Skip to content

Phuketdata

default color
Home
การศึกษาไทย ทำลายภาษาไทย PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
เสาร์, 15 สิงหาคม 2009
วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2552
ระบบศึกษาตัวการภาษาไทยวิบัติ!
Posted by ting , ผู้อ่าน : 80 , 04:20:03 น.  
หมวด :
การศึกษา

พิมพ์หน้านี้


 

วันนี้ได้เรียนภาษาไทยที่เคยสงสัยว่าเราเขียนผิดหรือเขียนถูกกับคำว่า ใช่ไหม เพราะเห็นหลายท่านเขียนว่า ใช่มั้้ย หรือ ช่ายมั้ย แค่เราเรียนคำที่ถูกต้องกันวันละคำ ภาษาไทยของเราก็จะดีขึ้นทุกวัน   

 

ระบบศึกษาตัวการภาษาไทยวิบัติ!

 

 

  ราชบัณฑิต  ห่วงภาษาไทยวิบัติ  เพี้ยนทั้งพูดและเขียน  ชี้วัยรุ่นใช้คำผิดๆ  ในอินเทอร์เน็ตจนเคยชิน  ติงนักจัดรายการโทรทัศน์และนักร้องเป็นตัวอย่างไม่ดี  ด้าน  "ส.พลายน้อย"  ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย  แนะครูต้องเน้นสอนให้เด็กอ่านวรรณคดีหน้าห้อง  สร้างทักษะการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง

     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ในระหว่างวันที่  27-29  กรกฎาคมนี้  กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ  ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  โดยจัดกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ  เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม  และในวันที่  29  กรกฎาคม   เวลา  08.30 น.  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  จะเดินทางมามอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย   ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น  ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น  ผู้ประพันธ์เพลงดีเด่น  และผู้ขับร้องดีเด่นประจำปี  2552

     ศ.ดร.กาญจนา  นาคสกุล  ราชบัณฑิต  สำนักศิลปกรรม  ประเภทวรรณศิลป์  สาขาภาษาไทย   อดีตผู้จัดรายการภาษาไทยวันละคำ  กล่าวถึงปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบันว่า  วัยรุ่นเป็นกลุ่มที่มีการใช้ภาษาไทยผิดพลาดมากที่สุด   ทั้งการพูดและการเขียนไม่ถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคล  มีการดัดแปลงคำ  ตัวสะกด  ตัวการันต์ให้ผิดเพี้ยนไปตามกระแสนิยม  รวมทั้งการออกเสียงรวบคำหรือตัดคำให้สั้นลง   ใช้คำควบกล้ำไม่ถูกต้องจนเกิดความเคยชิน  เมื่อเขียนไปจึงไม่ถูกต้อง  ส่วนมากจะเกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ต  แม้จะไม่เป็นทางการ  แต่หากใช้คำผิดตลอดเวลา  ก็จะไม่รู้ว่าภาษาไทยที่ถูกต้องนั้นเขียนอย่างไร

     "สิ่งที่น่าห่วงคือ  การใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องในวัยเด็ก  จะส่งผลกระทบต่อการเรียนหนังสือในระดับสูงขึ้นไป  เพราะไม่สามารถเรียบเรียงข้อความหรือเขียนเรื่องราวยาวๆ  ได้  และใช้ข้อความไม่สมบูรณ์  แต่ละประโยคไม่ปะติดปะต่อกัน  กระโดดข้ามไปข้ามมา  คนอ่านก็ไม่เข้าใจว่าเราต้องการสื่อสารอะไร  และมีปัญหาการเรียนในที่สุด"  ศ.ดร.กาญจนากล่าว

