Skip to content

Phuketdata

default color
Home
นามสถานบริการท่องเที่ยวเกาะยาว KO YAO BIG DATA PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
อาทิตย์, 03 มกราคม 2021

.
กาหลาด ชื่อเกาะทางทิศตะวันออกของตำบลเกาะยาวใหญ่ ทางการท่องเที่ยวเรียกเกาะรังนก

เกาะ พื้นที่สูงกว่าระดับน้ำปรกติ ชื่อท้องถิ่นเคยเรียก ปุเหลา ปูเหล้า เหลา เลา เช่นปุเหลาปันยัง

เกาะกาหลาด ชื่อเกาะใกล้สะพานท่าเรือหินกอง ทางการท่องเที่ยวเรียกเกาะรังนก  จำแนกเป็น เกาะ + กาหลาด

เกาะกาหลาด (ภาพ)

เกาะไข่นอก เป็นชื่อเกาะทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะยาวใหญ่ ในพื้นที่ของตำบลพรุใน อยู่ใกล้เกาะภูเก็ต เกาะไข่นอก จำแนกเป็น เกาะ + ไข่ + นอก
เกาะไข่นอก (ภาพ)

เกาะไข่ใน เป็นชื่อเกาะทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะยาวใหญ่ ในพื้นที่ของตำบลพรุใน

เกาะนุ้ย (ภาพ)

เกาะนุ้ย เป็นชื่อเกาะอยู่ปลายแหลมใหญ่ จำแนกเป็น เกาะ + นุ้ย

เกาะยาว ชื่ออำเภอในจังหวัดพังงา เดิมเคยเรียกว่า ปุเหลาปันยัง มี ๓ ตำบล คือตำบลเกาะยาวน้อย ตำบลเกาะยาวใหญ่ และตำบลพรุใน ตั้งอยู่ในอ่าวพังงา ตอนใต้ของจังหวัดพังงา  ทิศตะวันตกจรดจังหวัดภูเก็ต  ทิศตะวันออกจรดจังหวัดกระบี่ ทิศใต้จรดทะเลอันดามัน  มหาสมุทรอินเดีย

เกาะยาวน้อย เกาะยาวนุ้ย เป็นชื่อตำบลในอำเภอเกาะยาว จำแนกเป็น เกาะ+ยาว+นุ้ย

เกาะลิเป๊ะ, เกาะลีเป๊ะ  

เกาะลิเป๊ะ เป็นชื่อเกาะในตำบลพรุใน อยู่ฝั่งตะวันตก จำแนกเป็น เกาะ + ลิเป๊ะ 

เกาะสูบ เป็นชื่อเกาะ ๓ เกาะ ทางทิศตะวันตกของตำบลเกาะยาวใหญ่ จำแนกเป็น เกาะ + ยาว + ใหญ่

เกาะสูบ เป็นชื่อเกาะ ๓ เกาะ (ภาพ)

 

เกาะเหลาอันตู เป็นเกาะบริวารในอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา “เกาะเหลาอันตู” มีที่มาจาก คำว่า “เหลา” ที่มาจาก ภาษามลายูแปลว่า เกาะ “อันตู” ที่มาจากภาษามลายูแปลว่า ผี หรือชิน เนื่องจากเกาะแห่งนี้ เล่ากันมาว่า เป็นเกาะที่มีผีอยู่ เกาะนี้เป็นทางผ่านสัญจรในการการออกเดินเรือประมงของชาวบ้าน บางครั้งเมื่อเกิดมรสุม ชาวบ้านที่เป็นชาวประมงจะรู้วิธีการป้องกันตัวเองเพื่อให้ปลอดภัย ด้วยการเข้าไปหาที่พักหลบชั่วคราวในบริเวณเกาะ พอที่จะสามารถจอดพักเรือ แล้วค่อยออกเรือไปต่อเมื่อทุกอย่างกลับเป็นปกติ เมื่อชาวบ้านที่เข้าไปพักหรือเดินเรือผ่านเชื่อว่ามักจะเจอกับวิญญาณ หรือชิน อาจมาแบบผีรังสวน ผีนางสวน หรือ ผีหลังกลวง เพราะด้านหน้าของผีตนนี้จะมีลักษณะสวย แต่ด้านหลังว่างกลวง มีกิ้งกืออยู่ ด้วยเหตุนี้เมื่อชาวประมงเจอวิญญาณ หรือชิน ชาวประมงก็จะต้องมีการขอดุอาอ์ (ขอพร) จากพระผู้เป็นเจ้าให้คุ้มครองตนเองได้รู้สึกปลอดภัยขณะออกไปประกอบอาชีพอยู่ท่ามกลางทะเล (นายเดชา เริงสมุทร 2563, สัมภาษณ์)  

