Skip to content

Phuketdata

default color
Home arrow News arrow พมร.กะทู้ arrow คำค้น ใน ทะเบียนหอจดหมายเหตุ มอภ.จห.
คำค้น ใน ทะเบียนหอจดหมายเหตุ มอภ.จห. PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Tuesday, 17 March 2020วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ มีภาพ ๑ แสนภาพ
คำค้นหน้าหน้านี้  มอภ.จห.มอภ.จห. มอภจห.
สภท.ทภก.

เช่น 

คำค้น (ตัวอย่าง) (แก้ไข->>ค้นหา-แทนที่>>พิมพ์>>ค้น)
9146เอราวัณ ช้างทรงของพระอินทร์351358
https://photos.app.goo.gl/hPPRjTAmv4JbCZKF6
    เอราวัณ ช้างทรงของพระอินทร์3 
https://photos.app.goo.gl/hPPRjTAmv4JbCZKF6
  

           
9146 เอราวัณ ช้างทรงของพระอินทร์ 3 51358
https://photos.app.goo.gl/hPPRjTAmv4JbCZKF6
        เอราวัณ ช้างทรงของพระอินทร์ 3  
https://photos.app.goo.gl/hPPRjTAmv4JbCZKF6
   
ช้างสามเศียร
             
9145 ส้มพี 9 51355
https://photos.app.goo.gl/jTLUpRdjbeimTSbM8
        ส้มพี 9  
https://photos.app.goo.gl/jTLUpRdjbeimTSbM8
   
กระบี่ กระหลุมพี
             
9144 วัดพระนางสร้าง   51346
https://photos.app.goo.gl/GYYJFdhPhRM9T1sEA
        วัดพระนางสร้าง    
https://photos.app.goo.gl/GYYJFdhPhRM9T1sEA
   
วัดนาล่าง วัดนาสร้าง วัดหน้าหลาง ตำนานนางเลือดขาว ลายแทงยาว พิกุล๒ สารภี ดีสมอแดง กัปตัน ฟรานซิส ไลท์ สมเด็จพระเจ้าตากสิน พระดีบุก พระในพุง พระสามกษัตริย์ พระกินคน
             
9143 ฟาก การผูกวัตถุยาวให้ขนานกันไว้เป็นที่รองรับวัตถุอื่นที่มีน้ำหยดซึมไหลออก 3 51346
https://photos.app.goo.gl/szN8FHySSCFtdtE59
        ฟาก การผูกวัตถุยาวให้ขนานกันไว้เป็นที่รองรับวัตถุอื่นที่มีน้ำหยดซึมไหลออก 3  
https://photos.app.goo.gl/szN8FHySSCFtdtE59
                   
9142 ปอเล ปอทะเล 8 51343
https://photos.app.goo.gl/FnBE9eMcBtwWrivXA
        ปอเล ปอทะเล 8  
https://photos.app.goo.gl/FnBE9eMcBtwWrivXA
                   
9141 หยีเล หยีทะเล 16 51335
https://photos.app.goo.gl/yvvhpoVassuRCT6e8
        หยีเล หยีทะเล 16  
https://photos.app.goo.gl/yvvhpoVassuRCT6e8
                   
9140 หว้าหิน 8 51319
https://photos.app.goo.gl/CVZoxgJDjUorPMSf9
        หว้าหิน 8  
https://photos.app.goo.gl/CVZoxgJDjUorPMSf9
                   
9139 ไหว้ผีหลาง ไหว้ผีถลาง   51311
https://photos.app.goo.gl/1wcUqmEGYgrcAAEN6
       
ไหว้ผีหลาง ไหว้ผีถลาง
   
https://photos.app.goo.gl/1wcUqmEGYgrcAAEN6
      ไหว้ผีหลาง ในวัดม่วงโกมารภัจจ์ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็จ ๑. ไหว้บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ๒. ไหว้ตายายผีหลาง ๓. เซ่นสรวงบูชาวีรบรรพชนเมืองถลาง ๔. คำเชิญผีหลาง "หน้ารนแม่หม้า มีขามคอม้า มีหว้ากาจับ มีต้นม่วงคล้า มีสระหน้ารน มีคูรายรอบ มีขอบค่ายไผ่" (คล้อย ทองเจริญ)
9138 ลอกอเหลือง ก้านม่วง 8 51311
https://photos.app.goo.gl/zwuspW6ZdjvEjoJk6
        ลอกอเหลือง ก้านม่วง 8  
https://photos.app.goo.gl/zwuspW6ZdjvEjoJk6
                   
