Skip to content

Phuketdata

default color
Home arrow News arrow พมร.กะทู้ arrow มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชม พมร.
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชม พมร. PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Sunday, 19 September 2010

ต้นปี พ.ศ.๒๕๕๒  ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ได้เชิญมัคคุเทศก์แจงเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต  คุณแจงได้เข้าพบ ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ เมื่อต้นเดือนกันยายน ๒๕๕๓ เพื่อเตรียมการต้อนรับและการอบรมมัคคุเทศก์อาชีพในอาคารอังมอเหลา

 

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓

มัคคุเทศก์อาชีพได้เดินทางมาถึง พมร.ภูเก็ต เพื่อรับการอบรมเสริมรู้  ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ให้การต้อนรับพร้อมด้วยอาจารย์อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร จิรชัย(เชน) อนุสัตย์  มอบหมายการร่อนแร่ให้นางมณฑา ฉวีวงษ์ ทำหน้าที่ฅนร่อนแร่ในห้องสายแร่แห่งชีวิต

 

จิรชัย (เชน)  อนุสัตย์ : ถ่ายภาพ

ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ฝากภาพเก็บไว้ใน www.upic.me

โปรดใช้ภาพด้วยความเป็นมงคลเพื่อความสุขโดยถ้วนหน้า

 

มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16473401 ดูภาพเจ้าของเตี่ยมฉู่
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16473395 ตู้เซฟ
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16473387 ตู้เซฟ
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16473372 โต๊ะไม้
มัคคุเมศก์อาชีพเยี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16473359 โอ่งบีโกหมอย
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16473343 เสื้อสุภาพสตรีผู้สูงวัยในอดีต
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16473329 เสื้อสุภาพสตรีผู้สูงวัยในอดีต
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16473315 เสื้อสุภาพสตรีผู้สูงวัยในอดีต
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16473306 ทายาทเจ้าของบ้านบรรยาย
มัคคุเมศก์อาชีพเยี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16473275 ภาชนะเครื่องเคลือบที่พบที่ถนนถลาง
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16473242 เจ้าของร้านนำแสงบรรยาย
มัคคุเมศก์อาชีพเยี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16473221 เจ้าของร้านนำแสงบรรยาย

ฝากรูป


มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16473205 เจ้าของร้านนำแสงบรรยาย
มัคคุเมศก์อาชีพเยี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16473178 อ.ฤดี ภูมิภูถาวรกับแจงมัคคุเทศก์
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16473169 อาจารย์ฤดี ภูมิภูถาวร
มัคคุเมศก์อาชีพเยี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16473152 ชุดครุย อาจารย์ฤดี ภูมิภูถาวร บรรยาย
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16473142 เครื่องสวมศีรษะ อาจารย์ฤดี ภูมิภูถาวร บรรยาย
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16473131 เสื้อชุดสตรีภูเก็ต
มัคคุเมศก์อาชีพเยี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16473002 ผ้าปาเต๊ะ
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนน

ฝากรูป

 

ถลาง http://upic.me/show/16472994 ผ้าปาเต๊ะ
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16472815 แผ่นป้ายบรรยายอาคาร ขำรุด
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16472628 อุปนายกมัคคุเมศก์กับแจง
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16504930 ทายาทเจ้าของบ้านบรรยาย
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16504931 ทายาทเจ้าของบ้านบรรยาย
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16504936 ทายาทเจ้าของบ้านบรรยาย
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16504940 ยี่ห้อตู้เซฟ
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16504944 กลอนประตู
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16504947 ไม้กันประตู
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16504949 ทายาทและอ.ฤดี
มัคคุเมศก์อาชีพเยี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16504951 หิ่นหม่อป้ายร้าน
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16504955 ตู้เซฟหิ่นหม่อ
มัคคุเมศก์อาชีพเยี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16504958 ช่องเทน้ำใส่จุ้ยตี๋

 

หมายเหตุแทรก ตรวจพบว่า โปรแกรมอักษรได้เปลี่ยนคำ เยี่ยม ไปเป็น เบี่ยม ได้พยายามแก้ให้เป็นเยี่ยมแล้ว  แต่ก็คงมี เบี่ยม อีกมากคำที่ยังไม่ได้แก้ไข  ขออภัยท่านผู้ใช้ กรุณาเปลี่ยนแปลงคำเบี่ยมเป็น เยี่ยม ด้วยขอรับครับกระผม


