Skip to content

Phuketdata

default color
Home arrow News arrow Latest arrow จดหมายเหตุภูเก็จ มห.ภูเก็จ
จดหมายเหตุภูเก็จ มห.ภูเก็จ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 081 326 2549   
Friday, 13 July 2018
จดหมายเหตุภูเก็จ

.

รวมคำใน "มอภ.จห."

คลิ้ก>แก้ไข>พิมพ์คำค้น>คลิ้กค้นหา>เสร็จสิ้น>ภาพอยู่คอลัมน์ L


หากค้นหาคำ ไม่สำเร็จ
ประสงค์ค้นหาเอกสาร โปรดเสนอ รหัส แก่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
และค้นหาได้ในเว็บเพจ   ภูเก็ต สารานุกรม   ภูเก็ต สารานุกรม  < คลิ้กค้นในนี้
ข้อมูลบางส่วนค้นได้ในเฟซบุค  https://www.facebook.com/sommaipin  
หรือ โทร. ถึง สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์  081 326 2549  
จห.ภูเก็จ คือ หอจดหมายเหตุภูเก็จ 
ฝากค้นหาได้ในห้องสมุดโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  

รูป หมายถึงกลุ่มภาพ (หลายภาพ)
ภาพ หมายถึง ภาพ เพียง ๑ ภาพ
ลล หมายถึง อักษรลายลักษณ์
วถ. หมายถึง วัตถุสิ่งของ
ดิจิ หมายถึง ดิจิทัล
ผท. หมายถึง แผนที่ แผนผัง
โสต. หมายถึง สื่อที่ให้หูได้ยิน
.
 