9137 ภาษาไทยใส่ใจเกาะหมากน้อย   51303          
ภาษาไทยใส่ใจเกาะหมากน้อย
                       
9136 หอยอูหนั้ม 2 51303           หอยอูหนั้ม 2                      
9135 หอยเหล็กขูด 2 51301       สภท 906 หอยเหล็กขูด 2                      
9134 หอยปับปับ หอยเหล็กขูดปากบาง 2 51299       สภท 905 หอยปับปับ หอยเหล็กขูดปากบาง 2                      
9133 ตำปัง หูกวาง 4 51297       สภท 904 ตำปัง หูกวาง 4                      
9132 ดาหรา 3 51293       สภท 903 ดาหรา 3                      
9131 โปเย้ะ โปเย ชื่อขนมทำด้วยแป้งและไข่แดง ผสมแล้วทอด 5 51290       สภท 902 โปเย้ะ โปเย ชื่อขนมทำด้วยแป้งและไข่แดง ผสมแล้วทอด 5                      
9130 เกาะหมาก พังงา 1 51285 https://photos.app.goo.gl/W5L5Lnxzezn5XVJh7       เกาะหมาก พังงา 1 https://photos.app.goo.gl/RAHpn2nbvXwuLkPYA
https://photos.app.goo.gl/W5L5Lnxzezn5XVJh7
                   
9129 สารทเดือน๑๐ หลายวัดในภูเก็ต ๒๕๖๒ 236 51284
https://photos.app.goo.gl/9irsXH4hiwkwtCGJ9
        สารทเดือน๑๐ หลายวัดในภูเก็ต ๒๕๖๒ 236  
https://photos.app.goo.gl/9irsXH4hiwkwtCGJ9
     
วัดแสนสุข วัดวิชิตสังฆาราม วัดโฆษิตวิหาร วัดท่าเรือ วัดศรีสุนทร
    กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล
ขนมลา ขนมเทียน ขนมท่อนไต้ ขนมก้านบัว ขนมพอง ขนมกำล
   
9128 ภูเก็ตวัฒนธรรมเยือนเวียดนาม 97 51048
https://photos.app.goo.gl/hYs75D6981fJsvet6
        ภูเก็ตวัฒนธรรมเยือนเวียดนาม 97  
https://photos.app.goo.gl/hYs75D6981fJsvet6
                   
9127 เขาเฒ่าโบราณคดี 82 50951
https://photos.app.goo.gl/JQ4CZEsjbdTBgi6Q6
    อม.จห. 882 เขาเฒ่าโบราณคดี 82  
https://photos.app.goo.gl/JQ4CZEsjbdTBgi6Q6
                   
9126 คุณสมบัติเว็บ jotmaihet 4 50869
https://photos.app.goo.gl/T9VafJjdCpsd7bo66
        คุณสมบัติเว็บ jotmaihet 4  
https://photos.app.goo.gl/T9VafJjdCpsd7bo66
                   
9125 ช่อลูกแก้ว 13 50865
https://photos.app.goo.gl/Hyyoy3JXoa9QQ4cPA
        ช่อลูกแก้ว 13  
https://photos.app.goo.gl/Hyyoy3JXoa9QQ4cPA
                   
9124 ช่อคดกริช 8 50852
https://photos.app.goo.gl/cV4bKzc9qnDewsfG9
        ช่อคดกริช 8  
https://photos.app.goo.gl/cV4bKzc9qnDewsfG9
                   
9123 ช่อบอก ช่อกระบอก 5 50844
https://photos.app.goo.gl/xqsJsfDfeTGjEPwy9
        ช่อบอก ช่อกระบอก 5  
https://photos.app.goo.gl/xqsJsfDfeTGjEPwy9
                   
9122 ช่อสารทเดือนสิบ 57 50839
https://photos.app.goo.gl/c379QvAoDuNvFvobA
        ช่อสารทเดือนสิบ 57  
https://photos.app.goo.gl/c379QvAoDuNvFvobA
                   
9121 งาน มห.ภูเก็จ 1- 104 50782
https://photos.app.goo.gl/dgpXBBYAi9yu4Q8C6
        งาน มห.ภูเก็จ 1- 104  
https://photos.app.goo.gl/dgpXBBYAi9yu4Q8C6
                   
9120 งานศูนย์อันดามัน อม.จห. 43 50678
https://photos.app.goo.gl/HcDroqSd8DzCq4UX9
        งานศูนย์อันดามัน อม.จห. 43  
https://photos.app.goo.gl/HcDroqSd8DzCq4UX9
                   
