Skip to content

Phuketdata

default color
Home
รูปภาพPICTUREPHOTO PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Sunday, 11 July 2010
เมื่อพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต( พมร. )ได้อาศัย www.phuketdata.net เป็นช่องทางเผยแพร่ข่าวสาระ  พมร.ได้อาศัย www.upic.me เผยแพร่รูปภาพกิจกรรมในภูเก็จภูเก็ตที่ ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมหรือพบเห็นมาเผยแพร่ ในเส้นทาง http://upic.me/listmy.php  (บันทึกภาพของตนเก็บไว้ในคลัง โปรดบันทึก Address ไว้ใช้งาน) ผู้สนใจประสงค์ตรวจค้นหาภาพที่ต้องการ พบปะเจอะเจอภาพที่พึงประสงค์ ก็นำไปใช้งานในงานมงคลได้โดยไม่ต้องแจ้งเจ้าของ  แต่เจ้าของผู้ครองภาพ ไม่สามารถป้องกันภัยจากที่ผู้การร้ายนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย

พวกเราประสงค์ให้ท่านสะดวกในการค้นหารูปภาพในถลางภูเก็จภูเก็ตเพื่อใช้ประโยชน์ในทางมงคล  การใช้ภาพเพื่อการอื่นที่ผิดกฎหมาย เจ้าของภาพไม่ขอรับผิดชอบต่อความผิดนั้น ๆ เป็นอันขาด เช่น

ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ เล่าประวัติกำเนิดภาพจิตรกรรมศึกถลาง http://upic.me/show/16099949

ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ เล่าประวัติวีรสตรีถลางที่โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์  http://upic.me/show/16098904 

ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ชุดประยุกต์บาบ๋าภูเก็จ บรรยายนำชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต เมื่อ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ http://upic.me/show/14793398 

 

 

หมายเหตุคลังภาพ พมร.

