ระบำปั้นหม้อ บ้านลิพอน
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
จันทร์, 29 มิถุนายน 2020

มรภ.ภูเก็ต
ประดิษฐ์ท่ารำ
 
ระบำปั้นหม้อ
บ้านลิพอน
 

ูู***
คติชนวิทยา  คติชน