ผีหลาง PHI LANG
เขียนโดย ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์   
Friday, 12 August 2011

ผีหลาง  

PHI LANG

 

ผีหลางเป็นคำนาม(เลียบ ชนะศึก ๒๕๑๘)

ผีหลางหมายถึงผีบรรพชนผู้สืบเชื้อสายอันเกี่ยวเนื่องกับเจ้าเมืองผู้ครองเมืองถลาง เช่น พญาถลางคางเสง  พญาถลางคังเซ้ง  เจ้าพญาสุรินทราชา(จัน จันทโรจน์วงศ์) พญาถลางจอมเฒ่าบ้านดอน พญาถลางจอมร้างบ้านเคียน(คล้อย ทองเจริญ ๒๕๑๘)  พญาถลางพิมลอัยาขัน  พญาถลางเทียน(ชวน ผสมทรัพย์ ๒๕๑๘)  พญาถลางทองพูน  ท้าวเทพกระษัตรี(ท่านผู้หญิงจัน)  ท้าวศรีสุนทร(คุณมุก) แม่ปราง  แม่คุณแม่ขุนนาง เป็นต้น (สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔)

 

ชาวต่างชาติออกเสียง Phi Lang (สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔)

 

ชาวภูเก็จออกเสียง [phiy1 la:ŋ1] (สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔)

 

ตัวอย่างการใช้คำผีหลาง  
ไหว้ตายายผีหลาง  

คำเชื้อเชิญไหว้ตายายผีหลาง

 

เสียงไหว้ตายายผีหลาง

ไหว้ผีถลาง ณ วัดม่วงโกมารภัจจ์

 

เสียงเฉพาะท่อน ลูกหลานผู้ศรัทธา

ลูกหลานผู้ศรัทธาในวีรกิจ สมบูรณ์ในสิทธิ์สมบูรณ์ในศักดิ์ ของผู้แกล้ว ผู้กล้า ผู้หาญแลผู้ชาญฉลาด เปรื่องปราดในกลศึกแห่งเมืองถลาง ด้วยจิต ด้วยเจตน์จำนง ประสงค์เจริญรอยตามความมุ่ง ความมั่น ความหมาย ในอันที่ท่านได้ ร่วมปกร่วมป้องมาตุภูมิถลางด้วยเลือดด้วยเนื้อ ด้วยชีวิต ด้วยจิตแลวิญญาณ ที่ร่ำลือเล่าขานสืบกาลบรรพชน ล่วงพ้นสืบสุขผ่านมา ข้าพเจ้าทั้งปวงสรรหา เตรียมของบวงสรวงท่านท้าว อันมีส้มสูกลูกไม้ลูกพร้าว น้ำชุบเมืองหลาง ต้มแกง หยำ ยำ ย่างทุกสิ่งทุกอัน ขอเชิญท่านย่าพร้อมสรรพ์ วีรชนจากศึกเมืองถลาง ทั้งก่อนหน้าและกาลหลัง อันยังสถิตเทพะสุขะพิมาน ได้โปรดละสถานเป็นการชั่วคราว ขอเชิญท่านท้าวพร้อมเครือญาติ มาสถิต ทิพยอาสนินท์ ณ โรงพิธีบวงสรวงไหว้ตายายผีหลาง ที่เหล่าอนุชนร่วมสร้าง ด้วยความกตัญญูกตเวทิตาคุณ

 

 

เสียงเฉพาะท่อน ศรัทธาท่าน
ศรัทธาท่านผู้แกล้ว ลงมาแล้วจากเทพสถาน
ละลงจากวิมาน สถิตแท่นทิพยาสนินท์
มณฑลที่ประดับ ตั้งสำหรับไว้ครบสิ้น
บวงสรวงเทพยุพิน ผู้รักษ์ดินสงวนภูมิ

------------------->

มาท่านมา ผู้กล้าผู้แกล้ว
พริ้งเพริศแพร้ว ผู้แกล้วผู้กล้า
มาท่านมา ผู้กล้าผู้แกล้ว
พริ้งเพริศแพร้ว ผู้แกล้วผู้กล้า
ฤกษ์งามยามดี
เป็นศรีราชา
ลูกหลานพร้อมหน้า
ค่อยท่าคอยถ้าท่านท้าว.

นามานุกรม

คล้อย ทองเจริญ เกิดประมาณ พ.ศ.๒๔๕๔ เพศชาย ภูมิลำเนาอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต อยู่ที่เกาะบ้านเคียน ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๑๐ ให้ข้อมูลสมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘

ชวน ผสมทรัพย์ เกิดประมาณ พ.ศ.๒๔๗๙ เพศชาย ภูมิลำเนาอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต อยู่ที่บ้านพอน ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังวหวัดภูเก็ต ๘๓๑๑๐ ให้ข้อมูลสมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘

เลียบ ชนะศึก เกิด พ.ศ.๒๔๖๑ เพศชาย ภูมิลำเนาอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต อยู่ที่บ้านเหรียง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังวหวัดภูเก็ต ๘๓๑๑๐ ให้ข้อมูลสมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘

สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ เกิด ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เพศชาย ภูมิลำเนาอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต อยู่ที่ ๑๗๕ หมู่ ๑ บ้านหินรุ่ย ตำบลเทพกระษัตรี ถนนเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๑๐ โทร. ๐๘๑ ๓๒๖ ๒๕๔๙ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ , www.phuketdata.net

 

***

วัฒนธรรม2วัฒน์ วรรณกรรม

ทัศนีย์ รอดภัย บันทึกลง PK

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Saturday, 13 August 2011 )