9119 บันทึกงาน พมร.ในจถล. 60 50635
https://photos.app.goo.gl/bkNUC2FrYpFnsbQi7
        บันทึกงาน พมร.ในจถล. 60  
https://photos.app.goo.gl/bkNUC2FrYpFnsbQi7
                   
9118 บันทึกปฏิบัติงาน พมร. 55 50575
https://photos.app.goo.gl/9ybKBAKVRa7FY3tT9
        บันทึกปฏิบัติงาน พมร. 55  
https://photos.app.goo.gl/9ybKBAKVRa7FY3tT9
                   
9117 แผนงาน พมร 3-4 3 50520
https://photos.app.goo.gl/XXvG9SkkqTJvKT4f8
        แผนงาน พมร 3-4 3  
https://photos.app.goo.gl/XXvG9SkkqTJvKT4f8
                   
9116 การรับบริจาคภัณฑ์ พมร. 1 50517
https://photos.app.goo.gl/6HsEjfKuyEhLR5oh7
        การรับบริจาคภัณฑ์ พมร. 1  
https://photos.app.goo.gl/6HsEjfKuyEhLR5oh7
                   
9115 ปฏิบัติงาน จถล. เมื่อประธานเป็นผู้จัดการ พมร.ภูเก็ต 58 50516
https://photos.app.goo.gl/cpHwcjnCuQfGAfDC9
        ปฏิบัติงาน จถล. เมื่อประธานเป็นผู้จัดการ พมร.ภูเก็ต 58  
https://photos.app.goo.gl/cpHwcjnCuQfGAfDC9
                   
9114 สมุดจีน รามเกียรติ สำเนียงถิ่นภูเก็ต 2 50458
https://photos.app.goo.gl/kzGgVAsHFmpVxV5n6
        สมุดจีน รามเกียรติ สำเนียงถิ่นภูเก็ต 2  
https://photos.app.goo.gl/kzGgVAsHFmpVxV5n6
                   
9113 ระเบียบการใช้รูปแบบคำภาษาถิ่น 1 50456
https://photos.app.goo.gl/XZJ51y2qfLQXGUEm9
        ระเบียบการใช้รูปแบบคำภาษาถิ่น 1  
https://photos.app.goo.gl/XZJ51y2qfLQXGUEm9
                   
9112 แผนเปิดพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต 1 50455
https://photos.app.goo.gl/tiCJxjsnAbuxp4tx5
        แผนเปิดพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต 1  
https://photos.app.goo.gl/tiCJxjsnAbuxp4tx5
                   
9111 ทัศนี แช่ทอง นำเงินบริจาคอนุสรณสถานไปเก็บไว้ที่ ทม.กะทู้ 1 50454
https://photos.app.goo.gl/JxauP2eb44oF7Tox5
        ทัศนี แช่ทอง นำเงินบริจาคอนุสรณสถานไปเก็บไว้ที่ ทม.กะทู้ 1  
https://photos.app.goo.gl/JxauP2eb44oF7Tox5
                   
9110 แผนงาน พมร. 1-5 5 50453
https://photos.app.goo.gl/cpHwcjnCuQfGAfDC9
        แผนงาน พมร. 1-5 5  
https://photos.app.goo.gl/cpHwcjnCuQfGAfDC9
                   
9109 ขอคืนทรัพย์สินส่วนตัวของสมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ จาก พมร. 1 50448
https://photos.app.goo.gl/NxYCzpGum4zb4xdV6
        ขอคืนทรัพย์สินส่วนตัวของสมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ จาก พมร. 1  
https://photos.app.goo.gl/NxYCzpGum4zb4xdV6
                 
9108 ถ้ำเทวดา บ้านหน้าหม้อ ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่   50447
https://photos.app.goo.gl/JEwuFJmhHwtRx7YD8
       
ถ้ำเทวดา บ้านหน้าหม้อ ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่
    https://photos.app.goo.gl/JEwuFJmhHwtRx7YD8 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2657309261216572&id=100008125726542 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2657318931215605&id=100008125726542 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2657338157880349&id=100008125726542 https://www.facebook.com/100008125726542/videos/2657350844545747/ https://www.facebook.com/100008125726542/videos/2657350844545747/        
9107 โรงเรียนมุสลิมวิทยา 13 50447
https://photos.app.goo.gl/n7CdxnhBdPXuNY6J6
        โรงเรียนมุสลิมวิทยา 13  
https://photos.app.goo.gl/n7CdxnhBdPXuNY6J6
                   
9106 มัสยิดดูไบเกาะแก้ว 10 50434
https://photos.app.goo.gl/HEPT5FADJ4qfxRou6
        มัสยิดดูไบเกาะแก้ว 10  
https://photos.app.goo.gl/HEPT5FADJ4qfxRou6
                   
