พญาถลางทองพูน
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
จันทร์, 02 มีนาคม 2015

พญาถลางทองพูน

 

 

 

104 พญาถลางทองพูน

พญาถลางทองพูน

บุตรพญาถลางจอมเฒ่าบ้านดอน

เป็นหลานอาของจอมรั้งบ้านเคียนและแม่หม้าเสี้ย

เป็น(ลูกผู้)พี่ของท้าวเทพกระษัตรี(จัน) ท้าวศรีสุนทร(มุก)

เป็นลุงของแม่ปราง

พญาถลางเพชรคีรีเทียน ประทีป ณ ถลาง

เจ้าจอมมารดาทอง

พระยกกระบัตรจุ้ย  มหาดเล็กเนียม

แม่กิมและแม่เมือง

 

ต้นสายสกุล

ณ ถลาง

 

 
ท้าวเทพกระษัตรี  (ท่านผู้หญิงจัน)
พญาถลางเทียน  (พญาเพชรคีรีศรีพิไชยสงครามรามคำแหง) เมืองภูเก็จ พญาทุกรราชเทียน (จดหมายพญาเทียน)
 
  

ขยาย ๒ หรือ ๔ เท่าใน http://upic.me/show/54809519

จถล 104 ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์  

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( เสาร์, 17 มีนาคม 2018 )