คำค้น ใน ทะเบียนหอจดหมายเหตุ มอภ.จห.
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
อังคาร, 17 มีนาคม 2020
คำค้น
9146เอราวัณ ช้างทรงของพระอินทร์351358
https://photos.app.goo.gl/hPPRjTAmv4JbCZKF6
    เอราวัณ ช้างทรงของพระอินทร์3 
https://photos.app.goo.gl/hPPRjTAmv4JbCZKF6
  

           
9146 เอราวัณ ช้างทรงของพระอินทร์ 3 51358
https://photos.app.goo.gl/hPPRjTAmv4JbCZKF6
        เอราวัณ ช้างทรงของพระอินทร์ 3  
https://photos.app.goo.gl/hPPRjTAmv4JbCZKF6
   
ช้างสามเศียร
             
9145 ส้มพี 9 51355
https://photos.app.goo.gl/jTLUpRdjbeimTSbM8
        ส้มพี 9  
https://photos.app.goo.gl/jTLUpRdjbeimTSbM8
   
กระบี่ กระหลุมพี
             
9144 วัดพระนางสร้าง   51346
https://photos.app.goo.gl/GYYJFdhPhRM9T1sEA
        วัดพระนางสร้าง    
https://photos.app.goo.gl/GYYJFdhPhRM9T1sEA
   
วัดนาล่าง วัดนาสร้าง วัดหน้าหลาง ตำนานนางเลือดขาว ลายแทงยาว พิกุล๒ สารภี ดีสมอแดง กัปตัน ฟรานซิส ไลท์ สมเด็จพระเจ้าตากสิน พระดีบุก พระในพุง พระสามกษัตริย์ พระกินคน
             
9143 ฟาก การผูกวัตถุยาวให้ขนานกันไว้เป็นที่รองรับวัตถุอื่นที่มีน้ำหยดซึมไหลออก 3 51346
https://photos.app.goo.gl/szN8FHySSCFtdtE59
        ฟาก การผูกวัตถุยาวให้ขนานกันไว้เป็นที่รองรับวัตถุอื่นที่มีน้ำหยดซึมไหลออก 3  
https://photos.app.goo.gl/szN8FHySSCFtdtE59
                   
9142 ปอเล ปอทะเล 8 51343
https://photos.app.goo.gl/FnBE9eMcBtwWrivXA
        ปอเล ปอทะเล 8  
https://photos.app.goo.gl/FnBE9eMcBtwWrivXA
                   
9141 หยีเล หยีทะเล 16 51335
https://photos.app.goo.gl/yvvhpoVassuRCT6e8
        หยีเล หยีทะเล 16  
https://photos.app.goo.gl/yvvhpoVassuRCT6e8
                   
9140 หว้าหิน 8 51319
https://photos.app.goo.gl/CVZoxgJDjUorPMSf9
        หว้าหิน 8  
https://photos.app.goo.gl/CVZoxgJDjUorPMSf9
                   
9139 ไหว้ผีหลาง ไหว้ผีถลาง   51311
https://photos.app.goo.gl/1wcUqmEGYgrcAAEN6
       
ไหว้ผีหลาง ไหว้ผีถลาง
   
https://photos.app.goo.gl/1wcUqmEGYgrcAAEN6
      ไหว้ผีหลาง ในวัดม่วงโกมารภัจจ์ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็จ ๑. ไหว้บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ๒. ไหว้ตายายผีหลาง ๓. เซ่นสรวงบูชาวีรบรรพชนเมืองถลาง ๔. คำเชิญผีหลาง "หน้ารนแม่หม้า มีขามคอม้า มีหว้ากาจับ มีต้นม่วงคล้า มีสระหน้ารน มีคูรายรอบ มีขอบค่ายไผ่" (คล้อย ทองเจริญ)
9138 ลอกอเหลือง ก้านม่วง 8 51311
https://photos.app.goo.gl/zwuspW6ZdjvEjoJk6
        ลอกอเหลือง ก้านม่วง 8  
https://photos.app.goo.gl/zwuspW6ZdjvEjoJk6
                   
