Skip to content

Phuketdata

default color
Home arrow News arrow Latest arrow จดหมายเหตุถลาง จถล.
จดหมายเหตุถลาง จถล. PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 081 326 2549   
Friday, 13 July 2018
จดหมายเหตุถลาง

(พ.ศ.๒๕๖๒ รวมใน

.

รวมคำใน "มอภ.จห."

คลิ้ก>แก้ไข>พิมพ์คำค้น>คลิ้กค้นหา>เสร็จสิ้น>ภาพอยู่คอลัมน์ L

 

ทะเบียนจดหมายเหตุ จดหมายเหตุรวม อม.จห., จถล., มห.ภูเก็จ และ มอภ.จห.  

 

 

 

 
 
ประสงค์ค้นหาเอกสาร โปรดเสนอ รหัส แก่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
และค้นหาได้ในเว็บเพจ   ภูเก็ต สารานุกรม  ภูเก็ต สารานุกรม 
ข้อมูลบางส่วนค้นได้ในเฟซบุค  https://www.facebook.com/sommaipin  
หรือ โทร. ถึง สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์  081 326 2549  
จถล. คือ หอจดหมายเหตุถลาง
ฝากค้นหาได้ในห้องสมุดโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  

รูป หมายถึงกลุ่มภาพ (หลายภาพ)
ภาพ หมายถึง ภาพ เพียง ๑ ภาพ
ลล หมายถึง อักษรลายลักษณ์
วถ. หมายถึง วัตถุสิ่งของ
ดิจิ หมายถึง ดิจิทัล
ผท. หมายถึง แผนที่ แผนผัง
โสต. หมายถึง สื่อที่ให้หูได้ยิน
.
จถล 2200 วัดพระทอง : เทคนิคถลาง
จถล 2201 วัดแขนน เทคนิคถลาง
จถล 2202 วัดศรีสุนทร
จถล 2203 สถานีวิทยุทุ่งถลางชนะศึก
จถล 2204 กลุ่มพิทักษ์วัดพระนางสร้างมอบปีใหม่ผู้ว่า
จถล 2205 ปรับภูมิทัศน์วัดพระนางสร้าง
จถล 2206 พระพุทธรูปไม้วัดพระนางสร้าง
จถล 2207 วัดพระนางสรั้ง : ก่อนปรับภูมิทัศน์
จถล 2208
จถล 2209 เทิดย่าจันย่ามุก
จถล 2210 พิธีปรับภูมิทัศน์วัดพระนางสร้าง
จถล 2211 เตรียมงานตลาดชุมชนถลาง
จถล 2212 เงินปึก เงินตราเมืองถลาง
จถล 2213 แหล่งประวัติศาสตร์ย่าจัน:อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร
จถล 2214 วิทยากรประวัติศาสตร์ถลาง:มานะ สามเมือง
จถล 2215 กิจกรรมทัวร์ประวัติศาสตร์ถลาง:ปัทมา รุจีวงศ์
จถล 2216 ทบทวนถิ่นถลาง
 

