Skip to content

Phuketdata

default color
Home
ชื่อบ้านนามเมืองในภูเก็จ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
อังคาร, 28 มกราคม 2020

.
นามสถานในจังหวัดภูเก็ต

ชื่อบ้านนามเมืองในภูเก็จ

คลิ้กเพื่อค้นหาชื่อบ้าน  ชื่อบ้านนามเมือง   ในภูเก็ต

วิธีการค้นหาชื่อบ้าน                ( นามสถานภูเก็จ  )

ทะเบียน หวภ.

เพื่อค้นหาคำ
ในทะเบียน หวภ. สภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
.
๑. คลิ้ก Link ที่ให้ไว้    ชื่อบ้านนามเมือง   ในภูเก็ต

๒. หน้าจอแสดง

<--- หวภ. สภวัฒนธรรมภูเก็ต รูปดินสอ

๓. คลิ้กตรงรูปดินสอ


๔. ใช้แอป

ใต้ แก้ไขด้วยแอปชีต

๕. คลิ้ก ตกลง

(มีโปรแกรมที่เครื่องเสนอไว้หลายตัว
หากไม่มี ใช้ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ ได้)

๖. มุมบนซ้ายมีจุดซ้อนกัน ๓ จุด ...  (จากบนลงล่าง : ๓ จุด)