9137 ภาษาไทยใส่ใจเกาะหมากน้อย   51303          
ภาษาไทยใส่ใจเกาะหมากน้อย
                       
9136 หอยอูหนั้ม 2 51303           หอยอูหนั้ม 2                      
9135 หอยเหล็กขูด 2 51301       สภท 906 หอยเหล็กขูด 2                      
9134 หอยปับปับ หอยเหล็กขูดปากบาง 2 51299       สภท 905 หอยปับปับ หอยเหล็กขูดปากบาง 2                      
9133 ตำปัง หูกวาง 4 51297       สภท 904 ตำปัง หูกวาง 4                      
9132 ดาหรา 3 51293       สภท 903 ดาหรา 3                      
9131 โปเย้ะ โปเย ชื่อขนมทำด้วยแป้งและไข่แดง ผสมแล้วทอด 5 51290       สภท 902 โปเย้ะ โปเย ชื่อขนมทำด้วยแป้งและไข่แดง ผสมแล้วทอด 5                      
9130 เกาะหมาก พังงา 1 51285 https://photos.app.goo.gl/W5L5Lnxzezn5XVJh7       เกาะหมาก พังงา 1 https://photos.app.goo.gl/RAHpn2nbvXwuLkPYA
https://photos.app.goo.gl/W5L5Lnxzezn5XVJh7
                   
9129 สารทเดือน๑๐ หลายวัดในภูเก็ต ๒๕๖๒ 236 51284
https://photos.app.goo.gl/9irsXH4hiwkwtCGJ9
        สารทเดือน๑๐ หลายวัดในภูเก็ต ๒๕๖๒ 236  
https://photos.app.goo.gl/9irsXH4hiwkwtCGJ9
     
วัดแสนสุข วัดวิชิตสังฆาราม วัดโฆษิตวิหาร วัดท่าเรือ วัดศรีสุนทร
    กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล
ขนมลา ขนมเทียน ขนมท่อนไต้ ขนมก้านบัว ขนมพอง ขนมกำล
   
9128 ภูเก็ตวัฒนธรรมเยือนเวียดนาม 97 51048
https://photos.app.goo.gl/hYs75D6981fJsvet6
        ภูเก็ตวัฒนธรรมเยือนเวียดนาม 97  
https://photos.app.goo.gl/hYs75D6981fJsvet6
                   
9127 เขาเฒ่าโบราณคดี 82 50951
https://photos.app.goo.gl/JQ4CZEsjbdTBgi6Q6
    อม.จห. 882 เขาเฒ่าโบราณคดี 82  
https://photos.app.goo.gl/JQ4CZEsjbdTBgi6Q6
                   
9126 คุณสมบัติเว็บ jotmaihet 4 50869
https://photos.app.goo.gl/T9VafJjdCpsd7bo66
        คุณสมบัติเว็บ jotmaihet 4  
https://photos.app.goo.gl/T9VafJjdCpsd7bo66
                   
9125 ช่อลูกแก้ว 13 50865
https://photos.app.goo.gl/Hyyoy3JXoa9QQ4cPA
        ช่อลูกแก้ว 13  
https://photos.app.goo.gl/Hyyoy3JXoa9QQ4cPA
                   
9124 ช่อคดกริช 8 50852
https://photos.app.goo.gl/cV4bKzc9qnDewsfG9
        ช่อคดกริช 8  
https://photos.app.goo.gl/cV4bKzc9qnDewsfG9
                   
9123 ช่อบอก ช่อกระบอก 5 50844
https://photos.app.goo.gl/xqsJsfDfeTGjEPwy9
        ช่อบอก ช่อกระบอก 5  
https://photos.app.goo.gl/xqsJsfDfeTGjEPwy9
                   
9122 ช่อสารทเดือนสิบ 57 50839
https://photos.app.goo.gl/c379QvAoDuNvFvobA
        ช่อสารทเดือนสิบ 57  
https://photos.app.goo.gl/c379QvAoDuNvFvobA
                   
9121 งาน มห.ภูเก็จ 1- 104 50782
https://photos.app.goo.gl/dgpXBBYAi9yu4Q8C6
        งาน มห.ภูเก็จ 1- 104  
https://photos.app.goo.gl/dgpXBBYAi9yu4Q8C6
                   
9120 งานศูนย์อันดามัน อม.จห. 43 50678
https://photos.app.goo.gl/HcDroqSd8DzCq4UX9
        งานศูนย์อันดามัน อม.จห. 43  
https://photos.app.goo.gl/HcDroqSd8DzCq4UX9
                   
