Skip to content

Phuketdata

default color
Home arrow Gallery arrow สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์arrow กลั่นแกล้งสมหมาย
View picture กลั่นแกล้งสมหมาย
กลั่นแกล้งสมหมาย
ภาพนี้มีขนาด 872 * 1376 pixels และ 348 KB ขนาดใหญ่. คลิก ที่นี่ เพื่อดูภาพจากต้นฉบับ.

กลั่นแกล้งสมหมาย

บ้านเลขที่ ๑๗๕ หมู่ ๑ ตำบลเทพกระษัตรี

อำเภอถลาง จ.ภูเก็ต 83110

โทร. ๐๘๑ ๓๒๖ ๒๕๔๙

E-mail : sommai @ usa.com

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

 

เรื่อง เทศบาลเมืองกะทู้กลั่นแกล้งไม่ให้ข้าพเจ้าได้รับเงินค่าจ้างในตำแหน่งผู้จัดการพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่

เรียน ประธานคณะกรรมการธรรมาธิบาลสภาเทศบาลเมืองกะทู้(นายวรวุฒิ สุขารมณ์)

อ้างถึง สัญญาจ้างผู้จัดการพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ สัญญาเลขที่ กศ.2/2553 วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ตามสัญญาจ้างดังที่อ้างถึง เทศบาลเมืองกะทู้ได้จ้างข้าพเจ้าให้ปฏิบัติงานใน ตำแหน่งผู้จัดการพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ มีกำหนดตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๓ เทศบาลเมืองกะทู้ได้จ่ายค่าจ้างเหมาแก่ข้าพเจ้าเป็นรายเดือนจนถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๓ แต่ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๓ ข้าพเจ้ายังไม่ได้รับเงินค่าจ้างเหมาเป็นเวลา ๕ เดือน เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ x ๕ = ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

อนึ่ง หลังสิ้นเดือนแต่ละเดือน ข้าพเจ้าได้มีหนังสือขอส่งงานที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ ตามสัญญาจ้างข้อ ๕ เช่นงานแผนที่ ๓ (การจัดการพิพิธภัณฑ์) งานแผนที่ ๔ (การจัดซื้อภัณฑ์) งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานการตลาด งานจัดทำระบบคลังข้อมูล เป็นต้น ผลงาน ปรากฏอยู่ในที่สาธารณะอย่างเปิดเผย เช่นปรากฏอยู่ในอาคารอังมอเหลาในพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต ปรากฏใน www.phuketdata.net, www.google.co.th, www.wikipedia.co.th, www.upic.me ปรากฏอยู่ในบันทึกข้อความ พมร.ภูเก็ต(เรียนนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้)มากกว่า ๑๕๐ ฉบับ ปรากฏ อยู่ในหนังสือพิมพ์ การกระจายเสียงทางสถานีวิทยุและแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ทั้งส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น ซึ่งข้าพเจ้าได้รายงานผลตามแบบฟอร์มของเทศบาลเมืองกะทู้ดังที่ได้ปฏิบัติตามปรกติ ข้าพเจ้าจึงมีสิทธิ์ตามสัญญาจ้างข้อ ๓ ที่จะขอเบิกเงินค่าจ้างเหมาเป็นเป็นรายเดือน แต่เทศบาลเมือง กะทู้ไม่จ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้ข้าพเจ้าเป็นเวลา ๕ เดือนคือตั้งแต่เดือนพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม ถึงกันยายน ๒๕๕๓ ข้าพเจ้าจึงขอพึ่งบารมีธรรมาธิบาลได้โปรดพิจารณาไต่สวนบุคคลผู้ กลั่นแกล้งไม่ให้ข้าพเจ้าได้สิทธิ์ในสัญญาจ้างข้อ ๓ หากพบบุคลากรผู้มีเจตนากลั่นแกล้งข้าพเจ้า ขอได้ โปรดพิจารณาลงโทษให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ควรเอาอย่างสืบไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์)

ผู้รับจ้าง

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
View image galleries

สมุดภาพเหมืองแร่

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2879
mod_vvisit_counterเมื่อวาน4779
mod_vvisit_counterทั้งหมด9024892