ปฏิมากรรม
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
ศุกร์, 14 สิงหาคม 2020
ศรี ธรรมราช :- พระพุทธรูปสมัยลังกาสุกะ อิสลามทำสวนที่ อ.ยะรัง ปัตตานี ขุดพบจมดินอยู่ ๒ องค์ ไทยพุทธไปพบสมัยก่อน 2547 ขอซื้อมาขายในเมืองปัตตานี คหบดีในเมืองนำมาขายต่อให้พี่ชายและผม คนละองค์ที่สงขลา เป็น ศิลปที่สวยมากๆครับ


^^***
ประวัติศาสตร์ 
สาขาการช่างฝีมือ

ซ่อนหรือรายงานความคิดเห็นนี้