9119 บันทึกงาน พมร.ในจถล. 60 50635
https://photos.app.goo.gl/bkNUC2FrYpFnsbQi7
        บันทึกงาน พมร.ในจถล. 60  
https://photos.app.goo.gl/bkNUC2FrYpFnsbQi7
                   
9118 บันทึกปฏิบัติงาน พมร. 55 50575
https://photos.app.goo.gl/9ybKBAKVRa7FY3tT9
        บันทึกปฏิบัติงาน พมร. 55  
https://photos.app.goo.gl/9ybKBAKVRa7FY3tT9
                   
9117 แผนงาน พมร 3-4 3 50520
https://photos.app.goo.gl/XXvG9SkkqTJvKT4f8
        แผนงาน พมร 3-4 3  
https://photos.app.goo.gl/XXvG9SkkqTJvKT4f8
                   
9116 การรับบริจาคภัณฑ์ พมร. 1 50517
https://photos.app.goo.gl/6HsEjfKuyEhLR5oh7
        การรับบริจาคภัณฑ์ พมร. 1  
https://photos.app.goo.gl/6HsEjfKuyEhLR5oh7
                   
9115 ปฏิบัติงาน จถล. เมื่อประธานเป็นผู้จัดการ พมร.ภูเก็ต 58 50516
https://photos.app.goo.gl/cpHwcjnCuQfGAfDC9
        ปฏิบัติงาน จถล. เมื่อประธานเป็นผู้จัดการ พมร.ภูเก็ต 58  
https://photos.app.goo.gl/cpHwcjnCuQfGAfDC9
                   
9114 สมุดจีน รามเกียรติ สำเนียงถิ่นภูเก็ต 2 50458
https://photos.app.goo.gl/kzGgVAsHFmpVxV5n6
        สมุดจีน รามเกียรติ สำเนียงถิ่นภูเก็ต 2  
https://photos.app.goo.gl/kzGgVAsHFmpVxV5n6
                   
9113 ระเบียบการใช้รูปแบบคำภาษาถิ่น 1 50456
https://photos.app.goo.gl/XZJ51y2qfLQXGUEm9
        ระเบียบการใช้รูปแบบคำภาษาถิ่น 1  
https://photos.app.goo.gl/XZJ51y2qfLQXGUEm9
                   
9112 แผนเปิดพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต 1 50455
https://photos.app.goo.gl/tiCJxjsnAbuxp4tx5
        แผนเปิดพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต 1  
https://photos.app.goo.gl/tiCJxjsnAbuxp4tx5
                   
9111 ทัศนี แช่ทอง นำเงินบริจาคอนุสรณสถานไปเก็บไว้ที่ ทม.กะทู้ 1 50454
https://photos.app.goo.gl/JxauP2eb44oF7Tox5
        ทัศนี แช่ทอง นำเงินบริจาคอนุสรณสถานไปเก็บไว้ที่ ทม.กะทู้ 1  
https://photos.app.goo.gl/JxauP2eb44oF7Tox5
                   
9110 แผนงาน พมร. 1-5 5 50453
https://photos.app.goo.gl/cpHwcjnCuQfGAfDC9
        แผนงาน พมร. 1-5 5  
https://photos.app.goo.gl/cpHwcjnCuQfGAfDC9
                   
9109 ขอคืนทรัพย์สินส่วนตัวของสมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ จาก พมร. 1 50448
https://photos.app.goo.gl/NxYCzpGum4zb4xdV6
        ขอคืนทรัพย์สินส่วนตัวของสมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ จาก พมร. 1  
https://photos.app.goo.gl/NxYCzpGum4zb4xdV6
                 
9108 ถ้ำเทวดา บ้านหน้าหม้อ ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่   50447
https://photos.app.goo.gl/JEwuFJmhHwtRx7YD8
       
ถ้ำเทวดา บ้านหน้าหม้อ ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่
    https://photos.app.goo.gl/JEwuFJmhHwtRx7YD8 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2657309261216572&id=100008125726542 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2657318931215605&id=100008125726542 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2657338157880349&id=100008125726542 https://www.facebook.com/100008125726542/videos/2657350844545747/ https://www.facebook.com/100008125726542/videos/2657350844545747/        
9107 โรงเรียนมุสลิมวิทยา 13 50447
https://photos.app.goo.gl/n7CdxnhBdPXuNY6J6
        โรงเรียนมุสลิมวิทยา 13  
https://photos.app.goo.gl/n7CdxnhBdPXuNY6J6
                   