9105 ละครย่าจันย่ามุก ซ้อมปี 2563 80 50424
https://photos.app.goo.gl/VL3tBxgrVGXWwrbP6
        ละครย่าจันย่ามุก ซ้อมปี 2563 80  
https://photos.app.goo.gl/VL3tBxgrVGXWwrbP6
                   
9104 เอื้องหมายนา 11 50344
https://photos.app.goo.gl/TYDTAAEADDjq7DY38
        เอื้องหมายนา 11  
https://photos.app.goo.gl/TYDTAAEADDjq7DY38
                   
9103 แซะ ใบอ่อนใช้เป็นผักเกร็ด 9 50333
https://photos.app.goo.gl/AySeEeTqN2Zw2Xwy9
        แซะ ใบอ่อนใช้เป็นผักเกร็ด 9  
https://photos.app.goo.gl/AySeEeTqN2Zw2Xwy9
   
สัมพันธ์กับชื่อวัดโคกแซะ และชื่อโต๊ะแซะ
             
9102 หวายเหมีย ใช้เย็บตับจากมุงหลังคา 9 50324
https://photos.app.goo.gl/DH5uPWG9t8WhTbu87
        หวายเหมีย ใช้เย็บตับจากมุงหลังคา 9  
https://photos.app.goo.gl/DH5uPWG9t8WhTbu87
   
เจริญงอกงามอยู่ข้างพรุหรือข้างที่มีน้ำท่วมขัง
             
9101 หลักเมืองถลาง ป่าสัก เลพัง เมืองใหม่ ท่าเรือ 42 50315
https://photos.app.goo.gl/6Eni5T8xAvCCxUcR7
        หลักเมืองถลาง ป่าสัก เลพัง เมืองใหม่ ท่าเรือ 42  
https://photos.app.goo.gl/6Eni5T8xAvCCxUcR7
    หลักเมืองถลาง หลักเมืองถลางเลพัง หลักเมืองถลางป่าสัก หลักเมืองถลางเมืองใหม่ หลักเมืองถลางท่าเรือ หลักเมืองถลางเมืองใหม่ สร้างในรัชกาลที่ ๓ โดยเจ้าเมืองพังงา หลักเมืองถลางท่าเรือ พระยาวิชิตสงคราม (ทัต) สร้างเมื่อ พ.ศ.2419 มีต้นมะขามให้เกิดความเกรงขาม มีเรือให้เจ้าแม่มะลิไว้พายเล่นในคลองท่าเรือ หลักเมืองถลางป่าสัก เจ้าแม่ดุ มีต้นประดู่ข้างเสาหลีกเมือง เจ้าแม่เกษิณี หลักเมืองถลางเลพัง เจ้าแม่สร้อยแก้ว หลักเมืองถลางป่าสัก เจ้าแม่ดวง หรือเจ้าแม่มะลิ หลักเมืองถลางท่าเรือ เจ้าแม่จัน หลักเมืองถลางเมืองใหม่
9100 ปฏิมากรรมสกุลช่างถลาง 12 50273
https://photos.app.goo.gl/7LmFdfZ2ZJi48FMp8
        ปฏิมากรรมสกุลช่างถลาง 12  
https://photos.app.goo.gl/7LmFdfZ2ZJi48FMp8
    วัดป่าสัก สำนักสงฆ์ป่าสัก ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ขมวดพระศกแบบหนามขนุน เส้นพระเกศาแบบหนามขนุน เส้นผมหนามขนุน        
9099 ค่ายปากพระ ค่ายเจ้าพระยาอินทวงษา 9 50261
https://photos.app.goo.gl/GUE811KgdB72KufM6
        ค่ายปากพระ ค่ายเจ้าพระยาอินทวงษา 9  
https://photos.app.goo.gl/GUE811KgdB72KufM6
   
คุกย่าจัน พระยาธรรมไตรโลกให้เกาะเอาตัวตูข้าลงไปไว้ ณ ปากพระ
             
9098 เทพเทวะเทวดา 32 50252
https://photos.app.goo.gl/beLkCRgBuGwpQvV68
        เทพเทวะเทวดา 32  
https://photos.app.goo.gl/beLkCRgBuGwpQvV68
                   
9097 อ๊ามแสงธรรม 58 50220
https://photos.app.goo.gl/tJ5iYbWf48Mxswft5
        อ๊ามแสงธรรม 58  
https://photos.app.goo.gl/tJ5iYbWf48Mxswft5
                   
