ภูมิศาสตร์ไทย ภูมิศาสตร์ภาคใต้
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
เสาร์, 01 สิงหาคม 2020


ภาคใต้สยามประเทศ


ที่ตั้งประเทศไทย


ชวนเที่ยวไทย


ที่ตั้งภาคใต้

Google Earth


ขนาดประเทศไทย

ขนาดภาคใต้


ประชากร


ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศภาคใต้


อาณาเขต


เทือกเขา


แม่น้ำ


ชายฝั่งทะเล

เกาะ  เกาะในอันดามัน  เกาะสวย เกาะงาม


เกาะสมุย


เกาะพีพี


เกาะนางยวน

เกาะเหลาลาดิง

เกาะอาดัง
อ่าว

Google Maps


ภูมิอากาศ


ทรัพยากรธรรมชาติ


ป่าไม้


ป่าชายเลน


ป่าชายเลนดูดเก็บคาร์บอนโลก

พัฒนาการโลก ธรณีกาล

หิน

แกรนิต


หินทรายแดง ยุคแคมเบรียน

หินทรายเทา ยุคออร์โดวิเชียนอ่าวฟอสซิลดิน


แร่ธาตุ - แร่ธาตุ


ภาคใต้กับการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว ๑๔ จังหวัด

ท่องเที่ยวภาคใต้


ประวัติศาสตร์สตูล

ประวัติศาสตร์พังงา

เจ้าเมืองตะกั่วป่า

เจ้าเมืองพังงา

เมืองถลางเมืองใหม่

บ้านท่าเรือ อำเภอถลาง

ประวัติพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง

พงศาวดารเมืองถลาง

พระยาวิชิตสงคราม

PERANAKAN

เมืองถลางบ้านพอน
ทุกข์ของย่าจัน

.

หัตถกรรมภาคใต้

.
ศิลปะ วัฒนธรรม ภาคใต้


งานศิลปะบางชิ้น


ภาพลายเส้นสื่อศิลปะ


เทศกาลงานประเพณีภาคใต้

 

 

***
ภูมิศาสตร์  ภูมิศาสตร์