9106 มัสยิดดูไบเกาะแก้ว 10 50434
https://photos.app.goo.gl/HEPT5FADJ4qfxRou6
        มัสยิดดูไบเกาะแก้ว 10  
https://photos.app.goo.gl/HEPT5FADJ4qfxRou6
                   
9105 ละครย่าจันย่ามุก ซ้อมปี 2563 80 50424
https://photos.app.goo.gl/VL3tBxgrVGXWwrbP6
        ละครย่าจันย่ามุก ซ้อมปี 2563 80  
https://photos.app.goo.gl/VL3tBxgrVGXWwrbP6
                   
9104 เอื้องหมายนา 11 50344
https://photos.app.goo.gl/TYDTAAEADDjq7DY38
        เอื้องหมายนา 11  
https://photos.app.goo.gl/TYDTAAEADDjq7DY38
                   
9103 แซะ ใบอ่อนใช้เป็นผักเกร็ด 9 50333
https://photos.app.goo.gl/AySeEeTqN2Zw2Xwy9
        แซะ ใบอ่อนใช้เป็นผักเกร็ด 9  
https://photos.app.goo.gl/AySeEeTqN2Zw2Xwy9
   
สัมพันธ์กับชื่อวัดโคกแซะ และชื่อโต๊ะแซะ
             
9102 หวายเหมีย ใช้เย็บตับจากมุงหลังคา 9 50324
https://photos.app.goo.gl/DH5uPWG9t8WhTbu87
        หวายเหมีย ใช้เย็บตับจากมุงหลังคา 9  
https://photos.app.goo.gl/DH5uPWG9t8WhTbu87
   
เจริญงอกงามอยู่ข้างพรุหรือข้างที่มีน้ำท่วมขัง
             
9101 หลักเมืองถลาง ป่าสัก เลพัง เมืองใหม่ ท่าเรือ 42 50315
https://photos.app.goo.gl/6Eni5T8xAvCCxUcR7
        หลักเมืองถลาง ป่าสัก เลพัง เมืองใหม่ ท่าเรือ 42  
https://photos.app.goo.gl/6Eni5T8xAvCCxUcR7
    หลักเมืองถลาง หลักเมืองถลางเลพัง หลักเมืองถลางป่าสัก หลักเมืองถลางเมืองใหม่ หลักเมืองถลางท่าเรือ หลักเมืองถลางเมืองใหม่ สร้างในรัชกาลที่ ๓ โดยเจ้าเมืองพังงา หลักเมืองถลางท่าเรือ พระยาวิชิตสงคราม (ทัต) สร้างเมื่อ พ.ศ.2419 มีต้นมะขามให้เกิดความเกรงขาม มีเรือให้เจ้าแม่มะลิไว้พายเล่นในคลองท่าเรือ หลักเมืองถลางป่าสัก เจ้าแม่ดุ มีต้นประดู่ข้างเสาหลีกเมือง เจ้าแม่เกษิณี หลักเมืองถลางเลพัง เจ้าแม่สร้อยแก้ว หลักเมืองถลางป่าสัก เจ้าแม่ดวง หรือเจ้าแม่มะลิ หลักเมืองถลางท่าเรือ เจ้าแม่จัน หลักเมืองถลางเมืองใหม่
9100 ปฏิมากรรมสกุลช่างถลาง 12 50273
https://photos.app.goo.gl/7LmFdfZ2ZJi48FMp8
        ปฏิมากรรมสกุลช่างถลาง 12  
https://photos.app.goo.gl/7LmFdfZ2ZJi48FMp8
    วัดป่าสัก สำนักสงฆ์ป่าสัก ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ขมวดพระศกแบบหนามขนุน เส้นพระเกศาแบบหนามขนุน เส้นผมหนามขนุน        
9099 ค่ายปากพระ ค่ายเจ้าพระยาอินทวงษา 9 50261
https://photos.app.goo.gl/GUE811KgdB72KufM6
        ค่ายปากพระ ค่ายเจ้าพระยาอินทวงษา 9  
https://photos.app.goo.gl/GUE811KgdB72KufM6
   
