ภาพเก่าเมืองภูเก็จ คลังภาพอาจารย์ฤดี ภูมิภูถาวร
เขียนโดย สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ผศ.   
พุธ, 21 พฤศจิกายน 2018

ภาพเก่าเมืองภูเก็จ
จากคลังภาพอาจารย์ฤดี ภูมิภูถาวร

คลิ้กดูภาพในนี้

 

***
ประวัติศาสตร์  ประวัติศาสตร์