LINK วัฒนธรรมภูเก็จ 108
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
ศุกร์, 08 สิงหาคม 2008

วัฒนธรรมหมื่นแปดรายการ

ในค้นหาแก้วสารพัดนึก

 

ในเมนู ค้นหาแก้วสารพัดนึก พิมพ์คำที่ต้องการสืบค้น จะมีข้อมูล(Data)จำนวนเนื้อหา ภาพ และเสียง เลือกค้นเลือกดูตามอัธยาศัย ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ มีข้อมูล ๗๖,๑๐๘ รายการ เช่น ประวัติศาสตร์ถลาภูเก็ภูเก็ตริศนาคำทาย ภาษาถิ่นภูเก็ต คำยืมจีนฮกเกี้ยน ภาษาชาวเล เพลงเปลพลงตนโหย้รอเง็ง หนังตะลุง นิทาน ขนบธรรมเนียมประเพณี รายชื่อวัดสุเหร่า บทคัดย่องานวิจัย บุคคลสำคัญ คลิ้กที่นี่ หากต้องการคำแนะนำ

ข้อมูลใน

http://culture.pkru.ac.th/~culture/search/detail.php?id=73675

หาก LINK ไม่ถึงข้อมูลที่ต้องการ

เพราะมีปัญหาเรื่องอักษรไทย

โปรดพิมพ์อักษรไทย

ลงช่องค้นหาใหม่นะขอรับ

ข้อมูล คำแนะนำการใช้เมนู ค้นหาแก้วสารพัดนึก การสืบค้นงานวัฒนธรรม CULTURE

พิมพ์คำที่ต้องการลงในช่องเมนูค้นหาแก้วสารพัดนึก เป็นคำที่เกี่ยวกับชื่อเฉพาะ ชื่อเรื่อง ชื่อบุคคล(เฉพาะชื่อ ไม่ต้องมีคำนำนาม คือไม่ต้องมีนาย นาง นางสาว) ชื่อสถานที่(ชื่อหมู่บ้าน ชื่อตำบล ชื่ออำเภอ ชื่อจังหวัด แต่ไม่ต้องใส่คำ หมู่ บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด) เป็นคำรวม(สามานยนาม เช่น ประเพณี อาหาร นิทาน เพลง)หรือคำเฉพาะ(วิสามานยนาม เช่น เลียบ ชนะศึก ประสิทธิ ชิณการณ์ ป่าตอง ถลาง กะทู้ ไก่เถื่อน) เช่นANDAMAN
BABA PERANAKAN
CULTURE
FOOD
HERB
HOTEL
KRABI
THAILAND
TOUR
กชช.2ค
กระบี่
กะทู้
การท่องเที่ยว
เกาะยาว
แกงพุงปลา
ค่าน้ำนม
เงาะซาไก
จปฐ.
จักสาน
ชาติพันธุ์
ชาวเล
เชิงทะเล
ดนตรีหนังตะลุง
ตรัง
ตัณฑวณิช
ถลาง
ทั่วใต้
ทั่วไทย
เทพกระษัตรี
นามสกุล

นิทาน
โนรา
บาบ๋า
โบราณวัตถุ
โบราณสถาน
ประติมากรรม
ประสิทธิ ชิณการณ์
ปลาฉิ้งฉ้าง
ปลาบู่ทอง
พังงา
พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ
เพลง
เพลงเปล
เพลงตนโหย้ง
แพทย์แผนไทย
ภาคกลาง
ภาษา
ภูเก็ต
โภชนาการ
มุสลิม

ไม้ขาว
ยอดนารีศรีถลาง
ราไวย์
ลอยเรือ
วรรณกรรม
วัฒนธรรม
วิจัย
ศาสนสถาน
สงขลา
สถาปัตยกรรม
สมุนไพร
สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์
สัญญาหน้าอ๊าม
สาคู
สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
สุราษฎร์ธานี
หนังสือ
หมอเอ็น
หอสมุด
เหมืองแร่
อ่าวขามติน

อิสลาม


อีฉุด


สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
โทร. 0-1326-2549

083 1025 606

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ศุกร์, 08 สิงหาคม 2008 )