ธงถลางชนะศึก
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
อาทิตย์, 02 กุมภาพันธ์ 2020


มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร (มทศ.)
สร้าง ธงถลางชนะศึก
เพื่อ 
๑. เป็นสัญลักษณ์ในศึกถลาง พ.ศ.๒๓๒๘
๒. เทิดทูนเกียรติวีรกรรมของชาวถลางในการป้องเมืองถลาง พ.ศ.๒๓๒๘
๓. แสดงให้เห็นว่าชาวถลางป้องเมืองถลางจากศัตรูผู้รุกราน จนได้รับชัยชนะในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๓๒๘
.
มทศ.มอบหมายให้นายธนิต ประทีป ณ ถลาง ดำเนินการ  ได้ใช้ภาพ "ออกศึก" ของจิตกรแนบ ทิชินพงศ์ วางไว้กลางธง
ทหารเรือได้อัญเชิญขึ้นสู่ยอดเสาเหนือฟ้าสมรภูมิถลางชนะศึก เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓
เคยอัญเชิญพร้อมดิ่งพสุธาเหนือน่านฟ้าสมรภูมิถลางชนะศึก
ใช้ในพิธีอัญเชิญธงจากค่ายปากพระ แขวงเมืองตะกั่วทุ่ง มาสู่วัดม่วงโกมารภัจจ์ (วันที่ ๑๒ มีนาคม )  มอบประธานวางหน้าอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร (บ้านท่าเรือ) และอัญเชิญไว้ในงานละครแสงสีเสียงอิงประวัติศาสตร์
คณะผู้อัญเชิญธงถลางชนะศึก
๑. มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร
๒. (ตัวแทน) ทหารเรือ ในทัพละมุ พังงา และในภูเก็ต
๓. สอ.รด.จังหวัดภูเก็ต
 
 
นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เริ่มอัญเชิญธงเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒

 

***
ประวัติศาสตร์  ประวัติศาสตร์