Skip to content

Phuketdata

default color
Home
เพลงเปลจากบ้านป่าตอง PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
อาทิตย์, 06 กันยายน 2009

เพลงเปล

ชาวป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เรียกเพลงกล่อมเด็กว่า เพลงเปล (ชาวภูเก็ตพังงาใช้เหมือนกันว่าเพลงเปล) เมื่อร้องเพลงเพื่อกล่อมลูกหลานจะขึ้นต้นว่า ฮาเอ้อ...  และจบเพลงแต่ละเพลงว่า เออะ(พยางค์สุดท้ายของเนื้อเพลงเสียงเอื้อนทอดเสียงยาว จบด้วยเออะ)

ไก่ขัน ไก่ขัน ขันมาแจ้ว ๆปลุกแม่ทองแก้ว ลงสรงศรีนางนุ่งผ้าจังหวัด รัดพัสตร์จังวางลงสรงศรีนาง ไก่ขันไม่ทันรุ่ง วิทยากร : นางเย็นจิต สุทธิปาโลบ้านป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวสุวพิศ นวลใย๑๔ มกราคม ๒๕๒๔   ไก่ขันแจ้ว ไก่ขันแจ้วแจ้วลับมีดด้ามแก้ว ไว้เชือดคอไก่ไก่ทองร้องว่า เชือดคอข้าฯทำไมไว้เชือดคอไก่ ขันไม่ทันสว่าง วิทยากร : นางโปรย เจริญทรัพย์๔๘ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้ว๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   ไก่ขันแจ้วแจ้ว ไก่ขัน ขันมาแจ้วแจ้วเตรียมลับมีดด้ามแก้ว ไว้เชือดคอไก่ตัวผู้ร้องว่า จะเชือดคอข้าฯธุระ(อะ)ไรไว้เชือดคอไก่ ไก่ขันไม่ทันรุ่ง วิทยากร : นางเฉี่ยน ก้าวเร็วบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวนารี จิตต์มั่น๒๖ ธันวาคม ๒๔๒๓   ไก่แจ้ ไก่แจ้ ว่ายน้ำต้อแต้ไปขอเมีย ขันหมากขันพลูลอยน้ำเสียได้ลูกได้เมียสักกี่คน ได้คนหนึ่งแล้ว ชื่อว่าแก้วหน้ามน ได้ลูกได้เมียสักกี่คน หน้ามนร้อยชั่ง วิทยากร : นางกิ้มเสี้ยง อยู่เย็น ๒๘/๑ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต ผู้บันทึก : นางสาวพรทิพย์ พรายแพร้ว ๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   ไก่แจ้ว่ายน้ำ ไก่แจ้ ว่ายน้ำต้อแต้ไปขอเมียขันหมากลอยน้ำเสีย เอา(อะ)ไรไปขอเมียละไก่แจ้ขืนนั่งเรือนน้อง ขอเงินขอทองสองสามแคร่เอา(อะ)ไรขอเมียละไก่แจ้ ขันหมากกลอยน้ำเสีย วิทยากร : นาวกิ้มเสี้ยง อยู่เย็น๔๒/๑ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพรทิพย์ พรายแพร้ว๒๙ ธันวาคม ๒๕๒๓   ไก่เถื่อนขันเทือน ไก่เถื่อนขัน(สะ)เทือนทั้งบ้านลูกสางเกียจคร้านนอนให้แม่ปลุกฉวยได้ด้านขวานแยง(ก้น)ทวารทองสุกนอนให้แม่ปลุก ทองสุกเกียจคร้านการ วิทยากร : นางต๋าว สมนาม๒๕ หมู่ ๓ ไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นาวสาวยุพดี นวลประกอบ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   ไก่เถื่อนขันเทือนบ้าน ไก่เถื่อนขัน(สะ)เทือนบ้านบุรีเห็นดู(เอ็นดู)นางเมรี นอนหลับป่านชะนี้ไม่ฟื้นตัวหยิบเอาหมอนทองมาแอบข้าง ชายาเอวบาง นึกว่าผัว นอนหลับป่านซะนี้ไม่ฟื้นตัว ผัวหนีเมื่อยามดึก วิทยากร : นางต๋าว สมนาม๒๕ หมู่ ๓ ไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวนภาพร ทิพย์รักษา๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   ไก่เถื่อนขันเทือนทั้งไร่ ไก่เถื่อน ขันเทือนทั้งไร่มองเห็นหน่อไม้อยู่ในกลางกอถ้าพี่เป็นช้างจะง้างเอาแต่หน่อไม้อยู่ในกอ มาเคียงเรียงกัน วิทยากร : นางเหลือบ เพชรหึงบ้านชายวัด ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวปราณี เพิ่มทรัพย์๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   ไก่อุ ไก่อุ เคาะประตูสาวรุ่นเข้าเรือนน่าวุ่น สัญญากับเด็กจับสิ้นสาวสาว หนุ่มบ่าวไว้ทำมหาดเล็กสัญญากับเด็ก จับสิ้นทั้งเมือง วิทยากร : นางเทือบ แสงเลิศป่าไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวภาพร ทิพย์รักษา๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓    ขี่เปล ขี่เปลชะเวชะแวดพ่อเมายาแฝด พ่อทุ่มลูกเสียพ่อทุ่มทั้งลูก พ่อทุ่มลูกเสียพ่อทุ่มลูกเสีย พ่อไปมีเมียอื่น วิทยากร : นางเฉี่ยน ก้าวเร็วบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นาวสาวนารี จิตต์มั่น๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   ขี่เปลชะ ขี่เปลชะเวพลุงพลุงอยู่นี่กับลุง ลุงขอเมียให้ขอชาวบ้านเหนือ ไปลงเรือบ้านใต้ลุงขอเมียให้ หลานสะใภ้ของลุงเอง วิทยากร : นางเฉี่ยน ก้าวเร็วบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวนารี จิตต์มั่น๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   ขี่เปลชะ ขี่เปลชะเวพลุงพลุงอยู่นี่กับลุง ลุงขอเมียให้ขอชาวบ้านเหนือ ไปลงเรือบ้านใต้ลุงขอเมียให้ หลาน(สะ)ใภ้ของลุงเอง วิทยากร : นางเฉี่ยน ก้าวเร็วบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวนารี จิตต์มั่น๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   ขี่เปลวูด ขี่เปลวู้ดวู้ดแกงผักกูดผสมเนื้อช้างให้พ่อกินมั่ง ให้แม่กินมั่งลูกค่อยลักกิน เอาจมูกกระแทกฟากเอาปากกระแทกดิน ทีหลังอย่ากินนะลูกหลานนะ วิทยากร : นางเฉี่ยน ก้าวเร็วบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวนารี จิตต์มั่น๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   ขี่เปลขึ้นนั่ง ขี่เปลขึ้นนั่งยังเปลห้อยนางสาวน้อยคอยถีบเวตามปลอดยอดเสน่ห์ ร้องเวชาถึงมาลัยมาลัยข้าวฟ่างท้าย จะไปได้กับชายใดดอกดวงพวงมาลัย ของถูกใจมาแล้วแก้วน้อง วิทยากร : นางเหว้ แสวงวิทย์บ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นภาพร ทิพย์รักษา๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   ขึ้นเขา ขึ้นเขาแล(ดู)เงากล้วยเถื่อนแล(ดู)ดาวแล(ดู)เดือนแล(ดู)เปลื้องเรื่องลมสาว วิทยากร : นางกิ้มเสี้ยง อยู่เย็น๒๘/๑ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพรทิพย์ พรายแพร้ว๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   ขึ้นเขาไป ขึ้นเขาไปตัดหวายเดามาสองเส้นผูกเปล(ไกว)เวเล่นเปลนอกเปลในเปลหนึ่งรับแขกเปลหนึ่งรับไทยเปลนอกเปลในเรือนฝาลายสองเปลในเรือนใหญ่กว่าลายสอง วิทยากร : นางพิณุ ปลอดบุตร๔๕ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้ว๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   ขึ้นไป ขึ้นไปบนเขาแล(ดู)น้าเพราทิ่ม(ตำ)แป้งทิ่ม(ตำ)ทำขนมแห้ง แต่งงานเณรโยมแกงส้มแกงรส แกงลูกพาโหม(กระพังโหม)แต่งงานเณรโยม พาโหม(กระพังโหม)เพิ่งผลิยอด วิทยากร : นางปลุด แก้วแจ่ม๒๔ หมู่ ๑ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพรนภา ลิ้มอิ้ม๑๐ มกราคม ๒๕๒๕   ขึ้นไปบน ขึ้นไปบนเขาแล(ดู)นายเพาทิ่ม(ตำ)แป้งทิ่ม(ตำ)ทำขนมแห้งแต่งงานเณร(ทิด)โยมแกงผักแกงหญ้า แกงแต่พาโหม(กระพังโหม)แต่งงานเณร(ทิด)โยม พาโหม(กระพังโหม)เพิ่งผลิยอด วิทยากร : นายคล้อย พิศดู๙ หมู่ ๑ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวบุญเรือง ชอบดี๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   