9096 สมุดข่อย จากวัดพระนางสร้าง 5 50162
https://photos.app.goo.gl/YoyNqeLt9YASwE836
        สมุดข่อย จากวัดพระนางสร้าง 5  
https://photos.app.goo.gl/YoyNqeLt9YASwE836
                   
9095 วัดป่ามหาวัน กำเนิดภิกษุณี 24 50157
https://photos.app.goo.gl/C5FARjLoiG39Nk9q9
        วัดป่ามหาวัน กำเนิดภิกษุณี 24  
https://photos.app.goo.gl/C5FARjLoiG39Nk9q9
                   
9094 หมากหางกระรอก 8 50133
https://photos.app.goo.gl/7zgRnoAXisS2rYXr5
        หมากหางกระรอก 8  
https://photos.app.goo.gl/7zgRnoAXisS2rYXr5
                   
9093 แมงกระพรุน 243 50125
https://get.google.com/u/1/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipMRd8iYtBxXoYKxkxjfvjSFz0IjQlxmcmC2k_jS
        แมงกระพรุน 243  
https://get.google.com/u/1/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipMRd8iYtBxXoYKxkxjfvjSFz0IjQlxmcmC2k_jS
                   
9092 จวนเจ้าคุณเทศามณฑลภูเก็จ 1 49882
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipPyIluRAklyFxlBsIaSlbuPfPHWCwhXYtuclFUr
        จวนเจ้าคุณเทศามณฑลภูเก็จ 1  
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipPyIluRAklyFxlBsIaSlbuPfPHWCwhXYtuclFUr
                   
9091 ริมฝั่งคงคา 66 49881
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipPRejAIuYka-x__5zoA5O7rKWExRXl4temSjysa
        ริมฝั่งคงคา 66  
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipPRejAIuYka-x__5zoA5O7rKWExRXl4temSjysa
                   
9090 ป่ามหาวัน ต้นสาละ 12 49815
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipPMQvYaq7MH_vfYC3HUUH1MMMNqZMHBbuRmDvCh
        ป่ามหาวัน ต้นสาละ 12  
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipPMQvYaq7MH_vfYC3HUUH1MMMNqZMHBbuRmDvCh
                   
9089 นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รมต.วัฒนธรรม เยี่ยมชม พมร. สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ นำชม 227 49803
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipOm6OC81G49_YSKcB_4VUDQP_KXdtbdrAk36vt0
        นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รมต.วัฒนธรรม เยี่ยมชม พมร. สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ นำชม 227  
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipOm6OC81G49_YSKcB_4VUDQP_KXdtbdrAk36vt0
                   
9088 สักการะแบบชาวพุทธทิเบต อัฐฎางคประดิษฐ์ 1 49576
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipOQqVztk1Rrc2hNCZtfDkP5_qq68HYE-hdp8KRm
        สักการะแบบชาวพุทธทิเบต อัฐฎางคประดิษฐ์ 1  
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipOQqVztk1Rrc2hNCZtfDkP5_qq68HYE-hdp8KRm
                   
9087 พมร.พังยับใน 120 วันช่วงประกันสัญญา 120 49575
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipO7bjW0I1Mui0RcRlRgNIh1hq8NY1nWBFyYvuMg
        พมร.พังยับใน 120 วันช่วงประกันสัญญา 120  
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipO7bjW0I1Mui0RcRlRgNIh1hq8NY1nWBFyYvuMg
                   
9086 บทสวดมนต์อินเดีย 1 49455
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipO-Bv-ZRlH2bGdWD0Bej059ij8p08EPePI2YSxK/AF1QipMBWRnd6wOjjBHXdSWQnsclB0EBOn-JNkC_tpPP
        บทสวดมนต์อินเดีย 1  
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipO-Bv-ZRlH2bGdWD0Bej059ij8p08EPePI2YSxK/AF1QipMBWRnd6wOjjBHXdSWQnsclB0EBOn-JNkC_tpPP
                   
9085 วัดเชตวันมหาวิหาร 71 49454
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipNOTVhohISY9hYpv_d7mKvTNVPcW9FnTlZx21D7
        วัดเชตวันมหาวิหาร 71  
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipNOTVhohISY9hYpv_d7mKvTNVPcW9FnTlZx21D7
                   
9084 ไฮดรา 1 49383
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipNOTVhohISY9hYpv_d7mKvTNVPcW9FnTlZx21D7
        ไฮดรา 1  
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipNOTVhohISY9hYpv_d7mKvTNVPcW9FnTlZx21D7
                   