คุกย่าจัน พระยาธรรมไตรโลกให้เกาะเอาตัวตูข้าลงไปไว้ ณ ปากพระ
             
9098 เทพเทวะเทวดา 32 50252
https://photos.app.goo.gl/beLkCRgBuGwpQvV68
        เทพเทวะเทวดา 32  
https://photos.app.goo.gl/beLkCRgBuGwpQvV68
                   
9097 อ๊ามแสงธรรม 58 50220
https://photos.app.goo.gl/tJ5iYbWf48Mxswft5
        อ๊ามแสงธรรม 58  
https://photos.app.goo.gl/tJ5iYbWf48Mxswft5
                   
9096 สมุดข่อย จากวัดพระนางสร้าง 5 50162
https://photos.app.goo.gl/YoyNqeLt9YASwE836
        สมุดข่อย จากวัดพระนางสร้าง 5  
https://photos.app.goo.gl/YoyNqeLt9YASwE836
                   
9095 วัดป่ามหาวัน กำเนิดภิกษุณี 24 50157
https://photos.app.goo.gl/C5FARjLoiG39Nk9q9
        วัดป่ามหาวัน กำเนิดภิกษุณี 24  
https://photos.app.goo.gl/C5FARjLoiG39Nk9q9
                   
9094 หมากหางกระรอก 8 50133
https://photos.app.goo.gl/7zgRnoAXisS2rYXr5
        หมากหางกระรอก 8  
https://photos.app.goo.gl/7zgRnoAXisS2rYXr5
                   
9093 แมงกระพรุน 243 50125
https://get.google.com/u/1/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipMRd8iYtBxXoYKxkxjfvjSFz0IjQlxmcmC2k_jS
        แมงกระพรุน 243  
https://get.google.com/u/1/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipMRd8iYtBxXoYKxkxjfvjSFz0IjQlxmcmC2k_jS
                   
9092 จวนเจ้าคุณเทศามณฑลภูเก็จ 1 49882
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipPyIluRAklyFxlBsIaSlbuPfPHWCwhXYtuclFUr
        จวนเจ้าคุณเทศามณฑลภูเก็จ 1  
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipPyIluRAklyFxlBsIaSlbuPfPHWCwhXYtuclFUr
                   
9091 ริมฝั่งคงคา 66 49881
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipPRejAIuYka-x__5zoA5O7rKWExRXl4temSjysa
        ริมฝั่งคงคา 66  
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipPRejAIuYka-x__5zoA5O7rKWExRXl4temSjysa
                   
9090 ป่ามหาวัน ต้นสาละ 12 49815
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipPMQvYaq7MH_vfYC3HUUH1MMMNqZMHBbuRmDvCh
        ป่ามหาวัน ต้นสาละ 12  
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipPMQvYaq7MH_vfYC3HUUH1MMMNqZMHBbuRmDvCh
                   
9089 นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รมต.วัฒนธรรม เยี่ยมชม พมร. สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ นำชม 227 49803
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipOm6OC81G49_YSKcB_4VUDQP_KXdtbdrAk36vt0
        นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รมต.วัฒนธรรม เยี่ยมชม พมร. สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ นำชม 227  
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipOm6OC81G49_YSKcB_4VUDQP_KXdtbdrAk36vt0
                   
9088 สักการะแบบชาวพุทธทิเบต อัฐฎางคประดิษฐ์ 1 49576
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipOQqVztk1Rrc2hNCZtfDkP5_qq68HYE-hdp8KRm
        สักการะแบบชาวพุทธทิเบต อัฐฎางคประดิษฐ์ 1  
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipOQqVztk1Rrc2hNCZtfDkP5_qq68HYE-hdp8KRm
                   
9087 พมร.พังยับใน 120 วันช่วงประกันสัญญา 120 49575
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipO7bjW0I1Mui0RcRlRgNIh1hq8NY1nWBFyYvuMg
        พมร.พังยับใน 120 วันช่วงประกันสัญญา 120  
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipO7bjW0I1Mui0RcRlRgNIh1hq8NY1nWBFyYvuMg
                   
9086 บทสวดมนต์อินเดีย 1 49455
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipO-Bv-ZRlH2bGdWD0Bej059ij8p08EPePI2YSxK/AF1QipMBWRnd6wOjjBHXdSWQnsclB0EBOn-JNkC_tpPP
        บทสวดมนต์อินเดีย 1  
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipO-Bv-ZRlH2bGdWD0Bej059ij8p08EPePI2YSxK/AF1QipMBWRnd6wOjjBHXdSWQnsclB0EBOn-JNkC_tpPP
                   
