เจ้าจอมมารดาทอง
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
จันทร์, 02 มีนาคม 2015

 
 

เจ้าจอมมารดาทอง

 

106 เจ้าจอมมารดาทอง

 

บุตรีพญาถลางพิมลอัยาขันกับท้าวเทพกระษัตรี

เป็นน้องสาวของแม่ปราง

และพญาถลางเพชรคีรีศรีพิไชยสงครามรามคำแหงเทียน

เป็นพี่สาวของพระยกกระบัตรจุ้ย  มหาดเล็กเนียม

แม่กิมและแม่เมือง

รัชกาลที่ ๑ โปรดฯ เป็นบาทบริจาริกา

เจ้าจอมมารดาทองมีพระราชธิดา คือ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงอุบล

ประสูติเมื่อศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๓๓๔ 
 
 


 
ท้าวเทพกระษัตรี  (ท่านผู้หญิงจัน)
 
พญาถลางเทียน  (พญาเพชรคีรีศรีพิไชยสงครามรามคำแหง) เมืองภูเก็จ พญาทุกรราชเทียน (จดหมายพญาเทียน)
 
 
ขยาย ๒ หรือ ๔ เท่าใน 
http://upic.me/show/54809522

จถล 106 ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์  

 
ลูกสาวพระยาพิมลอัยาขัน
ลูกสาวของย่าจัน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( เสาร์, 17 มีนาคม 2018 )