     ราชบัณฑิต  สาขาภาษาไทย  ชี้ให้เห็นว่า  ทุกวันนี้มีคำหรือสำนวนภาษาใหม่ๆ  เกิดขึ้นตลอดเวลา  ราชบัณฑิตยสถานพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลไปอยู่ในคลังคำ  แต่มีหลายคำที่มีความหมายไม่ดี   คำหยาบคาย  ก็ไม่ควรใช้  เช่น  เด็กผู้หญิงสมัยนี้ชอบนุ่งกระโปรงเอวต่ำ  ก็จะพูดว่า   นุ่งกระโปรงเสมอจิ๋ม  และกลุ่มรักร่วมเพศ  ก็ใช้คำว่า  อีแอบ  เก้งกวาง  เพื่อเรียกคนที่เป็นเกย์กะเทย  ก็ไม่ถูกต้องเพราะเป็นคำล่อแหลมไม่สุภาพ  และภาษาเก่าเปลี่ยนความหมาย  ส่วนศิลปินนักร้องออกเสียงไม่ถูกต้อง  เช่น  ร.เรือ  และ  ล.ลิง  อย่างไรก็ตาม  ภาษามีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงได้  แต่ต้องยึดแก่นหรือหลักการใช้ให้ถูกต้อง

    
"สาเหตุที่ใช้ภาษาไทยผิดกันเยอะ  เพราะระบบการศึกษา  ครูไม่สอนให้นักเรียนเขียนหนังสือ  บันทึกและถ่ายทอดเรื่องราวความคิด  เวลาสอบก็ใช้วิธีกากบาทหรือวงกลมลงในช่องคำตอบ  ทำให้ไม่มีทักษะการเขียนอย่างถูกต้อง"  ศ.ดร.กาญจนาเผย

     ขณะเดียวกัน  สื่อมวลชนยังมีปัญหาใช้ภาษาไทย  เช่น  การใช้ประโยคผิด  ประโยคสับสน  คำฟุ่มเฟือย  ข้อความกำกวม  โดยเฉพาะรายการต่างๆ  ทางโทรทัศน์  ใช้คำหยาบ  สองแง่สองง่าม  คิดจะพูดอะไรก็ได้เพื่อเน้นความบันเทิง  แต่ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ชม  ดังนั้น  ในวันที่  30  กรกฎาคมนี้  จะมีการจัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง 
สื่อไทยร่วมสร้างสรรค์  ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องให้กับนักจัดรายการสื่อวิทยุและโทรทัศน์  เพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยมิให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อม  และส่งเสริมภาษาไทยให้ผู้ใช้ประจักษ์ในคุณค่ายิ่งขึ้น

     นายสมบัติ  พลายน้อย  นักเขียนชื่อดังเจ้าของนามปากกา  ส.พลายน้อย  ซึ่งได้รับรางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย   ประจำปี  2552  ระบุว่า 
ปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบันเกิดขึ้นจากการละทิ้งระบบการเรียนการสอนแบบเดิม  ซึ่งเมื่อก่อนครูจะให้นักเรียนอ่านหนังสือหน้าห้อง  เป็นหนังสือประเภทวรรณคดีและบทกลอนต่างๆ  เพื่อฝึกฝนเด็กให้เรียนรู้จดจำหลักการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง  และเน้นการเขียนเรียงความให้สามารถใช้คำและประโยคเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน  แต่ครูสมัยนี้ไม่สอนแล้ว  จึงไม่รู้ว่านักเรียนเขียนหรืออ่านผิดพลาด

     ส.พลายน้อยกล่าวอีกว่า   วัยรุ่นมักจะใช้คำพูดปะปนกับภาษาเขียน  ทำให้ภาษาไทยเสื่อมไป  เช่น  คำว่า  ใช่ไหม
  ก็เขียนเป็น  "ช่ายมั้ย"  คำว่าสนใจไหม  เขียนเป็น  "สนมั้ย"  เป็นต้น  มักจะปรากฏอยู่ในหนังสืออ่านเล่น  ใช้คำไม่อยู่ในร่องในรอยของหลักภาษา  เขียนไปตามความคิดโดยไม่กลั่นกรองว่าจะมีใครเข้าใจหรือไม่  แม้แต่นักศึกษาปริญญาตรีที่ตนเข้าไปบรรยายการใช้ภาษาไทย  ก็ยังใช้คำผิดและไม่เคยอ่านหนังสือวรรณคดีไทยเลย.