9083 ไปสารนาถอินเดีย 89 49382
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipNE183Tyz7v9oOIUAQwxgNgshbdBiFs1u6-wpGp
        ไปสารนาถอินเดีย 89  
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipNE183Tyz7v9oOIUAQwxgNgshbdBiFs1u6-wpGp
                   
9082 สมหมายบรรยายเมืองโบราณ 118 49293
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipNUQXdURukNIXSY5NqQ4weyHDi_BKBeICLnIAqu
        สมหมายบรรยายเมืองโบราณ 118  
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipNUQXdURukNIXSY5NqQ4weyHDi_BKBeICLnIAqu
                   
9081 สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ บรรยายนำชม รมต.นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ กระทรวงวัฒนธรรม 28 49175
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipNnSBBg6urvferFKxCmbrZD-7ivoWlmiQ81LQ_O
        สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ บรรยายนำชม รมต.นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ กระทรวงวัฒนธรรม 28  
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipNnSBBg6urvferFKxCmbrZD-7ivoWlmiQ81LQ_O
                   
9080 ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สารนาถ พาราณสี 87 49147
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipN5s4tXHLM0pGj7GKIPFsl3_9HhsTp_8oYeX-qX
        ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สารนาถ พาราณสี 87  
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipN5s4tXHLM0pGj7GKIPFsl3_9HhsTp_8oYeX-qX
                   
9079 วัดไทยลุมพินี 28 49060
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipMS1peBmdAXSIxTBVqzAJotyV1F8ovAKP2UCxFE
        วัดไทยลุมพินี 28  
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipMS1peBmdAXSIxTBVqzAJotyV1F8ovAKP2UCxFE
                   
9078 เมืองโบราณเยี่ยมชม พมร. 56 49032
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipM9ywYKr__aCaI0VZhciLp8p-0oweZfd0Z3TGEm
        เมืองโบราณเยี่ยมชม พมร. 56  
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipM9ywYKr__aCaI0VZhciLp8p-0oweZfd0Z3TGEm
                   
9077 พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ พมร. 127 48976
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipMC3jEuEh7iwMWEM-L4K1fgPVaZjgG6LrdxkuhU
        พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ พมร. 127  
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipMC3jEuEh7iwMWEM-L4K1fgPVaZjgG6LrdxkuhU
                   
9076 พิพิธภัณฑ์หอย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง 482 48849
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipMSGXCh4mY94Ba0kqCdKP-6d7pLvWD4uG6W23Uu
        พิพิธภัณฑ์หอย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง 482  
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipMSGXCh4mY94Ba0kqCdKP-6d7pLvWD4uG6W23Uu
                   
9075 พุิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและหอย 94 48367
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipMPzM5D4nK5RrktgOnwyK9cHkY9MUzesGuHLf8a/AF1QipNFhDUf4nhUkN3r8IBVlX9nQ6QLY-k7cDKkVfSO
        พุิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและหอย 94  
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipMPzM5D4nK5RrktgOnwyK9cHkY9MUzesGuHLf8a/AF1QipNFhDUf4nhUkN3r8IBVlX9nQ6QLY-k7cDKkVfSO
                   
9074 12 นักษัตร 12 เมือง สมัยพระเจ้าศรีธรรมโศกราช 1 48273
https://www.nakhononline.com/1812/
        12 นักษัตร 12 เมือง สมัยพระเจ้าศรีธรรมโศกราช 1  
https://www.nakhononline.com/1812/
                   
9073 หนังสือของสมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 26 48272
https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipPgjK1xBBN8OzSgz-3T8pXpjMcDO5sV6nJN9v9L
        หนังสือของสมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 26                      
9072 โกนผมนาควัดกลาง 14 48246 https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipOiPQFprfuppyklEbsxNh2AK_hx0mr5Ugq9uzz7       โกนผมนาควัดกลาง 14   https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipOiPQFprfuppyklEbsxNh2AK_hx0mr5Ugq9uzz7                  
9071 ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 64 48232
https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipMPwwRO2-d4NdHA9Y3QKObczUKelGBM605xLT7Y
        ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 64  
https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipMPwwRO2-d4NdHA9Y3QKObczUKelGBM605xLT7Y
                   
9070 คู่ธรรมบุญภูเก็จแก้ว 43 48168 https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipNKi-2hSeTi0ClMg_jRtdNRWVzMWSNIHcRHGPqF       คู่ธรรมบุญภูเก็จแก้ว 43   https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipNKi-2hSeTi0ClMg_jRtdNRWVzMWSNIHcRHGPqF    
พระมหาจูม 19/10/2554
           
