Skip to content

Phuketdata

default color
Home arrow Gallery arrow ราชคฤห์แคว้นมคธarrow ที่อาบน้ำร้อนของพราหมณ์
View picture ที่อาบน้ำร้อนของพราหมณ์
ที่อาบน้ำร้อนของพราหมณ์
ภาพนี้มีขนาด 1600 * 1200 pixels และ 629 KB ขนาดใหญ่. คลิก ที่นี่ เพื่อดูภาพจากต้นฉบับ.

ที่อาบน้ำร้อนของพราหมณ์

ที่อาบน้ำร้อนของวรรณะพราหมณ์สตรี ในวัดตโปธาราราม เมืองราชคฤห์

-------------------------------- 

เขาคิชกูฏ(เขานกแร้ง) พระพุทธองค์ทรงใช้เขาคิชกูฏเป็นที่บำเพ็ญธรรมเพื่อกันมิให้พระเจ้าพิมพิสารฆ่านักโทษตามกบิลเมืองราชคฤห์ มีพุทธสาวกมาปฏิบัติธรรมหลายองค์ เช่น พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ พระอานนท์

------------------- 

พระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ ผู้สร้างวัดเวฬุวนาราม(วัดป่าไผ่) ถวายพระพุทธเจ้าเป็นวัดแรกในพุทธศาสนา และวัดเวฬุวนารามเป็นวัดที่พระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูปมาเฝ้าพระพุทธองค์โดยมิได้นัดหมาย พระพุทธองค์จึงทรงเทศน์โอวาทปาฏิโมกข์ เป็นเสมือนหลักสูตร และจรรยาบรรณครูเผยแผ่พระศาสนา คือ

๑. ครูต้องประพฤติปฏิบัติเบญจศีลโดยเคร่งครัด

๒. อริยสัจ ๔ อันมีทุกข์ นิโรธ สมุทัยและนิโรธ เป็นเนื้อหาของหลักสูตร

๓. เป้าปฏิบัติปลายทางของหลักสูตรคือศิษยานุศิษย์ละเว้นความชั่วมัวหมองทั้งปวง  กระทำความดี  และประพฤติกุศลธรรมให้จิต(ยิ้มแย้มแจ่มใส)บริสุทธิ์

: ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ถ่ายภาพเมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
View image galleries

สมุดภาพเหมืองแร่

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2661
mod_vvisit_counterเมื่อวาน4961
mod_vvisit_counterทั้งหมด9010345