Skip to content

Phuketdata

default color
Home arrow News arrow Latest arrow จดหมายเหตุอันดามัน อม.จห.
จดหมายเหตุอันดามัน อม.จห. PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์   
ศุกร์, 13 กรกฎาคม 2018

 

จดหมายเหตุอันดามัน
ประสงค์ค้นหาเอกสาร โปรดเสนอ รหัส แก่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
และค้นหาได้ในเว็บเพจ  ภูเก็ต สารานุกรม 
ข้อมูลบางส่วนค้นได้ในเฟซบุค https://www.facebook.com/sommaipin หรือ โทร. ถึง สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 081 326 2549 อม.จห. คือ หอจดหมายเหตุอันดามัน ฝากค้นหาได้ในห้องสมุดโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รูป หมายถึงกลุ่มภาพ (หลายภาพ)
ภาพ หมายถึง ภาพ เพียง ๑ ภาพ
ลล หมายถึง อักษรลายลักษณ์
วถ. หมายถึง วัตถุสิ่งของ
ดิจิ หมายถึง ดิจิทัล
ผท. หมายถึง แผนที่ แผนผัง
โสต. หมายถึง สื่อที่ให้หูได้ยิน
.

 

 

 

อม.จห.

เพจ Andaman Enjoy

781

อม.จห.

ม.เกษตรศาสตร์ค่ายภูเก็ต ดร.ประภา กาหยี

782

อม.จห.

ดิอันดามันไทมส์ ปีที่ 9

783

อม.จห.

หุ่นเจ้าพระยาอินทวงษา ที่อ๊ามสะพานหิน

784

อม.จห.

ปูก้ามดาบ ก้ามใหญ่  บ้านบางพัฒน์ พังงา

785

อม.จห.

อ.ต้อยสักการะเจ้าพญาอินทวงษา

786

อม.จห.

อ.ต้อยพาไปเลี้ยงโรตีที่ถนนถลาง

787

อม.จห.

จดหมายเหตุราชภัฏภูเก็ต

788

อม.จห.

สึนามิป่าตอง ๒๕๔๗

789

อม.จห.

บัญชี Excel ภาพ เรื่องที่มีใน ซีดี

790

อม.จห.

ลูกมุดลิด

791

อม.จห.

วัดศรีรัตนาราม

792

อม.จห.

ประวัติไทยในต่างประเทศ

793

อม.จห.

ซินแสเหนียวHall

794

อม.จห.

นามสกุลที่พบบนเพดานศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

795

อม.จห.

อาชีวะภกศึกษาปริศนาพุทธธรรม

796

อม.จห.

เรือกอจ๊านปากคลองบางใหญ่

797

อม.จห.

พัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยว วอศ.ภูเก็ต

798

อม.จห.

ภูเขาหญ้า

799

อม.จห.

ในค่ายเจ้าเมืองระนอง

800

อม.จห.

รังนกนางแอ่น

801

อม.จห.

วัดหน้าเมือง

802

อม.จห.

วัดท่าด่าน

803

อม.จห.

น้ำตกปุญญบาล

804

อม.จห.

ครัวกลางดง

805

อม.จห.

ซาลาเปาทับหลี

806

อม.จห.

ด่านไปเกาะสนเกาะสองพม่า

807

อม.จห.

พระที่นั่งรัตนรังสรรค์

808

อม.จห.

 

809

อม.จห.

 

810

อม.จห.

วัดประชุมโยธี

811

อม.จห.

ฟอสซิลละงู

875

อม.จห.

กัญญ์วรา เชื้ออ่อน

876

อม.จห.

เกษตรคหกรรม พังงา

877

อม.จห.

นามสกุลที่พบบนเพดานศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

878

อม.จห.

Tee Virachai Pranveerapaibool แสวงหาสถานหอจดหมายเหตุอันดามัน

879

อม.จห.

ถลาง ภูเก็จและภูเก็ต : ประสิทธิ ชิฯการณ์

880

อม.จห.

จิตรกรรม 881

881

อม.จห.

จิตรกรรม 882   (881 เสื่อทะเล ไบรโอซัว)

882

อม.จห.

 

883

อม.จห.

 

884

อม.จห.

หลักศิลาจารึกมณิครัม

885

อม.จห.

แร่ ORE

886

อม.จห.

 

887

อม.จห.

 

888

อม.จห.

รัชกาลที่ ๘

889

อม.จห.

สื่อ Andaman Museum

890

อม.จห.

ทรุดอันดามัน

891

อม.จห.

นิลในลาวา

892

อม.จห.

บาติกอุโมงค์เขาหลัก ชัยบาติก

893

อม.จห.

บาติกหรือจิตกรรม

894

อม.จห.

ขวานหิน

895

อม.จห.

บ้านบ่อแสนปฐมวัย

896

อม.จห.

บ้านบ่อแสน

897

อม.จห.

เรือง่าม ประโยชน์ง่ามเรือมอแกล๊น

898

อม.จห.

ผู้ว่าภูเก็ตแถลงข่าววัดพระนางสร้าง

899

อม.จห.

ผู้ว่าภูเก็จแถลงข่าวคนทำดี

900

อม.จห.

ผู้ว่าภูเก็จรับของปีใหม่2561

901

อม.จห.

 

902

อม.จห.

 

903

อม.จห.

 

904

อม.จห.

 

905

อม.จห.

 

906

อม.จห.

 

907

อม.จห.

 

908

อม.จห.

 

909

อม.จห.

 

910

อม.จห.

ประชารัฐถ้ำวังพระยาพิชัยสงคราม

911

อม.จห.

ประชารัฐอันดามัน ACT

912

อม.จห.

ถ้ำพระพุทธ ตรัง

913

อม.จห.