มัคคุเมศก์อาชีพเยี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16504962 ช่องเทน้ำใส่จุ้ยตี๋
มัคคุเมศก์อาชีพเยี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16504968 ตักน้ำจากบ่อใส่จุ้ยตี๋
มัคคุเมศก์อาชีพเยี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16504968 ตักน้ำใส่จุ้ยตี๋
มัคคุเมศก์อาชีพเยี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16504973 ตักน้ำจากบ่อใส่จุ้ยตี๋
มัคคุเมศก์อาชีพเยี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16504977 ตักน้ำใส่จุ้ยตี๋
มัคคุเมศก์อาชีพเยี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16504979 คาน ปาทาน(084 3053960)ร้านโรตี นวพร(081 6913501)
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16504986 ตึกทางเข้าซอยรมณีย์ฮังฮ้าหล่าย
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16504991 ซอยฮังฮ้าหล่าย
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505006 โบสถ์คริสต์
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505002 ซอยฮังฮ้าหล่าย
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505008 โบสถ์คริสต์
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505011 ในโบสถ์คริสต์
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505013 ในโบสถ์คริสต์
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505016 ในโบสถ์คริสต์
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505018 อ๊ามแสงธรรม
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505020 อ๊ามแสงธรรม
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505022 อ๊ามแสงธรรม
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505028 อ๊ามแสงธรรม
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505029 อ๊ามแสงธรรม
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505042 ผู้จัดการร้าน
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505048 ผู้จัดการร้าน
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505051 ผู้จัดการร้าน
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505063 ผู้จัดการร้าน
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505075 ผู้จัดการร้าน
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505077 ผู้จัดการร้าน
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505083 ผู้จัดการร้าน
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505089 ผู้จัดการร้าน
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505091 ผู้จัดการร้าน
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505097 ผู้จัดการร้าน
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505102 ผู้จัดการร้าน
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505105 ลายปูนเว้าลึกต่ำ
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505107 ลายปูนเว้าลึกต่ำ
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505119 ลายปูนนูนต่ำ
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505123 ผู้จัดการร้าน
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505139 ผู้จัดการร้าน
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505144 คานรับชั้น ๒
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505548 ภาพเจ้าของร้าน
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505562 ผู้จัดการร้าน
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505573 ผู้จัดการร้าน
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505588 ผู้จัดการร้าน
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505603 ผู้จัดการร้าน
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505606 ร้านขายผ้า
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505609 ร้านขายผ้า
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505624 ข้ามถนนเยาวราช
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505630 ยินดี มโนสุนทร
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505637 รับฟังคำบรรยาย
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505648 หิ้งพระ
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505652 หิ้งพระ
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505663 โต๊ะผลไม้บูชาพระ
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505667 ช่องลับแล
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505671 ช่องลมลายหนังสือเปิดกาง
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505674 ไม้แกะสลักรูปหนังสือเปิดกาง
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505680 ไม้แกะสลักรูปหนังสือเปิดกาง
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505684 ไม้แกะสลักหน้าพระ
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505689 ไม้แกะสลักหน้าพระ
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505701 
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505703 
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505710 ยินดี มโนสุนทร
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505728 ยินดี มโนสุนทร
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505728 แจงมัคคุเทศก์ขอบคุณ
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505733 Blue Elephant
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505735 Blue Elephant
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505738 Blue Elephant
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505740 Blue Elephant
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505744 Blue Elephant
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505754 Blue Elephant
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505755 Blue Elephant
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505758 Blue Elephant
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505761 Blue Elephant
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505764 Blue Elephant
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505766 Blue Elephant
มัคคุเมศก์อาชีพเบี่ยมชมวิถีชาวถนนถลาง http://upic.me/show/16505769 Blue Elephant
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16505837 สายแร่แห่งชีวิต เหมืองแล่น
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16505845 สุทธิลักษณ์(ฉิม) ทัศนี แช่ทอง
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16505850 สุทธิลักษณ์(ฉิม) เรืองจันทร์
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16505855 แบ่งกลุ่มมัคคุเทศก์เป็น ๓ กลุ่มตาม ปชส.ทม.กะทู้
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16505860 แบ่งกลุ่มมัคคุเทศก์เป็น ๓ กลุ่มตาม ปชส.ทม.กะทู้
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16505862 แบ่งกลุ่มมัคคุเทศก์เป็น ๓ กลุ่มตาม ปชส.ทม.กะทู้
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16505867 ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ต้อนรับ
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16505869 ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ต้อนรับ
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16505872 ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ต้อนรับ
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16505874 ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ต้อนรับ
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16505876 ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ต้อนรับ
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16505887 ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ต้อนรับ
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16505896 ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ บรรยายนำชม
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16505901 ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ บรรยายนำชม
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16505903 ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ บรรยายนำชม
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16505910 ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ บรรยายนำชม
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16505927 ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ บรรยายนำชม
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16505931 ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ บรรยายนำชม
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16505937 ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ บรรยายนำชม
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16505942 ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ บรรยายนำชม
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16505947 ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ บรรยายนำชม
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16505948 ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ บรรยายนำชม
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16505957 ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ บรรยายนำชม
