Skip to content

Phuketdata

default color
Home arrow News arrow Latest arrow จดหมายเหตุภูเก็ต หภว. 1 - 104
จดหมายเหตุภูเก็ต หภว. 1 - 104 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
ศุกร์, 13 กรกฎาคม 2018
จดหมายเหตุภูเก็ต หภว.
รหัส 1 - 104
ประสงค์ค้นหาเอกสาร โปรดเสนอ รหัส แก่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
และค้นหาได้ในเว็บเพจ ภูเก็ต สารานุกรม
หภว. คือ หอจดหมายเหตุภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
รูป หมายถึงกลุ่มภาพ (หลายภาพ)
ภาพ หมายถึง ภาพ เพียง ๑ ภาพ
ลล หมายถึง อักษรลายลักษณ์
วถ. หมายถึง วัตถุสิ่งของ
ดิจิ หมายถึง ดิจิทัล
ผท. หมายถึง แผนที่ แผนผัง
โสต. หมายถึง สื่อที่ให้หูได้ยิน
.
1 หภว ภาพ ตรา หภว
2 หภว ดิจิ บัญชีเดินทุ่ง หภว.
3 หภว วถ ตรายาง หภว 350 บาท
4 หภว รูป ภว.ศึกษาประวัติศาสตร์ถลาง
5 หภว ลล นวน ใน นักเรียนเก่า
6 หภว จภว ถลางชนะศึก 13 มีนาคม 2555
7 หภว ลล สุวิทย์ กิ่งแก้ว นายกสมาคมชาวภูเก็ต
8 หภว ลล นิเวศน์ อรุณรัตน์ นายกสมาคมชาวภูเก็ต 2549-2552
9 หภว จภว สรรพสิ่งข้อมูลที่สัมผัสได้ด้วยอายตนะ๖ คือ จดหมายเหตุ ใน หภว
10 หภว รูป สร้างสะพานบุญข้ามสู่อุโบสถวัดแขนน
11 หภว รูป PHUKETNAKHARA
12 หภว รูป PERANAKANNITAT
13 หภว รูป พรรณไม้ในหมู่บ้านวัฒนธรรมถลาง
14 หภว รูป ตำนานเมืองจากขุมเหมือง
15 หภว รูป หอยเจดีย์
16 หภว รูป ย้อนธรณีกาล
17 หภว รูป กษิต ภิรมย์ รมต.ต่างประเทศ เยี่ยมชม Phuket Old Tour
18 หภว รูป บาบ๋า ใน 11-2 ถนนถลาง เมืองทุ่งคา
19 หภว รูป บาบ๋า ใน อ๊ามแสงธรรม
20 หภว รูป ตะลุยบาบ๋าถนนถลาง
21 หภว รูป บาบ๋า ใน พิพิธภัณฑ์เพอรานากัน เมืองทุ่งคา
22 หภว รูป บาบ๋า ใน i 46 Old Town
23 หภว รูป บาบ๋า ใน คฤหาสน์ชินประชา เมืองทุ่งคา
24 หภว รูป หอยกระดุม
25 หภว รูป อบรมทัวร์ประวัติศาสตร์ถลาง
26 หภว รูป หนังควายปละตก
27 หภว รูป บาบ๋าใน Little Nyonya
28 หภว รูป บาบ๋า ใน พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว เมืองทุ่งคา
29 หภว ภาพ นายสว่าง ร้ายถ่ายรูป
30 หภว รูป ฌาปนกิจพ่อท่านเซี้ยง พระครูสุนทรสมณกิจ
31 หภว จภว พ่อท่านเพรา พุทฺธสโร
32 หภว ลล กามนิตวาสิฏฐี
33 หภว จภว ผอ.ภว. อนุญาตให้ใช้ตรา ภว เป็นตรา หภว.
34 หภว จภว 100 ปี ภูเก็ตวิทยาลัย
35 หภว จภว ภูเก็จ : จดหมายเหตุ (ส่วนหน้า)
36 หภว จภว โครงการจัดทำสารานุกรมประวัติศาสตร์ภูเก็ต
37 หภว จภว เจ้าพระยาอินทวงษา : สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์
38 หภว จภว ฟอร์มประวัติบุคคล ห้องสมุดมีชีวิต
39 หภว รูป พ่อท่านเซี้ยง (พระครูสุนทรสมณกิจ) วัดพระนางสร้าง
40 หภว รูป สับปะรดนางแล
41 หภว จภว ภูเก็จ : จดหมายเหตุ ภาพสกุล Jpg
42 หภว รูป สร้างหลักสูตร Life Guard
43 หภว รูป หลักสูตร Life Guard
44 หภว รูป ฤๅษีตาไฟทำภูมิที่บ้านท่าเรือ ถลาง
45 หภว รูป นักเรียนกาละพัฒน์ศึกษาอันดามัน
46 หภว รูป ป.๒ กาละพัฒน์ เข้าท่า ทุกคน
47 หภว รูป ลงเรือดำน้ำชมปะการัง
48 หภว รูป กาละพัฒน์ ป.๒ ศึกษาอันดามัน
49 หภว รูป กาละพัฒน์พิสูจน์ก้นหอย อ หรือ ๑