9085 วัดเชตวันมหาวิหาร 71 49454
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipNOTVhohISY9hYpv_d7mKvTNVPcW9FnTlZx21D7
        วัดเชตวันมหาวิหาร 71  
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipNOTVhohISY9hYpv_d7mKvTNVPcW9FnTlZx21D7
                   
9084 ไฮดรา 1 49383
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipNOTVhohISY9hYpv_d7mKvTNVPcW9FnTlZx21D7
        ไฮดรา 1  
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipNOTVhohISY9hYpv_d7mKvTNVPcW9FnTlZx21D7
                   
9083 ไปสารนาถอินเดีย 89 49382
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipNE183Tyz7v9oOIUAQwxgNgshbdBiFs1u6-wpGp
        ไปสารนาถอินเดีย 89  
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipNE183Tyz7v9oOIUAQwxgNgshbdBiFs1u6-wpGp
                   
9082 สมหมายบรรยายเมืองโบราณ 118 49293
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipNUQXdURukNIXSY5NqQ4weyHDi_BKBeICLnIAqu
        สมหมายบรรยายเมืองโบราณ 118  
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipNUQXdURukNIXSY5NqQ4weyHDi_BKBeICLnIAqu
                   
9081 สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ บรรยายนำชม รมต.นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ กระทรวงวัฒนธรรม 28 49175
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipNnSBBg6urvferFKxCmbrZD-7ivoWlmiQ81LQ_O
        สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ บรรยายนำชม รมต.นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ กระทรวงวัฒนธรรม 28  
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipNnSBBg6urvferFKxCmbrZD-7ivoWlmiQ81LQ_O
                   
9080 ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สารนาถ พาราณสี 87 49147
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipN5s4tXHLM0pGj7GKIPFsl3_9HhsTp_8oYeX-qX
        ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สารนาถ พาราณสี 87  
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipN5s4tXHLM0pGj7GKIPFsl3_9HhsTp_8oYeX-qX
                   
9079 วัดไทยลุมพินี 28 49060
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipMS1peBmdAXSIxTBVqzAJotyV1F8ovAKP2UCxFE
        วัดไทยลุมพินี 28  
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipMS1peBmdAXSIxTBVqzAJotyV1F8ovAKP2UCxFE
                   
9078 เมืองโบราณเยี่ยมชม พมร. 56 49032
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipM9ywYKr__aCaI0VZhciLp8p-0oweZfd0Z3TGEm
        เมืองโบราณเยี่ยมชม พมร. 56  
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipM9ywYKr__aCaI0VZhciLp8p-0oweZfd0Z3TGEm
                   
9077 พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ พมร. 127 48976
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipMC3jEuEh7iwMWEM-L4K1fgPVaZjgG6LrdxkuhU
        พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ พมร. 127  
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipMC3jEuEh7iwMWEM-L4K1fgPVaZjgG6LrdxkuhU
                   
9076 พิพิธภัณฑ์หอย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง 482 48849
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipMSGXCh4mY94Ba0kqCdKP-6d7pLvWD4uG6W23Uu
        พิพิธภัณฑ์หอย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง 482  
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipMSGXCh4mY94Ba0kqCdKP-6d7pLvWD4uG6W23Uu
                   
9075 พุิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและหอย 94 48367
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipMPzM5D4nK5RrktgOnwyK9cHkY9MUzesGuHLf8a/AF1QipNFhDUf4nhUkN3r8IBVlX9nQ6QLY-k7cDKkVfSO
        พุิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและหอย 94  
https://get.google.com/albumarchive/113065357426079858527/album/AF1QipMPzM5D4nK5RrktgOnwyK9cHkY9MUzesGuHLf8a/AF1QipNFhDUf4nhUkN3r8IBVlX9nQ6QLY-k7cDKkVfSO
                   
9074 12 นักษัตร 12 เมือง สมัยพระเจ้าศรีธรรมโศกราช 1 48273
https://www.nakhononline.com/1812/
        12 นักษัตร 12 เมือง สมัยพระเจ้าศรีธรรมโศกราช 1  
https://www.nakhononline.com/1812/
                   