 

 

แกะ  มีดตัดรวงข้าวของชาวนาเกาะยาว 

ขี้กราง (ขี้ตะกรันดีบุก ) สะกัดจะได้แทนทาลั่ม มีที่นาหลุมถ่าน

ขี้ตะกรันดีบุก (ขี้กราง) สะกัดจะได้แทนทาลั่ม ทีที่นาหลุมถ่าน 

ไข่ เป็นอวัยวะเพศชาย และ/หรือฟองไข่ของสัตว์ปีก (รวมถึงไดโนเสาร์) รวมกับ ใน และ นอก เป็นชื่อเกาะไข่ใน และเกาะไข่นอก

ควาย

ควาย  (ภาพ)

ควายเผือก  (ภาพ) 

คันรุนกุ้ง เป็นชื่อเครื่องมือของชาวประมงในการหากุ้ง  ถ้าใช้ซีหริ้ง (ตาข่าย) ตาห่าง เป็นการหากุ้งตัวใหญ่  ถ้าใช้ซีหริ้งตาถี่ จึงจะได้กุ้งเคยมาทำกะปิ

คันรุนกุ้ง  (ภาพ)  กุ้งเคย   การทำกะปิ

เคียวเกี่ยวข้าว (ภาพ) ใช้ในการเกี่ยวข้าว ประกอบการทำนา

เงือก  ชื่อนกขนาดใหญ่  ปีกกางยาว ๘๐ ซม. เมื่อบินมีเสียงซ่า  ชาวเกาะยาวสร้างรังไว้ที่ต้นโหมลง

เงือก  (ภาพ) นกที่ชาวเกาะยาวอนุรักษ์ แขวนรังไว้ที่ต้นโหมลง

ช่องหลาด เป็นชื่อสถานที่ระหว่างตำบลเกาะยาวใหญ่กับตำบลพรุใน และเป็นชื่อช่องแคบ ระหว่างเกาะยาวน้อย (ทิศเหนือ) กับเกาะยาวใหญ่ (ทิศใต้) จำแนกเป็น ช่อง+หลาด

ช่องหลาด  (ภาพ)

ตูหนา ชื่อปลาไหลชนิดหนึ่ง ลำตัวสีน้ำตาลยาวที่สุดประมาณ ๑.๕ เมตร มีใบหูสีดำ

ตูหนา  (ภาพ) เคยมีที่ วังตูหนา ตำบลพรุใน

โต๊ะ เป็นตำแหน่งเครือญาติ มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และมุสลิมกำหนดให้เป็น “ปู่ย่าตายาย” มีโต๊ะหญิงโต๊ะชายเพื่อจำแนกเพศ

ทอน หมายถึง ขนาดใหญ่, กว้างขวาง ใช้ในคำนาทอน

นกเงือก ดู เงือก

นกเงือก  (ภาพ) 

นอก คือส่วนตรงข้ามกับใน มีใช้กับเกาะไข่นอก เกาะไข่ใน

นา  (ภาพ) นาข้าวเกาะยาวใหญ่  เคียวเกี่ยวข้าว

นา คือ พื้นที่ที่ใช้เพาะปลูกพืชจำพวกข้าว มีชื่อข้าวหลายชื่อ เช่น  ข้าวแจ๊ะอะ  ข้าวเบาลาว  ข้าวเบาแดง  ข้าวเล็บนก  ชาวเกาะยาวนิยมใช้ควายไถนา  การเก็บเกี่ยวข้าวเป็นรวงใส่เชอ ใช้แกะ เป็นมีดตัดรวงข้าว  บางแห่งใช้เคียวตัดกอข้าว ฟาดบนตะแกรงให้เมล็ดข้าวร่วง เก็บใส่เชอ หาบไปใส่เปาะข้าว