9069 ส้วมอินเดียพัฒนา 10 48125
https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipMzDahY7L8UJZLmDfRL1CoeXI4HIW-9Qcna949u
        ส้วมอินเดียพัฒนา 10  
https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipMzDahY7L8UJZLmDfRL1CoeXI4HIW-9Qcna949u
      พ.ศ.2554            
9068 ราวา กุมาร มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพุทธคยา 21 48115 https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipN06oAsBeiJvTAcofdMfshEGGQM-ZXaL09S3TKU       ราวา กุมาร มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพุทธคยา 21   https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipN06oAsBeiJvTAcofdMfshEGGQM-ZXaL09S3TKU     พ.ศ.2554 กุสินารา สาลวโนทยาน เอื้อมบุญปิดทองพระบาท ครอบครัวกฤษ สีฟ้า เกาะสมุย
คานหามขึ้นคิชฌกูฏ มายาเทวี ลุมพินี พระองค์ดำ มหาวิทยาลัยนาลันทา
     
9067 สินค้าที่ระลึกในพุทธคยา 42 48094
https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipPIjMYBEdqhHokALrVODjnpWAniX6ihLYZe9oPq
        สินค้าที่ระลึกในพุทธคยา 42  
https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipPIjMYBEdqhHokALrVODjnpWAniX6ihLYZe9oPq
      พระมหาจูม            
9066 จิตกรรมวัฒนธรรมภูเก็ต ของเด็กภูเก็ต พ.ศ.2555 63 48052
https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipOtyqJm5-cDh0NblMk8HQH5TkkFS7HoyalTqzZJ
        จิตกรรมวัฒนธรรมภูเก็ต ของเด็กภูเก็ต พ.ศ.2555 63  
https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipOtyqJm5-cDh0NblMk8HQH5TkkFS7HoyalTqzZJ
        จิตรกรรมประเพณี          
9065 ตรุษจีน ย้อนอดีต นครภูเก็ต พ.ศ.2555 41 47989
https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipP3UPZ4Vmx-oY_AKiMBOpkSn9nbVO909Vdlj8a6
        ตรุษจีน ย้อนอดีต นครภูเก็ต พ.ศ.2555 41  
https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipP3UPZ4Vmx-oY_AKiMBOpkSn9nbVO909Vdlj8a6
     
ตลาดทุ่งคา ถนนถลาง ลานมังกร ไฮ้เหลง
           
9064 ร่างกุ้งจากหน้าต่างเครื่องบิน 4 47948
https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipOTA46oofLl5cqlvX5NPt0BaQUH4NnqkWbShOTr
        ร่างกุ้งจากหน้าต่างเครื่องบิน 4  
https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipOTA46oofLl5cqlvX5NPt0BaQUH4NnqkWbShOTr
                   
9063 วิถีชีวิตฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา 103 47944
https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipOEDZxaIbXNIDyEFZZF56DQtRsTHuq09PbR2LHg
        วิถีชีวิตฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา 103  
https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipOEDZxaIbXNIDyEFZZF56DQtRsTHuq09PbR2LHg
      พุทธคยา
น้ำเมาอินทผาลัม บ้านดิน เด็ก ๆ หินรองซักผ้า สุเหร่า มีดตัดปลา ของหวาน ขนมหวาน
         
9062 คงคามหานัทีพาราณสี 66 47841
https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipO9Me5g3En0T6n0b2nwhWqvDt2wyUOErsVn5d1Q
        คงคามหานัทีพาราณสี 66  
https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipO9Me5g3En0T6n0b2nwhWqvDt2wyUOErsVn5d1Q
     
สาวกพระศิวะ ตรีด้ามยาว
           
9061 ค้นหา 1 47775
https://docs.google.com/document/d/1vlMKZZXSZaDnybQhgfixF0Ma3_GF9-3yrpi1sWD9v9U/edit?usp=sharing
        ค้นหา 1  
https://docs.google.com/document/d/1vlMKZZXSZaDnybQhgfixF0Ma3_GF9-3yrpi1sWD9v9U/edit?usp=sharing
     
ค้นหาคำจากทะเบียน มอภ.จห.
           
