Skip to content

Phuketdata

default color
Home arrow Search
ชาวเลคำ : ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Sunday, 14 November 2021

.

กรือแชะ -กรับ

กอโด  -เหล็กเขี่ยหอยตามซอกหิน (มอแกน)

กูยอยจ -หอยลิ้น รุ่งอรุณ ตะกิมจิ เพศหญิง เกิด พ.ศ.๒๕๒๒ อยู่ที่ ๓๒๘ หมู่ ๒ เกาะปู ต.ศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โทร.0987917770

กูยอย ฮาตู -หอยลิ้นผี รุ่งอรุณ ตะกิมจิ เพศหญิง เกิด พ.ศ.๒๕๒๒ อยู่ที่ ๓๒๘ หมู่ ๒ เกาะปู ต.ศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โทร.0987917770

เกอตาวะ -ฆ้อง

โก๊ะ -ไม้โค้งในลอบดักปลา ทัศธนา ช้างน้ำ เพศชาย เกิด พ.ศ. 2522  ภูมิลำเนาจังหวัดกระบี่ อยู่ที่ 299 ม.3 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

ไกววาด -ไม้หวายสำหรับแหย่ลงในรูจับเพรียงทราย (มอแกน)

ฆาตุ -จักจัน

ฆีแส๊ะยูลา -สีไวโอลิน

งูเตะ -เก็บ รุ่งอรุณ ตะกิมจิ เพศหญิง เกิด พ.ศ.๒๕๒๒ อยู่ที่ ๓๒๘ หมู่ ๒ เกาะปู ต.ศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โทร.0987917770

จานุย - หอยท้ายเวียน รุ่งอรุณ ตะกิมจิ เพศหญิง เกิด พ.ศ.๒๕๒๒ อยู่ที่ ๓๒๘ หมู่ ๒ เกาะปู ต.ศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โทร.0987917770

จือแม่น  -กระจก เดียว ทะเลลึก เพศชาย เกิด พ.ศ.2520 ภูมิลำเนาบ้านในไร่  อยู่ที่ 85 ม.1 บ้านในไร่ ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

จือแม่น มาตา ญือลับ อาเย่ -แว่นตาดำน้ำ เดียว ทะเลลึก เพศชาย เกิด พ.ศ.2520 ภูมิลำเนาบ้านในไร่  อยู่ที่ 85 ม.1 บ้านในไร่ ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

จือแม่น มาตา -แว่นตา เดียว ทะเลลึก เพศชาย เกิด พ.ศ.2520 ภูมิลำเนาบ้านในไร่  อยู่ที่ 85 ม.1 บ้านในไร่ ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

ชิง  -ฉิ่ง

ซีโป๊ย -หอย รุุ่งรัตน์ ทองสกุล เพศหญิง เกิด พ.ศ.๒๕๑๕  ภูมิลำเนาจังหวัดพังงาน ปฏิบัติงานในสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ซูม -เหล็ก ๓ ง่ามต่อด้ามด้วยไม้ไผ่ใช้แทงปลาขณะอยู่บนเรือ (มอแกน)

ซูโห้ดซีนา -ชื่อหาดแหลมตง เดียว ทะเลลึก เพศชาย เกิด พ.ศ.2520 ภูมิลำเนาบ้านในไร่  อยู่ที่ 85 ม.1 บ้านในไร่ ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

ซูโห้ดซีนา -ต้นนนทรี เดียว ทะเลลึก เพศชาย เกิด พ.ศ.2520 ภูมิลำเนาบ้านในไร่  อยู่ที่ 85 ม.1 บ้านในไร่ ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

ญือลับ -ดำดิ่งลงไปในน้ำ เดียว ทะเลลึก เพศชาย เกิด พ.ศ.2520 ภูมิลำเนาบ้านในไร่  อยู่ที่ 85 ม.1 บ้านในไร่ ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

ญือลับ อาเย่ -ดำน้ำ เดียว ทะเลลึก เพศชาย เกิด พ.ศ.2520 ภูมิลำเนาบ้านในไร่  อยู่ที่ 85 ม.1 บ้านในไร่ ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

ดาโต๊ะกรามัยจ -บุคคลในจิตวิญญาณของชาวเลบ้านหัวแหลม เรียกโต๊ะกาหมาด ก็มี

ตูลาบาหลา -พิธีลอยเรือของเกาะจำ

โต๊ะกาหมาด -บุคคลในจิตวิญญาณของชาวเลบ้านหัวแหลม, เรียกดาโต๊ะกรามัยจ ก็ใช้

นารี -รำ

บรานา -รำมะนา

บากัด ดูคำ บาฆัด

บาฆัด -แหล่งทำมาหากิน "พรสุดา ประโมงกิจ  เพศหญิง  เกิด พ.ศ.๒๕๓๑  ภูมิลำเนาบ้านแหลมตง เกาะพีพี จังหวัดกระบี่  อยู่ที่ ๗๗ หมู่ ๘ บ้านแหลมตง ตำบลอ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