คลิ้ก ๓ จุดนั้น แล้วเลือก ค้นหาและแทนที่

๗. พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา

เช่น
บางเหนียว
(หรือชื่ออื่น ๆ ที่ต้องการค้นหา)
ดู ชื่อบ้าน ด้านล่างนี้

๘. คลิ้ก ค้นหา


๙. เครื่องโทรศัพท์จะแสดงคำที่ค้นหานั้น

อาจมีหลายคำ คลิ้กเลือกไปจนพบคำที่ต้องการ
หากไม่มีเครื่องจะแจ้งหลังคำ ว่า  0/0

๑๐. ใกล้ ๆ คำนั้นจะมี URL เพื่อ Link ไปถึงรายละเอียด

คำที่จะค้นหา

เก็ตโฮ่ กะทู้
เกาะแก้ว
เกาะโหลน
เกาะนาคา
เกาะมะพร้าว
เกาะสิเหร่
เขาโต๊ะแซะ
เขานางพันธุรัตน์
เขารัง เขาหลัง
เขารัง ตำบลวิชิต
เขาหลัง เขารัง
เฉี่ยโบ้ย
เชิงทะเล 
เทพกระษัตรี
เพลงของกินภูเก็ต
เพลงภูเก็ต
เพลงภูเก็ตเมืองงาม
เพลงภูเก็ตเมืองทอง
เพลงภูเก็ตเมืองสวรรค์
เพลงภูเก็ตจ๋า
เพลงภูเก็ตรำลึก
เพลงยอดนารีศรีถลาง
เพลงสุดสวาทหาดสวรรค์
เพลงหาดราไวย์
เพลงหาดสุรินทร์
เมืองใหม่
เมืองภูเก็จ
เหนือ
เหรียง
แขนน
แถวน้ำ
แหลมชั่น
แหลมตุ๊กแก
แหลมทราย
แหลมพรหมเทพ
แหลมพันวา
แหลมหิน
โกปี๊หึง
โคกโตนด
โคกโตนด โคกโหนด
โคกโหนด
โคกขาม
โคกทราย
โคกยาง
โดราว วัดโฆษิตวิหาร
โต๊ะแซะ
โหนทรายทอง
ในครำในคลำ
ในคลำ
ในทอน
ในพรุ ในโพละ
ในยาง สาคู
ในหาน
ใสยวน
ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม
ไฟไหม้
ไม้ขาว
ไม้ขาว หมากปรก
ไสน้ำเย็น
ไสยวนกะรน
กอจ๊าน
กะตะ
กะทู้
กะทู้ หมู่ที่ ๓
กะทู้ หมู่ที่ ๔
กะหลิม
กิ่งแก้ว
กู้กู
ของกินภูเก็ต
คณะทำงานชื่อนามเมืองในภูเก็จ
คณะทำงานชื่อบ้านนามเมืองในภูเก็จ
คลองช้างผันหลัง ช้างหันหลังตำบลรัษฎา
คลองช้างผันหลัง ช้างหันหลังรัษฎา
ควน
ควนดินแดง
คอเอน
คอกช้าง
คำขวัญจังหวัดภูเก็ต
จับเช้
จุ้ยตุ่ย
ฉลอง
ช้างผันหลัง 
ช้างผันหลัง 
ชายวัด วัดป่าตอง
ชิดเชี่ยว
ชินหล่อ
ชุนชนโหนทรายทอง
ชุมชนกิ่งแก้ว
ชุมชนชายวัด วัดป่าตอง
ชุมชนท่าแครงบน
ชุมชนบ้านโคกขาม
ชุมชนบ้านไสน้ำเย็น
ชุมชนบ้านกะหลิม
ชุมชนบ้านนาใน
ชุมชนบ้านมอญ
ชุมชนศักดิเดชน์
ชุมชนหาดป่าตอง
ซอยแม่เฒ่าล้อม
ซอยรมณีย์ หั่งอาหล่าย
ซีเต็กค้า
ดอน
ตรอกม่วง
ตลาดเหนือ
ตลาดใหญ่
ตลาดนั่งยอง หลาดนั่งยอง
ตัวบ่าง
ตากแดด
ตำบลเชิงทะเล 
ตำบลเทพกระษัตรี
ตำบลไม้ขาว บ้านหมากปรก
ตำบลฉลอง
ตำบลตลาดเหนือ
ตำบลตลาดใหญ่
ตำบลป่าคลอก บ้านผักฮีด
ตำบลราไวย์
ตำบลศรีสุนทร
ตีน
ตีนเล
ตีนวัด
ท่ง
ท่อง 
ท่าเรือ 
ท่าแครง
ท่าแครงบน
ท่าจีน 
ท่าฉัตรไชย
ท่ามะพร้าว
ท้ายนา
ทุ่งคา
ทุ่งคาเนียงแตก
ทุ่งคาพะเนียงแตก
ทุ่งจีน 
ทุ่งทองกมลา กำมะรา
ทุงนาเคียน 
ทุ่งสัตมัน
ทุ่งสัตมัน
นอกเลโคกยาง
น้อยป่าหล่าย
นาใน
นากก
นาคา
นางพันธุรัตน์
นาบอน
นาบอนใต้
นาลึก 
นาสาด 
บ่อแร่
บ่อไทร
บางเทา
บางเทานอก
บางเหนียวสะพานหิน
บางแป
บางโจ
บางโรง
บางคณฑี
บางคู
บางชีเหล้า
บางม่าเหลา
บางลา
บางหวาน
บ้านเก็ตโฮ่ ตำบลกะทู้
บ้านเกาะแก้ว
บ้านเกาะโหลน
บ้านเกาะนาคา
บ้านเกาะมะพร้าว
บ้านเกาะสิเหร่
บ้านเขาน้อย
บ้านเชิงทะเล 
บ้านเมืองใหม่
บ้านเหนือ
บ้านเหรียง
บ้านแขนน
บ้านแหลมชั่น
บ้านแหลมตุ๊กแก
บ้านแหลมทราย
บ้านแหลมพรหมเทพ
บ้านแหลมพันวา
บ้านแหลมหิน
บ้านโคกโตนด
บ้านโคกโตนด โคกโหนด
บ้านโคกทราย
บ้านโดราว วัดโฆษิตวิหาร
บ้านใต้
บ้านในครำ
บ้านในคลำ
บ้านในทอน