ขึ้นไปบนเขา ขึ้นไปบนเขา ตัดขดหวายเต่ามาสองลำขอแม่หวายดำที่(ภู)เขาเขียวควายใหญ่ห้าร้อยไม่เหมือนควายน้อยตัวเดียวที่(ภู)เขาเขียวตัวเดียวเที่ยวลิงโลด วิทยากร : นายซุ่น ก้าวเร็ว๓๔ หมู่ ๒ บ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวยุพดี ผลประกอบ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   ขึ้นไปบนควน ขึ้นไปบนควน ไปแลนางนวลทิ่ม(ตำ)แป้งทำขนมลาแห้ง แต่งงานเณร(ทิด)โยมแกงส้มแกงสูก แกงลูก(ฟักเขียว)ขี้พร้าพาโหมแต่งงานเณร(ทิด)โยม พาโหม(กระพังโหม)เพิ่งผลิยอด วิทยากร : นางเยน ไกรทองบ้านชายวัด ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวสุนิศา วงศ์ถลาง๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   ขึ้นไปบ้าน ขึนไปบ้านเหนือ ไปแล(ดู)เสือขบ(กัด)แพะแต่งงานอีแมะ อีกบไม่ให้แกงหมูหน่อไม้ อีกบไม่ให้อีแมะยังเล็กนัก วิทยากร : นางนุ้ย อรรถทรัพย์บ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอารี จิตต์มั่น๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   ขึ้นไปบ้านเหนือ ขึ้นไปบ้านเหนือ ไปแล(ดู)เสือขบคนกัดเจ้าหน้ามน ใต้ต้นชาลีเหวยพี่เหวยน้อง มาเผาผีใต้ต้นชาลี เผาผีทองร้อยชั่ง วิทยากร : นางนุ้ย อรรถทรัพย์ไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวนารี จิตต์มั่น๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   ขึ้นโหนด ขึ้นตาลโตนด อย่าขึ้นสูงนักพลัดตกลงขาหัก ไม่มีใครช่วยเจ้าได้เช็ดหน้าบุหรี่คลุมผีเจ้าไว้ไม่มีใครช่วยเจ้าได้ไม่ตายแห้งที่โคนโหนด วิทยากร : นายคล้อย พิศดู๙ หมู่ ๔ ถ.พระบารมี ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวบุญเรือง ชอบดี๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   ขวัญอ่อน ขวัญอ่อนนอนให้แม่ปลุกแม่ไม่มาปลุก อย่าลุกรบกวนฟูกหมอนแม่ตั้ง รองหลังนุ่มนวลอย่าลุกรบกวน ขวัญอ่อนเจ้านอน วิทยากร : นางฝ้าย บุณรินทร์๕๑/๑ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพรทิพย์ พรายแพร้ว๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   ควายขาว ควายขาว เขายาวเป็นแก้วเข้าสวนบัง(พี่)แล้ว ทำอย่างไรจึงจะหาพบมืดฟ้าบัง(พี่)เอยมามืดฝนว่าก้อนเมฆปิดหมด ทำอย่างไรให้หาพบ  ควายขาวเขายาว วิทยากร : นางหยาม หนูเชตโคกขาม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอรพินทร์ แซ่ตัน๑๔ มกราคม ๒๕๑๔   ควายขาวเขายาว ควายขาวเขายาวเท่าหูขี่ไปบ้านกะทู้เหยียบหมูเขาตายเขาพาไปฆ่าเขาพาไปขายเหยียบหมูเขาตายฉิบหายไม่ระมัดระวังตีน วิทยากร : นายนุช หนูเชษฐ์บ้านโคกขาม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวปรีดา ชุมนวล๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   ควายขาวเขายาวโง้ง ควายขาวเขายาวโง้งโงกขี่ไปในโพรกบึงน้ำ ฝากลูกไว้กับใครฝากลูกไว้กับแม่ป้า แล้วแม่ย่าไปไหนควายขาวเขายาวมาก วิทยากร : นายไว หวานดีบ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพรทิพย์ พรายแพรว๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   ควายขาวเขายาวแล้ด ควายขาวเขายาวมากมากฉีกลูกขี้เอาตากแดด แมลงวันตอมวางไข่ขางโก้งโค้งกินหญ้า กามันเจาะอยู่ไปพลางแมลงวัยวางไข่ขางก้นด่างเหมือนรังผึ้ง วิทยากร : นางเคลื้อม สุกใส อายุ ๖๖ ปีบ้านชายวัด ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวกาญจนา พวงมะลิ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   จันทร์เจ้า จันทร์เจ้าขอข้าวขอแกงขอทองแท่งเสียจนเสียงแห้งแสบคอยืมจมูกหายใจเห็นไม่คล่องไม่ต้องรอมัวหมายขอจันทร์เจ้าอดข้าวตาย วิทยากร : นายมงคล เชื้อญวน๔๕/๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้ว๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   จำปา จำปายิ่งแห้งยิ่งหอมหม่อ(เมื่อ)ไม่มีรสหอมหมดจริงหรือหอมจำปาดอกสดหอมแห้งไม่มีรสนางมดมันเลียกิน วิทยากร : นางนุ้ย อรรถทรัพย์บ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวนภาพร ทิพย์รักษา๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓  ชาย ชายนั้นจีบหญิงจีบเหมือนฝูงหมาจีบให้จริงจริงหญิงคร้านที่จะด่าหน้าด้านเหมือนหมา หญิงด่าไม่เจ็บ วิทยากร : นางโปรย เจริญทรัพย์๔๘ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้ว๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   ชายนา ชายนาบ้าจีบ(อะ)ไรอีกเหวยได้มาเจ็บดอกดอกไม้ชายนักเลงถ่านไฟเก่าไม่ต้องเป่าติดขึ้นเองดอกไม้ชายนักเลงไปไหนได้เพลงนั้น วิทยากร : นางกิ้มเสี้ยง อยู่เย็น๒๘/๑ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพรทิพย์ พรายแพร้ว๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   ชายตลิ่ง ชายตลิ่ง ดอกไม้(อะ)ไรลอยมาทั้งกิ่งพริ้มพริ้มพรายพรายดอกเม่งชายสุดชายตลิ่งรู้จักหรือไหมหนอน้องนี่ดอกเม่งชายพริ้มพริ้มพรายพรายผุดขึ้นจากชายตลิ่ง วิทยากร : นางกิ้มเสี้ยง อยู่เย็น๒๘/๑ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพรทิพย์ พรายแพร้ว๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   ชีน้อย ชีน้อยเจ้าข้า เขาว่าเย็นเหมือนหมึกถึงลึกเท่าลึก ตัวน้องไม่ได้มาอยู่อาบบ้านกระโสมแก้วข้า เขาให้หนังสือมาไม่ใช่ดาบตัวน้องไม่ได้อาบ วาสนาน้องน้อยเดียว วิทยากร : นางกิ้มเสี้ยง อยู่เย็น๒๘/๑ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพรทิพย์ พรายแพร้ว๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   เชิญนอน เชิญนอนเถิดเจ้านอนบังอรนอนให้สบายแม่ซื้อตัวดีเข้ามาใกล้แม่ซื้อตัวร้ายเข้ามาหลอกหลอนแม่ซื้อเจ้าข้าโปรดเข้ามาบอกอย่าหยิกอย่าหยอกหลอนลูกอ่อนแม่ซื้อตัวร้ายเข้ามาหลอกหลอนขวัญอ่อนนอนหลับตา วิทยากร : นายนุช หนูเชษฐ์บ้านโคกขาม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวปรีดา ชุมนวล๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   เดือนขึ้น เดือนขึ้น ขึ้นมาไรไรเห็นดาวลูกไก่เห็นอยู่รายเรียงอดีตกาลนานโพ้นนางนกไม่เคยร้องพลัดพรากจากกันนกไหนมาร้องน่าสงสารไม่มีใครอีกแล้วไปราไวย์สั่งน้องหน้าใยอย่าอยู่นานนกที่ไหนมาร้องสงสารนกร้องน้องรำคาญใจ วิทยากร : นายนุช หนูเชษฐ์บ้านโคกขาม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวปรีดา ชุมนวล๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   เดือนกลาย เดือนกลายขึ้นมาเรื่อยหยายหยายเก้าปีสิบปีน้องเป็นม่ายพี่ชายมาจากกะปง เก้าคนสิบคนมาขอแม่ผมห่อไม่เอาหัวใจลงน้องทำกับพี่ชายมาจากกะปงหน้าเหมือนวงเดือน วิทยากร : นางจาง เรือนเพชร อายุ ๖๕ ปีบ้านชายวัด ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวประเจียด รองเดช   เดือนแจ้ง เดือนแจ้งแจ้งสว่างเหมือนตามไต้เก้าปีสิบปีน้องเป็นม่ายหาชายร่วมใจ บ้านนี้หาไม่ได้ไปหาบ้านไกลหาชายร่วมใจร่วมปีร่วมวันกัน วิทยากร : นางเปี่ยม ขาวรักษาบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวดวงเพ็ญ มะลิแก้ว๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   เดือนแจ้งสว่าง เดือนแจ้งสว่างใช้น้องขอแป้งขอมาพอทาอย่าขอมามากมากคนจะนินทาเจ้าแป้งช่างคาดคะเนให้ วิทยากร : นางไหม ชลเชตบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นายประสิทธิ์ สมสู่๑๕ มกราคม ๒๕๒๔   เดือนขึ้นมา เดือนขึ้นมา ขึ้นมาละโอ้อยู่บนเมฆน้องเป็นสาวอยู่เป็นเอกให้เอาผัวผัวเสียเถอะหน้ามนไม้ฟืนไม่พักหา ข้าวน้ำชามปลาไม่พักขนเอาผัวเสียเถอะหน้ามนดีกว่าน้องสาวอยู่คนเดียว วิทยากร : นางไหม ชลเขตบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นายประสิทธิ์ สมสู่๑๕ มกราคม ๒๕๒๔   เดือนขึ้นขึ้นมา เดือนขึ้น ขึ้นมาเถอะนะเดือนสงสารพ่อบ่าวหนุ่ยสร้างเรือนสองสามเดือนมาแล้วไม่เห็น(อะ)ไรฝนตกมารอนรอนไม้กลอนมี(ตะ)ไคร่เขียวดำเป็นเส้นใยสองสามเดือนมาแล้วก็ยังปลูกสร้างไม่เห็น(อะ)ไรไม้กลอนขึ้น(ตะ)ไคร่น้ำจับเป็นเส้นใย วิทยากร : นางไหม ชลเขตบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นายประสิทธิ์ สมสู่๑๕ มกราคม ๒๕๒๔   เดือนขึ้นขึ้นมาแล้ว เดือนขึ้นขึ้นมาแล้วแหละเดือนตัดไม้ปลูกเรือนหลายเดือนมาแล้วยังไม่มี(อะ)ไรรอนรอนไม้กลอนขึ้นไครหลายเดือนไม่เห็น(อะ)ไรไม้ไผ่พุกเสียแล้ว วิทยากร : นางโปรย เจริญทรัพย์๔๘ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้ว๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   เดือนขึ้นมาหลาย เดือนขึ้นมาหลายหลายเดือนตัดเสาปลูกเรือนหลายเดือนมาแล้วไม่เห็น(อะ)ไรเสาเรือนไม้หมาก ฟากเรือนไม้ไผ่หลายเดือนมาแล้วไม่เห็น(อะ)ไรเรือนมี(ตะ)ไคร่ขึ้นเขียว วิทยากร : นางกิ้มเสี้ยง อยู่เย็น๒๘/๑ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้ว๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   เดือนขึ้นขึ้นมาส่อง เดือนขึ้นขึ้นมาส่องแสงน้ำเต้าพอทรามแกงนางแม่ห่วงไว้ทำ(อะ)ไรห่วงไว้นานนานไอ้โง่กลางบ้านมันจะลักไชนางแม่ห่วงไว้ทำ(อะ)ไรน้ำเต้าพอทรามแกง วิทยากร : นางกิ้มเสี้ยง อยู่เย็น๒๘/๑ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้ว๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   เดือนขึ้นขึ้นมาแจ้ง เดือนขึ้นขึ้นมาแจ้งเหมือนตามไต้พี่ไปหาน้องก็ไม่ได้ผันหลังร้องไห้ที่ท้ายครกโอ้โอ๋ พระจันทร์เจ้าขอฝ่าเท้าจงเร่งตอบผันหลังร้องไห้ที่ท้ายครกอกข้าวังเวงใจ วิทยากร : นางกิ้มเสี้ยง อยู่เย็น๒๙/๑ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้ว๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   เดือนขึ้นขึ้นมาหยาย เดือนขึ้นขึ้นมาหยายหยายสิบปีน้องเป็นม่ายคอยท่าพี่ชายหัวใจตรมเก้าคนสิบคนเขามาขอแม่ยอดทองผมห่อไม่เอาใจลงว่าคอยท่าพี่ชายหัวใจตรมหน้าน้องเหมือนวงเดือน วิทยากร : นางโปรย เจริญทรัพย์๔๘ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวกนกวรรณ หยงสตาร์๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๔   เดือนขึ้นขึ้นมายอ เดือนขึ้นขึ้นมายอแสงน้ำเต้าพอทรามแกง นางแม่ห่วงไว้ทำ(อะ)ไรห่วงไว้นานนานไอ้โม่งหลังบ้านมันลักไชนางแม่ห่วงไว้ทำ(อะ)ไรน้ำเต้าพอทรามแกง วิทยากร : นางกิ้มเสี้ยง อยู่เย็น๒๘/๑ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้ว๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   เดือนขึ้นขึ้นมาทรงกลด เดือนขึ้นขึ้นมาทรงกลดอุ้มนางขึ้นรถจูงพลางชมพลางจูบแก้มของเจ้ามันหอมนักจูบปากมันหรอยหนัก(สะ)เทือนร่างจูบพลางชมพลางกว่านางจะคู่ วิทยากร : นางฝ้าย บุญรินทร์๕๑/๑ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพรทิพย์ พรายแพร้ว๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   เดือนขึ้นขึ้นมาตั้งกลด เดือนขึ้นขึ้นมาตั้งกลดอุ้มนางขึ้นรถจูบพลางชมพลางจูบแก้มก็หอมหมากจูบปากก็หอมขี้ผึ้งนางจูบพลางชมพลางกว่านางจะมีคู่ วิทยากร : นางฝ้าย บุญรินทร์๕๑/๑ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพรทิพย์ พรายแพร้ว๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   เดือยปล้อง เดือยปล้อง ไม่ได้คนพี่เอาคนน้องไม่ได้ทั้งสองเอาสักคนไม่ได้ปีนี้เอาปีหน้าช้าช้าล่าล่าเอาสักคนไม่ได้ทั้งสองเอาสักคนหน้ามนทองร้อยชั่ง วิทยากร : นางโปรย เจริญทรัพย์๔๘ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวกนกวรรณ หยงสตาร์๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๔   ต้นพังแหร้ ต้นพังแหร้ น้องห่มผ้าแพรพี่แลไม่ได้สายสุดใจน้องห่มแพรแดงพี่แสบตาแรงแม่สายสุดใจพี่แลไม่ได้แม่หน้าใยน้องห่มแพรแดง วิทยากร : นางโปรย เจริญทรัพย์๔๘ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้ว๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   ต้องขูดหน้า ต้องขูดหน้ากันคิ้วไว้เอาเมียสาวหยิบกระจกมาส่องแล(ดู)เห็นหงอกขาวขาวไว้เอาเมียสาวทำเป็นหนุ่มไม่แล(ดู)หงอก วิทยากร : นางโปรย เจริญทรัพย์๔๘ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้ว๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   ตัดสร้อยคู่หมั้น ตัดสร้อยคู่หมั้นเสียแล้วมาเป็นเมียพี่ตีสร้อยพันธ์ดีให้น้องใส่ตีทั้งแหวนหัว ตีทั้งสร้อยให้น้องหน้าใยตีสร้อยพันธ์ดีให้น้องใส่ตามใจน้องทุกสิ่ง วิทยากร : นางโปรย เจริญทรัพย์๔๘ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้ว๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓  ตัดหัว ตัดหัวอย่ายั่วอย่าแยงช่างแทงแยงน้องเอา(อะ)ไรแยงเอาผ้าถุง(กระ)ทุ้งเอาแหวนใส่แยงน้องเอา(อะ)ไรตัดหัวร้อยพันท่อน วิทยากร : นายแท่น เชื้อญวน๓๕ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวจงใจ นิลเอี่ยม๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   ตัวอ่อน ตัวอ่อน มง(ตั้งครรภ์)เสียก่อนจึงคิดแต่งงานบอกให้ป่วยการเมื่อคิดแต่งงานหน้าด้านเหมือนทางถนน วิทยากร : นางลี้ สุกใสบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวบุญมา ฉายเหลี่ยม๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   แต่แรก แต่แรกแต่ก่อนแต่ไรนางนกตีไหนไม่มาร้องตั้งแต่พรัดพรากไปจากน้องนกตีไหนมาร้องน่าสงสารไม่มีใครไปบ้านเคียนสั่งให้น้องเนื้อเนียนอย่าอยู่นานนกตีไหนมาร้องน่าสงสารทำให้พี่และน้องรำคาญ วิทยากร : นายนุช หนูเชษฐ์บ้านโคกขาม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวปรีดา