เทียน พญาถลางเพชรคีรี
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
จันทร์, 02 มีนาคม 2015

พญาถลางเพชรคีรี

                 (เทียน ประทีป ณ ถลาง)

 

103 เทียนพญาถลาง

 

บุตรหม่อมภักดีภูธร กับ ท้าวเทพกระษัตรี(จัน) หลานตาหลานยายของจอมรั้งบ้านเคียนกับแม่หม้าเสี้ย

เป็นน้องชายของแม่ปราง

เป็นพี่ของเจ้าจอมมารดาทอง

พระยกกระบัตรจุ้ย มหาดเล็กเนียม

แม่กิม  และแม่เมือง

มีบุตรที่ปรากฏหลักฐาน ๓ คน

คุณทุ่มแต่งงานกับพญาถลางฤกษ์ จันทโรจวงศ์

นายสึก ประทีป ณถลางและนายเสือ ประทีป ณถลาง

รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็น

พระยาถลางเพชรคีรีศรีพิไชยสงครามรามคำแหง

(เทียน เมืองภูเก็จเทียน พญาทุกรราชเทียน)

ผู้สำเร็จราชการหัวเมืองฝั่งตะวันตก ๘ หัวเมือง

(ถลาง ภูเก็จ กราภูงา ตะกั่วทุ่ง ตะกั่วป่า คุระ คุรอด กระ)

ต้นสายสกุล  ประทีป  ณ ถลาง

 

 

 
ท้าวเทพกระษัตรี  (ท่านผู้หญิงจัน)
ท้าวศรีสุนทร (คุณมุก)
พญาถลางทองพูน ณ ถลาง
พญาถลางเทียน  (พญาเพชรคีรีศรีพิไชยสงครามรามคำแหง) เมืองภูเก็จ พญาทุกรราชเทียน (จดหมายพญาเทียน)
แม่ปราง
เจ้าคุณมารดาทอง
พระยกบัตรจุ้ย
มหาดเล็กเนียม
ทองเพ็ง  
   
ละครอิงประวัติศาสตร์ ยอดนารีศรีถลาง : ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์  

ขยาย ๒ หรือ ๔ เท่าใน http://upic.me/show/48816034 

จถล 103 ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( เสาร์, 17 มีนาคม 2018 )