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 1 ภาพ 
อม.จห. 527 เพิ่ม ไทสื่อสารทำคลิป ปชส ศูนยอันดามัน 59 ภาพ 
อม.จห. 528 เพิ่ม ศูนย์วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 1 ภาพ 
อม.จห. 529 เพิ่ม วัฒนธรรมซาปา เวียดนามเหนือ 427 ภาพ 
อม.จห. 530 เพิ่ม วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘ 61 ภาพ 
อม.จห. 531 เพิ่ม อัญเชิญพระนารายณ์เทวะ 24 ภาพ 
อม.จห. 532 เพิ่ม เมาลิดกลางภูงา 48 ภาพ 
อม.จห. 533 เพิ่ม ภาษาอังกฤษเทคนิคพังงา 25 ภาพ 
อม.จห. 534 เพิ่ม รุ่งอรุณศึกษา จ.กระบี่ 19 ภาพ 
อม.จห. 535 เพิ่ม วันพระนเรศวร ๒๕๕๙ 97 ภาพ 
อม.จห. 536 เพิ่ม มัคคุเทศก์น้อย รุ่น 1 153 ภาพ 
อม.จห. 537 เพิ่ม โกไข่เยี่ยมชมศูนย์ 180 ภาพ 
อม.จห. 538 เพิ่ม พิสิษฐ์ เส็งกิ่ง 1 ภาพ 
อม.จห. 539 เพิ่ม โรงเรียนบ้านบ่อแสน 282 ภาพ 
อม.จห. 540 เพิ่ม รรวัดราษฎรสโมสร 28 ภาพ 
อม.จห. 541 เพิ่ม ฅนรัฐอบรมจริยธรรม 105 ภาพ 
อม.จห. 542 เพิ่ม ฝังลูกนิมิตวัดโคกเลือด 29 ภาพ 
อม.จห. 543 เพิ่ม พระครูตุ่น พระภาวนาธรรมาภิราม 53 ภาพ 
อม.จห. 544 เพิ่ม วัตถุมงคลวัดโคกเลือด 15 ภาพ 
อม.จห. 545 เพิ่ม พนักงานเวรประจำวัน 1 ภาพ 
อม.จห. 546 เพิ่ม แขกสูงวัยชมศูนย์ 80 ภาพ 
อม.จห. 547 เพิ่ม ทสปช ทหารเรือ 13 ภาพ 
อม.จห. 548 เพิ่ม จักสานมอแกน 5 ภาพ 
อม.จห. 549 เพิ่ม รัชกาลที่ ๘ 7 ภาพ 
อม.จห. 550 เพิ่ม วิทวัสไปเก็บข้อมูลชาวเล 1 ภาพ 
อม.จห. 551 เพิ่ม สัตวทะเลแปซิฟิค 58 ภาพ 
อม.จห. 552 เพิ่ม พ้อต่อ 77 ภาพ 
อม.จห. 553 เพิ่ม น้ำมนต์ชาวเล 47 ภาพ 
อม.จห. 554 เพิ่ม ชาวเลสิเหร่ 34 ภาพ 
อม.จห. 555 เพิ่ม อาชีพชาวเล 108 ภาพ 
อม.จห. 556 เพิ่ม โรงเรียนเจริญธรรมสะกอม 35 ภาพ 
อม.จห. 557 เพิ่ม นิยามภาษาถิ่น 1 ภาพ 
อม.จห. 558 เพิ่ม ยืมโบราณวัตถุ 1 ภาพ 
อม.จห. 559 เพิ่ม บันทึกการประชุมศูนยครั้ง3 2 ภาพ 
อม.จห. 560 เพิ่ม สารานุกรม 1 ภาพ 
อม.จห. 561 เพิ่ม ๙ วีรชนเมืองถลางถึงฐาน 412 ภาพ 
อม.จห. 562 เพิ่ม วชพังงา 195 ภาพ 
อม.จห. 563 เพิ่ม ถ้ำในฮาลองเบย์ 111 ภาพ 
อม.จห. 564 เพิ่ม ตัวกำเนิด 2 ภาพ 
อม.จห. 565 เพิ่ม วันจักรี 2560 276 ภาพ 
อม.จห. 566 เพิ่ม 108 Art Exhibition 1 ภาพ 
อม.จห. 567 เพิ่ม โกสังที่แพงทีสุด 1 ภาพ 
อม.จห. 568 เพิ่ม ลูกปัด ทม กระบี่ 147 ภาพ 
อม.จห. 569 เพิ่ม Art 108 ทม กระบี่ 139 ภาพ 
อม.จห. 570 เพิ่ม วันท้องถิ่นไทย60 128 ภาพ 
อม.จห. 571 เพิ่ม ครกสีข้าว 8 ภาพ 
อม.จห. 572 เพิ่ม พนักงานประจำอาคาร 1 ภาพ 
อม.จห. 573 เพิ่ม หนังสือที่ระลึก ร.๙ 1 ภาพ 
 

อม.จห.