ตัวอย่างภาษาไทยวิบัติ

ขอความกรุณาด้วยจิงับ

^^

อาจจะงงนะงับว่าทำไมเด๋วพิมครับ ค่ะ

เพราะว่า เปนเมมของห้องอ่าคับ

ยังไงก้อช่วยๆกันหน่อยนะคับ

เอาล่ะ ไหนก้อเพื่อนกัน

ลองเล่นดูซักตั้งนะ นู๋ยิกกี้

1

2

1

1,2

1,2 และ 3 (หมดเลยนิหว่า = =")

2 คิกๆ

คิดว่า มันเปนการที่ว่า พิมแล้วมันง่านดี บางคนก้อชอบ บางคนก้อไม่ชอบ แต่ว่ามันก้อมีหลายนิสัยถูกมั้ยครับ ถึงยังไงเราก้อว่าคนที่ชอบใช้ภาษาพวกนี้มากจนเกินไปไม่ได้หรอกครับ เพราะว่า เวลาเค้าไปสมัครงานหรือว่า ทำงานส่งอาจารย์อะไรพวกนั้น เค้าก้อไม่ได้ใช้ภาษาพวกนี้นิครับ เหมือนกับว่า เล่นๆเฉยๆอ่า

.............................

อ่า เม้นแล้วเน้อ

เอาของอั๊วะไปลงรายงานเจ๊ด้วยน๊ะจ๊ะ...

 

เราคงไม่อยากให้ลูกหลานใช้ภาษาแบบนี้ใช่ไหมคะ

 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 25
พลาญชัย \n อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ ')"> -->วันที่ : 15/08/2009 เวลา : 07.24 น.
http://www.oknation.net/blog/chulaluck

 
 

คนรุ่นนี้ ก็พูดชัดอยู่นา..
อย่าซีเรียสเกินไปเลยคุณยาย
ทุกอย่างเขาพัฒนาไปตามธรรมชาติของเขา
ปรับเปลี่ยนไปตามกาละ
ความคิดเห็นที่ 24
เกล็ดนาคา \n อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ ')"> -->วันที่ : 15/08/2009 เวลา : 04.47 น.
http://www.oknation.net/blog/grednaka

 
 
ชาติไทยมีภาษา ดังศิลาท่านสลัก
เป็นหนึ่งเอกลักษณ์ ที่ควรจักรักษาไว้

พ่อขุนรามคำแหง ทรงคิดแต่งภาษาให้
ลูกหลานได้ภูมิใจ จึงควรใช้คำไทยเรา

และควรหมั่นศึกษา ยึดตำรากฎเกณฑ์เข้า
อย่าลบหลู่ดูเบา พูดเขียนเอาตามใจตัว

ภาษาเด็กวัยรุ่น ช่างวายวุ่นน่าเวียนหัว
“เค้าไม่สนจัยตัว” “เจงมิกัว กัวมะโอ”

อ่านแล้วศัพท์เกินเอื้อม ภาษาเสื่อมน่าโมโห
ตายายร้องไห้โฮ ลูกหลานโก้ไม่พูดไทย

เครดิตพี่สายใย แห่งเว็บ บ้านกลอนไทย เว็บประจำของเกล็ดนาคาค่ะ klonthaiclub.com
ความคิดเห็นที่ 23
เกล็ดนาคา \n อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ ')"> -->วันที่ : 15/08/2009 เวลา : 03.37 น.
http://www.oknation.net/blog/grednaka

 
 
เคยมีหลงๆไปใช้อยู่สักระยะเหมือนกันค่ะ

แต่ตอนนี้เลิกแล้ว....
ความคิดเห็นที่ 22
พลังงานสีเขียว \n อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ ')"> -->วันที่ : 15/08/2009 เวลา : 03.08 น.
http://www.oknation.net/blog/cleanenergy

 
 