นาโต๊ะแหนะ คือนาที่มีอายุการทำนามาตั้งแต่สมัยที่ทวดเคยทำนามาแต่ครั้งนั้น

นาโต๊ะแหนะแหนะ เป็นชื่อบิ้งนาที่เคยทำนามากว่า ๑๐๐ ปี มีพื้นที่นาอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะยาวน้อย เป็นพื้นที่นาขนาดใหญ่ของอำเภอเกาะยาว ที่ยังคงใช้พื้นที่นาทำนา

นาทอน เป็นชื่อพื้นที่นาระหว่างนาโต๊ะแหนะแหนะกับท่าเรืออันเป้า ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะยาวน้อย จำแนกเป็น นา + ทอน หมายถึงพื้นที่นากว้างขวาง

นาฟ้าผ่า เป็นชื่อ "บิ้ง" นา มีพื้นที่ทางทิศใต้ของเกาะยาวน้อย ติดกับบาง (คลอง) นาฟ้าผ่า

นาหลุมถ่าน อยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะยาวน้อย เป็นพื้นที่หลุมถ่านอยู่ใกล้กับผืนนาของชาวบ้าน ในอดีต คนไทยเชื้อสายจีนได้สร้างเตาเผาถ่าน (หลุมถ่าน) ใช้เรือใบนำถ่านไปขายที่จังหวัดภูเก็ต การใช้เรือใบผ่านไปถึงเกาะยาวเป็นเรือเปล่า จำเป็นต้องนำขี้กราง(ตะกรันดีบุก) ถ่วงน้ำหนักเรือไปรับถ่าน ทิ้งขี้กรางถมเป็นถนนไว้ที่ท่าเรือ ในสมัยนั้น ยังไม่ทราบว่าในขี้กรางมีแทนทาลั่มผสมอยู่ ซึ่งหากสะกัดแทนทาลั่มออกมาได้ ราคาจะแพงยิ่งกว่าทองคำ

นาหลุมถ่าน มีขี้กราง (ขี้ตะกรันดีบุก ) สะกัดจะได้แทนทาลั่ม

 

ใน คือส่วนในตรงข้ามกับนอก มีใช้กับเกาะไข่นอก เกาะไข่ใน

นุ้ย เล็ก, น้อย; ตรงข้ามกับใหญ่  ควรเขียนเป็น นุ้ย เพราะจะได้สอดคล้องกับหลักภาษาไทยถิ่นใต้
บังหมี เกาะยาวโฮมสเตย์ โทร.0819680877

บาง คือ คลอง

บางนาฟ้าผ่า ชื่อคลองที่ไหลผ่านนาฟ้าผ่า อยู่ทิศใต้ของเกาะยาวน้อย

บางนาฟ้าผ่า  (ภาพ) 

บิ้ง คือลักษณนามของแปลงนาที่มีคันนาล้อมรอบสี่ด้าน

บิ้งนา  (ภาพ)

ปลาตูหนา  (ภาพ) เคยมีที่ วังตูหนา ตำบลพรุใน

ปันยัง เป็นชื่อเดิมของเกาะยาวที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษในแผนที่เกาะยาว

ปันยัง  มีในแผนที่ของกัปตันฟอร์เรสต์  (ภาพ) พ.ศ.๒๓๒๗

ปารัส แปลว่า กะพ้อ เป็นพืชปาล์มจำพวกหนึ่ง ชาวใต้ใช้ใบอ่อนห่อหุ้มขนมเหนียวนึ่งเรียกว่า ขนมต้ม  ลำต้นใช้เป็นฐานไม้คบเพลิง เป็นชื่อสถานที่และคลองในตำบลพรุใน

ปาเหรด เพี้ยนมาจากปาแฆะ แปลว่าคูน้ำ เป็นชื่อสถานที่อยูตอนกลางของเกาะยาวใหญ่ ตำบลพรุใน

โป๊ะ แปลว่ามะม่วง

พรุ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ  เกิดจากสันดอนทรายทะเลกันน้ำทะเลเข้าไปในเขตพื้นที่เป็นระยะเวลานานจนน้ำเป็นน้ำกร่อยจนถึงระดับน้ำจืด