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16505964 ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ บรรยายนำชม
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16505966 ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ บรรยายนำชม
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16505970 ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ บรรยายนำชม
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16505977 ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ บรรยายนำชม
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16505982 ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ บรรยายนำชม
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16505987 ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ บรรยายนำชม
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16505993 ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ บรรยายนำชม
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16505999 ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ บรรยายนำชม
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506006 ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ บรรยายนำชม
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506010 ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ บรรยายนำชม
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506016 ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ บรรยายนำชม
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506024 ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ บรรยายนำชม
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506032 ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ บรรยายนำชม
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506036 ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ บรรยายนำชม
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506043 ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ บรรยายนำชม
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506057 ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ บรรยายนำชม
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506082 ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ บรรยายนำชม
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506096 สาธิตหลักการยืนบนอนุสาวรีย์
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506123 สาธิตหลักการยืนบนอนุสาวรีย์
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506138 สาธิตทักษิณาวัฏ
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506153 
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506171 
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506199 
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506206 
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506211 
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506222 
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506237 
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506246 หล่างเชี้ย
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506259 หล่างเชี้ย
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506275 หล่างเชี้ย
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506286 หล่างเชี้ย
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506292 หล่างเชี้ย
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506302 
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506314 
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506323 โปท้องหง่อก่ากี่
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506342 
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506347 ชินวิถี
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506348 รับน้ำชา ชินวิถี
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506360 รับน้ำชา ชินวิถี
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506369 โปท้องหง่อก่ากี่
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506372 อัญมณีนายหัวเหมือง
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506376 อัญมณีนายหัวเหมือง
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506379 อัญมณีนายหัวเหมือง
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506383 อัญมณีนายหัวเหมือง
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506390 อัญมณีนายหัวเหมือง
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506394 อัญมณีนายหัวเหมือง
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506399 อัญมณีนายหัวเหมือง
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506413 อัญมณีนายหัวเหมือง
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506421 อัญมณีนายหัวเหมือง
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506428 เรืองดารากร
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506438 เรืองดารากร
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506447 เรืองดารากร
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506451 อัญมณีนายหัวเหมือง
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506456 เรืองดารากร
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506462 
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506471 
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506481 
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506499 
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506520 
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506528 
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506537 
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16506549 
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16526783 อุปนายกมัคคุเมศก์ขอบคุณสมหมาย
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16505837 ร่อนแร่ดีบุกด้วยเลียง
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16526823 ร่อนแร่ดีบุกด้วยเลียง
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16526845 ร่อนแร่ดีบุกด้วยเลียง
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16526870 ประเสริฐกับจุ้ยปีด
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16526908 ประเสริฐกับจุ้ยปีด
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16526940 เหมืองฉีด
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16526950 เหมืองฉีด
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16526958 ท้ายราง
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16526979 ลูกเชอเรือขุด
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16526998 ท้ายราง
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16527021 ท้ายราง
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16527046 ท้ายราง
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16527098 เล่นแร่แปรธาตุ
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16527112 เรือกอจ๊าน
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16527134 เรือกอจ๊าน
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16527169 เรือกอจ๊าน
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16527189 เรือกอจ๊าน
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16527215 สะพานกอจ๊าน
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16527239 บันซ้านบางเหนียว
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16527260 บันซ้านบางเหนียว
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16527285 บันซ้านบางเหนียว
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16527306 เป๊ะอ๊านต๋ง
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16527323 อาจารย์อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16527333 วรรณวิเศษปัญญภูมิ
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16527353 วรรณวิเศษปัญญภูมิ
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16527368 วรรณวิเศษปัญญภูมิ
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16527381 วรรณวิเศษปัญญภูมิ
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16527406 วรรณวิเศษปัญญภูมิ
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16527430 ผศ.สมหมาย แนะการใช้แผ่นพับถลาง
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16527447 ผศ.สมหมาย แนะการใช้แผ่นพับถลาง
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16527469 ผศ.สมหมาย แนะการใช้แผ่นพับถลาง
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16527505 ผศ.สมหมาย แนะการใช้แผ่นพับถลาง
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16527520 ผศ.สมหมาย แนะการใช้แผ่นพับถลาง
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16527532 ผศ.สมหมาย แนะการใช้แผ่นพับถลาง
มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต http://upic.me/show/16527553 อุปนายกมัคคุเทศก์กล่าวขอบคุณ

