มหาดเล็กเนียม
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
จันทร์, 02 มีนาคม 2015

 
 
109 มหาดเล็กเนียม

เนียม

    มหาดเล็ก

ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

 

บุตรพญาถลางพิมลอัยาขันกับท้าวเทพกระษัตรี(จัน)

 

เป็นน้องชายของแม่ปราง

พญาถลางเพชรคีรีศรีพิไชยสงครามรามคำแหง

(เทียน เมืองภูเก็จเทียน พญาทุกรราชเทียน)

เจ้าจอมมารดาทอง

และพระยกกระบัตรจุ้ย

มีน้องสาว คือ

แม่กิมและแม่เมือง

 

 


 
ท้าวเทพกระษัตรี  (ท่านผู้หญิงจัน)
 
 
พญาถลางเทียน  (พญาเพชรคีรีศรีพิไชยสงครามรามคำแหง) เมืองภูเก็จ พญาทุกรราชเทียน (จดหมายพญาเทียน)
 

ขยาย ๒ หรือ ๔ เท่าใน http://upic.me/show/49392316

จถล 103 ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์  

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ศุกร์, 16 มีนาคม 2018 )