อีคิวดารัต ธนบัตร เววิกาอาภาพร
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
อังคาร, 10 ธันวาคม 2019

 

อาจารย์เววิกา สำเภารัตน์
wayzaza-0800385040

 

 

0380 สมรภูมิถลางชนะศึก
0449 ฟ้าใหม่

 

 

อาจารย์ดารัต บุญสพ
ดารัต - 182526

 

 

0370 The Little Nyonya
0375 ปริศนาคำทายฉบับคติชนที่รัก
0378 ปริศนาคำทายภาคเหนือและอีสาน

 

 

 

อาจารย์รุ่งจิรา ปลอดภัย
ธนบัตร-191131

 

 

0371 แผลเก่า

0373 ลูกอีสาน

0374 เหมืองแร่

0386 สรรพลี้หวนฉบับนักศึกษา

0400 มุฮัมหมัดพระศาสดา

 

อาจารย์อาภาพร ใจเกลี้ยง

อาภาพร ใจเกลี้ยง-1535

 

 

0369 เพื่อนแพง

0376 กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล

0377 พิพิธภัณฑ์คติชน

0403 ประชาคมอาเซียน

   
.
***
คติชนวิทยา 
ภูเก็จ

ศึกษาแถว1 แก้ไข คติชนวิทยา การศึกษาแถว1
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 10 ธันวาคม 2019 )