บ้านในพรุ บ้านในโพละ
บ้านในยาง ตำบลสาคู
บ้านในหาน
บ้านใสยวน
บ้านไฟไหม้
บ้านไม้ขาว
บ้านไสยวนตำบลกะรน
บ้านกล้วย
บ้านกะตะ
บ้านกะทู้
บ้านกะทู้ หมู่ที่ ๓
บ้านกะทู้ หมู่ที่ ๔
บ้านกู้กู
บ้านควน
บ้านควนดินแดง
บ้านคอเอน
บ้านคอกช้าง
บ้านชิดเชี่ยว
บ้านดอน
บ้านตรอกม่วง
บ้านตากแดด
บ้านตีนเขา
บ้านตีนเล
บ้านตีนวัด
บ้านท่ง
บ้านท่อง 
บ้านท่าเรือ 
บ้านท่าแครงบน
บ้านท่าจีน 
บ้านท่าฉัตรไชย
บ้านท่ามะพร้าว
บ้านท้ายนา
บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก
บ้านทุ่งจีน 
บ้านทุ่งทองกมลา กำมะรา
บ้านทุงนาเคียน 
บ้านนอกเลบ้านโคกยาง
บ้านนาใน
บ้านนากก
บ้านนาคา
บ้านนาบอน
บ้านนาบอนใต้
บ้านนาลึก
บ้านนาสาด 
บ้านบ่อแร่
บ้านบ่อไทร
บ้านบางเทา
บ้านบางเทานอก
บ่านบางเหนียว
บ่านบางเหนียว
บ้านบางแป
บ้านบางโจ
บ้านบางโรง
บ้านบางคณฑี
บ้านบางคู
บ้านบางชีเหล้า
บ้านบางม่าเหลา
บ้านบางลา
บ้านบางหวาน
บ้านปั๊กกั้วหลาว
บ้านปั๊กกั้วหลาว
บ้านป่าครองชีพ
บ้านป่าคลอก
บ้านป่าสัก
บ้านป่าสัก
บ้านป่าหล่าย
บ้านผรั้ง 
บ้านพรุจำปา
บ้านพรุสมภาร
บ้านพอนน้ำผุด
บ้านพอนบางกอก
บ้านพอนบางขาม
บ้านพอนปะลัก 
บ้านพอนหัวหาน
บ้านพอยบ่อแร่
บ้านพารา
บ้านม่าหนิก
บ้านยอดเสน่ห์
บ้านยา
บ้านยามู
บ้านระแงง
บ้านราไวย์
บ้านลักกงษี
บ้านลายัน
บ้านลิพอนเขาล้าน 
บ้านลิพอนตากแดด
บ้านลิพอนน้ำผุด 
บ้านลิพอนบ่อแร่ 
บ้านลิพอนบางกอก 
บ้านลิพอนบางขาม
บ้านลิพอนบ้านใต้ 
บ้านลิพอนบ้านกล้วย
บ้านลิพอนหัวหาน 
บ้านวัดใหม่ 
บ้านวัดลุ่ม 
บ้านสวนมะพร้าว
บ้านสะปำ
บ้านสาคู
บ้านสี่กอ
บ้านหมากปรก
บ้านหยิด
บ้านหัวควน
บ้านหัวควนต้นยาง
บ้านห้าแยก
บ้านหาดสุรินทร์
บ้านห่านฝรั่ง
บ้านอ่าวกุ้ง
บ้านอ่าวปอ
บ้านอ่าวมะขาม
ประวัติเมืองภูเก็จ
ปะเกติ๋ว
ปั๊กกั้วหลาว
ป่าครองชีพ
ป่าคลอก
ป่าสัก
ผรั้ง 
ผักฉีด
พระอร่ามสาครเขต
พรุจำปา
พรุสมภาร
พอนปะลัก 
พะเกติ๋ว 
พานยาง 
พารา
ภูเก็จ
ภูเก็ต
ภูเก็ตเมืองงาม
ภูเก็ตเมืองทอง
ภูเก็ตเมืองสวรรค์
ภูเก็ตจ๋า
ภูเก็ตดีเจ็ดสิ่ง
ภูเก็ตรำลึก
มอญ
ม่าหนิก
ม่าหนิก
ยอดเสน่ห์
ยอดนารีศรีถลาง
ยา
ยามู
ระแงง
รัง วิชิต
ราไวย์
ลักกงษี
ลากพระ
ลายัน
ลิพอนแยก 
ลิพอนใต้ 
ลิพอนใหญ่ 
ลิพอนกล้วย
ลิพอนตากแดด
ลิพอนตากแดด
ลิพอนน้ำผุด 
ลิพอนบ่อแร่ 
ลิพอนบางกอก 
ลิพอนบางขาม
ลิพอนบ้านแยก 
ลิพอนบ้านใหญ่ 
ลิพอนล้าน 
ลิพอนหัวหาน 
วัดใหม่ 
วัดลุ่ม 
ศรีสุนทร
ศักดิเดชน์
สวนมะพร้าว
สะปำ
สาคู
สามกอง
สี่กอ
สุดสวาทหาดสวรรค์
สุสานพระอร่าม
หมากปรก
หยิด
หรอยหรอย ของกินภูเก็ต
หั่งอาหล่าย
หัวควน
หัวควนต้นยาง
ห้าแยก
หาดป่าตอง
หาดราไวย์
หาดสุรินทร์
ห่านฝรั่ง
อ่าวเก
อ่าวกุ้ง
อ่าวขาม อ่าวมะขาม
อ่าวปอ
อ่าวมะขาม
ฮ้ายตึ๋ง
 


***
ประวัติศาสตร์  ถลาง ภูเก็จ กะทู้  

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 21 เมษายน 2020 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

สมุดภาพเหมืองแร่

Polls

ชื่อใด (หรือคำใด) สื่อได้ชัดคม รู้เป้าหมายได้มากกว่า
 

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้727
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2005
mod_vvisit_counterทั้งหมด7591322