ณัฐพร เพชรชัย
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
พุธ, 12 สิงหาคม 2020


ณัฐพร(กิ๊ฟ) เพชรชัย
เกิดเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๓
ภูมิลำเนาจังหวัดตรัง
บ้านพ่อแม่อยู่ที่ ๒/๑ หมู่๑ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ๙๒๑๘๐
เฟสบุ๊ค: Nattaporn Petchai
โทรศัพท์ ๐๙๐-๒๓๒๖๐๖๐

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๖ จบ ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

พ.ศ. ๒๕๖๑ ม.๖ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จ.ตรัง

พ.ศ. ๒๕๕๘ ม.๓ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จ.ตรัง

พ.ศ. ๒๕๕๖ ป.๖ โรงเรียนบ้านลิพัง จ.ตรัง

พ.ศ. ๒๕๕๑ เด็กเล็ก ศูนย์เด็กเล็กบ้านควนตำเสา จ.สตูล ผลงาน ***
คติชนวิทยา การศึกษา