มห.ภูเก็จ 2177 สัมมนาประวัติศาสตร์ถลาง  ครั้งที่ ๑
มห.ภูเก็จ 2177
มห.ภูเก็จ 2178
มห.ภูเก็จ 2178 อุษาคเนย์ ศตวรรษที่ 18
มห.ภูเก็จ 2179
มห.ภูเก็จ 2179 ถลางอันดามัน ศตวรรษที่ 18
มห.ภูเก็จ 2180 องุ่นภูเก็ต
มห.ภูเก็จ 2180
มห.ภูเก็จ 2181 ด้วงสาคู
มห.ภูเก็จ 2181
มห.ภูเก็จ 2182 ประวัติสมหมาย
มห.ภูเก็จ 2182
มห.ภูเก็จ 2183 พระปางปฐมเทศนา
มห.ภูเก็จ 2183 ปางปฐมเทศนา
มห.ภูเก็จ 2184 ยุคสมัยภาคใต้
มห.ภูเก็จ 2184 ยุคสมัยภาคใต้
มห.ภูเก็จ 2185 แนวคิดอนุสรณ์สถานเมืองถลาง
มห.ภูเก็จ 2186 ว่าง ว่าง ว่าง
มห.ภูเก็จ 2187
มห.ภูเก็จ 2187 ยารักษาโรคของชาวเล : ดร.อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร
มห.ภูเก็จ 2188
มห.ภูเก็จ 2189
มห.ภูเก็จ 2190
มห.ภูเก็จ 2191
มห.ภูเก็จ 2192
มห.ภูเก็จ 2193
มห.ภูเก็จ 2194
มห.ภูเก็จ 2195
มห.ภูเก็จ 2196
มห.ภูเก็จ 2197
มห.ภูเก็จ 2198
มห.ภูเก็จ 2199
มห.ภูเก็จ 2200 พมร.เป็นหน่วยงานใน ทม.กะทู้ มีภารกิจการเป็นพิพิธภัณฑ์
มห.ภูเก็จ 2201 แนวทางการเป็นห้องสมุดมีชีวิต มรภ.ภูเก็ต
มห.ภูเก็จ 2202 การประชาสัมพันธ์สื่อจดหมายเหตุ
มห.ภูเก็จ 2203 สื่อที่รับบริจาค
มห.ภูเก็จ 2204 จิตรกรรม
มห.ภูเก็จ 2205 ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
มห.ภูเก็จ 2206 หอจดหมายเหตุเสนอ อบจ.ภูเก็ต
มห.ภูเก็จ 2207 หอจดหมายเหตุเสนอ อบจ.ภูเก็ต รายชื่อกรรมการ
มห.ภูเก็จ 2208 หอจดหมายเหตุเสนอ อบจ.ภูเก็ต ความมุ่งหมาย
มห.ภูเก็จ 2209 หอจดหมายเหตุเสนอ มรภ.ภูเก็ต
มห.ภูเก็จ 2210 หอจดหมายเหตุเสนอ มอ กะทู้
มห.ภูเก็จ 2211 พิพิธภัณฑ์ มอ กะทู้
มห.ภูเก็จ 2212 หอพระไตรปิฎกนานาชาติ วัดไชยธาราราม
มห.ภูเก็จ 2213 หลักฐานประวัติศาสตร์ไทยในต่างประเทศ
มห.ภูเก็จ 2214 คนบ้านเคียน : สุเชาวน์ พงศานนท์
มห.ภูเก็จ 2215 หินตะกอน ที่เป็นสะพานหิน
มห.ภูเก็จ 2216 ซิยินกุ๊ย
มห.ภูเก็จ 2217 เรือกอจ๊าน
มห.ภูเก็จ 2218 ประท้วงแทนทาลั่ม
มห.ภูเก็จ 2219
มห.ภูเก็จ 2220
มห.ภูเก็จ 2221
มห.ภูเก็จ 2222
มห.ภูเก็จ 2223
มห.ภูเก็จ 2224
มห.ภูเก็จ 2225 ไกค์มหาวิทยาลัยสยาม
มห.ภูเก็จ 2226 เรือขุดแร่ลำแรก
มห.ภูเก็จ 2227 จั่งซุ้ย เสื้อกันฝน
มห.ภูเก็จ 2228 มาจอโป๋
มห.ภูเก็จ 2229 ติวผู้ดูแลทรัพย์คฤหาสน์ชินประชา
มห.ภูเก็จ 2230 เผาโรงถลุงแทนทาลั่ม ลักกงษี
มห.ภูเก็จ 2231 หนังสือวัฒนธรรมประวัติภูเก็ต
มห.ภูเก็จ 2232 นามสกุลบนเพดานศาลากลางภูเก็จ
มห.ภูเก็จ 2233 จิตรกรรมในสมุดข่อย
มห.ภูเก็จ 2234 จิตรกรรมศึกถลาง : แนบ ทิชินพงศ์
มห.ภูเก็จ 2235 ตรางาประทับมณฑลภูเก็จ
มห.ภูเก็จ 2236 ตาลปัตรพัดยศสมณศักดิ์พระครูวิสุทธิวงษาจาริย์ ญาณมุนี(พ่อท่านแช่ม)