524

เพิ่ม

ตรวจการแผ่นดิน

 

ภาพ

อม.จห.

525

เพิ่ม

กลิ่น คงเหมือนเพชร สภาวิชชาอันดามัน

105

ภาพ

อม.จห.

526

เพิ่ม

ศูนย์วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐

1

ภาพ

อม.จห.

527

เพิ่ม

ไทสื่อสารทำคลิป ปชส ศูนยอันดามัน

59

ภาพ

อม.จห.

528

เพิ่ม

ศูนย์วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

1

ภาพ

อม.จห.

529

เพิ่ม

วัฒนธรรมซาปา เวียดนามเหนือ

427

ภาพ

อม.จห.

530

เพิ่ม

วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘

61

ภาพ

อม.จห.

531

เพิ่ม

อัญเชิญพระนารายณ์เทวะ

24

ภาพ

อม.จห.

532

เพิ่ม

เมาลิดกลางภูงา

48

ภาพ

อม.จห.

533

เพิ่ม

ภาษาอังกฤษเทคนิคพังงา

25

ภาพ

อม.จห.

534

เพิ่ม

รุ่งอรุณศึกษา จ.กระบี่

19

ภาพ

อม.จห.

535

เพิ่ม

วันพระนเรศวร ๒๕๕๙

97

ภาพ

อม.จห.

536

เพิ่ม

มัคคุเทศก์น้อย รุ่น 1

153

ภาพ

อม.จห.

537

เพิ่ม

โกไข่เยี่ยมชมศูนย์

180

ภาพ

อม.จห.

538

เพิ่ม

พิสิษฐ์ เส็งกิ่ง

1

ภาพ

อม.จห.

539

เพิ่ม

โรงเรียนบ้านบ่อแสน

282

ภาพ

อม.จห.

540

เพิ่ม

รรวัดราษฎรสโมสร

28

ภาพ

อม.จห.

541

เพิ่ม

ฅนรัฐอบรมจริยธรรม

105

ภาพ

อม.จห.

542

เพิ่ม

ฝังลูกนิมิตวัดโคกเลือด

29

ภาพ

อม.จห.

543

เพิ่ม

พระครูตุ่น พระภาวนาธรรมาภิราม

53

ภาพ

อม.จห.

544

เพิ่ม

วัตถุมงคลวัดโคกเลือด

15

ภาพ

อม.จห.

545

เพิ่ม

พนักงานเวรประจำวัน

1

ภาพ

อม.จห.

546

เพิ่ม

แขกสูงวัยชมศูนย์

80

ภาพ

อม.จห.

547

เพิ่ม

ทสปช ทหารเรือ

13

ภาพ

อม.จห.

548

เพิ่ม

จักสานมอแกน

5

ภาพ

อม.จห.

549

เพิ่ม

รัชกาลที่ ๘

7

ภาพ

อม.จห.

550

เพิ่ม

วิทวัสไปเก็บข้อมูลชาวเล

1

ภาพ

อม.จห.

551

เพิ่ม

สัตวทะเลแปซิฟิค

58

ภาพ

อม.จห.

552

เพิ่ม

พ้อต่อ

77

ภาพ

อม.จห.

553

เพิ่ม

น้ำมนต์ชาวเล

47

ภาพ

อม.จห.

554

เพิ่ม

ชาวเลสิเหร่

34

ภาพ

อม.จห.

555

เพิ่ม

อาชีพชาวเล

108

ภาพ

อม.จห.

556

เพิ่ม

โรงเรียนเจริญธรรมสะกอม

35

ภาพ

อม.จห.

557

เพิ่ม

นิยามภาษาถิ่น

1

ภาพ

อม.จห.

558

เพิ่ม

ยืมโบราณวัตถุ

1

ภาพ

อม.จห.

559

เพิ่ม

บันทึกการประชุมศูนยครั้ง3

2

ภาพ

อม.จห.

560

เพิ่ม

สารานุกรม

1

ภาพ

อม.จห.

561

เพิ่ม

๙ วีรชนเมืองถลางถึงฐาน

412

ภาพ

อม.จห.

562

เพิ่ม

วชพังงา

195

ภาพ

อม.จห.

563

เพิ่ม

ถ้ำในฮาลองเบย์

111

ภาพ

อม.จห.

564

เพิ่ม

ตัวกำเนิด

2

ภาพ

อม.จห.

565

เพิ่ม

วันจักรี 2560

276

ภาพ

อม.จห.