ชุมนวล๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   นกการเวก นกการเวกบินสูงเทียมเมฆนกการเวกเกสรลมพัดปีกป้องปีกน้องยังอ่อนนกการเวกเกสรตามลม วิทยากร : นายเทื่อน เชื้อญวน๓๕ หมู่ ๒ บ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวยุพดี นวลประกอบ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   นกคุ่ม นกคุ่มไฟติดขึ้นกลุ้มพ่อทุ่มลูกเสียพ่อทุ่มทั้งลูกพ่อทุ่มทั้งเมียพ่อทุ่มลูกเสียพ่อไปหาเมียอื่น วิทยากร : นางจู้ หวานดีบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวนารี จิตต์มั่น๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   นกเขาชวา นกเขาชวามาร่อนบินในนาคนเก็บ(เกี่ยว)ข้าวสาวชาวนาสนุกสบายใจเห็นนกเขาชวามาชาวนามีความสบายใจ วิทยากร : นายชม สวัสดิรักษาบ้านชายวัด ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวประเจียด รองเดช๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   นกเขาชวามา นกเขาชวามาเกาะราวทอหูกขันหมาก จะมา(พรุ่งนี้)ต่อพรูกฝากหูกไว้กับใครฝากไว้แม่ป้าแม่ย่าแม่ยายเราอยู่ไหนฝากหูกไว้กับใครใยไหมดอกคำอ่อน วิทยากร : นางเขต จันทร์รัตน์๖๓ หมู่ ๔ บ้านนาใน ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นายกฤษดา วิวัฒนานนท์๑๔ มกราคม ๒๕๒๔   นกกระจาบ นกกระจาบคาบข้าวสองรวงเมียน้อยเมียหลวงนัดมาสู้กันเมียหลวงนับเป็นร้อยเมียน้อยนับเป็นพันนัดมาสู้กันสนั่นทั้งเมืองนี้ วิทยากร : นายซุ่น ก้าวเร็ว๓๔ หมู่ ๒ บ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวยุพดี นวลประกอบ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   นกโร้ง นกโร้งตีนเทียนได้ผัวเสมียนนั่งเขียนแต่งเล็บฟืนไม่ต้องหาปลาไม่ต้องเก็บนั่งเขียนแต่งเล็บกินของคำนับผัว วิทยากร : นางจู้ หวานดีบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวนารี จิตต์มั่น๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   นกสาลิกา นกสาลิกาปีกเหลืองบินข้ามหน้าเมืองร้องเสียงแจ้วหยิบยางเข้าไปดักถูกเข้าตัวน้องรักเสียแล้วบินข้ามหน้าเมืองร้องเสียงแจ้วไม่แคล้วต้องได้คนอื่น วิทยากร : นายไว แต้มดีบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวไมตรี จูห้อง๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   นกเอี้ยง นกเอี้ยงมาร้องถึงปลายข่อยเช้าเช้าได้เห็นหน้าพ้นเวลาได้ชมแต่รอยนกเอี้ยงมาร้องถึงปลายข่อยนั่งชมแต่รอยตีน วิทยากร : นางกิ้มเสี้ยง อยู่เย็น๒๘/๑ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพรทิพย์ พรายแพร้ว๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   น้อง น้องนอนเสียเจ้านอนนอนให้หลับสบายความเจ็บอย่ากร้ำกรายความไข้อย่าโผล่มาช่วยพิทักษ์รักษาลูกยาของแม่ วิทยากร : นางเลียน จันทร์สักราบ้านโคกขาม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวปรีดา ชุมนวล๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๓   นอนเสีย นอนเสียน้องนอนสายสมรยอดใยสุดใจพี่แม่ป้าย่ายายก็ไม่มีขวัญพี่อย่าร้องเถิดน้องเอยแม่ป้าย่ายายอยู่ใกล้แค่ยกสายเสื้อแพรขึ้นชมเชยขวัญพี่อย่างร้องเถิดน้องเอยเกิดมาเรานี้มีกรรม วิทยากร : นางเขต จันทรัตน์๖๔ หมู่ ๔ บ้านนาใน ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นายกฤษดา วิวัฒนานนท์๑๔ มกราคม ๒๕๒๔   นอนเสียน้องนอน นอนเสียน้องนอนพี่ไปเมืองนครสัก(ประ)เดี๋ยวไปซื้อข้าวสารเหนียวมาต้มถวายพระถวายใครละพี่ถวายพระวัดกะตะมาต้มถวายพระไม่อยากแม้เพียงคำเดียว วิทยากร : นายเสถียร เชื้อญวน๔๕/๒ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้ว๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   นอนเสียเถิด นอนเสียเถิดน้องนอนระหว่างที่เมืองนครยังไม่วายวุ่นปีจอมาต่อกับปีกุนท่านผู้มีบุญบอกมาปีนี้ว่าสนุกปีหน้าว่าทุกข์หนักแรงเห็นตาว่าเงินทองเสื้อผ้าไปหาเอามาเอง วิทยากร : นายเทื่อน เชื้อญวน๓๕ หมู่ ๒ บ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวยุพดี นวลประกอบ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   นอนเสียเถิดน้อง นอนเสียเถิดน้องนอนสายสมรบัวครั่งน้องไม่รู้นั่งผูกเปลเว(ไกว)ช้าให้น้องนอนเมื่อน้องอยาก(กระหาย)นมให้น้องกินนมเสียก่อนเมื่อน้องร้องร่ำอาบน้ำป้อนข้าวให้ วิทยากร : นางจู้ หวานดีบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวนารี จิตต์มั่น๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   นอนเสียเถิดน้องนอน นอนเสียเถิดน้องนอนสายสมรบัวครั่งผุดขึ้นยับยั้งใต้น้ำบังใบผุดขึ้นให้แจ้งเห็นแสงอุทัยใต้น้ำบังใบผุดในทะเลหลวง วิทยากร : นางเขต จันทุรัตน์๖๗ หมู่ ๔ บ้านนาใน ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นายกฤษดา วิวัฒนานนท์๑๔ มกราคม ๒๕๒๓   นอนเสียหนุ่ย นอนเสียหนุ่ยนอนแม่ไปเมืองนครและเกาะหมากไปซื้อทองมาฝากให้ลูกใส่เล่น วิทยากร : นายเทื่อน เชื้อญวน๓๕ หมู่ ๒ บ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวยุพดี นวลประกอบ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   นอนเสียหนุ่ยนอน นอนเสียหนุ่ยนอนแม่ไปเมืองนครซื้อเทริดซื้อทองกำเนิดซื้อเทริดพญาบัวหลวงสวรรค์เป็นสร้อยย้อยลงเป็นพวงซื้อเทริดพญาบัวหลวงสวรรค์เป็นพวงสร้อย วิทยากร : นายเทื่อน เชื้อญวน๓๕ หมู่ ๒ บ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวยุพดี นวลประกอบ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   นางแตงอ่อน นางแตงอ่อน เมื่อผู้ทรงศรเสด็จไปคล้องช้างในดงดอน ทิ้งนางแตงอ่อนไว้ข้างหลังพี่เลี้ยงทั้งห้าริษยาเอานางเกษราพาไปฝังแตงอ่อนร้อยชั่งนั่งกินแต่น้ำตา วิทยากร : นางกิ้มเสี้ยง อยู่เย็น๒๘/๑ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้ว๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   นางโนรา นางโนราอาบน้ำเสียงช่าช่านายพรานเหลียวเห็นบ่วงนาคไปคล้องเจ็ดคนพี่น้องคล้องเอาคนสุดท้องเพื่อน วิทยากร : นายไว แต้มดีบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวไมตรี จูห้อง๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   นางอุทัย นางอุทัย ผัดแป้งแต่งไรร้องขายผักขมจอดเรือหน้าท่าน้องชายาร้องชมร้องขายผักขมผมเจ้ามัดเกล้าแน่น วิทยากร : นางหยกอ้อย สมนามบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวบุญมา ฉายเหลี่ยม๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   น้ำเชี่ยว น้ำเชี่ยวเชี่ยวมาคลักคลักอย่าเล่นน้ำมากนักน้ำจะแทงเจ้าไปขึ้ง(จระ)เข้ขบ(กัด)เจ้าได้ข่าวว่าใครน้ำแทงเจ้าไปสุดใจนั่งร้องไห้ วิทยากร : นางเหงียบ โสฬส๔๖ หมู่ ๓ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอารมณ์ มะโน๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   น้ำไหล น้ำไหลไหลมาจากทางเหนือทั้งว่านทั้งเครือพี่ตัดไม้ไผ่ห้อมล้อมเอาไว้เก้าคนสิบคนไม่ให้หน้ามนของพี่ไปได้ตัดไม้ไผ่ห้อมล้อมเอาไว้ไม่ให้ไปหาคนอื่น วิทยากร : นางกิ้มเสี้ยง อยู่เย็น๒๘/๑ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพรทิพย์ พรายแพร้ว๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   น้ำไหล น้ำไหลไหลมาสองแพรกแพรกหนึ่งแช่แอกแพรกหนึ่งแช่ไถมังคุดแช่ลูกลางสาดแช่ใบแช่แอกแช่ไถแช่นวลแช่ใยน้อง วิทยากร : นายสำเริง พุทธรักษ์บ้านชายวัด ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวสุนิศา วงศ์กลาง๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   แน่น แน่นแน่นแกวกแหวกช่องเบิกทางหญ้าปล้องไปหาน้องเข้าทางไหนไปหาน้องสมองเสียแล้วแก้วคู่เข็ญเพื่อนเขาเดินดอนไยบังอรเดินทางบ้านไสน้ำเย็นสมองเสียแล้วแก้วคู่เข็ญไม่ทุกข์พี่ วิทยากร : นายสำเริง พุทธรักษ์บ้านชายวัด ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวสุนิศา วงศ์ถลาง๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   บ้านเหนือ บ้านเหนือไปแล(ดู)เรือเกยหาดลูกกะลาตักบาตรฟ้าผ่าเสาธงตั้งใจก็ไม่ติดตั้งชีวิตก็ไม่ตรงฟ้าผ่าเสาธงนางหงส์ผู้มีบุญ วิทยากร : นางฝ้าย บุณยรินทร์๕๑/๑ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพรทิพย์ พรายแพร้ว๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   ปลูกมัน ปลูกมันพาน้องไปกันถางไร่ปลูกมันมันไม่ลงหัวที่ดินมันดีแต่ยอดมันมันชั่วมันไม่ลงหัวสาวยอดให้วัวกิน วิทยากร : นางหยกอ้วย สมนามบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวบุญมา ฉายเหลี่ยม๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   ปลูกรัก ปลูกรักไว้ชายคลองรักของพี่ทีเจ้าของรักทองของพี่ช่างกันดารปละ(ฝ่ายข้าง)ท้ายตีน(ทิศเหนือ)ดอกพุดซ้อนปละ(ฝ่ายข้าง)หัวนอน(ทิศใต้)ดอกโพตานสองดอกเท่านั้นชิงกันบานให้พี่รำคาญใจ วิทยากร : นางหยกอ้วย สมนามบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวบุญมา ฉายเหลี่ยม๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   ปลูกรักไว้ ปลูกรักไว้ชายคาน้องนี้เดินมาอย่าเก็บดอกรักของพี่เสียพี่ปลูกไว้ชมต่างเมียอย่าเก็บดอกรักของพี่เสียชาติหน้าเป็นเมียพี่ วิทยากร : นางเหงียบ โสฬส๔๖ หมู่ ๓ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอารมณ์ มะโน๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   ไปคอน ไปเมืองนครสัก(ประ)เดี๋ยวไปซื้อข้าวสารเหนียวทำขนมต้มชักพระลากที่วัดไหนลากที่วัดกะตะลากแล้วพ้นไป วิทยากร : นางนุ้ย อรรถทรัพย์บ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวนภาพร ทิพย์รักษา๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   ไปนคร ไปนครไปแล(ดู)พระนอนพระนั่งพระพิงเสาดั้งหลังคามุง(กระ)เบื้องเข้าไปในห้องไปแล(ดู)พระทองทรงเครื่องหลังคามุง(กระ)เบื้องทรงเครื่องดอกไม้ไหว วิทยากร : นางนุ้ย อรรถทรัพย์บ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวนภาพร ทิพย์รักษา๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   ไปบนควน ไปบน(เนิน)ควนแล(ดู)นางนวลทิ่ม(ตำ)แป้งทิ่ม(ตำ)ทอดขนมลาแห้งแต่งงานเณร(ทิด)ยงแกงส้มแกงขี้พร้า(ฟักเขียว)ด้วยพาโหม(กระพังโหม)แต่งงานเณร(ทิด)ยงพาโหมเพิ่งแตกยอด วิทยากร : นางเหลือบ เพชรหึงส์บ้านชายวัด ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวปราณี เพิ่มทรัพย์๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   ไปเหนือ ไปเหนือ(คลอง)บางไปแล(ดู)ยางต้น(ตรง)แคร่วพี่หมายไว้แล้วว่าจะฟันเป็นเรือ(ไว้)ขี่ได้เหล้าสัก(กระ)บอกไปบอกนางชีว่าจะฟันเป็นเรือขี่ล่องเล่นสักลำหลวง วิทยากร : นายแท่น เชื้อญวน๓๕ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวจงใจ นิลเอี่ยม๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓  ไปไหน ไปไหนคิดถึงทรามวัยอยู่ตรงนี้คิดถึงเป็นปีแล้วละน้องโอ้แม่ทรามทองของพี่พี่ตรอมใจแม่เนื้อทองตรมใจตรอมใจ วิทยากร : นางปลด แก้วแจ่ม๒๔ หมู่ ๑ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวนวลวรรณ อิ๋วบำรุง๑๐ มกราคม ๒๕๒๔   ผูกเงื่อน ผูกเงื่อนใหญ่ปลูกยกไว้ทำไมไม่ใส่เซ็นไปเสกแม่น้ำให้(กระ)เด็นขู่เข็ญมาเป็นเมียน้อยได้ทองสักแท่งตีแหวนสักข้อขู่เข็ญมาเป็นเมียน้อยต้นอ้อยเท่าลำแขน วิทยากร : นางปลด แก้วแจ่ม๒๔ หมู่ ๑ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวนวลวรรณ อิ๋วบำรุง๑๐ มกราคม ๒๕๒๔   ผูกเปล ผูกเปลไว้ใต้ต้นกล้วยเปรี้ยวลูกสาวคนเดียวได้ผัวสองคนเวลายกขันหมากได้ยกสองหนได้ผัวสองคนไอ้เฒ่านั้นสา(ละ)วนเอง วิทยากร : นางเหงียบ โสฬส๔๖ หมู่ ๓ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอารมณ์ มะโน๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   ผูกเปลใต้ต้น ผูกเปลใต้ต้น(ฝรั่ง)ยาหมูลูกสาวชาวใน(กะ)ทู้ใส่ทองตุ้มหูอันยาวเดินมายิ้มฟันขาวใส่ทองตุ้มหูอันยาวลูกสาวชาวใน(กะ)ทู้ วิทยากร : นางเหวียบ โสฬส๔๖ หมู่ ๓ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอารมณ์ มะโน๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   ผูกเปลไว้ใต้ ผูกเปลไว้ใต้ถุนเรือนข้าวหอมดอก(สายหยุด)สาเหล้าทั้งซ้ายขวาหอมดอกพุดรื่นรสลงมาหอมดอก(กระ)ดังงาโศกาอาวรณ์ใจ วิทยากร : นายคล้อย พิศดู๔ หมู่ ๑ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวบุญเรือง ชอบดี๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   ผูกเปลไว้ใต้ถุน ผูกเปลไว้ใต้ถุนรน(เรือน)ท่านพี่น้องชาวบ้านอย่าเจ็บหัวใจเราขับเพลงเล่นไม่เจ็บไม่แค้นไปถึงใครอย่าเจ็บหัวใจพี่น้องร้องทั้งบ้าน วิทยากร : นายธงชัย เกื้อหนุนบ้านชายวัด ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวสุนิสา วงศ์ถลาง๒๔ ธันวาคม ๒๕๒๓   ผูกเปลไว้บน ผูกเปลไว้บนเรือนเห็นดาวกับเดือนลอยตามกันไม่ช้าหรอกน้องสองสามวันเลื่อนลอยตามกันขึ้นเรือนกำนันแดง วิทยากร : นายเทื่อน เชื้อญวน๓๕ หมู่ ๒ บ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวยุพดี นวลประกอบ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓  ฝนตก ฝนตกตกมาปรอยปรอย(นั่ง)ขี่เปลใต้ต้นข่อย ตาคอย(ดู)แลแม่ปากดำของพี่ ปา(-นฉะ)นี้ยังไม่มาตา(คอยดู)แลแม่ปากคำ ยังไม่มาง่าย วิทยากร : นายเขียม สกุลทับ๓๘ หมู่ ๒ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้ว๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓  ฝนตกตก ฝนตกตกลงมาผลอยผลอยนางโนราอยู่ใต้(รอใต้ร่มไม้)ข่อย(รอ)คอยตั้งแต่เช้ามืดก็ไม่เห็น(รอ)คอยจนเย็นก็ไม่เห็นมา(รอ)คอยสุธนโนรา