พรุใน ชื่อตำบลและหมู่บ้าน ในตำบลพรุใน ตอนล่างของเกาะยาวใหญ่ จาก พรุ+ใน

รน, เริน คือบ้านเรือนที่พักอาศัย มักมีใต้ถุน  โบราณมีบันไดหน้า ขั้นบันไดเป็นคี่  หันหน้ารนไปทิศตะวันออก  ซีกขวารนยกสูงเรียกว่า “โรง” เป็นห้องแรกเสมือนหนึ่งห้องรับแขก ถัดไปเป็นห้องนอน (และต่อมาจะโอนเป็นห้องลูกสาว) มีลับแลยื่นออกจากรอยต่อโรงกับห้องนอน  ซีกซ้ายเรียกว่า “เบียง” พื้นเบียงเป็นไม้ฟาก  หรือกระดานที่ปล่อยห่างให้มีร่อง  มองเห็นพื้นล่าง  ด้านหลังเป็นครัว มีพื้นต่ำกว่าเบียง รนที่มีนาขนาดเล็ก ซีกติดกับห้องนอนมักจะทำเป็นที่เก็บข้าวเปลือก

รนโต๊ะแหนะ เป็นชื่อบ้านที่มีอายุ ๑๐๐ ปี จำแนกศัพท์เป็น รน + โต๊ะ + แหนะ 

รนโต๊ะแหนะ (ภาพ)

รองเง็ง ตะเบ๊ะอีเจ๊ะ  

โรงนาคาเฟ่ #โรงนาคาเฟ่RongnaCafe ร้านอาหารพร้อมมุมถ่ายรูปสวย ๆ กับบรยากาศทุ่งนา ที่เกาะยาวน้อย มาเที่ยวเกาะยาวน้อย ยินดีต้อนรับค่ะ

ลีเป๊ะ ชื่อเกาะทางทิศตะวันตกของเกาะยาวใหญ่ ยู่ในเขตตำบลพรุใน

แล่ง เป็นภาชนะตวงปริมาตรทำด้วยพรกพร้าว (กะลามะพร้าว) ๑ ซีก มีไม้เกลี่ยผิวบนให้เสมอกับขอบพรก มีปริมาณ ๑ แล่ง จำนวน ๔ แล่ง เป็น ๑ กันตัง (หลายแห่งเรียน ป้อย)
แล่ง  (ภาพ)  

โละ แปลว่าอ่าว ควรเขียนโหละตามหลักภาษาไทยภาคใต้ และหากจำเป็นต้องเขียน โละ ก็ไม่ต้องมีวรรณยุกต์ตรี

โละจาก ชื่อหมู่บ้านในตำบลพรุใน โละ+จาก

โละปาเหรด เป็นชื่อหมู่บ้านและอ่าว ทางตอนเหนือของตำบลพรุใน จำแนกเป็น โละ + ปาเหรด

โละปาเหรด  (ภาพ) โละปาเหรด = อ่าวคูน้ำ

โละโป๊ะ เป็นชื่ออ่าวและชื่อหมู่บ้าน ทางตอนเหนือของตำบลพรุใน ติดต่อกับตอนใต้ของตำบลเกาะยาวใหญ่

โละโป๊ะ (ภาพ) โละโป๊ะ = อ่าวมะม่วง

วัง คือ แอ่งน้ำ วังตูหนา เป็นชื่อแอ่งน้ำที่เคยมีปลาตูหนาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ในตำบลพรุใน จำแนกเป็น วัง + ตูหนา

วังตูหนา วัง+ตูหนา  

สูบ, โสบ ชื่อเกาะ ๓ เกาะทางทิศตะวันตกฉียงเหนือของเกาะยาวใหญ่ ทางการท่องเที่ยวเรียกว่า เกาะพี่น้องบ้าง เรียกเกาะสองพี่น้องบ้าง

โสบ, สูบ ชื่อเกาะ ๓ เกาะทางทิศตะวันตกฉียงเหนือของเกาะยาวใหญ่ ทางการท่องเที่ยวเรียกว่า เกาะพี่น้องบ้าง เรียกเกาะสองพี่น้องบ้าง 