มห.ภูเก็จ 2237
มห.ภูเก็จ 2238
มห.ภูเก็จ 2239
มห.ภูเก็จ 2240 ตรา 233 ปีภูเก็จ แนวคิด อ.สิรินพัณ พันธุเสวี
มห.ภูเก็จ 2241 แดงชินประชา
มห.ภูเก็จ 2242 เตียงจีนชินประชา
มห.ภูเก็จ 2243 หมายเหตุภูเก็จ
มห.ภูเก็จ 2244 DNA ชุดภูเก็ต
มห.ภูเก็จ 2245 เสื้อปาเต๊ะ
มห.ภูเก็จ 2246 ตราหลายองค์กร
มห.ภูเก็จ 2247 สมาคมชาวภูเก็ตเปิดศูนย์ประสานงาน
มห.ภูเก็จ 2248 เสนออ๊ามมาจอโป๋สร้างพิพิธภัณฑ์เรือนานาชาติ
มห.ภูเก็จ 2249 อ๊ามม่าจ้อโป๋
มห.ภูเก็จ 2250 หัวเสาเรือกอจ๊าน// จดหมายเหตุ ภว
มห.ภูเก็จ 2251 เรือกอจ๊าน
มห.ภูเก็จ 2252
มห.ภูเก็จ 2253
มห.ภูเก็จ 2254
มห.ภูเก็จ 2255 พระยาวิชิตสงคราม
มห.ภูเก็จ 2256 บุก คล้ายบอน
มห.ภูเก็จ 2257 ทุน5หมื่น233ปีภูเก็จ
มห.ภูเก็จ 2258 ชาวเลสะปำ
มห.ภูเก็จ 2259 สตรีภูเก็ต 100 ปี
มห.ภูเก็จ 2260 ภูเก็จ จดหมายเหตุ สมโภช ๒๓๓ ปี
มห.ภูเก็จ 2261
มห.ภูเก็จ 2262 มีข้างล่างอีก อย่าเผลอ
มห.ภูเก็จ 2263
มห.ภูเก็จ 2264
มห.ภูเก็จ 2265
มห.ภูเก็จ 2266
มห.ภูเก็จ 2267
มห.ภูเก็จ 2268
มห.ภูเก็จ 2269
มห.ภูเก็จ 2270
มห.ภูเก็จ 2271
มห.ภูเก็จ 2272
มห.ภูเก็จ 2273
มห.ภูเก็จ 2274
มห.ภูเก็จ 2275
มห.ภูเก็จ 2276 มีข้างล่างอีก อย่าเผลอ
มห.ภูเก็จ 2277
มห.ภูเก็จ 2278
มห.ภูเก็จ 2279
มห.ภูเก็จ 2280
มห.ภูเก็จ 2281 มีข้างล่างอีก อย่าเผลอ
มห.ภูเก็จ 2282
มห.ภูเก็จ 2283
มห.ภูเก็จ 2284 เสนอโครงการจัดทำสารานุกรมอันดามัน
มห.ภูเก็จ 2285 เสนอตราหอจดหมายเหตมรภภูเก็ต
มห.ภูเก็จ 2286 เสนอมรภภูเก็ต นามานุกรม นิยามศัพท์  อาหว้าย
มห.ภูเก็จ 2287 ขอเพื่อนแร่จำลองเบี้ยปึกจากอนุภาษ
มห.ภูเก็จ 2288 เสนอแบบบัญชีเดินทุ่ง หอจดหมายเหตุมรภภูเก็ต
มห.ภูเก็จ 2289
มห.ภูเก็จ 2290 เสนอทะเบียนหอจดหมายเหตุ มรภ ภูเก็ต
มห.ภูเก็จ 2291 เสนอภูเก็ตวิทยาลัย จภว
มห.ภูเก็จ 2292 เสนอแบบฟอร์มบุคคลถึงอธิการบดี มรภ ภูเก็ต
มห.ภูเก็จ 2293 จดหมายเหตุภูเก็จเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
มห.ภูเก็จ 2294 เสนอเบิกเงินภูเก็จ ๒๓๓ ปี
มห.ภูเก็จ 2295 คุณสมบัตินักเรียนทุนสมาคมชาวภูเก็ต
มห.ภูเก็จ 2296 คุณสมบัตินักเรียนทุนสมาคมชาวภูเก็ต
มห.ภูเก็จ 2297 ขอใช้ห้องทำงานเดิมของอาจารย์ธวัชชัย เฉิดโฉม
มห.ภูเก็จ 2298 คุณสมบัตินักเรียนทุนสมาคมชาวภูเก็ต
มห.ภูเก็จ 2299 เทศบาลบ้านบางเหนียว100ปี
มห.ภูเก็จ 2300 เปิดเชิญธง
มห.ภูเก็จ 2301 หมายเหตุรักษ์ภว
มห.ภูเก็จ 2302 ภาพเก่าภูเก็จจดหมายเหตุ
มห.ภูเก็จ 2303 ภูเก็จจดหมายเหตุภาพเก่า
มห.ภูเก็จ 2304 วัฒนธรรมถนนถลาง : เสน่ห์ วงษ์กำแหง
มห.ภูเก็จ 2305 โกไข่ร้องเพลงสัญญาหน้าอ๊าม พ.ศ.๒๕๔๔
