Skip to content

Phuketdata

default color
Home arrow News arrow พังงาศึกษา arrow ขุมน้ำบางมะรวน : ดร.อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร
ขุมน้ำบางมะรวน : ดร.อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Sunday, 13 December 2020
.สวนนวมินทราชา ๘๗ พรรษา

(ขุมน้ำบางมะรวน)


ดร.อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร
กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
สภท.๑๑๙๑พื้นที่แห่งนี้ เดิมชาวบ้านเรียกว่า "ป่าห้าม" ต่อมามีชื่อว่าขุมน้ำบางมะรวน  เพราะชาวบ้านเรียกตามชื่อเหมืองแร่บางมะรวน ปัจจุบัน ได้รับชื่อพระราชทานว่า "สวนนวมินทรราชา 87 พรรษา เป็นสวนสาธารณะสีเขียวในเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทร บนเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ ที่มีบรรยากาศร่มรื่น อากาศบริสุทธิ์ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่ออกกำลังกาย  สำหรับสายสุขภาพก็มีกิจกรรมหลากหลาย  เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

.

ภาพจาก มอภ.จห. รหัส 14141 ขุมน้ำบางมะรวนพื้นที่สวนสาธารณะแห่งนี้ เดิมชาวบ้านเรียกว่า "ป่าห้าม" ชาวบ้านเล่าว่าเป็นลานจอดเครื่องบินในสมัยโบราณ และเป็นทุ่งเลี้ยงควายของชาวบ้าน  ต่อมามีบริษัทเหมืองแร่บางมะรวน(บางหมรวน) จากอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ขอประทานบัตรเพื่อทำเหมืองแร่ ยเลยตั้งชื่อเหมืองว่า "เหมืองบางมะรวน" เมื่อยุติการทำเหมืองแร่ ชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่า "ขุมน้ำบางมะรวน" ตามชื่อเหมืองแร่ 
ต่อมาเทศบาลตำบลศรีสุนทร ขอใช้พื้นที่จากธนารักษ์เขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ มีเนื้อที่ประมาณ ๔๐ ไร่ เพื่อให้เป็นพื้นที่สีเขียวและเป็นพื้นที่นันทนาการของประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน จึงได้ขอพระราชทานชื่ิอสวนสาธารณะขุมน้ำบางมะรวน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" ได้พระราชทานชื่อสวนสาธารณะแห่งนี้ว่า "สวนนวมินทราชา ๘๗" พรรษา (ความหมาย : สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่รัชกาลที่ ๙ ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา) เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ 


.

ภาพจาก มอภ.จห. รหัส 14141 ขุมน้ำบางมะรวน ยามเช้า 

.


   สวนนวมินทราชา ๘๗ พรรษา มีอาณาเขตพื้นที่โดยรอบ ดังนี้

   ทิศเหนือ  ติดกับ  สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดภูเก็ต

   ทิศใต้  ติดกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 14 (ภูเก็ต)

   ทิศตะวันออก  ติดกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต

บ้านพักข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเล

เรือนจำชั่วคราวบ้านบางโจ

    ทิศตะวันตก ติดกับ  หมู่บ้านโดยรอบ


ภายในสวนสาธารณะฯ ประกอบไปด้วยศูนย์สุขภาพชุมชนเพื่อผู้สูงอายุ ศูนย์สุขภาพกลางแจ้งของบุคคลทั่วไป ที่ต้องการออกกำลังกายและเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ  มีสระน้ำ(ขุมน้ำ) อยู่ตรงกลาง ในขุมน้ำมีปลาหลายชนิด เช่น ปลาดุก ปลาตะเพียน  เป็นต้น เพื่อให้คนที่มาเที่ยวได้ทำกิจกรรมให้อาหารปลา รอบสระน้ำจะมีถนนลาดคอนกรีตโดยรอบสำหรับวิ่งและเดินออกกำลังกาย มีอุปกรณ์ออกกำลังกายหลากหลายประเภท  สนามเด็กเล่น สนามบาสเกตบอล สนามตะกร้อ ที่อบสมุนไพร  ลานเต้นแอโรบิค และห้องเรียนโยคะ ไว้ให้ประชาชนได้ใช้บริการ และ

เทศบาลตำบลศรีสุนทร  ได้ใช้สถานที่แห่งนี้จัดงานวันลอยกระทง "คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน" เพื่อสืบสานประเพณีไทยและส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน และเป็นการรำลึกถึงสถานที่ที่เคยเป็นแหล่งทำเหมืองแร่ดีบุกของชุมชนตำบลศรีสุนทรในอดีต

