ย่าจัน ท้าวเทพกระษัตรี
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
จันทร์, 02 มีนาคม 2015

ย่าจัน ท้าวเทพกระษัตรี
ท่านผู้หญิงจัน

 

101 ท้าวเทพกระษัตรีhttp://upic.me/show/48813907

ท้าวเทพกระษัตรี(จัน)

บุตรีพญาถลางจอมรั้งบ้านเคียนกับแม่หม้าเสี้ย

มีบุตรกับหม่อมภักดีภูธร ๒ คน คือ แม่ปราง

และพญาถลางเพชรคีรีศรีพิไชยสงครามรามคำแหง

(เทียน เมืองภูเก็จเทียน พญาทุกรราชเทียน)

 

มีบุตรกับพญาถลางพิมลอัยาขัน  ๕ คน

เจ้าจอมมารดาทอง

พระยกบัตรจุ้ย  มหาดเล็กเนียม

แม่กิมและแม่เมือง

 

ถูกเกาะกุมตัวไป ณ ค่ายปากพระ ก่อนเดือนกุมภาพันธ์ ๒๓๒๘

ตีฝ่าวงล้อมศัตรูไปปกป้องแผ่นดินถลาง จนได้รับชัยชนะ

เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๓๒๘

รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯ เป็น ท้าวเทพกระษัตรี

เมื่อต้นปี พ..๒๓๒๙

ทำเหมืองแร่ดีบุกที่บ้านสะปำ ซื้อข้าวสารเลี้ยงพลเมือง

ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์
.
ศึกถลาง ๒๓๒๘
ย่าจัน อายุ ๔๗-๕๐ ปี

 
ท้าวเทพกระษัตรี  (ท่านผู้หญิงจัน)
ท้าวศรีสุนทร (คุณมุก)
พญาถลางทองพูน ณ ถลาง
พญาถลางเทียน  (พญาเพชรคีรีศรีพิไชยสงครามรามคำแหง) เมืองภูเก็จ พญาทุกรราชเทียน (จดหมายพญาเทียน)
แม่ปราง
เจ้าคุณมารดาทอง
พระยกบัตรจุ้ย
มหาดเล็กเนียม
ทองเพ็ง  
 
  
ละครอิงประวัติศาสตร์ ยอดนารีศรีถลาง : ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์   
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( เสาร์, 17 มีนาคม 2018 )