อยู่ใต้พลับพลานาน วิทยากร : นางฝ้าย บุญยรินทร์๕๑/๑ หมู่ ๒ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพรทิพย์ พรายแพร้ว๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓  ฝนตกตกลง ฝนตกตกลงช่าช่าเที่ยวหาแมงดานาแมงดาไม่ไข่แค้นใจแมงดา วิทยากร : นางฝ้าย บุญยรินทร์๕๑/๑ หมู่ ๒ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพรทิพย์ พรายแพร้ว๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓  ต้นพร้าวทางเลื้อย ต้น(มะ)พร้าวทางเลื้อยพี่มารู้สึกเนือย(หิวและเหนื่อย)ใครจะลาดปูผ้าที่นอนเก้าเมียสิบเมียไม่เหมือนเมียพี่แต่เก่าก่อนใครจะลาดปูผ้าที่นอนเมียก่อนก็ยังอยู่ วิทยากร : นางโปรย เจริญทรัพย์๔๘ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวกนกวรรณ หยงสตาร์๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   ดอกพลา ดอกพลาไม่รักบัง(พี่)ไม่มาข้ามห้วยเหวป่ามาหลายแห่งบุกน้ำมาเทียมนมลุยโคลนตมมาเทียมหน้าแข้งข้ามห้วยเหวป่ามาหลายแห่งดำแดงไม่แหลง(พูด)ด้วย วิทยากร : นายโกบ เหมราบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอุรา บุญเกตุ๑๕ มกราคม ๒๕๒๔  ดอกพลองพี่ ดอกพลอง พี่ได้เมียสองไม่ให้น้องขัดใจกันเมียหลวงสร้างสวนอ้อยเมียน้อยให้ปลูกมันไม่ให้น้องขัดใจกันว่าเอามันจิ้มน้ำตาลอ้อย วิทยากร : นายอาจ อิสลามบ้านโคกมะขาม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นายพงศ์พันธ์ กิตติเวชวรกุล๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓  ดอกมะปริง ดอกมะปริงรักน้องจริงจริงทอด(สะ)พานเข้ามาทอดด้วยไม้หวายน้องข้ามไปไม่ได้พ่อหัวผ้าทอด(สะ)พานเข้ามาพ่อหัวผ้าของน้องคนเดียว วิทยากร : นางเขต จันทุรัตน์๖๗ หมู่ ๔ บ้านนาใน ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นายกฤษดา วิวัฒนานนท์๑๔ มกราคม ๒๕๒๔  ดอกไฟ ดอก(มะ)ไฟ ตัวบัง(พี่)เป็นแขกน้องเป็นไทยรักกันไส(ทำไม)คน(ละ)ภาษารักกันสุดซึ้งพ่อแม่คอยดึงไม่ให้เจ้ามาสงสารบัง(พี่)เถิดเจ้ากานดาเห็นใจเถิดหนามาจากแดนไกล วิทยากร : นายเชษฐ์ คุรุบ้านโคกมะขาม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวบุญมา วิเชียรรัตน์๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓  ดอกรัก ดอกรัก บัง(พี่)มาวันนี้ได้รู้จักกับเจ้าสุดรักบัง(พี่)สุดห่วงบัง(พี่)มาวารซืน(มะรืน) แม่ของงามชื่น(บอก)ว่าไปเก็บข้าวอย่าหลอกบัง(พี่)เลยแม่น้องสาวโปรดเห็นใจบัง(พี่)บ่าวคนบ้านไกล วิทยากร : นายโกบ เหมราบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอุรา บุญเกตุ๑๕ มกราคม ๒๕๒๔  ดอกรักน้อง ดอกรัก น้องปลูกเอาไว้แค่หัวนา(ที่คันนา)เดินไปเดินมาบังอย่าเด็ดสองหนสามหนอย่าเก็บให้(หมด)เหม็ดบังอย่าเด็ดรักก็เพียงนั้น วิทยากร : นายโกบ เหมราบ้านกะหลิน ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอุรา บุญเกตุ๑๕ มกราคม ๒๕๒๔  ดอกรังตัง ดอก(ตะ)รังตัง ไม่ได้ทางหน้าเอาทางหลังไม่ได้ตอนนั่งเอาตอนยืนบังรักน้องรักเหมือนจะกลืนน้องกลับจะเอาแหวนหมั้นคืนบังต้องทนฝืนน้ำตานอง วิทยากร : นายอาจ อิสลามบ้านโคกมะขาม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวภานี ชนะกุล๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓  ดอกลำพู ดอกลำพู บัง(พี่)อย่ามาทำเจ้าชู้ถ้าเมียบัง(พี่)รู้จะหูยานชวนไปแล(ดู)หนังเมียอยู่ข้างหลังจะอยู่กับใครถ้าเมียบัง(พี่)รู้ว่านอกใจบัง(พี่)จะลง(บัน)ไดไปไหนได้ วิทยากร : นางกะลัก หมาดหลายบ้านโคกมะขาม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวปรียา จันทรัฐ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓   ดอกส้มโอ ดอกส้มโอ รูปร่างน้องสาวก็ไม่(เลว)โซเหตุใดแมงโภ่(แมลงภู่)(เจาะ)ไชในผ้าถุงเอามือไปตบแมลงโภ่กลับเป็นยุงแมลงโภ่เข้า(เจาะ)ไชในผ้าถุง(เจาะ)ไชจนน้อง(มี)พุง(ครรภ์)ใหญ่ วิทยากร : นายโกบ เหมราบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอุรา บุญเกตุ๑๕ มกราคม ๒๕๒๔  ดอกหนาด ดอกหนาด บัง(พี่)(กระ)ตุกสร้อยคอน้องขาดอย่าร้องเลยบัง(พี่)จะซื้อให้ไม่ซื้อแค่(ที่)นี่ไปซื้อทอง(ปัต)ตานีให้ว่าโฉมฉายคงได้(สวม)ใส่ วิทยากร : นายเจน มิ่งธรรม๖๙ หมู่ ๔ บ้านนาใน ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นายกฤษดา วิวัฒนานนท์๑๔ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นกระถินตัว ต้นกระถิน ตัวน้องลืมฟ้าตัวน้องลืมดินว่าลืมทั้งข้าวที่จะกินแลลืมสิ้นทั้งน้ำอาบทั้งใต้ฟ้าน้องลืมหมดไม่นึกไม่จดท่องกราบลืมทั้งข้าวกินทั้งน้ำอาบแต่เพราะบาปน้องสาวเจ้าลืมหมด วิทยากร : นายโกบ เหมราบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอุรา บุญเกตุ๑๕ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นกล้วยรูป ต้นกล้วย รูปร่างของน้องทั้งสวยเสียทีเกล้ามวยไม่ดัดผมโอ้น้องทองดำรีเมื่อก่อนนี้เขาไม่นิยมแต่น้องไม่ดัดผมใครเลยจะชมน้องได้ วิทยากร : นายโกบ เหมราบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอุรา บุญเกตุ๑๕ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นกล้วยตีบ ต้นกล้วยตีบ อะไรของน้องสองกลีบที่เอาไปหนีบใต้(ระ)หว่างขาตัวพี่เป็นชายหมายปรองดองหวังให้น้องได้สุขอุราวิทยากร : นายผัน ทองดีบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวนภาพร ทิพย์รักษา๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓  กล้วยเถื่อน กล้วยเถื่อน(กล้วยป่า)ดอกไม้มาบานในดวงเดือนย่อม(สะ)เทือนแผ่นดินไหวคนดีได้กับบัง(พี่)บ้าง วิทยากร : นางหยาม หนูเชตบ้านโคกมะขาม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอรพินทร์ แซ่ตัน๑๔ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นขนุนหนัง ต้นขนุนหนัง  บัง(พี่)ใคร่กลายเป็นมูสังลักกินยุม(ยวง)ขนุนหนังเสียให้ได้ทั้งตีนถีบแลปากกัดยางขนุนมันรัดน้องเอาไว้ลักกินยุม(ยวง)ขนุนหนังเสียให้ได้ให้ตายเถอะน้องสาวเพราะยุม(ยวง)ขนุนหนัง วิทยากร : นายโกบ เหมราบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นายประสิทธิ์ สมสู่๑๕ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นขี้เหล็ก ต้นขี้เหล็ก  ทำไมน้องจึงมีผัวตั้งแต่เด็กเด็กขี่เรือลำเล็กไปรุนกุ้งให้น้องนั่งในประทุนบัง(พี่)ลงไปรุนให้น้ำพุ่งขี่เรือลำเล็กไปรุนกุ้งสองแคมน้องสาวน้ำพุ่งฉ่า วิทยากร : นายโกบ เหมราบ้านกะหลิม ป่าตอง ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอุรา บุญเกตุ๑๕ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นขี้เหล็ก ต้นขี้เหล็ก  