นายไชยอยู่บ้านลิพอน
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
จันทร์, 29 มิถุนายน 2020

นายไชยอยู่บ้านลิพอน

พ.ศ.2328

 
***
ประวัติศาสตร์  ถลางภูเก็จภูเก็ต