ลวดลายผ้าจากจดหมายเหตุถลาง
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
เสาร์, 15 กุมภาพันธ์ 2020

 

 

 

 


ในจดหมายเหตุที่กล่าวถึงผ้า

มทศ.26  จดหมายย่าจัน

มทศ.36  จดหมายท่านพระยาปลัดผู้เป็นเจ้าเมืองถลาง

มทศ.40   จดหมายพระตะกั่วทุ่งบางคลี


***
การช่างฝีมือ  ประณีตศิลป์ 
ชื่อผ้าผ้าเกี้ยว ผ้าลายรูปสัตว์ ผ้าพระกระบวร ผ้าแพร อัตกลัด ผ้าขาว ผ้าลายพรหม ผ้าขาวก้านแย่งลายเครือ ผ้าขาวอุเหม้า ผ้าขาวกาษาหน้าทอง ผ้าขาวกาษาหน้าจั่ว ผ้าลายดอก ผ้าเข้มขาบ โหมดตาด ผ้าดำ ผ้าแพรดาไหร น้ำมันจีน น้ำมันจัน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( เสาร์, 15 กุมภาพันธ์ 2020 )