เพลงตันหยงดอกจำปี
เขียนโดย วรวรรณ ทิพย์อุดมลักษณ์   
Wednesday, 16 September 2015

  เพลงตันหยงดอกจำปี

 

ตันหยง  ตันหยง                 หยงไหร่ล่ะน้องหยงดอกจำปี

ถ้าพี่รักน้องอย่ารอรี                       มาร่วมชีวีเป็นคู่ครอง

น้องมีใจเดียว                            ไม่เคยข้องเกี่ยวรักไม่มีสอง

มาร่วมชีวีเป็นคู่ครอง                      สุขดังใจปองรักสองเรา

หัวสมองตีบตัน

(นางสาววรวรรณ ทิพย์อุดมลักษณ์) 

๒๓/๑/๒๕๕๘

 ***

ภาษาและวรรณกรรม

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 16 September 2015 )