มห.ภูเก็จ 2306 ซิยินกุ๊ย
มห.ภูเก็จ 2307 รั้วเหล็กฮอลแลนด์ คฤหาสน์ชินประชา
มห.ภูเก็จ 2308 อ๊ามแสงธรรม
มห.ภูเก็จ 2309 พระพุทธภูเก็จเกสรียา
มห.ภูเก็จ 2310 การกินผักเจี๊ยะฉ่าย
มห.ภูเก็จ 2311 เขาพระวิหาร
มห.ภูเก็จ 2312 โบราณวัตถุในจังหวัดภูเก็ต
มห.ภูเก็จ 2313 โบราณสถานในจังหวัดภูเก็ต
มห.ภูเก็จ 2314 กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ
มห.ภูเก็จ 2315 ถนนภูเก็จ
มห.ภูเก็จ 2316 พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต
มห.ภูเก็จ 2317 บันทึกศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต วิทยาลัยครูภูเก็ต
มห.ภูเก็จ 2318 ประสิทธิ ชิณการณ์ ขุมทรัพย์วัฒนธรรมภูเก็จ
มห.ภูเก็จ 2319 ฐานข้อมูล anuraktai.com
มห.ภูเก็จ 2320 ตรากลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ
มห.ภูเก็จ 2321 ภูเก็จเมืองแก้ว:สกุล ณ นคร
มห.ภูเก็จ 2322 ร.๗ เสด็จฯภูเก็ต
มห.ภูเก็จ 2323 จดหมายเหตุวคภูเก็ต
มห.ภูเก็จ 2324 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
มห.ภูเก็จ 2325 ร.๕ เสด็จฯภูเก็จ
มห.ภูเก็จ 2326 ร.๖ เสด็จฯภูเก็จ
มห.ภูเก็จ 2327 สมเด็จฯกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ตรวจราชการภูเก็จ 2446
มห.ภูเก็จ 2328 จดหมายเหตุเจมส์โลว์
มห.ภูเก็จ 2329 อั้งยี่
มห.ภูเก็จ 2330 ตึกในภูเก็ต
มห.ภูเก็จ 2331 โรงเรียนสตรีภูเก็ต
มห.ภูเก็จ 2332 รัชกาลที่ ๙ เสด็จฯ ภูเก็ต ๔ ครั้ง
มห.ภูเก็จ 2333 เรียนคุณสมชาย บำรุงวงศ์ ขอใช้รูปภาพในภูเก็จ:จดหมายเหตุ
มห.ภูเก็จ 2334 เสนอแบบเสื้อสมาคมชาวภูเก็ต
มห.ภูเก็จ 2335 สมาคมชาวภูเก็ต
มห.ภูเก็จ 2336 สมาคมชาวภูเก็จมอบทุนพิมพ์ภูเก็จ : จดหมายเหตุ
มห.ภูเก็จ 2337 ภูเก็ต : สุนัย ราชภัณฑารักษ์
มห.ภูเก็จ 2338 ไชยยุทธ ปิ่นประดับ
มห.ภูเก็จ 2339 จีนทอย เต๊กเสง เข้าเมืองภูเก็ต
มห.ภูเก็จ 2340 จึนถังตัวเทียน เข้าเมืองภูเก็ต
มห.ภูเก็จ 2341 94ปีแม่ของนายกอนุพร อรุณรัตน์
มห.ภูเก็จ 2342 แม่นายกอนุพร อรุณรัตน์ 94 ปี (ผิดพลาดการถ่าย)
มห.ภูเก็จ 2343 นายนรภัทร  ปลอดทอง ถึงภูเก็ต ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐
มห.ภูเก็จ 2344 ปูมการท่องเที่ยวภูเก็ต:ชาญ วงศ์สัตยนนท์
มห.ภูเก็จ 2345 ร.๙ เสด็จพระราชดำเนินประพาสจังหวัดภูเก็ต
มห.ภูเก็จ 2346 Phuket Gateway
มห.ภูเก็จ 2347 โรงผลิตน้ำอัดลม (บีหลิด)
มห.ภูเก็จ 2348 คลังภาพสมาคมชาวภูเก็ตในเว็บ PhuketAssociation.org
มห.ภูเก็จ 2349 กลุ่มภูเก็จยืนยันภูเก็จมีเมื่อ ๖ ธันวาคม ๒๓๒๘
มห.ภูเก็จ 2350 นางสุดาวรรณ ปลอดทอง ประชุมนักธุรกิจสมโภชเมืองภูเก็จ๒๓๓ปี