9073 หนังสือของสมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 26 48272
https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipPgjK1xBBN8OzSgz-3T8pXpjMcDO5sV6nJN9v9L
        หนังสือของสมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 26                      
9072 โกนผมนาควัดกลาง 14 48246 https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipOiPQFprfuppyklEbsxNh2AK_hx0mr5Ugq9uzz7       โกนผมนาควัดกลาง 14   https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipOiPQFprfuppyklEbsxNh2AK_hx0mr5Ugq9uzz7                  
9071 ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 64 48232
https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipMPwwRO2-d4NdHA9Y3QKObczUKelGBM605xLT7Y
        ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 64  
https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipMPwwRO2-d4NdHA9Y3QKObczUKelGBM605xLT7Y
                   
9070 คู่ธรรมบุญภูเก็จแก้ว 43 48168 https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipNKi-2hSeTi0ClMg_jRtdNRWVzMWSNIHcRHGPqF       คู่ธรรมบุญภูเก็จแก้ว 43   https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipNKi-2hSeTi0ClMg_jRtdNRWVzMWSNIHcRHGPqF    
พระมหาจูม 19/10/2554
           
9069 ส้วมอินเดียพัฒนา 10 48125
https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipMzDahY7L8UJZLmDfRL1CoeXI4HIW-9Qcna949u
        ส้วมอินเดียพัฒนา 10  
https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipMzDahY7L8UJZLmDfRL1CoeXI4HIW-9Qcna949u
      พ.ศ.2554            
9068 ราวา กุมาร มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพุทธคยา 21 48115 https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipN06oAsBeiJvTAcofdMfshEGGQM-ZXaL09S3TKU       ราวา กุมาร มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพุทธคยา 21   https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipN06oAsBeiJvTAcofdMfshEGGQM-ZXaL09S3TKU     พ.ศ.2554 กุสินารา สาลวโนทยาน เอื้อมบุญปิดทองพระบาท ครอบครัวกฤษ สีฟ้า เกาะสมุย
คานหามขึ้นคิชฌกูฏ มายาเทวี ลุมพินี พระองค์ดำ มหาวิทยาลัยนาลันทา
     
9067 สินค้าที่ระลึกในพุทธคยา 42 48094
https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipPIjMYBEdqhHokALrVODjnpWAniX6ihLYZe9oPq
        สินค้าที่ระลึกในพุทธคยา 42  
https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipPIjMYBEdqhHokALrVODjnpWAniX6ihLYZe9oPq
      พระมหาจูม            
9066 จิตกรรมวัฒนธรรมภูเก็ต ของเด็กภูเก็ต พ.ศ.2555 63 48052
https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipOtyqJm5-cDh0NblMk8HQH5TkkFS7HoyalTqzZJ
        จิตกรรมวัฒนธรรมภูเก็ต ของเด็กภูเก็ต พ.ศ.2555 63  
https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipOtyqJm5-cDh0NblMk8HQH5TkkFS7HoyalTqzZJ
        จิตรกรรมประเพณี          
9065 ตรุษจีน ย้อนอดีต นครภูเก็ต พ.ศ.2555 41 47989
https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipP3UPZ4Vmx-oY_AKiMBOpkSn9nbVO909Vdlj8a6
        ตรุษจีน ย้อนอดีต นครภูเก็ต พ.ศ.2555 41  
https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipP3UPZ4Vmx-oY_AKiMBOpkSn9nbVO909Vdlj8a6
     
ตลาดทุ่งคา ถนนถลาง ลานมังกร ไฮ้เหลง
           
9064 ร่างกุ้งจากหน้าต่างเครื่องบิน 4 47948
https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipOTA46oofLl5cqlvX5NPt0BaQUH4NnqkWbShOTr
        ร่างกุ้งจากหน้าต่างเครื่องบิน 4  
https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipOTA46oofLl5cqlvX5NPt0BaQUH4NnqkWbShOTr
                   
9063 วิถีชีวิตฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา 103 47944
https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipOEDZxaIbXNIDyEFZZF56DQtRsTHuq09PbR2LHg
        วิถีชีวิตฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา 103  
https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipOEDZxaIbXNIDyEFZZF56DQtRsTHuq09PbR2LHg
      พุทธคยา
น้ำเมาอินทผาลัม บ้านดิน เด็ก ๆ หินรองซักผ้า สุเหร่า มีดตัดปลา ของหวาน ขนมหวาน
         
