Skip to content

Phuketdata

default color
Home
พระมหา ดร.คลองธรรม PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Wednesday, 15 July 2009

พระมหา ดร.คลองธรรม

ฉายา  ธมฺมาโภ           

นามสกุล  โอชาผล

 

 สังกัด   วัดชลประทานรังสฤษฎิ์          ต.บางตลาด     อ.ปากเกร็ด      จ.นนทบุรี  ๑๑๑๒๐ 

ภูมิลำเนา          บ้านเลขที่ ๓/๑ หมู่ ๑ ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา ๘๒๐๐๐ 

 

วุฒิการศึกษา           

ทางธรรม

 เปรียญธรรม ๙ ประโยค           

ทางโลก

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา จาก มสธ.พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จาก มจร.

สังคมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา จาก มหาวิทยาลัยมคธ อินเดีย 

 

ผลงานทางวิชาการ            

วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง ศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อวรรณกรรมของไม้  เมืองเดิม            

 

 วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา เรื่อง Humanistic Views and Buddhism : A study 

 

 

 พระมหา ดร.คลองธรรม ธมฺมาโภ (โอชาผล)

ป.ธ.๙, ศษ.บ., พธ.ม., Ph.D.
 

 

 

 

 

ประสบการณ์           

เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม บาลี           

เป็นกรรมการตรวจข้อสอบนักธรรม บาลีสนามหลวง           

เป็นพระวิทยากรกลุ่ม พัฒนาจิตเพื่อชีวิตดีงาม           

เป็นพระธรรมวิทยากรบรรยายธรรม ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย - เนปาล           

เป็นที่ปรึกษาโครงการ คุณธรรมนำชีวิต โรงแรมในเครือไดอาน่า กรุ๊ป พัทยา

ศึกษาดูงาน

            ประเทศอินเดีย

            ประเทศเนปาล

            ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ผลงานการประพันธ์

 

ชีวานันทายุวรทานกถา
งานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๗ รอบ ๘๔ ปี
หลวงตาชี พระวิเทศธรรมรังษี เจ้าอาวาสวัดไทยวอชิงตัน ดี.ซี.
                                                                 งาน       บุญใหญ่ในวันนี้ที่ได้เห็น
ทำ           บุญเย็นทำบุญใหญ่ใจสร้างสรรค์
บุญ         อเนกที่ทำมาค่าอนันต์
อายุ         พลันเจริญวัยสมใฝ่ธรรม
วัฒน      สมายุครบ ๗ รอบ
มงคล     ชอบมงคลพุทธบุตรพระสัมม์
ครบ        ๗ รอบประกอบดีที่น้อมนำ
            รอบธรรม ๗ รอบชัยทั้งใจกาย
อบ        แห่งกาลที่ผ่านผันวันเดือนปี
๘๔         ที่ผ่านมาค่าเหลือหลาย
ปี             เดือนวันที่ผ่านผันพลันกลับกลาย
หลวง     มอบลายให้ลูกศิษย์ใจติดบุญ
ตา           มองเห็นเป็นเช่นนั้นคืนวันผ่าน
ชี             วันปราณผสานใจไว้เป็นศรี
พระ        แห่งธรรมพระแห่งไทยในดี.ซี.
วิเทศ      ดีวิเทศธรรมเรืองจำรูญ
ธรรม      บุตรวิสุทธ์ธรรมคำสั่งสอน
รังษี        กลอนคำพรธรรมนำขยาย
สุร           เดชด้วยใจรักอักษรลาย
ศักดิ์       ประกายกระจายธรรมนำดวงใจ
ชีวา         นี้พลีเพื่อพุทธศาสน์
นันโท     วาทประ กาศชัดอรรถผ่องใส
เจ้า          แห่งธรรม ณ แดนทองผ่องอำไพ
อาวาส    ในแดน ดี.ซี.บุรีรมย์
วัด          ของไทยในต่างแดนแคว้นสยาม
ไทย        เมืองงามอร่ามพุทธพิสุทธ์สม
วอชิงตัน เป็นเมืองงามตามนิยม
ดี.ซี.        รมย์คือเมืองงามตามตระการ
จง           สมจินต์ถวิลหวังที่ตั้งใจ
เจริญ      วัยเจริญธรรมนำกล่าวขาน
ด้วย        ดวงจิตศิษย์ทั้งปวงร้อยดวงมาลย์
อายุ         กาลจงเพลิดเพลินเจริญใจ
วรรณะ   ล้ำพระธรรมเลิศประเสริฐศักดิ์
สุขะ        พักตร์พร้อมมวลศิษย์จิตแจ่มใส
พละ       ด้วยแรงแห่งธรรมจงนำชัย
ตลอดกาล ตลอดไป "หลวงพ่อเรา"

พระมหา ดร.คลองธรรม ธมฺมาโภ (โอชาผล)

ป.ธ.๙, ศษ.บ., พธ.ม., Ph.D.

 

ประพันธ์ถวาย
ในนามพระเทพโพธิวิเทศ (ทองยอด ภูริปาโล)ป.ธ.๙, Ph.D.

เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย - เนปาลและคณะสงฆ์อุบาสก อุบาสิกา
วัดไทยพุทธคยา มณฑลพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 15 July 2009 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

สมุดภาพเหมืองแร่

Polls

ชื่อใด (หรือคำใด) สื่อได้ชัดคม รู้เป้าหมายได้มากกว่า
 

Who's Online

ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1420
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2491
mod_vvisit_counterทั้งหมด9452967