ฝากรูป

 

หมายเหตุ พมร.

ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ตได้ดำเนินการเตรียมงานเพื่อการต้อนรับมัคคุเทศก์อาชีพให้สมเกียรติ  แต่ไม่ได้รับการสนองตอบจากนายสมเกียรติ ขวัญสุวรรณ ปลัดเทศบาลเมืองกะทู้ ทุกรายการที่นำเสนอ

 

บันทึกข้อความ
สถานที่ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต ถนนเหมืองท่อสูง  ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต  โทร. 081 326 2549 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
ที่ (พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต) พมร. ๑/๒๕๕๓  วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓


เรื่อง มัคคุเทศก์อาชีพติดต่อรับการอบรมงานพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต
-----------------------------------------------------------------------------------


เรียน    นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้

 

  เรื่องเดิม       
  ผู้ประสานงานการอบรมมัคคุเทศก์อาชีพที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันได้ติดต่อ ข้าพเจ้าให้เป็นวิทยากรให้มัคคุเทศก์อาชีพในพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๓ ทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายซึ่งมีมัคคุเทศก์ อาชีพเข้ารับการอบรมพร้อมกันประมาณ ๑๐๐ คน  ผู้ประสานงานได้ส่งหนังสือให้เทศบาลเมืองกะทู้แล้ว


  การเข้ารับการอบรมงานพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ตของมัคคุเทศก์อาชีพ เป็นงานที่ข้าพเจ้าได้ เชิญชวนไว้กับคณะมัคคุเทศก์เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๒  เมื่อเรื่องที่เสนอไว้ได้รับการพิจารณาจึงเป็นผลดีกับเทศบาล เมืองกะทู้ที่จะได้ใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์งานพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ตให้กับกลุ่มบุคคลทางการท่องเที่ยวที่เป็นบุคคล ปะทะสังสรรค์โดยตรงกับนักท่องเที่ยวเป็นลำดับต้น ๆ และมีศักยภาพสูงเป็นรองเพียงผู้จัดการบริษัททัวร์เท่านั้น


  ข้าพเจ้าได้เตรียมการต้อนรับมัคคุเทศก์อาชีพโดยจัดเป็น ๓ กลุ่ม  กลุ่มละ ๒๐ - ๔๐ คน เป็นฐาน วนทิศทางเดียว ฐานแรกเริ่มที่ห้องนิรมิตเล่นแร่แปรธาตุ  ฐาน ๒ เริ่มที่ห้องสายแร่แห่งชีวิต  และฐาน ๓ เริ่มที่หล่างเชี้ย


  การออกแบบให้พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ตเป็นพิพิธภัณฑ์ประเภทมีชีวิตและจัดให้อาคาร อังมอเหลาเป็นเสมือนบ้านของนายหัวเหมืองตาม STORY BOARD จึงได้มีการสาธิตการต้อนรับแบบจีน  การร่อนแร่ การดื่มกาแฟ ณ สถานที่ที่ได้กำหนดเสมือนจริง  ในการออกแบบ พมร.ภูเก็ตได้กำหนดการรับผู้รับสารครบทั้งอายตนะ ๖ คือการได้เห็นด้วยตา รับฟังเสียงจากผู้ส่งสาร  จมูกได้กลิ่น(เช่นกลิ่นผลไม้ตามฤดูกาล กลิ่นชา กลิ่นกาแฟ กลิ่นธูป จากศาลเจ้า)  สัมผัสได้ในหลายจุดหลายตำแหน่ง  และการต้อนรับด้วยไมตรีจิต