เอ... ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าน้ำที่มีฟองเป็นน้ำประเภทไหน ไม่รู้ว่าเป็นน้ำโซดารึเปล่า ถ้าเป็นน้ำที่มีพลังงานจะอยู่ที่โมเลกุลน้ำค่ะ มองด้วยตาเปล่าคงไม่เห็น อยู่ที่เยอรมันหรือคะ ได้ยินมาว่าคนที่นั้นเหมือนกับไม้บรรทัด ผิดพลาดไม่ค่อยได้แล้วก็เป็นคนที่จัดการวางแผนงานเกือบทุกอย่าง ไม่รู้จริงรึเปล่าเอ่ย
ความคิดเห็นที่ 21
พลังงานสีเขียว \n อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ ')"> -->วันที่ : 15/08/2009 เวลา : 02.59 น.
http://www.oknation.net/blog/cleanenergy

 
 
สวัสดียสมราตรีค่ะ
เมื่อสักครู่เข้าไปดูเอนทรี่เก่าเรื่องภาษาไทยค่ะ
ได้ชมคลิปจากยูทูบที่คูณนำมาลง
ขอบอกว่า..ชอบมากค่ะ น่ารักมาก โดยเฉพาะคลิปแรก
ต้องขอดูดเก็บไว้เลย ไม่น่าเชื่อว่าคนไทยเองก็สามารถทำการ์ตูนน่ารักไม่แพ้ชาวต่างชาติเลย อยากทราบว่าใครเป็นคนทำหรือคะ พอจะทราบไหมเอ่ย อยากชื่นชมและให้กำลังใจ เพื่อเสริมสร้างสิ่งที่ดีให้กับสังคมต่อไปค่ะ
ความคิดเห็นที่ 20
สุรศักดิ์ \n อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ ')"> -->วันที่ : 15/08/2009 เวลา : 01.13 น.
http://www.oknation.net/blog/surasakc
เราใช้ไม้ตรีฟุ่มเฟือยเกินไปหรือเปล่า ?

 
 
ดีครับ ช่วยกันเขียนบทความเกี่ยวกับภาษาไทย
ช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่เพื่อลูกหลาน
ของเราครับ
ความคิดเห็นที่ 19
ลิลิตดา \n อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ ')"> -->วันที่ : 15/08/2009 เวลา : 00.41 น.
http://www.oknation.net/blog/phenvipa

 
 
สวัสดีค่ะ
ร่วมด้วยช่วยอนุรักษ์ภาษาไทยค่ะ
เห็นด้วยนะคะที่ว่า ภาษามีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงได้ แต่ควรต้องยึดหลักการให้ถูกต้อง
ความคิดเห็นที่ 18
ลานเทวา \n อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ ')"> -->วันที่ : 14/08/2009 เวลา : 22.52 น.
http://www.oknation.net/blog/phutanow
 .......ทุกบทคำนำนัยยะ   เถอะเจ้าจงชำระ   มันด้วยใจ.........

 
 
อนุรักษ์ภาษาไทย
ช่วยกันใชัภาษาให้ถูกต้อง
ความคิดเห็นที่ 17
เปียแก้ว \n อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ ')"> -->วันที่ : 14/08/2009 เวลา : 20.32 น.
http://www.oknation.net/blog/krupia

 
 
สวัสดีค่ะคุณติง..
การสอนให้นักเรียนใช้ภาษาที่ถูกต้อง..เมื่อเวลาที่เขียนงานวิชาการ หรืออย่างเป็นทางการ...เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญค่ะ....
....แต่ภาษาที่วัยรุ่นเขาใช้กัน..ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้ใหญ่อย่างเราๆ..ต้องเข้าใจและต้องเรียนรู้ร่วมกัน
....หมายความว่า ถ้าพวกเขากล้าสร้างคำใหม่ๆ ก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้อย่างเหมาะสมด้วย และให้ถูกกาลเทศะ
....การนำภาษาพูด เพื่อถ่ายความรู้สึก ที่เขียนในนวนิยาย หรือต้องการสื่อสารให้อีกฝ่ายได้รับรู้...คิดว่าไม่น่าจะผิดอะไร
.....
แม้เราแก่แล้ว แต่บางครั้งต้องการสื่อสารอะไรกับวัยรุ่น ที่ต้องใช้วิธีเขียน ก็ยอมรับว่า....นำภาษาพูดมาเขียนค่ะ
แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นวิชาการ.....ก็ต้องไม่ผิดเช่นกัน
....
ทำอย่างไรให้วัยรุ่นสมัยนี้....ใช้ภาษาอย่างเป็นทางการได้ถูกต้อง....คนเป็นคุณครู อาจารย์ ก็ต้องช่วยกันค่ะ
ความคิดเห็นที่ 16
ยากันยุง \n อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ ')"> -->วันที่ : 14/08/2009 เวลา : 15.12 น.
http://www.oknation.net/blog/newgeneration
ส่วนหนึ่งของชีวิต คือ จิตสาธารณะ