พี่รักน้องมาตั้งแต่น้องเป็นเด็กแขนเท่าต้นขี้เหล็กแหละน้องเออเมื่อน้องเต็มสาวพี่เกรงบ่าว(ชายหนุ่ม)จากอื่นจะมาขอพี่ขอให้น้องได้รั้งรอแม่นวลลออโปรดเห็นใจพี่ วิทยากร : นายเทียน หนูสังข์บ้านโคกขาม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นายพงศ์พันธุ์ กิตติเวชวรกุล๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓  ต้นชุมเห็ด ต้นชุมเห็ด  บ้านเมืองทั้งร้อยเอ็ดก็สู้เมืองภูเก็ตไปไม่ได้อด(อะ)ไรอยาก(อะ)ไรเอาเบี้ยติดตัวไปได้ง่ายง่ายสู้เมืองภูเก็ตไปไม่ได้หาง่ายละโอไปทุกสิ่ง วิทยากร : นางไหม ชลเขตบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นายประสิทธิ์ สมสู่๑๕ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นแซะ ต้นแซะ  พี่เป็นไทยมาตั้งแต่แรกพี่มาเป็นแขกพี่ได้(อะ)ไรเอามีดจะไปตัดไม่ใช่มันรัดมากับหน่อไม้ไผ่มาเป็นแขกตามน้องพี่ได้(อะ)ไรเป็นไทยดีกว่าพี่เออได้กินหมู วิทยากร : นางลอมละ หมาดหลายบ้านโคกขามฝั่งนา ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอรพินทร์ แซ่ตัน๑๔ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นดีปลีแห้ง ต้นดีปลีแห้ง  ตัวพี่รักน้องแต่ทำแกล้งจงรีบจัดแจงแต่งตัวให้ดีพอถึงเดือนสี่หน้าแล้งพอดีพี่จะมาขอจะได้พำนักนวลลออพอถึงปีเถาะก็ครบห้าคน วิทยากร : นายชุมพล หลักเพชรบ้านนาใน ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอุรา บุญเกต๑๔ มกราคม ๒๕๒๔   ต้นดีปลีเมื่อ ต้นดีปลี  เมื่อเราชันชี(สัญญา)ลืมแล้วหรือไม่เมื่อนั่งบนขอนมุ่ยถอนหญ้าในไร่ลืมแล้วหรือไม่เมื่อเราชันชี(สัญญา)กัน วิทยากร : นายเลื่อน เชื้อญวนบ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวสุนิสา ชุมวงศ์๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓  ต้นเดือยปล้อง ต้นเดือยปล้อง  น้องก็รัก บังก็เกี่ยวข้องไม่ต้องเศร้าหมองกันทำ(อะ)ไรโอ้แม่ร้อยชั่ง พี่คอยไป(ระ)วังเจ้าสายใจไม่ต้องเศร้าหมองกันไปทำไมไปมาน้องเออหาน้ำกิน วิทยากร : นายอารมณ์ สงวนวงศ์บ้านโคกขาม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอำภร แซ่ขู้๒๔ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นตะไคร้ ต้น(ตะ)ไคร้  เข้าป่า(ละเมาะ)ไสหักไม้(กระ)ดูกไก่มารองนอนแทนทั้ง(เสื่อ)สาดปูแทนหมอนน้องเอยรองนอนกันสองคน วิทยากร : นางโปรย เจริญทรัพย์๔๘ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวกนกวรรณ หยงสตาร์๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓  ต้นตะไคร้เป็น ต้นตะไคร้ เป็นแขกละไม่จุใจน้องสาวมาเป็นคนไทยกันสักทีโอ้เจ้าดำรีพี่ไม่ให้น้องนี้ทำ(อะ)ไรนะน้องเอยมาเป็นคนไทยพี่จะไม่ให้ทำ(อะ)ไรกัน วิทยากร : นางไหม ชลเขตบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอุรา บุญเกต๑๕ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นตะไคร้จะ ต้น(ตะ)ไคร้  จะรักบังหนอไปนานไกลน้องตั้งใจนั่งชมแต่ดอกผ้ายิ่งชมแล้วยิ่งแค้นแต่บังให้(กระ)บองแทนไว้ต่างหน้าว่าตั้งใจนั่งชมแต่ดอกผ้านึกถึงผ้า(ขนหนู)ตอล้าที่บังให้ วิทยากร : นางรอมละ หมาดหลายบ้านโคกขามฝั่งนา ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอรพินทร์ แซ่ตัน๑๔ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นตัง ต้นตัง  พี่ไปทำงานอยู่เมืองตรังแต่น้องอยู่ข้างหลังอย่ารักใครขุดดินใส่ปุ้งกี๋น้ำตาของพี่นั้นหลั่งไหลน้องอยู่ข้างหลังอย่ารักใครตั้งใจเถิดน้องรับเงินเดือน วิทยากร : นายจวน เทือนสินบ้านนาใน ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาววาสนา ฤทธิหมุน๑๓ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นตาล ต้น(ตาล)โตนด  จะสูงสักร้อยโยชน์ว่าต้น(ตาล)โตนดไม่พรากจากต้นไทรเป็นเรือไม่พรากจากพายมาดเป็น(กระ)ดาษไม่พรากจากดินสอเป็นถังตักน้ำไม่พรากจากบ่อว่าพบหนอน้องสาวไม่พรากจากบัง วิทยากร : นางไหม ชลเขตบ้านกะหลิม ป่าตอง สมสู่ผู้บันทึก : นายประสิทธิ์ สมสู่๑๕ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นเตียว ว่าบัง(พี่)ทำงานตัวเป็นเกรียวเหมือนนกบินมาตัวเดียวให้น้องเห็นนึกขึ้นมาบินหาคู่ครองไม่ได้ใส่กรงทองน้องคู่แค้นบินมาตัวเดียวไม่ได้แหวนเห็นว่าเสียดายน้องเนื้อเย็น วิทยากร : นางหยาม หนูเชตบ้านโคกขามฝั่งนา ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอรพินทร์ แซ่ตัน๑๔ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นแตงอาบ ต้นแตง  อาบน้ำหาแป้งสองแก้มสาวแดงเหมือนลูกสลอดลูกสาวบังคนเดียวสวมเสื้อสีเขียวแล้วอยู่น่ากอดสองแก้มสาวแดงเหมือนลูกสลอดน่ากอดจริงเอยลูกสาวบังคนเดียว วิทยากร : นายชม สวัสดิรักษ์ต.ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวประเจียด รองเดช๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓  ต้นแตงสมัคร ต้นแตง  สมัครแล้วบัง(พี่)รักน้องแตงเหมือนลูกแดง(เด็กเล็ก)อยู่ในเปลรักน้องของบัง(พี่)ยังมีเสน่ห์รักน้องแดงแดงอยู่ในเปลรักน้องคนดีไม่เหลือ(อะ)ไรน้องแดงอยู่ในใจบัง(พี่)วิทยากร : นางไหม ชลเขตบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอุรา บุญเกตุ๒๔ มกราคม ๒๕๒๔   ต้นถั่ว ต้นถั่ว  แม่พ่อมึงยังอยู่บัง(พี่)ก็ไม่กลัวขึ้นทางช่องครัวเข้าในห้องพ่อแม่มึงยังอยู่หรือไม่จะทำ(อะ)ไรบ้างได้เล่าแม่อีน้องขึ้นทางช่องครัวเข้าในห้องเข้าหาแม่อีน้องคู่รักบัง(พี่) วิทยากร : นายสมใจ พันหารีย์ต.ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวประกายลักษณ์ รัตนภา๑๔ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นถั่วถ้า ต้นถั่ว  ถ้าได้พี่ไปเป็นคู่น้องไม่ต้องกลัวไปเก็บหอยตาวัวขายแค่(ที่ตลาดสด)บันซ้านอนิจจาน้องพี่ไม่สักกี่ปีก็จะได้สร้างบ้านเก็บหอยตาวัวขายแค่บันซ้านได้สร้างบ้านอยู่กันสองคน วิทยากร : นายเหล็ก หนูเชต๓๕/๒ หมู่ ๑ บ้านโคกขาม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอารมณ์ มะโน๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓  ต้นถั่วน้อง ต้นถั่ว  น้องเดิน(ริม)ชายรั้วแต่อย่าด่าว่าตัดหัวตัวบัง(พี่)ร้อนรักกันเป็นปีทำไมจึงอย่างนี้ได้ละน้องอย่าด่าว่าตัดหัว บัง(พี่)(ประ)กบลงนอนกลิ้ง วิทยากร : นางพิณ ปลอดบุตร๔๕ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้ว๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓  ต้นทัง ต้นทัง  พี่ไปทำงานให้กับพรั่ง(ฝรั่ง)น้องอยู่ข้างหลังอย่าได้รักใครปีหน้าเดือนหกพี่มายกขันหมากใหญ่น้องอยู่ข้างหลังอย่าได้รักใครตั้งใจรับเงินเดือน วิทยากร : นางจาง เรือนเพชรบ้านชายวัด ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวประเจียด รองเดช๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓  ต้นทุ ต้นทุ  