ย่ามุก ท้าวศรีสุนทร
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
จันทร์, 02 มีนาคม 2015

ย่ามุก ท้าวศรีสุนทร

 

102 ท้าวศรีสุนทร


ท้าวศรีสุนทร (มุก)

บุตรีพญาถลางจอมรั้งบ้านเคียนกับแม่หม้าเสี้ย

น้องสาวท้าวเทพกระษัตรี (จัน)

มีศักดิ์เป็นน้าของแม่ปราง

พญาถลางเพชรคีรีศรีพิไชยสงครามรามคำแหง

(เทียน เมืองภูเก็จเทียน พญาทุกรราชเทียน)

เจ้าจอมมารดาทอง

พระยกกระบัตรจุ้ย  มหาดเล็กเนียม

แม่กิมและแม่เมือง

 

เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๓๒๘

ร่วมปกป้องแผ่นดินเมืองถลาง จนได้รับชัยชนะ

เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๓๒๘

รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯ เมื่อต้นปี พ..๒๓๒๙ เป็น

ท้าวศรีสุนทร

 

ไม่ปรากฏสายสกุลสืบมาถึงปัจจุบัน

 

 

 

 
ท้าวเทพกระษัตรี  (ท่านผู้หญิงจัน)
ท้าวศรีสุนทร (คุณมุก)
พญาถลางทองพูน ณ ถลาง
พญาถลางเทียน  (พญาเพชรคีรีศรีพิไชยสงครามรามคำแหง) เมืองภูเก็จ พญาทุกรราชเทียน (จดหมายพญาเทียน)
แม่ปราง
เจ้าคุณมารดาทอง
พระยกบัตรจุ้ย
มหาดเล็กเนียม
ทองเพ็ง  

    

ละครอิงประวัติศาสตร์ ยอดนารีศรีถลาง : ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์  

ขยายเป็น ๒ หรือ ๔ เท่าใน

http://upic.me/show/48813916 

จถล 102 ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สุดท้าย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( เสาร์, 17 มีนาคม 2018 )