http://upic.me/show/16232252 ขึ้นเปลมุสลิม
http://upic.me/show/14847768 จดหมายแม่ปราง ลูกสาวท่านผู้หญิงจัน
http://upic.me/show/16472815 ตึก
http://upic.me/show/16472824 ตึก
http://upic.me/show/16472772 จิ่มแจ้ พมร.
http://upic.me/show/16472784 จิ่มแจ้ พมร.
http://upic.me/show/16472798 โทรศัพท์CAT
http://upic.me/show/16472804 โทรศัพท์CAT
http://upic.me/show/16472480 นบนางดัก
http://upic.me/show/16472489 นบนางดัก
http://upic.me/show/16472497 นบนางดัก
http://upic.me/show/16472509 นบนางดัก
http://upic.me/show/16472523 นบนางดัก
http://upic.me/show/16472533 นบนางดัก
http://upic.me/show/16472538 นบนางดัก
http://upic.me/show/16472545 นบนางดัก
http://upic.me/show/16472551 นบนางดัก
http://upic.me/show/16472560 นบนางดัก
http://upic.me/show/16472582 นบนางดัก
http://upic.me/show/16472615 นบนางดัก
http://upic.me/show/16472624 นบนางดัก
http://upic.me/show/16177997 นักเรียน ม.๖ ภูเก็ตวิทยาลัย ฟังคำบรรยาย ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์
http://upic.me/show/16097012 นักเรียนโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์เรียนประวัติศาสตร์เมืองถลาง
http://upic.me/show/16097013 นักเรียนโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์เรียนประวัติศาสตร์เมืองถลาง
http://upic.me/show/14843537 ปืนใหญ่ที่หน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
http://upic.me/show/16098904 ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ เล่าประวัติวีรสตรีที่โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์
http://upic.me/show/16096114 พนักงานธนาคารกรุงไทย
http://upic.me/show/16096130 พนักงานธนาคารกรุงไทย
http://upic.me/show/16096145 พนักงานธนาคารกรุงไทย
http://upic.me/show/16096177 พนักงานธนาคารกรุงไทย
http://upic.me/show/16096186 พนักงานธนาคารกรุงไทย
http://upic.me/show/16096197 พนักงานธนาคารกรุงไทย
http://upic.me/show/16096206 พนักงานธนาคารกรุงไทย
http://upic.me/show/16096231 พนักงานธนาคารกรุงไทย
http://upic.me/show/16096252 พนักงานธนาคารกรุงไทย
http://upic.me/show/16096267 พนักงานธนาคารกรุงไทย
http://upic.me/show/16472726 พมร พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต
http://upic.me/show/16472752 พมร พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต
http://upic.me/show/16472764 พมร พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต
http://upic.me/show/16095890 ภูเก็ตวิทยาลัย ม.๖ จำนวน ๑๐๐ คน จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อ.ทฤษฎาชาญยนต์
http://upic.me/show/16095903 ภูเก็ตวิทยาลัย ม.๖ จำนวน ๑๐๐ คน จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อ.ทฤษฎาชาญยนต์
http://upic.me/show/16095909 ภูเก็ตวิทยาลัย ม.๖ จำนวน ๑๐๐ คน จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อ.ทฤษฎาชาญยนต์
http://upic.me/show/16095919 ภูเก็ตวิทยาลัย ม.๖ จำนวน ๑๐๐ คน จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อ.ทฤษฎาชาญยนต์
http://upic.me/show/16095925 ภูเก็ตวิทยาลัย ม.๖ จำนวน ๑๐๐ คน จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อ.ทฤษฎาชาญยนต์
http://upic.me/show/16095935 ภูเก็ตวิทยาลัย ม.๖ จำนวน ๑๐๐ คน จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อ.ทฤษฎาชาญยนต์
http://upic.me/show/16095942 ภูเก็ตวิทยาลัย ม.๖ จำนวน ๑๐๐ คน จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อ.ทฤษฎาชาญยนต์
http://upic.me/show/16095948 ภูเก็ตวิทยาลัย ม.๖ จำนวน ๑๐๐ คน จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อ.ทฤษฎาชาญยนต์
http://upic.me/show/16095959 ภูเก็ตวิทยาลัย ม.๖ จำนวน ๑๐๐ คน จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อ.ทฤษฎาชาญยนต์
http://upic.me/show/16095974 ภูเก็ตวิทยาลัย ม.๖ จำนวน ๑๐๐ คน จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อ.ทฤษฎาชาญยนต์
http://upic.me/show/16095981 ภูเก็ตวิทยาลัย ม.๖ จำนวน ๑๐๐ คน จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อ.ทฤษฎาชาญยนต์
http://upic.me/show/16095989 ภูเก็ตวิทยาลัย ม.๖ จำนวน ๑๐๐ คน จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อ.ทฤษฎาชาญยนต์
http://upic.me/show/16096000 ภูเก็ตวิทยาลัย ม.๖ จำนวน ๑๐๐ คน จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อ.ทฤษฎาชาญยนต์
http://upic.me/show/16096010 ภูเก็ตวิทยาลัย ม.๖ จำนวน ๑๐๐ คน จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อ.ทฤษฎาชาญยนต์
http://upic.me/show/16096036 ภูเก็ตวิทยาลัย ม.๖ จำนวน ๑๐๐ คน จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อ.ทฤษฎาชาญยนต์
http://upic.me/show/16096046 ภูเก็ตวิทยาลัย ม.๖ จำนวน ๑๐๐ คน จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อ.ทฤษฎาชาญยนต์
http://upic.me/show/16096068 ภูเก็ตวิทยาลัย ม.๖ จำนวน ๑๐๐ คน จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อ.ทฤษฎาชาญยนต์