บีตัก -ดาว

บุหรง -นก

บูบู้ -ลอบดักปลา "พรสุดา ประโมงกิจ  เพศหญิง  เกิด พ.ศ.๒๕๓๑  ภูมิลำเนาบ้านแหลมตง เกาะพีพี จังหวัดกระบี่  อยู่ที่ ๗๗ หมู่ ๘ บ้านแหลมตง ตำบลอ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

บูลัด -ดวงจันทร์ รุ่งอรุณ ตะกิมจิ เพศหญิง เกิด พ.ศ.๒๕๒๒ อยู่ที่ ๓๒๘ หมู่ ๒ เกาะปู ต.ศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โทร.0987917770

เบอญาญี -ร้องเพลง

ปราฮู -เรือ

ปาลู -ตีกลอง

ปูเต้ -ขาว

เปอฮา -ขาไซ "พรสุดา ประโมงกิจ  เพศหญิง  เกิด พ.ศ.๒๕๓๑  ภูมิลำเนาบ้านแหลมตง เกาะพีพี จังหวัดกระบี่  อยู่ที่ ๗๗ หมู่ ๘ บ้านแหลมตง ตำบลอ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

แป๊ะตอก -เหล็กสำหรับเจาะหอยตามโขดหิน  (มอแกน)

มาตา  -ตา เดียว ทะเลลึก เพศชาย เกิด พ.ศ.2520 ภูมิลำเนาบ้านในไร่  อยู่ที่ 85 ม.1 บ้านในไร่ ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

มาตา เลอมู -หอยตาวัว รุ่งอรุณ ตะกิมจิ เพศหญิง เกิด พ.ศ.๒๕๒๒ อยู่ที่ ๓๒๘ หมู่ ๒ เกาะปู ต.ศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โทร.0987917770

มียา -หอยเข็ม รุ่งอรุณ ตะกิมจิ เพศหญิง เกิด พ.ศ.๒๕๒๒ อยู่ที่ ๓๒๘ หมู่ ๒ เกาะปู ต.ศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โทร.0987917770

มียา -หา รุ่งอรุณ ตะกิมจิ เพศหญิง เกิด พ.ศ.๒๕๒๒ อยู่ที่ ๓๒๘ หมู่ ๒ เกาะปู ต.ศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โทร.0987917770

ย่านส้ม -เถาวัลย์ใช้ทำโก๊ะ ภานุวัฒน์ เกม  ช้างน้ำ เพศชาย เกิด พ.ศ. 2542 อยู่ที่ 144/2 ม.3 คลองดาว ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เกาะลันตา กระบี่ โทร.0626855548 โทร.0611961266

ยียะ -ไม้ค้ำ กาญจนา  จันทร์จำรัส เพศหญิง เกิด 2516 ภูมิลำเนาบ้านหัวแหลมเกาะลันตากระบี่ อยู่ที่  128 ม.1 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

ยีรัยจ -ป่าช้า, เหรว, สุสาน กาญจนา  จันทร์จำรัส เพศหญิง เกิด 2516 ภูมิลำเนาบ้านหัวแหลมเกาะลันตากระบี่ อยู่ที่  128 ม.1 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

ยูลา - ไวโอลิน

รือกัย -หอยเข็ม รุ่งอรุณ ตะกิมจิ เพศหญิง เกิด พ.ศ.๒๕๒๒ อยู่ที่ ๓๒๘ หมู่ ๒ เกาะปู ต.ศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โทร.0987917770

เรหม้าด -ไม้ราวข้าง ทัศธนา ช้างน้ำ เพศชาย เกิด พ.ศ. 2522  ภูมิลำเนาจังหวัดกระบี่ อยู่ที่ 299 ม.3 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

แล้ม  -เหล็กแหลมต่อด้ามด้วยไม้ไผ่ใช้แทงปลาขณะดำน้ำ (มอแกน)

หนุย -หมึก รุุ่งรัตน์ ทองสกุล เพศหญิง เกิด พ.ศ.๒๕๑๕  ภูมิลำเนาจังหวัดพังงาน ปฏิบัติงานในสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

อาเย่ -น้ำ เดียว ทะเลลึก เพศชาย เกิด พ.ศ.2520 ภูมิลำเนาบ้านในไร่  อยู่ที่ 85 ม.1 บ้านในไร่ ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

อารีปราจั๊ก -พิธีลอยเรือ

อีกัด -ปลา รุ่งอรุณ ตะกิมจิ เพศหญิง เกิด พ.ศ.๒๕๒๒ อยู่ที่ ๓๒๘ หมู่ ๒ เกาะปู ต.ศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โทร.0987917770

อูรักลาโว้ยจ ดูคำอูรักลาโว้ย

อูรัยจ มานางา -ประตูช่องทางปลาเข้าลอบ กาญจนา  จันทร์จำรัส เพศหญิง เกิด 2516 ภูมิลำเนาบ้านหัวแหลมเกาะลันตากระบี่ อยู่ที่  128 ม.1 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

..

...

วัฒนธรรม2วัฒน์  ภาษาสื่อสาร  ชาวเล
คำค้น

ภาษาชาวเล
ภาษาอูรักลาโว้ย
คำชาวเล 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Sunday, 14 November 2021 )
 
ถัดไป >

สมุดภาพเหมืองแร่

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2678
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3432
mod_vvisit_counterทั้งหมด9151373