ภาพจาก ขุมน้ำบางมะรวน

.
คำแลภาพ: ดร.อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร    สภท.๑๑๙๙
กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
(สภท.๑๑๙๙ )


นามานุกรม

ตุ๊  ก่อส้าย เพศชาย ภูมิลำเนาจังหวัดภูเก็ต อยู่ที่ 182/1 หมู่ที่ 8 บ้านลิพอนหัวหาร ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ให้ข้อมูลอรุณรัตน์ สรรเพ็ชร เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2563 

  ประกิต รัศมี เพศชาย ภูมิลำเนาจังหวัดภูเก็ต อยู่ที่ 66 หมู่ที่ 8 บ้านลิพอนหัวหาร ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ให้ข้อมูลอรุณรัตน์ สรรเพ็ชร เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2563 

.
สุวโรจน์ ทรงยศ เพศชาย เกิด พ.ศ. ภูมิลำเนาจังหวัดภูเก็ต อยู่ที่บ้านม่าหนิก ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โทร. ให้ข้อมูลอรุณรัตน์ สรรเพ็ชร เมื่อวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

.
บรรณานุกรม
เทศบาลตำบลศรีสุนทร (๒๕๖๓) “สวนนวมินทราชา ๘๗ พรรษา” ใน มอภ.จห. ภูเก็ต : มอภ.จห. ๕ หน้าคลังผลงาน ดร.อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร
บางมะรวน ในแถว 2.2.22 การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสถาน 

นามานุกรม  แถว 1-2-3.15 เบ็ดเตล็ด
บรรณานุกรม แถว 1-2-3.15 เบ็ดเตล็ด
.
ทะเบียนภาพ ดร.อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร


.
ค้นเพิ่มเติมใน ใน จดหมายเหตุ มอภ.จห. ( มอภ.จห.)
ขุดร่องบางมะรวน รหัส ๑๔๑๓๘
สวนนวมินทราชา ๘๗ พรรษา รหัส มอภ.จห.14927


ค้นเพิ่มใน สภท.
.
Abstract
.
พื้นที่สวนสาธารณะแห่งนี้ ชาวบ้านเรียกว่า "ป่าห้าม" มีเล่าว่าเป็นลานจอดเครื่องบินในสมัยโบราณ  ต่อมามีบริษัทเหมืองแร่บางมะรวน จากอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ขอประทานบัตรเพื่อทำเหมืองแร่ เลยตั้งชื่อเหมืองว่า "เหมืองบางมะรวน" เมื่อยุติการทำเหมืองแร่ ชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่า "ขุมน้ำบางมะรวน" ตามชื่อเหมืองแร่ 

ต่อมาเทศบาลตำบลศรีสุนทร ขอใช้พื้นที่จากธนารักษ์เขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่ออกกำลังกายของชุมชน  และได้ขอชื่ิอพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" ได้พระราชทานชื่อสวนสาธารณะแห่งนี้ว่า "สวนนวมินทราชา ๘๗" พรรษา (ความหมาย : สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่รัชกาลที่ ๙ ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา) เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗


ภายในสวนสาธารณะฯ  จะมีสระน้ำ(ขุมน้ำ) อยู่ตรงกลาง ในขุมน้ำจะมีปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาสวาย ไว้สำหรับคนได้ให้อาหารปลา รอบสระน้ำจะมีถนนลาดคอนกรีตโดยรอบสำหรับให้วิ่งและเดินออกกำลังกาย พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ออกกำลังกาย มีสนามเด็กเล่น มีสนามบาสเกตบอล สนามตะกร้อ และที่อบสมุนไพร  สนามเต้นแอโรบิค และห้องเรียนโยคะ ไว้ให้ประชาชนได้ใช้บริการ 

เทศบาลตำบลศรีสุนทร  ได้ใช้สถานที่แห่งนี้จัดงานวันลอยกระทง "คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน" เพื่อสืบสานประเพณีไทยและส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน และเป็นการรำลึกถึงสถานที่ที่เคยเป็นแหล่งทำเหมืองแร่ดีบุกของชุมชนในอดีต
.
.
ประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว
ดร.อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร
.
ขุมน้ำบางมะรวน

.
***
คติชนวิทยา  คติชนวิทยา
.
ต้นฉบับ ขุมน้ำบางมะรวน : ดร.อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร
.
ต้นฉบับ ขุมน้ำบางมะรวน สวนนวมินทรราชา : ดร.อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 17 December 2020 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

News

สมุดภาพเหมืองแร่

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1753
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2216
mod_vvisit_counterทั้งหมด9141655