566

เพิ่ม

108 Art Exhibition

1

ภาพ

อม.จห.

567

เพิ่ม

โกสังที่แพงทีสุด

1

ภาพ

อม.จห.

568

เพิ่ม

ลูกปัด ทม กระบี่

147

ภาพ

อม.จห.

569

เพิ่ม

Art 108 ทม กระบี่

139

ภาพ

อม.จห.

570

เพิ่ม

วันท้องถิ่นไทย60

128

ภาพ

อม.จห.

571

เพิ่ม

ครกสีข้าว

8

ภาพ

อม.จห.

572

เพิ่ม

พนักงานประจำอาคาร

1

ภาพ

อม.จห.

573

เพิ่ม

หนังสือที่ระลึก ร.๙

1

ภาพ

อม.จห. 540 เพิ่ม รรวัดราษฎรสโมสร 28 ภาพ 
อม.จห. 541 เพิ่ม ฅนรัฐอบรมจริยธรรม 105 ภาพ 
อม.จห. 542 เพิ่ม ฝังลูกนิมิตวัดโคกเลือด 29 ภาพ 
อม.จห. 543 เพิ่ม พระครูตุ่น พระภาวนาธรรมาภิราม 53 ภาพ 
อม.จห. 544 เพิ่ม วัตถุมงคลวัดโคกเลือด 15 ภาพ 
อม.จห. 545 เพิ่ม พนักงานเวรประจำวัน 1 ภาพ 
อม.จห. 546 เพิ่ม แขกสูงวัยชมศูนย์ 80 ภาพ 
อม.จห. 547 เพิ่ม ทสปช ทหารเรือ 13 ภาพ 
อม.จห. 548 เพิ่ม จักสานมอแกน 5 ภาพ 
อม.จห. 549 เพิ่ม รัชกาลที่ ๘ 7 ภาพ 
อม.จห. 550 เพิ่ม วิทวัสไปเก็บข้อมูลชาวเล 1 ภาพ 
อม.จห. 551 เพิ่ม สัตวทะเลแปซิฟิค 58 ภาพ 
อม.จห. 552 เพิ่ม พ้อต่อ 77 ภาพ 
อม.จห. 553 เพิ่ม น้ำมนต์ชาวเล 47 ภาพ 
อม.จห. 554 เพิ่ม ชาวเลสิเหร่ 34 ภาพ 
อม.จห. 555 เพิ่ม อาชีพชาวเล 108 ภาพ 
อม.จห. 556 เพิ่ม โรงเรียนเจริญธรรมสะกอม 35 ภาพ 
อม.จห. 557 เพิ่ม นิยามภาษาถิ่น 1 ภาพ 
อม.จห. 558 เพิ่ม ยืมโบราณวัตถุ 1 ภาพ 
อม.จห. 559 เพิ่ม บันทึกการประชุมศูนยครั้ง3 2 ภาพ 
อม.จห. 560 เพิ่ม สารานุกรม 1 ภาพ 
อม.จห. 561 เพิ่ม ๙ วีรชนเมืองถลางถึงฐาน 412 ภาพ 
อม.จห. 562 เพิ่ม วชพังงา 195 ภาพ 
อม.จห. 563 เพิ่ม ถ้ำในฮาลองเบย์ 111 ภาพ 
อม.จห. 564 เพิ่ม ตัวกำเนิด 2 ภาพ 
อม.จห. 565 เพิ่ม วันจักรี 2560 276 ภาพ 
อม.จห. 566 เพิ่ม 108 Art Exhibition 1 ภาพ 
อม.จห. 567 เพิ่ม โกสังที่แพงทีสุด 1 ภาพ 
อม.จห. 568 เพิ่ม ลูกปัด ทม กระบี่ 147 ภาพ 
อม.จห. 569 เพิ่ม Art 108 ทม กระบี่ 139 ภาพ 
อม.จห. 570 เพิ่ม วันท้องถิ่นไทย60 128 ภาพ 
อม.จห. 571 เพิ่ม ครกสีข้าว 8 ภาพ 
อม.จห. 572 เพิ่ม พนักงานประจำอาคาร 1 ภาพ 
อม.จห. 573 เพิ่ม หนังสือที่ระลึก ร.๙ 1 ภาพ 
 
ทะเบียนเก่า  ก่อนวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
ได้ย้ายไปเป็น
.
มอภ.จห. หอจดหมายเหตุ มอ.
.
ติดขัดในการค้นหา โทร.0813262549 (ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์)
 
 
.****
Newsข่าว   Latest News 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 06 December 2019 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

News

สมุดภาพเหมืองแร่

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1852
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2335
mod_vvisit_counterทั้งหมด9439689