 
 

จะพยายามใช้ให้ถูกต้องค่ะ
ความคิดเห็นที่ 15
feng_shui \n อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ ')"> -->วันที่ : 14/08/2009 เวลา : 13.49 น.
http://www.oknation.net/blog/buzz
feng_shui

 
 
ภาษา ไทย จะมีโอกาสวิบัติได้ จากอีกทางหนึ่งคือการสื่อสารทางแช็ท อย่างที่คุณทิวสน กล่าวไว้ค่ะ
ความคิดเห็นที่ 14
ทิวสน \n อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ ')"> -->วันที่ : 14/08/2009 เวลา : 13.29 น.
http://www.oknation.net/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา

 
 
บางคน ชวนผมคุยทาง msn แต่เขียนภาษาแชทมา บางทีปวดหัว อ่านไม่เข้าใจ อ่านไม่รู้เรื่อง ก็หยุดคุยเสียดื้อๆ

หลายคนใช้ภาษาแชท จนติด พอไปเขียนจริงๆ อย่างในที่ทำงาน
เวลาเขียนให้ผมช่วยขัดเกลา ยังเผลอเขียนภาษาแชทเลยครับ

น่าเป็นห่วงครับ
ความคิดเห็นที่ 13
woody505 \n อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ ')"> -->วันที่ : 14/08/2009 เวลา : 11.10 น.
http://www.oknation.net/blog/sanlangyaogroup

 
 
ผ ม ว่ า อ ยู่ ที่ ก า ล ะ เ ท ศ ะ ค รั บ . .

เ เ ต่ พื้ น ฐ า น ต้ อ ง รู้ ห ลั ก ภ า ษ า . .

ถ้ า ไ ม่ มี ค ว า ม เ ข้ า ใ จ . .

ใ ช้ มั่ ว ๆ . . อั น นี้ เ สี ย ห า ย ค รั บ . .

.
ความคิดเห็นที่ 12
komyos \n อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ ')"> -->วันที่ : 14/08/2009 เวลา : 11.03 น.
http://www.oknation.net/blog/youngmomy
อยู่กับสิ่งที่มี..ไม่ใช่สิ่งที่ฝัน..

 
 
สวัสดีเจ้า

จวนไปผ่อแมงสี่หูห้าต๋าตี้วัดดอยเขาควายเจียงฮายเจ้า

http://www.oknation.net/blog/youngmomy/2009/08/14/entry-1
ความคิดเห็นที่ 11
สอนสุพรรณ \n อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ ')"> -->วันที่ : 14/08/2009 เวลา : 09.16 น.
http://www.oknation.net/blog/phaen
   ส่งเสริม      สืบสาน      สร้างสรรค์     ศิลปวัฒนธรรม  

 
 
น่าเป็นห่วงครับ
ความคิดเห็นที่ 10
luerat \n อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ ')"> -->วันที่ : 14/08/2009 เวลา : 07.24 น.
http://www.oknation.net/blog/hrd
เภสัชกรปริญญาผู้หันมาเอาดีทางด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร  ผู้จัดรายการ ธำรงธรรม ช่วงธรรมะแผนปัจจุบัน กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ AM 1422 kHz ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์ เวลา ๖.๐๕-๖.๓๐ น.