หินกอง มี ท่าเรือหินกอง  (ภาพ)

หินกอง เป็นชื่อหมู่บ้านและชื่อท่าเรือหินกอง มีเกาะกาหลาด (เกาะรังนก) อยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตำบลเกาะยาวใหญ่

เหีย คือ เหี้ย เป็นชื่อคลองและชื่อหมู่บ้าน บ้านคลองเหีย คลองเหีย ท่าเรือคลองเหีย อยู่ในพื้นที่ตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะยาวใหญ่ 

แหนะ คือ ทวด เทียบจีนฮกเกี้ยนคือ จ้อ, อาจ้อ

แหนะแหนะ คือ เทียด (พ่อแม่ของทวด) เทียบกับจีนฮกเกี้ยนคือ ก๋งจ้อ

แหลมไทร เป็นชื่อแหลมทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะยาวน้อย มีซากบรรพชีวิต คือหอยตะเกียง (แบรคิโอพอด) อายุ ๒๙๘ ล้านปี 

แหลมไทร  (ภาพ) มีหอยตะเกียง (แบรคิโอพอด)

แหลมใหญ่ (ภาพ) 

แหลมใหญ่ เป็นชื่อแหลมบนพื้นที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตำบลพรุใน ติดกับกับอ่าวโละโป๊ะ มีควนเขาเป็นสถานที่ตั้งโรงแรมขนาดใหญ่ 

แหลมล้าน เป็นชื่อหมู่บ้าน ชื่อแหลม ชื่อเขา อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตำบลพรุใน จำแนกเป็น แหลม + ล้าน 

แหลมล้าน  (ภาพ)

โหน คือสันดอน มีสันดอนทราย สันดอนโคลน ในวงการท่องเที่ยว เรียก "สันหลังพญามังกร" "หลังพญานาค" 

โหน  "สันหลังมังกร" (ภาพ)

ไหลเผือก เป็นชื่อพืชยาสมุนไพร สรรพคุณบำรุงเพศชายให้แข็งแรง

อ้อยแดง ชื่อพืชสมุนไพร สรรพคุณบำรุงไต

อ้อยแดง ติดต่อ #โรงนาคาเฟ่RongnaCafe  โรงนาคาเฟ่

อันเป้า เป็นชื่อหมู่บ้านชายทะเลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเกาะยาวน้อย หมายถึง สิ่งของที่ระลึกในเทศกาลตรุษจีน เพี้ยนจาก อังเป้า อัง+เป้า (แดง สีแห่งมงคล, เป้า คือกระเป๋า) ชาวอันเป้าส่วนใหญ่มีอาชีพทำประมง  ใช้ไซดักปลา ใช้คันรุนกุ้งหากุ้ง  กุ้งขนาดเล็กนำไปทำกะปิ  และหมักกุ้งเคยเป็นเคยเค็ม

อันเป้า  (ภาพ)

โฮมสเตย์, บังหมี เกาะยาว  ดู บังหมี เกาะยาวโฮมสเตย์
.
Panyang  ชื่อเดิมของเกาะยาว  มีในแผนที่ของกัปตันฟอร์เรสต์  ปี พ.ศ.๒๓๒๗
.
***
คติชนวิทยา 
พังงาศึกษา

.

อรุณ ห่วงผล : บรรณาธิการ
นายกสมาคมมัคคุทศก์ภาคใต้ อุปถัมภ์
.
คติชนวิทยา  คติชนวิทยา 
ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ทองสกุล
ภาษาไทย  มรภ.ภูเก็ต
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
.
นามสถานเกาะยาว 
กนกวรรณ นาคสง่า
ภาษาไทย มรภ.ภูเก็ต
๒๕๖๓
.
เสนอเพิ่ม โทร.0813262549
ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์
หมายเหตุ มอภ.จห.

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( เสาร์, 09 มกราคม 2021 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

สมุดภาพเหมืองแร่

Polls

ชื่อใด (หรือคำใด) สื่อได้ชัดคม รู้เป้าหมายได้มากกว่า
 

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้124
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2392
mod_vvisit_counterทั้งหมด7954817