9062 คงคามหานัทีพาราณสี 66 47841
https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipO9Me5g3En0T6n0b2nwhWqvDt2wyUOErsVn5d1Q
        คงคามหานัทีพาราณสี 66  
https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipO9Me5g3En0T6n0b2nwhWqvDt2wyUOErsVn5d1Q
     
สาวกพระศิวะ ตรีด้ามยาว
           
9061 ค้นหา 1 47775
https://docs.google.com/document/d/1vlMKZZXSZaDnybQhgfixF0Ma3_GF9-3yrpi1sWD9v9U/edit?usp=sharing
        ค้นหา 1  
https://docs.google.com/document/d/1vlMKZZXSZaDnybQhgfixF0Ma3_GF9-3yrpi1sWD9v9U/edit?usp=sharing
     
ค้นหาคำจากทะเบียน มอภ.จห.
           
9060 ลังกาสุกะ ศตวรรษที่ 7 1 47774
https://docs.google.com/document/d/1acElvhMwa0HRI_C2t7azdc7O8tfS8nNP3VAwU6IzPrg/edit?usp=sharing
        ลังกาสุกะ ศตวรรษที่ 7 1  
https://docs.google.com/document/d/1acElvhMwa0HRI_C2t7azdc7O8tfS8nNP3VAwU6IzPrg/edit?usp=sharing
     
เมืองยะรัง เคลื่อนย้ายไปปัตตานี เสียเมืองให้อาณาจักรฟูนัน ในศตวรร็ที่ ๑๑
           
9059 โบราณคดีภาคใต้ 1 47773
https://issuu.com/muangboranjournal/docs/1001-2527/101
        โบราณคดีภาคใต้ 1         วัดโพธิ์ปฐมาวาส ภาพเขียนฝาผนังโบสถ์เรื่องเตภูมิกถา หม้อกุณฑี
เพชรบุรีโบราณคดี ธรรมจักร หน้าบันโบสถ์
       
9058 เขาหม้อแกง ที่วังหม้อแกง และนิทานวังหม้อแกง 3 47772
https://photos.app.goo.gl/xuisaPtuTr2m8AKRA
        เขาหม้อแกง ที่วังหม้อแกง และนิทานวังหม้อแกง 3  
https://photos.app.goo.gl/xuisaPtuTr2m8AKRA
      นิทานวังหม้อแกง            
9057 เขาเต่า ตาเต่าในนิทานเขานางหงส์ 2 47769
https://photos.app.goo.gl/4PQD9LspximXExFn7
        เขาเต่า ตาเต่าในนิทานเขานางหงส์ 2  
https://photos.app.goo.gl/4PQD9LspximXExFn7
     
มีน้ำตกเต่าทอง ด้านหน้าน้ำตกมีต้นเหนา หรือต้นชก ชาวบ้านนำพวงผลเหนา มาทำเป็นลูกชกเชื่อม และน้ำตาลเหนา น้ำตาลชก น้ำตาลแว่นเหนา น้ำตาลแว่นชก
           
9056 จันทน์ 4 47767
https://photos.app.goo.gl/QKa9cv9CeWMVKZaF9
        จันทน์ 4  
https://photos.app.goo.gl/QKa9cv9CeWMVKZaF9
     
เมล็ดจันทน์ใช้เป็นเครื่องเทศ
           
9055 โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คณานันทานุสรณ์ ลานสกา 3 47763
https://photos.app.goo.gl/maBn624Bh8vGXsBGA
        โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คณานันทานุสรณ์ ลานสกา 3  
https://photos.app.goo.gl/maBn624Bh8vGXsBGA
     
ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ฝึกสอนเมื่อปี พ.ศ.2508
           
9054 โรงเรียนบ้านร่อน ลานสกา 2 47760
https://photos.app.goo.gl/5P47mx2P43yMABu27
        โรงเรียนบ้านร่อน ลานสกา 2  
https://photos.app.goo.gl/5P47mx2P43yMABu27
     
อธิการบดี ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ฝึกสอน เมื่อปี พ.ศ.2508
           
 
 
***
คำค้น แก้ไข ใน Newsข่าว  พมรกะทู้ 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 17 มีนาคม 2020 )