ทะเบียนจดหมายเหตุ มอ มอภ.จห.
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
จันทร์, 18 พฤศจิกายน 2019

ให้คลิ้ก   มอภ.จห.  


ทะเบียน
มอภ.จห.

ทะเบียนจดหมายเหตุ ของ มอ.วิทยาเขตภูเก็ต
ว่าด้วย
ธรณีกาล
วัฒนธรรม
โบราณคดี
ประวัติศาสตร์
การท่องเที่ยว
ยาสมุนไพร
วรรณกรรม
เพลงท้องถิ่น
เพลงพื้นบ้าน
.

ให้คลิ้ก  มอภ.จห. 

 

 


คลิ้กที่ แก้ไข (Edit)
เลือก ค้นหา
พิมพ์คำที่ต้องการ
.
เช่น
.
ดาวเรือง
แล้ว  คลิ้กค้น
เมื่อเจอคำที่ต้องการ  คอลัมน์ D จะเป็นกลุ่มภาพ  คลิ้กเลือกภาพได้ครับ 

 

 

.

มอภ.จห.

จดหมายเหตุ มอ.
.

 

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีภาพให้ค้นได้ ๑๐๐,๐๐๐ ภาพ
เพื่อสื่อการเรียนและการวิจัย
ค้นอะไร ต้องเจอ ต้องได้ ! 

ถึงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓
มีภาพให้ค้นจำนวน ๙๖,๑๔๓ ภาพ
ถึงรหัส ๑๓,๕๙๔

 

คลิ้กเข้าเมนูเพื่อค้นหาสรรพข้อมูล มอภ.จห.

 

สถาบันภาษาไทย ภูเก็ต 
เปิด ลิงก์ เพื่อเข้าสู่ทะเบียน สภท.

 

ค้นใน ราชกิจจานุเบกษา  

ค้นใน  E-book วิกิซอร์ซ

ค้นหาวรรณกรรมวรรณคดี

 

วิธีการค้นหา
๑. เมนู แก้ไข 
๒. เลือก>>> ค้นหาและแทนที่
๓. พิมพ์คำที่ต้องการค้นในช่องที่โปรแกรมให้มา
๔. ดูด้านล่างแผงค้นหา  คลิ้กที่ ค้น
๕. คลิ้ก ค้น ไปเรื่อย ๆ จนพบคำที่ต้องการ
๖. คลิ้ก URL แถวเดียวกับที่พบคำ
๗. เลือกใช้ภาพตามความประสงค์
๘. สงสัย โทร. 0813262549 (ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์)

 

***

์News ข่าว  บทความสาระความรู้   

 

๕๕๕๕
๕๕๕๕
์Newsข่าว บทความสาระความรู้

 .

ให้คลิ้ก   มอภ.จห.

ทะเบียน คำ มอภ.จห.
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อาทิตย์, 10 พฤษภาคม 2020 )