  พมร.ภูเก็ต ต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่ในอาคารอังมอเหลาล่วงหน้า ๑ วัน  และก่อน เวลากำหนดนัดหมาย ๓๐ นาทีเพื่อฉีดสเปรกลิ่นต่าง ๆ ตามสภาพห้องในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๓

 

  ข้อเท็จจริง
  การบริหารแบบแยกส่วนที่ผ่านมาไม่มีความสัมพันธ์กัน  ผู้ถือกุญแจมาหลังผู้รับสาร  ในห้องน้ำ ไม่มีน้ำใช้  หล่างเชี้ยไม่ได้ใช้งาน  ผู้นำทาง(เป็นกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ทม.กะทู้)ยังต้องรอการประเมินผลฐานความรู้ ผลไม้ตามฤดูกาลไม่มีในจุดที่ต้องการ  สเปรไม่ได้ฉีด  น้ำตกไม่ทำงานเพราะมีน้ำไม่พอ  ไฟส่องโฮโมฮาบิลีสยังไม่ได้ ปรับปรุง(ทั้งที่ข้าพเจ้าได้ซื้อหลอดไฟให้แล้ว)

 

  ข้อควรพิจารณา
  ข้าพเจ้าขออนุญาตให้อาจารย์อรุณรัตน์ สรรเพ็ชรและนายจิรชัย อนุสัตย์ ช่วยเป็นวิทยากร และ ขอบุคลากรในกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ทั้ง ๖ คนช่วยเสริมการต้อนรับ  และขอให้เทศบาลเมืองกะทู้ช่วยปรับปรุงงาน ในข้อเท็จจริงก่อนเวลาที่กลุ่มมัคคุเทศก์อาชีพจะเข้ารับการอบรม  และเพื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องราชินีเหมืองแร่ เทศบาลเมืองกะทู้ควรเปิดให้มัคคุเทศก์เข้าชมได้ด้วย(เปิดเครื่องปรับอากาศก่อนช่วงใช้งานจริงแล้วปิดเมื่อไม่ใช้งาน)

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตและช่วยปรับปรุงงานในข้อเท็จจริง


         (นายสมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์)
     ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต


บันทึกข้อความ
สถานที่ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต ถนนเหมืองท่อสูง  ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต  โทร. 081 326 2549 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
ที่ ด่วน พมร. ๑/๒๕๕๓  วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓


เรื่อง ขอคนงานทำความสะอาดพื้นห้องนิทรรศการ


--------------------------------------------------------------------------


เรียน    นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้

 

  เรื่องเดิม       
  ๑. ด้วยมัคคุเทศก์อาชีพจะเข้ารับการอบรมงานพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ที่พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ตใน วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๓
  ๒. ห้องนิทรรศการไม่ได้ทำความสะอาดมาตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
  ๓. มีเศษบุหรี่จำนวนมากระหว่างป้ายพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ตกับที่จอดหล่างเชี้ย
  ๔. บริเวณจิ่มแจ้ไม่สะอาด
  ๕. บริเวณที่จอดหล่างเชี้ยไม่สะอาด

  ข้อเท็จจริง
  เทศบาลเมืองกะทู้ปิดล็อกกุญแจประตูทางเข้าออกห้องนิทรรศการเป็นประจำ  จะเปิดเมื่อมีแขก เข้าเยี่ยม  เมื่อแขกกลับก็ปิดล็อกกุญแจทันที  ทั้งก่อนหน้าและหลังแขกเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต  เทศบาล เมืองกะทู้ไม่ได้ทำความสะอาดห้องนิทรรศการมาแล้วเป็นเวลา ๓ เดือน

  ข้อควรพิจารณา
  มัคคุเทศก์อาชีพเป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่แล้วในเขตพื้นที่ฝั่งอันดามัน มีภาษารัสเซีย ภาษาในยุโรป หลายภาษา และภาษาในเอเชีย เป็นผู้รับแขกหลากหลายประเทศมาเป็นประจำ  ทุกสถานที่ที่เป็นอาคาร เจ้าของ สถานที่ได้ดูแลรักษาความสะอาดเต็มที่ เทศบาลเมืองกะทู้จึงควรมอบหมายให้คนงานระดมทำความสะอาดก่อนที่ มัคคุเทศก์อาชีพจะเข้ารับการอบรม

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ


         (นายสมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์)
     ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Saturday, 02 October 2010 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

News

สมุดภาพเหมืองแร่

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2581
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3062
mod_vvisit_counterทั้งหมด8849702