นิณีการ์เด้นท์รีสอร์ท

914

อม.จห.

กาแฟเขาโต๊ะแซะ

915

อม.จห.

ตรวจวัตถุส่งออก

916

อม.จห.

 

917

อม.จห.

 

918

อม.จห.

 

919

อม.จห.

 

920

อม.จห.

จห มอ ฟังความเห็น

921

อม.จห.

ตะโกลา

922

อม.จห.

ตรา

923

อม.จห.

เจ้าพระยาอินทวงษา

924

อม.จห.

คนสร้างภาพ ฝคศ08 ปะทิว

925

อม.จห.

เสริมบุญตัว ฝคศ08

926

อม.จห.

มุทิตาจิต ผศ.สมบูรณ์ - ผศ.สมหมาย จันทวี

927

อม.จห.

รำวงโบราโณของ ฝคศ08

928

อม.จห.

ฝคศ08 สังสรรค์ครั้งที่ 19 ปะทิวชุมพร

929

อม.จห.

ลงทะเบียนร่วมสังสรรค์ ฝคศ08

930

อม.จห.

เริ่มงานสังสรรค์ ครั้งที่ 19 ของ ฝคศ08

931

อม.จห.

สาคร ทิพยกรรณ

932

อม.จห.

ทำบุญอุทิศแด่เพื่อน ฝคศ08

933

อม.จห.

อาหารเช้า ฝคศ08 สังสรรค์ครั้งที่ 19

934

อม.จห.

รักชาติศาสน์กษัตริย์

935

อม.จห.

อาร์เดล อุศมา

936

อม.จห.

ฝคศ08ทุ่งวัวแล่น

937

อม.จห.

บัญชีเดินทุ่งจดหมายเหตุอันดามัน

938

อม.จห.

เสนอชื่อตำแหน่งในสมาคมชาวภูเก็ต

939

อม.จห.

พระเพื่อนออพิม//คุณสมบัติเว็บสมาคมชาวภูเก็ต

940

อม.จห.

อาร์ดาลูกครูไผ่

941

อม.จห.

ศิษย์ปู่หมาย

942

อม.จห.

ภาพสะท้อนอันดามัน:เพชรรุ่ง เทียนปิ่วโรจน์

943

อม.จห.

วรรณยุกต์ชาวใต้

944

อม.จห.

มอเตอร์ไชค์ไต่ถัง

945

อม.จห.

หนังใหญ่วัดขนอน

946

อม.จห.

วัดขนอนหนังใหญ่

947

อม.จห.

ตลาด ไท ยวน ราชบุรี

948

อม.จห.

ไทยทรงดำ ราชบุรี

949

อม.จห.

ไทยทรงดำ รบ

950

อม.จห.

ชั่งหัวมัน

951

อม.จห.

พบพระอมยิ้ม

952

อม.จห.

ตลาดอมยิ้ม

953

อม.จห.

ไร่สุขพ่วง

954

อม.จห.

ไร่อารียา

955

อม.จห.

ออเจ้าจากกะไหล

956

อม.จห.

นามสกุลที่ระบุวันที่ตั้ง

957

อม.จห.

ฐานข้อมูลภูมิปัญญา เสนอ มอ.

958

อม.จห.

ทุนทางปัญญา"ห้องสมุดมีชีวิต"

959

อม.จห.

Thank for Andaman Map from Old Maps Online

960

อม.จห.

QR Code

961

อม.จห.

แผนที่อันดามัน จาก Old Maps online

962

อม.จห.

ตะกั่วป่าเจ้าภาพประชุมประชารัฐอันดามัน

963

อม.จห.

นะสุภาพวันเกิด

964

อม.จห.

เส้นทางพระราชทรัพย์

965

อม.จห.

สิทธิชัย ศักดา ผวจ.พังงา

966

อม.จห.

ศิลปวัตถุส่งออก ๓ ชิ้น

967

อม.จห.

เส้นทางข้ามคาบสมุทร

968

อม.จห.

ช้างสเตโกดอนกะถ้ำภูผาเพชร

969

อม.จห.

ชายแดนวังประจันถึงถ้ำช้างสเตโกดอน

970

อม.จห.

เสวนาให้ตะโกลาเป็นเส้นทางสายไหมข้ามคาบสมุทร

971

อม.จห.

ยุให้ตะโกลาเป็นเส้นทางสายไหมข้ามคาบสมุทร

972

อม.จห.

บาบ๋าใน ON ON เมืองทุ่งคา

973

อม.จห.

Ab Sa Ra

974

อม.จห.

บุญบาย บุรีรักษ์ บันทึกเสียงศึกถลาง

975

อม.จห.

บางพัฒน์

976

อม.จห.

ตะลุยบาบ๋าตะโกลา

977

อม.จห.

คลองสังเน่ห์ ตะกั่วป่า อเมซอนตะโกลาล่า

978

อม.จห.

พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต

979

อม.จห.

น้ำพุร้อนรมณีย์ กะปง

980

อม.จห.

เรือถ้ำพุงช้าง

981

อม.จห.

จะลงเรือเข้าถ้ำพุงช้าง กราภูงา

982

อม.จห.

เสม็ดนางชี

983

อม.จห.

ตู้กับข้าว บาบ๋าเมืองทุ่งคา ภูเก็จ

984

อม.จห.

ราตรีเมืองทุ่งคา

985

อม.จห.

ประติมากรรมบานหน้าต่างโบสถ์

กำเนิดชีวิต 
.
***
์Newsข่าว  Lates News
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ศุกร์, 13 กรกฎาคม 2018 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

News

สมุดภาพเหมืองแร่

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1082
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3905
mod_vvisit_counterทั้งหมด5821353