 
 
นอกจากครูแล้ว ยังมีสื่อสารมวลชนด้วยครับที่เป้นจำเลยกรณีนี้
บางที่อ่านไม่รู้เรื่องเลย การเขียนของเด็กวัยรุ่นครับ
ความคิดเห็นที่ 9
Supawan \n อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ ')"> -->วันที่ : 14/08/2009 เวลา : 07.21 น.
http://www.oknation.net/blog/supawan

 
 
อ่านภาษาไทยจากคนหลายวัยสมัยนี้ ... ต้องคอยถอนใจบ่อยๆค่ะ ไม่รู้ว่าทำไมจึงไม่เขียนให้ถูกต้อง
ความคิดเห็นที่ 8
จ่าจินต์ \n อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ ')"> -->วันที่ : 14/08/2009 เวลา : 06.19 น.
http://www.oknation.net/blog/jawee
สิ่งที่มีค่าของผมไม่ได้อยู่ที่การมองเห็นหากแต่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น

 
 

ใช่มั้้ย หรือ ช่ายมั้ย แค่เราเรียนคำที่ถูกต้องกันวันละคำ ภาษาไทยของเราก็จะดีขึ้นทุกวัน

ระบบศึกษาตัวการภาษาไทยวิบัติ!
ที่ถูกใช่ไหม...
ความคิดเห็นที่ 7
คนบ้านใหม่ \n อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ ')"> -->วันที่ : 14/08/2009 เวลา : 06.02 น.
http://www.oknation.net/blog/krunoppol
ครูบ้านทุ่งชายทะเล

 
 
สวัสดียามเช้าที่เมืองไทย..
ผมเองก็เขียนภาษาไทยผิดเป็นประจำ โดยเฉพาะในblog
ต้องตามมาแก้ไขภายหลัง..อายเหมือนกันครับ
ความคิดเห็นที่ 6
spimon \n อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ ')"> -->วันที่ : 14/08/2009 เวลา : 06.00 น.
http://www.oknation.net/blog/spimon
●@‿@●   ดูแล ร่างกาย & สายตา กันบ้าง  ●@‿@●

 
 

เห็นด้วยค่ะ ที่เราคนไทยควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ถูกกาละเทศะ ผู้ใหญ่ ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีก่อน

แต่ใช้สำหรับ Chat คิดว่าน่าจะอนุโลมได้บ้างแต่ ต้องแยกแยะให้ได้ เมื่อถึงคราวต้องใช้ภาษาอย่างเป็นทางการก็ไม่ควรเอาภาษา Chat มาใช้ และการ Chat ก็ต้องใช้ภาษาให้ถูกเป็นหลัก ภาษา Chat คือเสริมเล็กๆ น้อยๆ แต่ถ้าใช้ภาษา Chat เพี้ยนๆ ทุกครั้งไป ทุกเอ็นทรี่ ก็ไม่ไหวค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5
กอบธรรม \n อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ ')"> -->วันที่ : 14/08/2009 เวลา : 05.46 น.
http://www.oknation.net/blog/anakkumlangbai

 
 
คำว่า "ใช่มั๊ย" ผมต้วพ่อเลยครับ ต้องขอโทษบรรพบุรุษทางภาษาไทยด้วยครับ.
ความคิดเห็นที่ 4
อิมกุดั่น \n อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ ')"> -->วันที่ : 14/08/2009 เวลา : 05.44 น.
http://www.oknation.net/blog/im
       ...คนรักป่า...        ...ผูกมิตรด้วยอักษร...       

 
 
จริงๆแล้ว ป้าอิมไม่ค่อยพูดค่ะ แต่วันนี้ขอหน่อย ขัดใจจริงๆ ค่ะ เช่น รักเธอ เขียนเป็น รักเทอ ทำไม เขียนเป็น ทามไม ยังมี หั้ยด้วยจัย.. สารพัดคำ แบบนี้ เขียนมาได้ เพราะคิดว่ามันเท่มากหรือเพราะไม่รู้เรื่องไม่ทราบค่ะโดยเฉพาะคำว่า นะค่ะ... คะ ค่ะ ที่ผิดกันเกือบหมดประเทศแบบที่คุณป้าติ่งแปะให้ดูที่เม้นท์บ้านป้าอิม นั่นต้องแก้ ผิดแบบไม่รู้เรื่องกันเลย บางคนที่เขียนอาจเข้าใจว่าถูกนะคะนั่น ทั้งที่ไม่ใช่คำยากเลย ก็คนเป็นครูเองยังเขียนผิด จะให้นักเรียนเขียนถูกได้ไง ...นะคะ คุณป้าติ่ง