9060 ลังกาสุกะ ศตวรรษที่ 7 1 47774
https://docs.google.com/document/d/1acElvhMwa0HRI_C2t7azdc7O8tfS8nNP3VAwU6IzPrg/edit?usp=sharing
        ลังกาสุกะ ศตวรรษที่ 7 1  
https://docs.google.com/document/d/1acElvhMwa0HRI_C2t7azdc7O8tfS8nNP3VAwU6IzPrg/edit?usp=sharing
     
เมืองยะรัง เคลื่อนย้ายไปปัตตานี เสียเมืองให้อาณาจักรฟูนัน ในศตวรร็ที่ ๑๑
           
9059 โบราณคดีภาคใต้ 1 47773
https://issuu.com/muangboranjournal/docs/1001-2527/101
        โบราณคดีภาคใต้ 1         วัดโพธิ์ปฐมาวาส ภาพเขียนฝาผนังโบสถ์เรื่องเตภูมิกถา หม้อกุณฑี
เพชรบุรีโบราณคดี ธรรมจักร หน้าบันโบสถ์
       
9058 เขาหม้อแกง ที่วังหม้อแกง และนิทานวังหม้อแกง 3 47772
https://photos.app.goo.gl/xuisaPtuTr2m8AKRA
        เขาหม้อแกง ที่วังหม้อแกง และนิทานวังหม้อแกง 3  
https://photos.app.goo.gl/xuisaPtuTr2m8AKRA
      นิทานวังหม้อแกง            
9057 เขาเต่า ตาเต่าในนิทานเขานางหงส์ 2 47769
https://photos.app.goo.gl/4PQD9LspximXExFn7
        เขาเต่า ตาเต่าในนิทานเขานางหงส์ 2  
https://photos.app.goo.gl/4PQD9LspximXExFn7
     
มีน้ำตกเต่าทอง ด้านหน้าน้ำตกมีต้นเหนา หรือต้นชก ชาวบ้านนำพวงผลเหนา มาทำเป็นลูกชกเชื่อม และน้ำตาลเหนา น้ำตาลชก น้ำตาลแว่นเหนา น้ำตาลแว่นชก
           
9056 จันทน์ 4 47767
https://photos.app.goo.gl/QKa9cv9CeWMVKZaF9
        จันทน์ 4  
https://photos.app.goo.gl/QKa9cv9CeWMVKZaF9
     
เมล็ดจันทน์ใช้เป็นเครื่องเทศ
           
9055 โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คณานันทานุสรณ์ ลานสกา 3 47763
https://photos.app.goo.gl/maBn624Bh8vGXsBGA
        โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คณานันทานุสรณ์ ลานสกา 3  
https://photos.app.goo.gl/maBn624Bh8vGXsBGA
     
ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ฝึกสอนเมื่อปี พ.ศ.2508
           
9054 โรงเรียนบ้านร่อน ลานสกา 2 47760
https://photos.app.goo.gl/5P47mx2P43yMABu27
        โรงเรียนบ้านร่อน ลานสกา 2  
https://photos.app.goo.gl/5P47mx2P43yMABu27
     
อธิการบดี ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ฝึกสอน เมื่อปี พ.ศ.2508
           
 

.

มอภ.จห.

จดหมายเหตุ มอ.
.

 

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีภาพให้ค้นได้ ๑๐๐,๐๐๐ ภาพ
เพื่อสื่อการเรียนและการวิจัย
ค้นอะไร ต้องเจอ ต้องได้ ! 

ถึงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓
มีภาพให้ค้นจำนวน ๙๖,๑๔๓ ภาพ
ถึงรหัส ๑๓,๕๙๔

 

คลิ้กเข้าเมนูเพื่อค้นหาสรรพข้อมูล มอภ.จห.

 

สถาบันภาษาไทย ภูเก็ต 
เปิด ลิงก์ เพื่อเข้าสู่ทะเบียน สภท.

 

ค้นใน ราชกิจจานุเบกษา  

ค้นใน  E-book วิกิซอร์ซ

ค้นหาวรรณกรรมวรรณคดี

 

วิธีการค้นหา
๑. เมนู แก้ไข 
๒. เลือก>>> ค้นหาและแทนที่
๓. พิมพ์คำที่ต้องการค้นในช่องที่โปรแกรมให้มา
๔. ดูด้านล่างแผงค้นหา  คลิ้กที่ ค้น
๕. คลิ้ก ค้น ไปเรื่อย ๆ จนพบคำที่ต้องการ
๖. คลิ้ก URL แถวเดียวกับที่พบคำ
๗. เลือกใช้ภาพตามความประสงค์
๘. สงสัย โทร. 0813262549 (ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์)

 

***
์News ข่าว  บทความสาระความรู้  
***
คำค้น แก้ไข ใน Newsข่าว  พมรกะทู้ 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Saturday, 06 February 2021 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

News

สมุดภาพเหมืองแร่

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1852
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2335
mod_vvisit_counterทั้งหมด9439689