อาลัย สจ.สกุล ณ นคร
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
เสาร์, 01 สิงหาคม 2020


 

 

 

๑. สจ.สกุล  ณ นคร

นักการการเมืองรางวัลกระสุนทอง

ร่วมกับ

๒. จอหงวนประสิทธิ ชิณการณ์

ขุมทรัพย์วัฒนธรรมเมืองภูเก็จ

๓. นายหัว(เหมือง)ประชา ตัณฑวณิช

จอมยุทธมรดกภูเก็จ

๔. หมอเลียบ  ชนะศึก
ขุมทรัพย์วัฒนธรรมเมืองถลาง

๕. ผอ.สุมน คงสวัสดิ์
เสนาการ DNA. แผ่นดินภูเก็จ
๖. ผู้ว่าฯมานิต วัลยะเพ็ชร์

ผู้ว่าคารวะฅนปั้นดินให้เป็นดาว


สร้าง

กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ


เพื่อ

นำอดีตมาเชิดชู

ฟื้นฟูปัจจุบัน

สร้างสรรค์อนาคต


ซึ่งได้ (ให้) ปรากฏแก่มวลมนุษยชน (อย่างหลากหลาย)


๑. สัมมนาประวัติศาสตร์เมืองถลาง ๒๓๒๗


๒. สร้างป้ายแหล่งประวัติศาสตร์

รนย่าจันเมืองถลางบ้านเคียน

จวนจอมเฒ่าเมืองถลางบ้านดอน

จวนเมืองถลางบางโรง

จวนพญาวิชิตสงคราม


๓.เฉลิมฉลอง ๒๐๐ ปี

วีรสตรีเมืองถลาง ๒๓๒๘


๔. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง


๕. พิพิธภัณฑ์มีชีวิตตลาดทุ่งคา

เป็นอาทิ


สจ.สกุล  ณ นคร 
เป็นพลังหลักทั้งผลักทั้งดัน

ให้ฝันของนักคิดนิรมิตขึ้นมาเป็นจริง

ทิ้ง “ภูเก็จปกครองตนเอง”
(ภายใต้รัฐธรรมนูญ)

งานอนาคตไว้กับอนุชน
ไม่ต้องหวังเหวิด

พักผ่อนให้ ’บายใจสมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์

กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ตาราง และสถานที่ในร่ม 

 

 

****

ประวัติศาสตร์  


  

 

****

ประวัติศาสตร์  

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( เสาร์, 01 สิงหาคม 2020 )