50 หภว รูป กาละพัฒน์เลี้ยงปลาและเลี้ยงตน
51 หภว รูป กาละพัฒน์ดูสัตว์ป่าเลี้ยง
52 หภว รูป กาละพัฒน์เข้าถ้ำสุวรรณคูหาตามหาพระสังข์ทอง
53 หภว รูป กาละพัฒน์เข้าภูเก็จทางสะพานสารสิน
54 หภว รูป ข้ามยุคแคมเบรียนไปออร์โดวิเชียน
55 หภว รูป ไปเยี่ยมมันนิมะนัง  ไปเยี่ยมเงาะมันนิมะนัง
56 หภว รูป กาละพัฒน์ขอบคุณวิทยากรมันนิมะนัง
57 หภว รูป ต้นอะไร กอต้นดั่งไผ่ ใบดั่งเตย
58 หภว รูป วังประจัน ชายแดนสตูลปะลิส
59 หภว รูป แม่น้ำเนรัญชรา เดือนธันวาคม
60 หภว รูป โบราณวัตถุใน พชนครศรีธรรมราช โบราณวัตถุ
61 หภว รูป พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
62 หภว รูป พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า
63 หภว รูป หอยกระดุมเป็นเครื่องประดับมนุษย์ยุคหิน
64 หภว รูป นกอะไร?
65 หภว รูป นอติลอยด์ เขาแดง
66 หภว รูป หอย นิทรรศการ Jom
67 หภว รูป Otopท่องเที่ยว
68 หภว รูป นักเรียนโรงเรียนกาละพัฒน์
69 หภว รูป ขวานหินประดิษฐ์
70 หภว รูป หลักศิลาจารึก พ.ศ.๑๘๓๕
71 หภว รูป ช่วยผู้ประสบภัยทางทะเลเกาะไม้ท่อน
72 หภว รูป หอย Nautilus
73 หภว รูป งวงช้างกระดาษ
74 หภว ลล รองเง็ง วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
75 หภว รูป จิตรกรรม : ประวัติศาสตร์ศิลป์
76 หภว รูป ลูซี่ 3.5 ล้านปี
77 หภว รูป Life Guard ที่ป่าตอง
78 หภว รูป ลอยฟ้าป่าตอง
79 หภว รูป พัฒนาหลักสูตร Life Guard
80 หภว รูป ชมรม Life Guard
81 หภว รูป จิตอาสากู้ภัย
82 หภว รูป ขันโตก สมาคมชาวเหนือ
83 หภว รูป Patong Lifeguard Thank You
84 หภว รูป Patong Lifeguard ลงทะเบียน
85 หภว รูป ตลาดพุทธคยาริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา
86 หภว รูป แฟชั่นแพะควายหน้าหนาว
87 หภว รูป มัสตาร์ด
88 หภว รูป ฟอสซิล เพชรบูรณ์
89 หภว รูป ค้นดีค้นเด่นบ้านไม้ขาว
90 หภว รูป ค้นดีค้นเด่นบ้านหัวควน
91 หภว รูป ค้นดีค้นเด่นบ้านบ่อแร่
92 หภว รูป ชาวเล มติ ครม ฟื้นฟู 2 มิถุนายน 2553
93 หภว รูป ศูนย์ศึกษาวิจัย มติ ครม 24 กพ 2558
94 หภว รูป ลวดลายผ่าปาเต๊ะ
95 หภว รูป อุทิศส่วนกุศลให้ชาวจีนผู้ประสบเหตุ 
96 หภว รูป เรือกอจ๊าน ในอ่าวฉลอง
97 หภว รูป ปูทะเลไทย ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
98 หภว รูป แร่ที่มีในภูเก็ต แร่ที่มีในภูเก็ต
99 หภว รูป นิลกาย สัตว์เชิงผาหิมพานต์
100 หภว รูป ขมวดพระเกศาก้นหอย ดั่งรูป อ
101 หภว รูป อธิษฐานลอยถาด ริมฝั่งเนรัญชรา
102 หภว รูป สุชาดาสถูปแวดล้อม ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา
103 หภว รูป วัดป่ามหาวัน กำเนิดภิกษุณี(พระนางปชาบดี)

104 หภว.  ควายใน Old Phuket  Tour

กำเนิดชีวิต
.
***
์Newsข่าว  Lates News
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ศุกร์, 13 กรกฎาคม 2018 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

News

สมุดภาพเหมืองแร่

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1064
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3905
mod_vvisit_counterทั้งหมด5821335