จถล 2239 ละครยอดนารีศรีถลาง(ฉบับ14กพ)
จถล 2240 จดทะเบียนสมรสวันแห่งรัก
จถล 2241 เตรียมแถลงข่าวงานท้าวเทพ2561
จถล 2242 แถลงข่าวงานท้าวเทพ2561
จถล 2243 ซ้อมแรกละครยอดนารีศรีถลาง
จถล 2244 เหมืองเจ้าฟ้า
จถล 2245 แรกซ้อมละครยอดนารีศรีถลาง
จถล 2246
จถล 2247
จถล 2248
จถล 2249
จถล 2250 ภูเก็ตวิทยาลัย สารานุกรม
จถล 2251 ยอดนารีศรีถลาง (สรุป)
จถล 2252 รนในงานลานวัฒนธรรม
จถล 2253 อบจสรุปงานย่าจัน
จถล 2254 วัฒนธรรมมอบหมายวิทยากรอบรมเจ้าบ้าน
จถล 2255 อุปสมบทอุทิศย่าจันย่ามุก2561
จถล 2256 จิตรกรรมในโบสถ์วัดม่าหนิก
จถล 2257 ประติมากรรมบานหน้าต่างโบสถวัดม่าหนิก
จถล 2258 แบบประเมินเจ้าบ้านประวัติศาสตร์ถลาง
จถล 2259 สื่อละครยอดนารีศรีถลาง
จถล 2260 อาสาย่าจันมุกฝึกพูด
จถล 2261 อาสาเจ้าบ้านถลาง
จถล 2262 ดรอรุณรัตน์อาสาเจ้าบ้านแหล่งศึกถลาง
จถล 2263 อ.ฤดี ภูมิภูถาวร อาสาเจ้าบ้านถลาง
จถล 2264 ผู้ว่าภูเก็ตเปิดอบรมเจ้าบ้านถลาง
จถล 2265 อธิการมรภภูเก็ตต้อนรับอาสาเจ้าบ้านถลาง
จถล 2266 ปรับภูมิทัศน์วัดพระนางสร้าง ครั้งสุดท้าย
จถล 2267 อัญเชิญธง2561
จถล 2268 เรือกัปตันฟรานซิส ไลท์
จถล 2269 เวทียอดนารีศรีถลาง
จถล 2270 ยอดนารีซ้อม11มีค
จถล 2271 วัดพระนางสร้าง พระนวกะสวดมนต์
จถล 2272 มาร์ติน่า โรเซลล์
จถล 2273 ซีรีน
จถล 2274 ปาลิกา
จถล 2275 ยอดนารี ซ้อมใหญ่สุด
จถล 2276 สอรดอัญเชิญธงไปวัดม่วงโกมารภัจจ์
จถล 2277 ขบวนแห่ตายายผีถลาง2561
จถล 2278 ยอดนารีซ้อมคืน 11 มีค 2561
จถล 2279 ยอดนารีหลังแสดงคืนแรก
จถล 2280 เจ้าบ้านอาสาพาทัวร์ ปวส.ถลาง
จถล 2281 กรทิชาต์ วัฒนพันธ์
จถล 2282 สอรดอัญเชิญธงไปวัดม่วงโกมารภัจจ์
จถล 2283 หลากหลายงานละครยอดนารีศรีถลาง
จถล 2284 ส่งควายมารับพญาราชกปิตัน (แสดง)
จถล 2285 ว่าง
จถล 2286 ยอดนารี คืน 15 มีนาคม
จถล 2287 เจ้าบ้านอาสาพาทัวร์แหล่งประวัติศาสตร์ถลาง
จถล 2288 เจ้าบ้านอาสาพาทัวร์นักข่าว ททท. วัดม่วงโกมารภัจจ์
จถล 2289 เจ้าบ้านอาสาพาทัวร์นักข่าว ททท. ละครยอดนารี
จถล 2290 เจ้าบ้านอาสาพาทัวร์นักข่าว ททท.วัดพระนางสร้าง
จถล 2291 เจ้าบ้านอาสาพาทัวร์ นักข่าว ททท รนย่า-วัดนาสร้าง
จถล 2292 เจ้าบ้านอาสาพาทัวร์ สอ.รด.อัญเชิญธงเหนือฟ้าสมรภมิศึกถลาง
จถล 2293 เจ้าบ้านอาสาพาทัวร์รับเกียรติบัตร ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
จถล 2294 ยอดนารีหลังการแสดง
จถล 2295 ยอดนารีที่คนดูร้องไห้
จถล 2296 เข็มอาสาย่าจันย่ามุก
จถล 2297 เตรียมสงกรานต์61
จถล 2298 เอกอนันต์ เกษตรรุ่งเรือง บันทึกงานทุ่งนาหลวง
จถล 2299 กัปตันฟรานซิส ไลท์
จถล 2300 แผ่นดินไหวที่บ้านลิพอน
จถล 2301 วัดพระนางสร้าง
จถล 2302 บ้านพระยาวิชิตสงคราม
จถล 2303 อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร
จถล 2304 ยอดนารีศรีถลาง:สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์
จถล 2305 ปูมการท่องเที่ยว : ชาญ วงศ์สัตยนนท์
จถล 2306 พิมพ์จดหมายเหตุเมืองถลาง 27 มิย. 2551
จถล 2307 ร.๙ เสด็จฯภูเก็ต 8-12 มีค 2502
จถล 2308 ถนนเทพกระษัตรี
จถล 2309 ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร:ไพโรจน์ เสรีรักษ์
จถล 2310 เพลงเทียนถลาง : ประสิทธิ ชิณการณ์
จถล 2311 วีรสตรีศรีถลาง:สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์
จถล 2312 นิราศฉลาง นายมีหมื่นพรหมสมภัตสร
จถล 2313 สักการะย่า
จถล 2314 โนราถวายย่า
จถล 2315 เพชรพญานาค
จถล 2316 ฤๅษีตาไฟ (ลับ  พิจนิจ 2477)
จถล 2317 พม่าตีเมืองถลางป่าคลอก 2352
จถล 2318 นายกสมาคมชาวภูเก็ตอัญเชิญธงมิตรภาพแห่งสันติสุข
จถล 2319 เจ้าบ้านแลประวัติศาสตร์ถลางภูเก็จภูเก็ต
จถล 2320 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ถลางภูเก็จภูเก็ต:ประสิทธิ ชิณการณ์
จถล 2321 ภูเก็ตยุครัตนโกสินทร์ ร.๒ : ประสิทธิ ชิณการณ์
จถล 2322 ภูเก็ตยุครัตนโกสินทร์ ร.๑ : ประสิทธิ ชิณการณ์
จถล 2323 ร.๗ เสด็จฯทรงกอล์ฟที่หาดสุรินทร์:ราชัน กาญจนวณิช
จถล 2324 พระยาเพชรคีรี:ประสิทธิ ชิณการณ์
จถล 2325 แอนนา สำราญ
จถล 2326 ปูมบ้านปูมเมือง : สุเชาว์ พงศานนท์
จถล 2327 ทต.เทพกระษัตรีจัดสงกรานต์นาหลวง
จถล 2328 ร.๙ สเด็จฯ เกาะนาคา
จถล 2329 อัญเชิญธง2543 และหลายปี
จถล 2330 ปืนใหญ่พระพิรุณสังหารและแม่นางกลางเมือง
จถล 2331 ถลางภูเก็จและภูเก็ต:ประสิทธิ ชิณการณ์
จถล 2332 เส้นทางข้ามคาบสมุทร
จถล 2333 ปะการัง กรัง Coral อ่าวกุ้ง ป่าคลอก
จถล 2334 อาหารถิ่นถลาง
จถล 2335 วีรชนถลางที่โรงหล่ออยุธยา


104 หภว.  ควายใน Old Phuket  Tour

กำเนิดชีวิต 
.
***
์Newsข่าว  Lates News
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Sunday, 31 May 2020 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

News

สมุดภาพเหมืองแร่

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1729
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2335
mod_vvisit_counterทั้งหมด9439566