หน้าอกน้องสาวแล(ดู)น่า(จับ)ถูกเอา(อะ)ไรมาผูกที่หน้าอกเอามัดเป่าก็ยังไม่ทุเลาทีละน้องเอา(อะ)ไรมาผูกที่หน้าอกสองลูกโตเท่าพรก(กะลา มะ-)พร้าว วิทยากร : นายเลื่อน เชื้อญวน๓๕ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวสุนิสา ชุมวงศ์๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓  ต้นแบก ต้นตะแบก  ต้วน้องเป็นแขกพี่เป็นไทยเป็นแขกตามน้องได้กิน(อะ)ไรพี่ให้เขาตัดหน่อไม้ไผ่เป็นแขกตามน้องได้กิน(อะ)ไรเป็นไทยตามพี่ได้กินหมู วิทยากร : นายวัย หวานดี๓๑/๑ หมู่ ๒ บ้านมอญ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวกนกวรรณ หยงสตาร์๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓  ต้นปด ต้นปด  เราเก็บข้าวเก็บน้ำเสียให้หมดเราไปซื้อรถแค่(ที่)(เมือง)ทุ่งคาโอ้น้องทองดำรีพาน้องนี้ไปเที่ยวงานไปเที่ยวแค่(ที่)(เมือง)ทุ่งคาว่าสนุกหนักหนาบัง(พี่)พาเที่ยว วิทยากร : นางไหม ชลเขตบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอุรา บุญเกตุ๑๕ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นพลอง ต้นพลอง  บัง(พี่)ได้น้องสาวเป็นเมียสองไม่ให้นวลน้องขัดใจกันรักเมียหลวงสักห้าร้อยรักเมียน้อยสักห้าพันไม่ให้นวลน้องขัดใจกันสิบวันละน้องบัง(พี่)ทั้งสองคน วิทยากร : นางไหม ชลเขตบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นายประสิทธิ์ สมสู่๑๕ มกราคม ๒๕๒๔   ต้นมะกรูด ต้น(มะ)กรูด  มารำกับบัง(พี่)ไส(ทำไม)จึงหน้าบูดบัง(พี่)เพียงแต่พูดไม่เคยเล่นหูเล่นตาเห็นใจบัง(พี่)หรือไม่แม่ยาหยีอยู่ไกลถึง(กระ)บี่บัง(พี่)ก็(อุต)ส่าห์มาชังกันทำไมรักกันดีกว่าย่างขึ้นเดือนห้าบัง(พี่)จะมาขอ วิทยากร : นางไหม ชลเขตบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวอุรา บุญเกตุ๑๕ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นมะเขือข่อย ต้นมะเขือข่อย  แล(ดู)น้ำค้างหนาวละห้อยจะหยุดย้อยเสียบ้างน้ำค้างเอ๋ยแล(ดู)ใครเขาไม่รู้น้องนอนคุดคู้แล(ดู)กันเถอะเหวยให้หยุดเสียบ้างน้ำค้างเอ๋ยแล้วใครเล่าหนอจะนึกถึงมึง วิทยากร : นายอาจ อิสลามบ้านโคกมะขาม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นายพงศ์พันธ์ กิตติเวชวรกุล๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓  มะม่วงหิมพานต์ ต้นกาหยี(มะม่วงหิมพานต์)  บ้านของบัง(พี่)อยู่แค่(ที่)เมือง(กระ-)บี่บ้านของคนดีอยู่แค่(ที่)ไหนน้องไปบ้านบัง(พี่)สักทีจะพาคนดีไปแล(ดู)ดาบที่เมือง(กระ)บี่มีเป้าหาบน้องจะได้ทราบความเป็นมา วิทยากร : นายฉลอง คุ้มบ้านบ้านโคกมะขาม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวภานี ชนะกุล๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓  ต้นมะหวด (ต้นมะหวดคือ)ต้นชำน้องสาวคนนี้ช่างมีกรรมแต่งตัวยั่วชายวันละหลายหนวันไหนใจดีที่ทนได้วันไหนใจร้ายจะอายคนแต่งตัวยั่วชายวันละหลายหนคนไหนใครหรือจะทนได้ วิทยากร : นายซิ้ม ตามชูบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวนภาพร ทิพย์รักษา๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๓  ต้นมุด ต้นมุด  (ทะ)เลมันทั้งกว้างใครไปขุด(ภู)เขาสูงสุดใครไป(ตะล่อม)พูนนก(กระ)ยางตัวขาวใครไปทา(ประ)แป้งนก(ดุ)เหว่าตัวแดงใครไปทา(ประ)แป้งนก(ดุ)เหว่าตัวแดงใครไปทาปูน(ภู)เขาสูงสุดใครไป(เพิ่ม)พูนว่านมน้อง(เพิ่มเนิน)นูนใครไปพูน(เพิ่ม)ให้ วิทยากร : นายไกรลาศ ส่องแสงบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวประกายลักษณ์ รัตนภา๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓  ต้นไม้ไผ่ ต้นไม้ไผ่  บัง(พี่)ไม่รู้จะไปรักใครบังจึงรักน้องหน้า(ยอง)ใยอยู่เพียงคนเดียวโอน้องแม่ทองดำหริบังจะไม่ให้น้องอาจิอยู่คนเดียวรักแต่น้องหน้า(ยอง)ใยเพียงคนเดียวเปลี่ยวเปลี่ยวน้องเอ๋ยอยู่ตรงไหน วิทยากร : นางไหม ชลเขตบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นายประสิทธิ์ สมสู่๑๕ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นระกำ ต้น(ระ)กำ  บาปที่เกิดจากกุ้งจากปลาน้องไม่ทำว่าขอพบตามบุญกรรมภายภาคหน้าชาตินี้เราหลงมาเกิดเราค่อยพบกันเถิดต้องเลิศกว่าขอพบตามกรรมภายภาคหน้าชาตินี้ละโอ้หนอค่อยพบกัน วิทยากร : นางไหม ชลเขตบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นายประสิทธิ์ สมสู่๑๕ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นยำแย้ ต้นยำแย้  น้องเอ๋ยอยู่ทำไมให้เฒ่าให้แก่ก็เอาผัวเสียเถิดแม่หน้ามนนิจจาเอ๋ยจำต้องอำลาก็เพราะฐานะและความยากจนก็เอาผัวเสียเถิดแม่หน้ามนดีกว่าต้องทนอยู่คนเดียว วิทยากร : นางกะหลัก หมัดเลาะบ้านโคกขาม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นายพงศ์พันธ์ กิตติเวชวรกุล๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๓  ต้นส้มควาย ต้นส้มควาย  ยังรักน้องสาวมากเหมือนจะขาดใจตายแม้จะเสียเงินสักหนึ่ง(สะ)พายก็ช่างหัวมันไม่ได้ปีนี้เอาปีหน้าช้าช้าต้องได้เจ้าสักวันเอาน้องบุญหนักทองเอกวรรณว่าสองคนน้องสาวได้พันกัน วิทยากร : นางไหม ชลเขตบ้านกะหลิน ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นายประสิทธิ์ สมสู่๑๕ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นสะแตง ต้นสะแตง  โอ้นก(กางเขน)บินหลาเจ้าปากแดงบินเกาะหลังคาร้าน(กาแฟ)กู้ปี้ทั้งเช้าทั้งเย็นเกาะได้เกาะดีแต่เสียใจจริงนะเออมีเจ้าของ วิทยากร : นายเสถียร เชื้อญวนบ้านมอญ หมู่ ๒ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้ว๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓  ต้นหมาก ต้นหมาก  ไม่รู้หรือน้องว่าบัง(กระหาย)อยากจึงได้บากหน้ามาหาน้องนี่ไงไม่รู้หรือน้องเอาเถอะไม่ต้องกลัวน้องไปขุดหลุมถั่วตามมาตั้งแต่เมื่อไรบากหน้าเข้ามาหาน้อง(ทำไม)ไสไม่(สะ)ดุดใจกันบ้างเลยหรือต่อไปภายหลัง วิทยากร : นางไหม ชลเขตบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นายประสิทธิ์ สมสู่๑๕ มกราคม ๒๕๒๔  ต้นหวาย ต้นหวาย  พูดถึงน่าตัดชิ้นเนื้อควายว่าโล(กิโลกรัม)ละสิบเขาขายอยู่ทุกวันเมื่อน้องเล็กเล็กน้ำหนักก็เพียงแปดขีดก็มีราคาถึงสองสามพันแม้กระนั้นก็แพงจนบัง(พี่)มีเงินไม่พอก็แล้วกันแต่หากแพงถึงแปดพัน ก็ขอให้นอนรอแมลงวันตอม วิทยากร : นายไกรลาส เจริญทรัพย์บ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ตผู้บันทึก : นางสาวประกายลักษณ์ รัตนภา๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๓   
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

สมุดภาพเหมืองแร่

Polls

ชื่อใด (หรือคำใด) สื่อได้ชัดคม รู้เป้าหมายได้มากกว่า
 

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้834
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2005
mod_vvisit_counterทั้งหมด7591428