แม่ปราง
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
จันทร์, 02 มีนาคม 2015
 
 

แม่ปราง

 

ฝากรูป

บุตรีหม่อมภักดีภูธร กับ ท้าวเทพกระษัตรี(จัน) เป็นพี่สาวของ

พญาถลางเพชรคีรีศรีพิไชยสงครามรามคำแหง

(เทียน เมืองภูเก็จเทียน พญาทุกรราชเทียน)

 

เจ้าจอมมารดาทอง

พระยกกระบัตรจุ้ย

มหาดเล็กเนียม

แม่กิมและแม่เมือง 
 
 

 
 
 
ท้าวเทพกระษัตรี  (ท่านผู้หญิงจัน)
พญาถลางเทียน  (พญาเพชรคีรีศรีพิไชยสงครามรามคำแหง) เมืองภูเก็จ พญาทุกรราชเทียน (จดหมายพญาเทียน)
   
ขยาย ๒ หรือ ๔ เท่าใน http://upic.me/show/54809514
จถล 105 ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สุดท้าย
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ศุกร์, 16 มีนาคม 2018 )