ที่จริงเคยพูดว่า ภาษาไม่มีถูกผิด มีแค่ใช้ที่ไหน บางครั้งก็อนุโลมว่า ไม่ใช่การเขียนอย่างเป็นทางการ อาจเป็นภาษาพูดปนมาบ้างแบบภาษาการ์ตูน แต่ตอนนี้มันลามเข้ามาในรายงานที่เขียนส่งครู และงานอื่นๆ แล้วค่ะ ครูก็ขีดถูกให้ แถมเขียนบอกเด็กว่า ดีมากนะค่ะ ...นะค่ะ อีกต่างหาก แล้วเด็กจะรู้ได้อย่างไร

ขอบคุณที่โพสต์เรื่องนี้ค่ะป้าอิมเลยถือโอกาสบ่น
ความคิดเห็นที่ 3
พลังงานสีเขียว \n อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ ')"> -->วันที่ : 14/08/2009 เวลา : 05.43 น.
http://www.oknation.net/blog/cleanenergy

 
 
อันที่จริงแล้วเรื่องนี้เป็นปัญหามาก
อยากให้วัยรุ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาให้มากกว่านี้
ไม่ใช่คิดอะไรเองแบบง่ายๆ ภาษาแม่ของตนยังรักษาไว้ไม่ได้แล้วไหนเลยจะรักษาชาติได้ ความเป็นตัวตนคงแทบจะไม่มีให้เห็นอีกต่อไป

ขอบอกว่าต่อต้านภาษาวิบัติอย่างมาก
อีกประการที่สำคัญเลย คือ สื่อและครู
ปัญหาดาราพูดไม่ชัดเนี่ย เมื่อไหร่จะแก้ไข เป็นตัวอบ่างที่ไม่ดีให้เยาวชน
ครูรุ่นใหม่ก็อยากให้ทำงานหนักมากขึ้น ในฐานะที่เป็นครูเหมือนกันอยากจะฝากเรื่องนี้เอาไว้ด้วย

โทษทีค่ะ บ่นมาเสียยาว ไปนอนก่อนดีกว่า ราตรีสวัสดิ์เช่นกันค่ะ
ความคิดเห็นที่ 2
musachiza \n อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ ')"> -->วันที่ : 14/08/2009 เวลา : 05.30 น.
http://www.oknation.net/blog/musachiza
Bin humzah

 
 
ครับผม พูดยากนะ
เพราะบางทีเด็กก็เช้าใจคำถูกหรือผิด
แต่อาจต้องเขียนให้มีการแสดงอารมณ์
ออกมาให้ใกล้เคียงกับน้ำเสียงหรือความรู้สึกที่ต้องการ
ถ่ายทอดหรือสนทนากันในตอนนั้น
แต่ความถุกต้องการระบบหนึ่งที่เป็นทางการ
ก็จำเป็นที่จะต้องใช้ตามมาตรฐาน
เพื่อความชัดเจนของภาษาและความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันต่อการสื่อสารต่อผู้อื่นด้วยภาษาของเราเอง
ความคิดเห็นที่ 1
ting \n อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ ')"> -->วันที่ : 14/08/2009 เวลา : 04.52 น.
http://www.oknation.net/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม

อ้างอิง

http://www.norsorpor.com/go2.php?t=m&u=http%3A%2F%2Fwww.oknation.net%2Fblog%2FGermany%2F2009%2F08%2F14%2Fentry-1
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 18 สิงหาคม 2009 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

สมุดภาพเหมืองแร่

Polls

ชื่อใด (หรือคำใด) สื่อได้ชัดคม รู้เป้าหมายได้มากกว่า
 

Who's Online

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2125
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3255
mod_vvisit_counterทั้งหมด8318258