มห.ภูเก็จ 2351 ภูเก็ต233ปี นรภัทร สุดาวรรณ
มห.ภูเก็จ 2352 Phuket Old Tour รับญี่ปุ่น
มห.ภูเก็จ 2353 สมาคมชาวภูเก็ตให้5หมื่นทำ233ปีภูเก็ต
มห.ภูเก็จ 2354 ประสานงานTop10 และสารานุกรมอันดามัน
มห.ภูเก็จ 2355 คุณสมบัติเว็บไซต์ Database
มห.ภูเก็จ 2356 ร้อยปีสตรีภูเก็ต
มห.ภูเก็จ 2357 จีบ กระบี่ทองฟักทองผล
มห.ภูเก็จ 2358 ภูเก็จ จดหมายเหตุ ฉบับต้นแบบ
มห.ภูเก็จ 2359 แผนที่เกาะภูเก็ต ใน Old maps online
มห.ภูเก็จ 2360 รั้วฮอลแลนด์ คฤหาสน์ชินประชา
มห.ภูเก็จ 2361 ภาพประกอบละครภูเก็จเมืองงาม
มห.ภูเก็จ 2362 เตรียมซ้อมละครภูเก็จเมืองงาม
มห.ภูเก็จ 2363 ชาวเลสะปำขอ QRCode
มห.ภูเก็จ 2364 ตักช้อนร่อนเก็บ ร่อนแร่สะปำ พ.ศ.2519
มห.ภูเก็จ 2365 ภูเก็จเมืองงามละคร: ฤดี ภูมิภูถาวร
มห.ภูเก็จ 2366 ภูเก็จจดหมายเหตุ233ปี
มห.ภูเก็จ 2367 ชาวเลสะปำขอ QRCode
มห.ภูเก็จ 2368 ร.๗ เสด็จภูเก็ต พ.ศ.๒๔๗๑
มห.ภูเก็จ 2369 สถานีตำรวจภูธรภูเก็ต ถนนภูเก็จ
มห.ภูเก็จ 2370 โรงเรียนปลูกปัญญา
มห.ภูเก็จ 2371 ละคร "ภูเก็จเมืองทอง" : ฤดี ภูมิภูถวร
มห.ภูเก็จ 2372 ลูกเชอในพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่
มห.ภูเก็จ 2373 ลูกเชอ ภาพจากหอจดหมายเหตุ ตรัง
มห.ภูเก็จ 2374 ลูกเชอ
มห.ภูเก็จ 2375 หลัก 60 ปี อนุสรณ์กัปตันไมล์
มห.ภูเก็จ 2376 ลูกเชอ ใน ม.ราชภัฏภูเก็ต
มห.ภูเก็จ 2377 ประวัติโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซี่ยนวิทยา
มห.ภูเก็จ 2378 รัชกาลที่ ๙ เสด็จภูเก็ต พ.ศ.๒๕๐๒
มห.ภูเก็จ 2379 ภาพรัชกาลที่ ๙
มห.ภูเก็จ 2380 เสวนาเล่าเรื่องเมืองภูเก็จ 233 ปี
มห.ภูเก็จ 2381 แผนที่ในเมืองทุ่งคา พ.ศ.๒๔๕๔
มห.ภูเก็จ 2382 การใช้ตรา ภว ในภูเก็จจดหมายเหตุ
มห.ภูเก็จ 2383 คลังภาพ อ.ฤดี ภูมิภูถาวร
มห.ภูเก็จ 2384 คลังภาพ อ.เสน่ห์ วงษ์กำแหง
มห.ภูเก็จ 2385 ภูเก็ตวิทยาลัยเริ่มมี ร.ศ.๑๔๔ พ.ศ.๒๔๓๘
มห.ภูเก็จ 2386 ขุมเหมืองดีบุกสู่การท่องเที่ยวภูเก็ต
มห.ภูเก็จ 2387 ตราลูกเสือภูเก็ต
มห.ภูเก็จ 2388 การท่องเที่ยวอาชีวศึกษาภูเก็ตศึกษาฅนพัฒนา
มห.ภูเก็จ 2389 ท่องเที่ยวภูเก็ตยั่งยืน
มห.ภูเก็จ 2390 อังจุยหมั้วหมาย
มห.ภูเก็จ 2391 ชาวจีนบาบ๋าภูเก็จ ที่ มอ.กะทู้ 

 

 

กำเนิดชีวิต 
.
***
์Newsข่าว  Lates News
 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Sunday, 31 May 2020 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

News

สมุดภาพเหมืองแร่

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1699
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2335
mod_vvisit_counterทั้งหมด9439536