http://upic.me/show/16096094 ภูเก็ตวิทยาลัย ม.๖ จำนวน ๑๐๐ คน จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อ.ทฤษฎาชาญยนต์
http://upic.me/show/16096107 ภูเก็ตวิทยาลัย ม.๖ จำนวน ๑๐๐ คน จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อ.ทฤษฎาชาญยนต์
http://upic.me/show/16472628 มัคคุเทศก์อาชีพถนนถลาง
http://upic.me/show/16472838 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16472854 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16472868 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16472878 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16472885 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16472896 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16472912 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16472918 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16472926 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16472941 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16472946 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16472955 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16472966 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16472978 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16472994 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16473002 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16473016 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16473025 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16473034 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16473038 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16473046 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16473070 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16473089 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16473104 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16473111 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16473129 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16473306 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16473315 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16473372 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16232615 มุสลิมแต่งงาน
http://upic.me/show/16076574 วัดลานบุญแผนที่
http://upic.me/show/16076574 วัดลานบุญแผนที่
http://upic.me/show/16076594 วัดลานบุญแผนที่
http://upic.me/show/16076601 วัดลานบุญแผนที่
http://upic.me/show/16232602 เวทีฮาลาลฟู้ด
http://upic.me/show/16099949 สมหมาย-มานะ อธิบายกำเนิดภาพศึกถลาง
http://upic.me/show/16472642 สุนัขใน พมร
http://upic.me/show/16472665 สุนัขใน พมร
http://upic.me/show/16472693 สุนัขใน พมร
http://upic.me/show/16472676 สุนัขใน พมร
http://upic.me/show/16472706 สุนัขใน พมร
http://upic.me/show/16096283 อรุณรัตน์ สรรเพ็ชรรับแขก
http://upic.me/show/16096308 อรุณรัตน์ สรรเพ็ชรรับแขก
http://upic.me/show/16096323 อรุณรัตน์ สรรเพ็ชรรับแขก
http://upic.me/show/16096332 อรุณรัตน์ สรรเพ็ชรรับแขก
http://upic.me/show/16096907 อรุณรัตน์ สรรเพ็ชรรับนายหัวเหมือง
http://upic.me/show/16096918 อรุณรัตน์ สรรเพ็ชรรับนายหัวเหมือง
http://upic.me/show/16096930 อรุณรัตน์ สรรเพ็ชรรับนายหัวเหมือง
http://upic.me/show/16096951 อรุณรัตน์ สรรเพ็ชรรับนายหัวเหมือง
http://upic.me/show/16096963 อรุณรัตน์ สรรเพ็ชรรับนายหัวเหมือง
http://upic.me/show/16096979 อรุณรัตน์ สรรเพ็ชรรับนายหัวเหมือง
http://upic.me/show/16097002 อรุณรัตน์ สรรเพ็ชรรับนายหัวเหมือง
http://upic.me/show/16097003 อรุณรัตน์ สรรเพ็ชรรับนายหัวเหมือง
http://upic.me/show/16097004 อรุณรัตน์ สรรเพ็ชรรับนายหัวเหมือง
http://upic.me/show/16097005 อรุณรัตน์ สรรเพ็ชรรับนายหัวเหมือง
http://upic.me/show/16097006 อรุณรัตน์ สรรเพ็ชรรับนายหัวเหมือง
http://upic.me/show/16097007 อรุณรัตน์ สรรเพ็ชรรับนายหัวเหมือง
http://upic.me/show/16097008 อรุณรัตน์ สรรเพ็ชรรับนายหัวเหมือง
http://upic.me/show/16097009 อรุณรัตน์ สรรเพ็ชรรับนายหัวเหมือง
http://upic.me/show/16097010 อรุณรัตน์ สรรเพ็ชรรับนายหัวเหมือง
http://upic.me/show/16097011 อรุณรัตน์ สรรเพ็ชรรับนายหัวเหมือง
http://upic.me/show/16095881 อรุณรัตน์ สรรเพ็ชรรับฝรั่ง

 http://www.phuketdata.net/main/images/stories/easygallery/84/1203496023_1180889959_dscf8537.jpg

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Saturday, 09 July 2011 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

สมุดภาพเหมืองแร่

Polls

ชื่อใด (หรือคำใด) สื่อได้ชัดคม รู้เป้าหมายได้มากกว่า
 

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1892
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2335
mod_vvisit_counterทั้งหมด9439729