มรดกทรัพย์สินทางปัญญาปิ่นพุทธศิลป์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Monday, 08 June 2020

.

ค้นหาคำได้ใน>>>  มอภ.จห.

 

.
.
วิธีค้นหาคำ
๑. ดูแถวบน ระหว่างคำ  ไฟล์ - ดู
คลิ้ก  แก้ไข
.
๒. เลือก  ค้นหาและแก้ไข
.
๓. พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องที่เสนอไว้
.
๔. คลิ้กคำ ค้นหา  อยู่ซ้ายล่าง
คลิ้กไปเรื่อย ๆ จนเจอคำที่ต้องการ จึงคลิ้ก เสร็จสิ้น
.
๕. ในแถวเดียวกันจะมี URL

คลิ้ก URL นั้น  จะได้ภาพตามคำค้น
ในคลังภาพ จะมี Link
ไปสู่รายละเอียดอื่น
เช่น
อ้างอิง  นามานุกรม บรรณานุกรม
คำอธิบาย  รายละเอียด

***
คติชนวิทยา  คติชนวิทยา

คำค้น

ค้นหาคำได้ใน  หสป.  
.
รวม Link ค้นหาคำใน  รวมหอจดหมายเหตุปิ่นพุทธศิลป์

.

ค้นหาคำใน เว็บ PHUKETDATA ด็อด net 

ค้นใน>>> ทรัพย์สินทางปัญญาปิ่นพุทธศิลป์  หน้า 4 - 8

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 08 June 2020 )